Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

49.SZ/2020. (IV. 3.) OBHE határozat

a bírósági épületekben tartózkodás rendjének veszélyhelyzet idejére történő szabályozásáról

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. § (1) bekezdés b) pontjában és a Bszi. 168. §-ban írt felhatalmazás alapján, - a Veszélyhelyzeti Kabinet ajánlására - a következő határozatot hozom:

1. Elrendelem, hogy az ítélőtáblák és a törvényszékek elnökei a bírósági épületben tartózkodás rendjét a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idejére önálló szabályzatban (a továbbiakban: veszélyhelyzeti szabályzat) határozzák meg.

2. A veszélyhelyzeti szabályzatnak tartalmaznia kell a bírósági épületekben tartózkodók személyes érintkezését minimalizáló követelményeket, így különösen a következőket.

a) A bíróság épületében ügyfél csak a veszélyhelyzet idején a bíróságok működéséről és a bírósági épületek használati rendjéről szóló 47.SZ/2020. (IV. 1.) OBHE határozat (a továbbiakban: VOH) 4. pontjában meghatározott követelmény teljesülése esetén, az eljárási cselekmény foganatosításának ideje alatt tartózkodhat.

b) A bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy kizárólag a feladat ellátásához szükséges ideig, a megfelelő védőfelszerelés használata esetén tartózkodhat a bíróság épületében.

c) A bíró és igazságügyi alkalmazott (a továbbiakban együtt dolgozó) bírósági épületben tartózkodásáról előre tervezett munkaidő-nyilvántartást kell vezetni, amely alapján az épületben csak az e nyilvántartásban előzetesen feltüntetett dolgozó az ott megjelölt időszakban tartózkodhat.

d) A dolgozó hivatali kötelezettsége teljesítése érdekében sem léphet be a bíróság épületébe, ha rá vonatkozóan vagy vele együtt élő személyre hatósági karantént rendeltek el.

e) Ha a dolgozó COVID-19 vírusfertőzésen esett át, a bírósági épületbe kizárólag a gyógyulását igazoló orvosi dokumentáció bemutatásával léphet be.

f) A dolgozó hozzátartozója a bíróság épületébe nem léphet be.

g) A dolgozó személyes jelenlétet igénylő munkavégzését úgy kell biztosítani, hogy egy helyiségben csak egy dolgozó tartózkodhat.

h) A bíróság épületének közös használatban lévő helyiségeiben munkavégzésen kívüli okból dolgozó más dolgozóval együtt nem tartózkodhat.

i) A dolgozó a helyiségek használata során köteles a kihelyezett kézfertőtlenítő eszközöket használni.

j) A dolgozó köteles a rendelkezésére bocsátott egyéni védőeszközöket a bírósági épületben tartózkodása során használni.

3. A veszélyhelyzeti szabályzatban rendelkezni kell arról, hogy

a) a bírósági épületben tartózkodás rendjéről korábban kiadott elnöki intézkedéseket a veszélyhelyzeti szabályzatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és

b) a veszélyhelyzeti szabályzat a veszélyhelyzet megszűnésének Kormány általi megállapításával hatályát veszti.

4. Jelen határozat nem érinti az VOH 3. és 4. pontjában foglaltak hatályát.

Dr. Senyei György s. k.,

az Országos Bírósági Hivatal elnöke