174/B/1999. AB végzés

a 174/B/1999. AB határozat kijavításáról

Az Alkotmánybíróság alkotmánybírósági határozat hivatalból történő kijavítása tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a 174/B/1999. AB határozata rendelkező részének 1. pontját és indokolása I. pontjának második bekezdését kijavítja. A kijavított szöveg helyesen a következő:

"Az Alkotmánybíróság a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. § (2) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. § (6) bekezdése, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 33. § (2) bekezdése, 81. §-a és 87. § (3) bekezdés c) pontja, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 63. § (2) bekezdése és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 28. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja."

"A Kötv. 78. § (1) bekezdése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 19. § (2) bekezdését, a Kötv. 79. § (1) bekezdése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 37. § (6) bekezdését, a Kötv. 91. § (1)-(3) bekezdése az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üszt.) 33. § (2) bekezdését, 81. §-át és a 87. § (3) bekezdés b) pontját, a Kötv. 102. § (1) bekezdése a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 63. § (2) bekezdését, a Kötv. 107. §-a az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasztv.) 28. § (1) bekezdését módosította."

INDOKOLÁS

Az Alkotmánybíróság észlelte, hogy a határozat rendelkező részébe és indokolásába - nyilvánvaló elírási hibából - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény téves megjelöléssel (1997. évi LXVIII. törvény helyett 1997. évi LXIII. törvény) került, ezért az Alkotmánybíróság - az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 51. §-a alapján - a határozat hivatalból történő kijavítását rendelte el.

Budapest, 2005. december 13.

Dr. Bihari Mihály s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Harmathy Attila s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

előadó alkotmánybíró

Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,

alkotmánybíró

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére