Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1296/2019. (V. 27.) Korm. határozat

a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó egyes kérdésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítés érdekében végzett férőhely-létesítési, -felújítási, zárka-összenyitási és mellékhelyiség-leválasztási, valamint ezeket elősegítő beruházási feladatokhoz szükséges források a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozatban meghatározott források terhére kerüljenek biztosításra;

2. egyetért azzal, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára a 2019. évben biztosított előirányzatok összesen összegének változatlanul hagyása mellett a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím, K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 5 014 100 000 forintból 3 375 860 000 forint a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton, 1 020 640 000 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 415 800 000 forintból 887 500 000 forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra;

3. úgy határoz, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1125/2016. (III. 10.) Korm. határozatban a férőhely-bővítéssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítási ütemét 2021. év végéig meghosszabbítja;

4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjának megvalósítása céljából a 2020. évben 7 685 223 930 forint beépülő, valamint 7 174 864 000 forint egyszeri költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjának megvalósítása céljából a 2020. évben további legfeljebb 6 783 070 133 forint egyszeri költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjában megvalósult intézetek üzemeltetése céljából a 2021. évben további 2 961 870 600 forint beépülő költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjának megvalósítása céljából a 2021. évben további legfeljebb 4 567 241 200 forint egyszeri költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjának megvalósítása céljából a 2022. évben 4 567 241 200 forint beépülő költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

9. úgy határoz, hogy a férőhely-bővítési programhoz kapcsolódó beszerzések lefolytatására a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontját nem kell alkalmazni;

10. egyetért azzal, hogy a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott településeken létrehozandó intézmények és a Kalocsai Fegyház és Börtön beruházási megvalósítója a Beruházási Ügynökség.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök