Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

32004R2104[1]

A Bizottság 2104/2004/EK rendelete (2004. december 9.) a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

A BIZOTTSÁG 2104/2004/EK RENDELETE

(2004. december 9.)

a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 11. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló, 2004. március 30-i 639/2004/EK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére és 4. cikke (3) bekezdésére,

(1)

A 639/2004/EK rendelet olyan mentességeket ír elő a legkülső régiókban nyilvántartott halászflották igazgatását illetően, amelyek legkésőbb 2006. december 31-ig érvényesek. Ezen eltérések a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2004/EK tanácsi rendeletben, valamint a 2792/1999/EK tanácsi rendeletben ( 3 ) említett, flottát érintő felújítási és modernizációs segítségnyújtásokra vonatkozó, halászflottába történő be- és abból történő kilépési rendszert érintik.

(2)

A 639/2004/EK rendelet előírja, hogy a franciaországi és a portugáliai legkülső régiók flottaszegmenseinek külön referenciaszintjei 2002 végén a IV. többéves irányadó programok célkitűzései közé tartoznak (továbbiakban IV. program).

(3)

A Kanári-szigetekre érvényes külön referenciaszintek megszabása a IV. program által meghatározott célkitűzések megszabásának megfelelő megközelítést kell követnie, figyelembe véve az érintett flották számára lehetséges halászati határértékeket. Ebből az okból a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) a Kanári-szigetekre bejegyzett halászati lehetőségekről szóló, 2004. március-áprilisi ülésszakának jelentésében véleményt nyilvánított. Ezenkívül Spanyolország és a Bizottság vizsgálatot folytatott a Kanári-szigetekre bejegyzett és a bilaterális vagy multilaterális megállapodások keretében működő flották halászati lehetőségeit illetően. A Bizottság szerint e vizsgálatok és jelentések egyike sem tette lehetővé a Kanári-szigeteken jelenleg nyilvántartásba vett flották megnövelését.

(4)

A tagállamoknak a 2371/2002/EK tanácsi rendelet III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló, 2003. augusztus 12-i 1438/2003/EK rendeletben említett éves jelentésben kell elszámolniuk a legkülső régiókban nyilvántartott flották változásáról ( 4 ).

(5)

A Bizottság figyelembe vette a 2004. március 30-i tanácsi üléssel ( 5 ) párhuzamosan tett, a 639/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket illető kijelentését, nevezetesen pedig a halászati típusok legmegfelelőbb feladati felosztása, az említett raktárak állapotának tudományos véleményezése, valamint az egyazon raktárokban működő flottákat érintő igazságos bánásmód kapcsán.

(6)

E rendeletnek a 639/2004/EK rendelettel egy időben kell hatályba lépnie.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Különleges referenciaszintek

A franciaországi, portugáliai és spanyolországi legkülső régiókban nyilvántartott flották különleges referenciaszintjeit a melléklet flottaszegmensenként tartalmazza.

E különleges referenciaszintek a maximális kapacitási szintek BT-ben és kW-ban, amelyeket a tagállamok a flottába lépésen keresztül, a 2371/2002/EK rendelet intézkedései alól való felmentéssel elfogadhatnak.

2. cikk

A különleges referenciaszintek követése

Az 1. cikkben említett egyes szegmensek részére a tonnatartalomban és teljesítményben meghatározott referenciaszint 2002. december 31-e után meg kell, hogy egyezzen a melléklet szerinti, adott szegmensre érvényes, a szegmensből 2002. december 31-e után állami segítség eredményeként kilépő hajók tonnatartalmával és teljesítményével csökkentett referenciaszinttel.

3. cikk

A referenciaszintek megerősítése

2006. december 31-ig a Bizottság minden tagállamra kiszámítja a legkülső régiókban nyilvántartott flották BT-ben és kW-ban megadott kapacitásának összegét és a 639/2004/EK rendelet 2. cikkének intézkedéseinek megfelelően meghatározott flottába lépések számát, amennyiben azok e dátumig nem kerültek bejegyzésre.

Ez a szám az anyaországi flotta referenciaszintjéhez adódik hozzá. 2007. január 1-jétől az eképpen elnyert végeredmény jelenti az adott tagállam flottájának referenciaszintjét.

4. cikk

Hozzájárulás az éves jelentéshez

Az 1438/2003/EK rendelet 12. cikkében előírt éves jelentésben az érintett tagállamok számot adnak a legkülső régiókban nyilvántartott flották változásairól.

A 2003-as adatok a 2004-es éves jelentésben szerepelnek.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Különleges referenciaszintek a Spanyolország, Franciaország és Portugália legkülső régióiban nyilvántartott halászflották esetében

FlottaszegmensA szegmens kódjaGTkW
Kanári-szigetek. Hossz < 12 m. EU-hoz tartozó vizekCA12 87823 202
Kanári-szigetek. Hossz ≥ 12 m. EU-hoz tartozó vizekCA24 77916 055
Kanári-szigetek. Hossz ≥ 12 m. Nemzetközi vizek és harmadik országok vizeiCA351 16790 680
Összesen:58 824129 937

FlottaszegmensA szegmens kódjaGTkW
Réunion. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m4FC1 05019 320
Réunion. Nyíltvízi fajok. Hossz ≥ 12 m4FD10 00231 465
Francia Guyana. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m4FF90311 644
Francia Guyana. Garnélarákász-hajók.4FG7 56019 726
Francia Guyana. Nyíltvízi fajok. Nyílt tengeri hajók.4FH3 5005 000
Martinique. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m4FJ5 409142 116
Martinique. Nyíltvízi fajok. Hossz ≥ 12 m4FK1 0463 294
Guadeloupe. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz < 12 m4FL6 188167 765
Guadeloupe. Nyíltvízi fajok. Hossz ≥ 12 m4FM5001 750
Összesen:35 684396 402

FlottaszegmensA szegmens kódjaGTkW
Madeira. Tengerfenéken élő fajok. Hossz < 12 m4K66804 574
Madeira. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz ≥ 12 m4K75 35417 414
Madeira. Nyíltvízi fajok. Kerítőháló. Hossz ≥ 12 m4K82531 170
Azori-szigetek. Tengerfenéken élő fajok. Hossz < 12 m4K92 72130 910
Azori-szigetek. Tengerfenéken élő és nyíltvízi fajok. Hossz ≥ 12 m4KA14 24629 845
Összesen:23 25483 913

( 1 ) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

( 2 ) HL L 102., 2004.4.7., 9. o.

( 3 ) HL L 337., 1999.12.31., 10. o. A legutóbb az 1421/2004/EK rendelettel (HL L 260., 2004.8.6., 1. o.) módosított rendelet.

( 4 ) HL L 204., 2003.8.13., 21. o. A 916/2004/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 163., 2004.4.30., 81. o.).

( 5 ) A 2004. március 19-i 7520/04 ADD1 tanácsi dokumentum.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004R2104 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004R2104&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004R2104-20100514 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004R2104-20100514&locale=hu

Tartalomjegyzék