1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítés érdekében végzett férőhely-létesítési, -felújítási, zárka-összenyitási és mellékhelyiség-leválasztási, valamint ezeket elősegítő beruházási feladatokhoz szükséges források a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozatban meghatározott források terhére kerüljenek biztosításra;

2. egyetért azzal, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára a 2019. évben biztosított előirányzatok összesen összegének változatlanul hagyása mellett a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 5 014 100 000 forintból 3 375 860 000 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton, 1 020 640 000 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 415 800 000 forintból 887 500 000 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra;

3. úgy határoz, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozatban a férőhely-bővítéssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítási ütemét 2021. év végéig meghosszabbítja;

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjának megvalósítása céljából a 2020. évben 7 685 223 930 forint beépülő, valamint 7 174 864 000 forint egyszeri költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjának megvalósítása céljából a 2020. évben további legfeljebb 6 783 070 133 forint egyszeri költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjában megvalósult intézetek üzemeltetése céljából a 2021. évben további 2 961 870 600 forint beépülő költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjának megvalósítása céljából a 2021. évben további legfeljebb 4 567 241 200 forint egyszeri költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjának megvalósítása céljából a 2022. évben 4 567 241 200 forint beépülő költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

9. úgy határoz, hogy a férőhely-bővítési programhoz kapcsolódó beszerzések lefolytatására a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontját nem kell alkalmazni;

10. egyetért azzal, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott településeken létrehozandó intézmények és a Kalocsai Fegyház és Börtön beruházási megvalósítója a Beruházási Ügynökség.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére