32007D0131[1]

2007/131/EK: A Bizottság határozata ( 2007. február 21. ) az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről (az értesítés a C(2007) 522. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. február 21.)

az ultraszéles sávú technológiát használó berendezések számára a rádiófrekvenciák Közösségen belüli, harmonizált módon történő használatának engedélyezéséről

(az értesítés a C(2007) 522. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/131/EK)

1. cikk

E határozat célja, hogy az ultraszéles sávú technológiát alkalmazó berendezések részére engedélyezze a rádiófrekvenciák használatát, és a Közösségen belül harmonizálja e használat feltételeit.

Ez a határozat az 1999/5/EK irányelv (R&TTE-irányelv) és a rádiófrekvenciák használatát az ultraszéles sávú technológiát alkalmazó berendezések számára engedélyező bármely közösségi előírás sérelme nélkül alkalmazandó.

2. cikk

E határozat alkalmazásában:

1. "ultraszéles sávú technológiát alkalmazó berendezések": beépített összetevőként vagy kiegészítőként olyan, kis hatótávolságú rádiótávközlő technológiát alkalmazó, 50 MHz-nél szélesebb frekvenciatartományra kiterjedő rádiófrekvenciás energiát szándékosan előállító és sugárzó berendezések, amelyek frekvenciatartománya átfedésbe kerülhet több, a rádiótávközlő szolgálatok számára kiosztott frekvenciasávval;

2. "interferenciamentes és interferenciával szemben nem védett": nem okozhat káros zavarást a rádiótávközlő szolgálatokban, és nem követelhető meg ezen eszközök védelme a rádiótávközlő szolgálatok által keltett káros zavarással szemben;

3. "beltér": épületek vagy olyan helyek belső tere, ahol az árnyékolás általában biztosítja a szükséges mértékű csillapítást ahhoz, hogy a rádiótávközlő szolgálatokat megvédje a káros zavarástól;

4. "gépjármű": a 70/156/EGK tanácsi irányelv ( 1 ) fogalommeghatározása szerinti bármely jármű;

5. "vasúti jármű": a 91/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) fogalommeghatározása szerinti bármely jármű;

6. "EIRP": kisugárzott egyenértékű izotrop teljesítmény, amely az antennára juttatott teljesítmény és az adott irányban az izotrop antennára vonatkoztatott nyereség (izotrop vagy abszolút nyereség) szorzata;

7. "legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség": adott frekvencián vizsgált rádiós eszköz EIRP-jében kifejezett, (az adott frekvencia mint sávközép körüli) egységnyi sávszélességre jutó átlagos teljesítmény, amelyet a meghatározott mérési feltételek mellett a legmagasabb teljesítményszint irányába sugároznak;

8. "csúcsteljesítmény": EIRP-ben kifejezett, a legmagasabb átlagos kisugárzott teljesítmény frekvenciája körüli 50 MHz-es sávszélességen belül előforduló teljesítmény, amelyet a meghatározott mérési feltételek mellett a legmagasabb teljesítményszint irányába sugároznak;

10. "építőanyag-vizsgálat" (BMA): az elektromágneses mezőben fellépő torzulást érzékelő eszköz, amelyet egy épület szerkezetében található tárgyak helyzetének meghatározása vagy egy építőanyag fizikai jellemzőinek megállapítása céljából terveztek;

11. "teljes spektrális teljesítménysűrűség": az átlagos spektrális teljesítménysűrűség-értékek átlaga, amelyeket a mérési elrendezés körül legalább 15 fokos felbontással mértek. A részletes mérési összeállítást az ETSI EN 302 065-4 szabvány tartalmazza;

12. "légi jármű fedélzetén" a légi járművön belüli kommunikáció céljából használt rádióösszeköttetések egy légi járműben;

13. "LT1" emberek és tárgyak általános helyzetkövetésére szolgáló rendszerek, amelyek engedély nélkül üzembe helyezhetők.

3. cikk

A tagállamoknak engedélyezniük kell a rádióspektrum interferenciamentes és interferenciával szemben nem védett jellegű használatát az ultraszéles sávú technológiát használó berendezés számára, feltéve, hogy az ilyen berendezés teljesíti a mellékletben meghatározott feltételeket, valamint hogy beltérben használják, vagy amennyiben kültéren használják, nem rögzítik helyhez kötött telepítésű berendezéshez, helyhez kötött infrastruktúrához vagy rögzített kültéri antennához. A mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő, ultraszéles sávú technológiát használó berendezés gépjárművekben és vasúti járművekben való használatát szintén engedélyezni kell.

4. cikk

A tagállamok figyelemmel kísérik a mellékletben meghatározott ultraszéles sávú technológiát használó berendezések frekvenciasáv-használatát, különös tekintettel a 3. cikkben meghatározott összes követelmény folyamatos relevanciájára, és a határozat időben történő felülvizsgálatának lehetővé tétele érdekében megállapításaikat jelentik a Bizottságnak.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

1. ÁLTALÁNOS ULTRASZÉLES SÁVÚ ALKALMAZÁS

Műszaki követelmények
FrekvenciatartományLegnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség (EIRP)Maximális csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re vonatkoztatva)
f ≤ 1,6 GHz– 90 dBm/MHz– 50 dBm
1,6 < f ≤ 2,7 GHz– 85 dBm/MHz– 45 dBm
2,7 < f ≤ 3,1 GHz– 70 dBm/MHz– 36 dBm
3,1 < f ≤ 3,4 GHz– 70 dBm/MHz
vagy
– 41,3 dBm/MHz, LDC (1) vagy DAA (2) használata mellett
– 36 dBm
vagy
0 dBm
3,4 < f ≤ 3,8 GHz– 80 dBm/MHz
vagy
– 41,3 dBm/MHz, LDC (1) vagy DAA (2) használata mellett
– 40 dBm
vagy
0 dBm
3,8 < f ≤ 4,8 GHz– 70 dBm/MHz
vagy
– 41,3 dBm/MHz, LDC (1) vagy DAA (2) használata mellett
– 30 dBm
vagy
0 dBm
4,8 < f ≤ 6 GHz– 70 dBm/MHz– 30 dBm
6 < f ≤ 8,5 GHz– 41,3 dBm/MHz0 dBm
8,5 < f ≤ 9 GHz– 65 dBm/MHz
vagy
– 41,3 dBm/MHz, DAA (2) használata mellett
– 25 dBm
vagy
0 dBm
9 < f ≤ 10,6 GHz– 65 dBm/MHz– 25 dBm
f > 10,6 GHz– 85 dBm/MHz– 45 dBm
(1) A 3,1 GHz-től 4,8 GHz-ig terjedő sávban. A „kis kitöltési tényező” zavarcsökkentő technikát és annak határértékeit az EN 302 065-1 ETSI-szabvány határozza meg.
(2) A 3,1 GHz-től 4,8 GHz-ig és a 8,5 GHz-től 9 GHz-ig terjedő sávban. Az „érzékel és elkerül” zavarcsökkentő technikát és annak határértékeit az EN 302 065-1 ETSI-szabvány határozza meg.

2. 1-ES TÍPUSÚ HELYZETKÖVETŐ RENDSZEREK (LT1)

Műszaki követelmények
FrekvenciatartományLegnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség (EIRP)Maximális csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re vonatkoztatva)
f ≤ 1,6 GHz– 90 dBm/MHz– 50 dBm
1,6 < f ≤ 2,7 GHz– 85 dBm/MHz– 45 dBm
2,7 < f ≤ 3,4 GHz– 70 dBm/MHz– 36 dBm
3,4 < f ≤ 3,8 GHz– 80 dBm/MHz– 40 dBm
3,8 < f ≤ 6,0 GHz– 70 dBm/MHz– 30 dBm
6 < f ≤ 8,5 GHz– 41,3 dBm/MHz0 dBm
8,5 < f ≤ 9 GHz– 65 dBm/MHz
vagy
– 41,3 dBm/MHz, DAA (1) használata mellett
– 25 dBm
vagy
0 dBm
9 < f ≤ 10,6 GHz– 65 dBm/MHz– 25 dBm
f > 10,6 GHz– 85 dBm/MHz– 45 dBm
(1) Az „érzékel és elkerül” zavarcsökkentő technikát és annak határértékeit az EN 302 065-2 ETSI-szabvány határozza meg.

3. KÖZÚTI ÉS VASÚTI JÁRMŰVEKBE SZERELT UWB-ESZKÖZÖK

Műszaki követelmények
FrekvenciatartományLegnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség (EIRP)Maximális csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re vonatkoztatva)
f ≤ 1,6 GHz– 90 dBm/MHz– 50 dBm
1,6 < f ≤ 2,7 GHz– 85 dBm/MHz– 45 dBm
2,7 < f ≤ 3,1 GHz– 70 dBm/MHz– 36 dBm
3,1 < f ≤ 3,4 GHz– 70 dBm/MHz
vagy
– 41,3 dBm/MHz, LDC (1) használata mellett + k.h. (4)
vagy
– 41,3 dBm/MHz, TPC (3) + DAA (2) használata mellett + k.h. (4)
– 36 dBm
vagy
≤ 0 dBm
vagy
≤ 0 dBm
3,4 < f ≤ 3,8 GHz– 80 dBm/MHz
vagy
– 41,3 dBm/MHz, LDC (1) használata mellett + k.h. (4)
vagy
– 41,3 dBm/MHz, TPC (3) + DAA (2) használata mellett + k.h. (4)
– 40 dBm
vagy
≤ 0 dBm
vagy
≤ 0 dBm
3,8 < f ≤ 4,8 GHz– 70 dBm/MHz
vagy
– 41,3 dBm/MHz, LDC (1) használata mellett + k.h. (4)
vagy
– 41,3 dBm/MHz, TPC (3) + DAA (2) használata mellett + k.h. (4)
– 30 dBm
vagy
≤ 0 dBm
vagy
≤ 0 dBm
4,8 < f ≤ 6 GHz– 70 dBm/MHz– 30 dBm
6 < f ≤ 8,5 GHz– 53,3 dBm/MHz
vagy
– 41,3 dBm/MHz, LDC (1) használata mellett + k.h. (4)
vagy
– 41,3 dBm/MHz, TPC (3) használata mellett + k.h. (4)
– 13,3 dBm
vagy
≤ 0 dBm
vagy
≤ 0 dBm
8,5 < f ≤ 9 GHz– 65 dBm/MHz
vagy
– 41,3 dBm/MHz, TPC (3) + DAA (2) használata mellett + k.h. (4)
– 25 dBm
vagy
≤ 0 dBm
9 < f ≤ 10,6 GHz– 65 dBm/MHz– 25 dBm
f > 10,6 GHz– 85 dBm/MHz– 45 dBm
(1) A „kis kitöltési tényező” (Low Duty Cycle – LDC) zavarcsökkentő technikát és annak határértékeit az EN 302 065-3 ETSI-szabvány határozza meg.
(2) Az „érzékel és elkerül” (Detect and Avoid – DAA) zavarcsökkentő technikát és annak határértékeit az EN 302 065-3 szabvány határozza meg.
(3) Az „adóteljesítmény-szabályozás” (Transmit Power Control – TPC) zavarcsökkentő technikát és annak határértékeit az EN 302 065-3 ETSI-szabvány határozza meg.
(4) A külső határérték (k.h.) ≤ – 53,3 dBm/MHz legyen. A külső határértéket az EN 302 065-3 ETSI-szabvány határozza meg.

4. UWB LÉGI JÁRMŰ FEDÉLZETÉN

A legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség (EIRP) és a maximális csúcsteljesítmény (EIRP) értékei - az ultraszéles sávú technológiát (UWB) használó kis hatótávolságú eszközök (SRD) esetében, zavarcsökkentő technikák használata mellett, illetve anélkül - az alábbi táblázatban találhatók.

Műszaki követelmények
FrekvenciatartományLegnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség
(EIRP)
Maximális csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re vonatkoztatva)
A zavarcsökkentő technikákra vonatkozó előírások
f ≤ 1,6 GHz– 90 dBm/MHz– 50 dBm
1,6 < f ≤ 2,7 GHz– 85 dBm/MHz– 45 dBm
2,7 < f ≤ 3,4 GHz– 70 dBm/MHz– 36 dBm
3,4 < f ≤ 3,8 GHz– 80 dBm/MHz– 40 dBm
3,8 < f ≤ 6,0 GHz– 70 dBm/MHz– 30 dBm
6,0 < f ≤ 6,650 GHz– 41,3 dBm/MHz0 dBm
6,650 < f ≤ 6,6752 GHz– 62,3 dBm/MHz– 21 dBm21 dB-es csillapítást kell alkalmazni a – 62.3 dBm/MHz szint eléréséhez (1)
6,6752 < f ≤ 8,5 GHz– 41,3 dBm/MHz0 dBm7,25 GHz-től 7,75 GHz-ig (FSS és MetSat (7,45 GHz-től 7,55 GHz-ig) védelem) (1) (2)
7,75 GHz-től 7,9 GHz-ig (MetSat védelem) (1) (3)
8,5 < f ≤ 10,6 GHz– 65 dBm/MHz– 25 dBm
f > 10,6 GHz– 85 dBm/MHz– 45 dBm
(1) Megoldás lehet az ezzel egyenértékű védelmet biztosító alternatív zavarcsökkentő technikák alkalmazása, mint például az árnyékolt kabinablakok használata.
(2) A 7,25 GHz-től 7,75 GHz-ig (műholdas állandóhelyű szolgálat) és a 7,45 GHz-től 7,55 GHz-ig (műholdas meteorológia) terjedő sáv védelme: – 51,3 – 20*log10(10[km]/x[km]) (dBm/MHz) földfelszín feletti 1 000 m feletti magasságok esetén, ahol az x a légi jármű földfelszín feletti magasságát jelenti kilométerben, valamint – 71,3 dBm/MHz földfelszín feletti 1 000 m-es és az alatti magasságok esetén.
(3) A 7,75 GHz-től 7,9 GHz-ig (műholdas meteorológia) terjedő sáv védelme: – 44,3 – 20*log10(10[km]/x[km]) (dBm/MHz) földfelszín feletti 1 000 m feletti magasságok esetén, ahol az x a légi jármű földfelszín feletti magasságát jelenti kilométerben, valamint – 64,3 dBm/MHz földfelszín feletti 1 000 m-es és az alatti magasságok esetén.

5. UWB-TECHNOLÓGIÁT HASZNÁLÓ ANYAGÉRZÉKELŐ ESZKÖZÖK

5.1. Anyagérzékelő eszközök

Az e határozat keretében engedélyezett anyagérzékelő eszközöknek az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

- Helyhez kötött telepítés (A. alkalmazás)

-

- Az adóberendezésnek ki kell kapcsolnia, ha a gép nem működik, "működésérzékelő".

- Az adóberendezésnek 10 dB dinamikatartományú TPC-t kell alkalmaznia, az anyagérzékelő eszközökre vonatkozó EN 302 065-4 harmonizált ETSI-szabványban meghatározottak szerint.

- Az adóberendezést helyhez kötött telepítésű berendezéshez kell rögzíteni.

- Nem helyhez kötött telepítés (B. alkalmazás)

-

- Az adóberendezés csak akkor lehet bekapcsolt állapotban, ha nem reteszelő kapcsolóval manuálisan működtetik (pl. ez lehet az üzemeltető kezének jelenlétét jelző érzékelő) és a vizsgált anyaggal érintkezik vagy annak közvetlen közelében van, továbbá a sugárzást a tárgy felé irányítják (pl. közelségérzékelővel mérve vagy olyan a mechanikai kialakítás).

- Az adóberendezésnek ki kell kapcsolnia, ha a gép nem működik, "működésérzékelő".

Az e határozat keretében engedélyezett anyagérzékelő eszközök által kibocsátott sugárzásnak minimálisnak kell lennie, és semmilyen esetben sem lépheti túl az alábbi táblázat EIRP-sűrűség határértékeit. Nem helyhez kötött telepítés (B. alkalmazás) esetében az alábbi táblázat határértékeinek teljesülését a vizsgált anyag reprezentatív szerkezetére (pl. az EN 302 065-4 ETSI-szabványban meghatározott mintafalra) helyezett eszközzel kell biztosítani.

FrekvenciatartományHelyhez kötött telepítés (A. alkalmazás)Nem helyhez kötött telepítés (B. alkalmazás)
Legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség (EIRP)
Legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség
(EIRP)
Legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség (EIRP) a vízszintes síkban
(– 20° és 30° közötti emelkedési szög esetén)
1,73 GHz alatt– 85 dBm/MHz– 85 dBm/MHz
1,73 GHz-től 2,2 GHz-ig– 65 dBm/MHz– 70 dBm/MHz– 70 dBm/MHz
2,2 GHz-től 2,5 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 50 dBm/MHz
2,5 GHz-től 2,69 GHz-ig– 65 dBm/MHz (1)– 70dBm/MHz– 65 dBm/MHz (1) (2)
2,69 GHz-től 2,7 GHz-ig– 55 dBm/MHz– 75 dBm/MHz– 70 dBm/MHz (3)
2,7 GHz-től 2,9 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 70 dBm/MHz– 70 dBm/MHz
2,9 GHz-től 3,4 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 70 dBm/MHz– 70 dBm/MHz (1)
3,4 GHz-től 3,8 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 70 dBm/MHz– 50 dBm/MHz (2) (3)
3,8 GHz-től 4,8 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 50 dBm/MHz
4,8 GHz-től 5 GHz-ig– 55 dBm/MHz– 75 dBm/MHz– 55 dBm/MHz (2) (3)
5 GHz-től 5,25 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 50 dBm/MHz
5,25 GHz-től 5,35 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 60 dBm/MHz– 60 dBm/MHz
5,35 GHz-től 5,6 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 50 dBm/MHz
5,6 GHz-től 5,65 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 65 dBm/MHz– 65 dBm/MHz
5,65 GHz-től 5,725 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 60 dBm/MHz– 60 dBm/MHz
5,725 GHz-től 8,5 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 50 dBm/MHz
8,5 GHz-től 10,6 GHz-ig– 65 dBm/MHz– 65 dBm/MHz
10,6 GHz felett– 85 dBm/MHz– 85 dBm/MHz
(1) Az EN 302 065-4 harmonizált ETSI-szabványban leírt „Listen Before Talk” (LBT) mechanizmust alkalmazó eszközök a 2,5 GHz-től 2,69 GHz-ig és a 2,9 GHz-től 3,4 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban – 50 dBm/MHz legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűséggel működhetnek.
(2) A rádiószolgálatok védelme érdekében nem helyhez kötött telepítés (B. alkalmazás) esetében teljesíteni kell az alábbi, a teljes kisugárzott spektrális teljesítménysűrűségre vonatkozó követelményeket:
a) a 2,5 GHz-től 2,69 GHz-ig és a 4,8 GHz-től 5 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban a teljes kisugárzott spektrális teljesítménysűrűségnek 10 dB-lel a legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség értéke alatt kell lennie;
b) a 3,4 GHz-től 3,8 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban a teljes kisugárzott spektrális teljesítménysűrűségnek 5 dB-lel a legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség értéke alatt kell lennie.
(3) A kitöltési tényező határértéke 10 % másodpercenként.
Az 50 MHz-es sávszélességre vonatkoztatva mért csúcsteljesítménynek (dBm-ben) kisebbnek kell lennie annál a határértéknél, amely a legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség (dBm/MHz-ben megadott) határértékének és a konverziós tényezőnek (25 dB) az összegéből áll elő.

5.2. Az építőanyag-vizsgálatra (BMA) szolgáló eszközök

1. Az e határozat keretében engedélyezett BMA-eszközöknek az alábbi követelményeket kell teljesíteniük:

a) az adóberendezés csak akkor lehet bekapcsolt állapotban, ha nem reteszelő kapcsolóval manuálisan működtetik és a vizsgált anyaggal érintkezik vagy annak közvetlen közelében van, továbbá a sugárzást a tárgy felé irányítják;

b) a BMA-adóberendezésnek maximum 10 s mozgás nélküli időszakot követően ki kell kapcsolnia;

c) a teljes kisugárzott spektrális teljesítménysűrűségnek 5 dB-lel az alábbi táblázatban szereplő legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség határértékek alatt kell lennie.

2. A BMA-eszközök által kibocsátott sugárzásnak minimálisnak kell lennie, és semmilyen esetben sem lépheti túl az alábbi táblázat maximális teljesítmény-határértékeit az EN 302 065-4 ETSI-szabványban meghatározott mintafalra helyezett BMA-eszköz esetében.

Műszaki követelmények
FrekvenciatartományLegnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűség (EIRP)Maximális csúcsteljesítmény (EIRP)
(50 MHz-re vonatkoztatva)
1,73 GHz alatt– 85 dBm/MHz (1)– 45 dBm
1,73 GHz-től 2,2 GHz-ig– 65 dBm/MHz– 25 dBm
2,2 GHz-től 2,5 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 10 dBm
2,5 GHz-től 2,69 GHz-ig– 65 dBm/MHz (1)– 25 dBm
2,69 GHz-től 2,7 GHz-ig– 55 dBm/MHz (2)– 15 dBm
2,7 GHz-től 3,4 GHz-ig– 70 dBm/MHz (1)– 30 dBm
3,4 GHz-től 4,8 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 10 dBm
4,8 GHz-től 5 GHz-ig– 55 dBm/MHz (2)– 15 dBm
5 GHz-től 8,5 GHz-ig– 50 dBm/MHz– 10 dBm
8,5 GHz felett– 85 dBm/MHz– 45 dBm
(1) Az EN 302 065-4 harmonizált ETSI-szabványban leírt „Listen Before Talk” (LBT) mechanizmust alkalmazó eszközök az 1,215 GHz-től 1,73 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban – 70 dBm/MHz legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűséggel, a 2,5 GHz-től 2,69 GHz-ig és a 2,7 GHz-től 3,4 GHz-ig terjedő frekvenciatartományban – 50 dBm/MHz legnagyobb átlagos spektrális teljesítménysűrűséggel működhetnek.
(2) A rádiócsillagászati szolgálat (RAS) 2,69 GHz-től 2,7 GHz-ig és 4,8 GHz-től 5 GHz-ig terjedő sávjának védelme érdekében a teljes kisugárzott spektrális teljesítménysűrűségnek – 65 dBm/MHz alatt kell lennie.

( 1 ) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

( 2 ) HL L 14., 2003.1.21., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007D0131 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007D0131&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007D0131-20170808 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007D0131-20170808&locale=hu

Tartalomjegyzék