Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Debreceni Törvényszék P.21359/2013/24. számú határozata személyhez fűződő jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 3. §, 81. §, 163. §, 217. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 75. §, 78. §, 84. §, 85. §, 301. §, 339. §, 355. §, 360. §, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (Kmr.) 13. §]

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

6.P.21.359/2013/24. szám

A ... Törvényszék a dr. Ulics Erika ügyvéd által képviselt felperesnek - a dr. Muhi Erika ügyvéd által képviselt I.r. és a II.r., a dr. Ammann Zsuzsa ügyvéd által képviselt IV.r., a Pető Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Pető Márk ügyvéd) által képviselt V.r., a dr. Győrfi Attila ügyvéd által képviselt VI.r. és a Dr. Papp Gábor Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Papp Gábor ügyvéd) által képviselt VIII.r. alperesekkel szemben személyhez fűződő jog megsértése iránt indított perében meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság megállapítja, hogy I.r. alperes megsértette a felperes jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a 2013. szeptember 5-én a ... Általános Iskola előtt történt eseményeket valótlanul a felperesi párt tetteként, az abban részes személyeket pedig valótlanul a felperesi párthoz tartozó személyekként tüntette fel a szeptember 5-én a II.r. alperesnek adott és utóbb a "(y.).com" internetes oldalra feltöltött, valamint a szeptember 7-én a VI.r. alperesnek adott és utóbb a "(h.).hu" internetes hírportálra feltöltött nyilatkozataiban.

A bíróság megállapítja, hogy a II.r. alperes, IV.r. alperes, a V.r. alperes, az VI.r. alperes, és a VIII.r. alperes megsértették a felperes jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy az I.r. alperes fentiek szerinti valótlan nyilatkozatát a II.r. alperes a (y'.).com" internetes oldalra való feltöltéssel, a IV.r. alperes a "(r.).hu" internetes oldalon, az V.r. alperes a "(n.).hu" internetes oldalon, a VI.r. alperes a "(h.).hu" internetes oldalon és a VIII.r. alperes a "(h2.).hu" internetes oldalon való hozzáférhetővé tétellel híresztelték.

A bíróság kötelezi az I.r. és II.r. alpereseket, hogy együttesen a "(y'.).com" internetes oldalon, a IV.r. alperest, hogy a "(r.).hu" internetes oldalon, az V.r. alperest, hogy a "(n.).hu" internetes hírportálon, a VI.r. alperest, hogy a "(h.).hu" internetes hírportálon és a VIII.r. alperest, hogy a "(h2.).hu" internetes hírportálon a saját költségükön 15 napon belül 30 nap időtartamra jelentessék meg a nyilvánosság számára hozzáférhető módon a jelen ítélet 1. és 2. bekezdéseit.

A bíróság kötelezi az V.r. alperest, hogy 15 napon belül a "(n.).hu" internetes hírportál 2013. szeptember 6-án megjelent "Romániába tartó szurkolók álltak meg cigány diákokat fenyegetni!" című cikkéből az I.r. alperes Y.-ra feltöltött nyilatkozatának elérhetőségét szüntesse meg.

A bíróság kötelezi az I.r. alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek 100.000,- (Egyszázezer) Ft-ot, és annak a 2013. szeptember 7. napjától a kifizetés napjáig járó és a mindenkori késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatát.

Ezt meghaladóan a bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A peres felek perrel felmerült költségeiket maguk viselik.

A bíróság kötelezi az I., II., IV., V., VI. és VIII.r. alpereseket, hogy fizessenek meg egyetemlegesen az államnak külön felhívásra 36.000,- (Harminchatezer) Ft összegű le nem rótt eljárási illetéket.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 6.000,- (Hatezer) Ft összegű le nem rótt eljárási illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a ... Ítélőtáblához címzett, de a ... Törvényszéknél írásban, 7 példányban előterjesztendő fellebbezésnek van helye.

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el amennyiben az csak a perköltség összegére vagy viselésére, vagy a meg nem fizetett illeték megfizetésére vonatkozik, vagy csak a teljesítési határidővel kapcsolatos, vagy csak az ítélet indokolása ellen irányul. Ebben az esetben a felek tárgyalás tartását kérhetik.

A felek a fellebbezési határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmükben a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását egyéb esetekben is kérhetik.

Az ítélettel szemben fellebbezést előterjesztő fél számára az ítélőtábla előtti másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező. Ha a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan.

Indokolás:

A bíróság az I.r. alperes személyes nyilatkozata, a peres felek képviselőinek nyilatkozatai, a becsatolt okiratok tartalma, a becsatolt kép- és hangfelvételek tartalma, R.B.-né, Gy.-né B.R., N.F.-né, H.B.Zs., N.A., és D.J. tanúk vallomása alapján az alábbi tényállást állapította meg:

2013. szeptember 5-én a Románia-Magyarország labdarúgó mérkőzésre B. településre busszal utazó szurkolói csoport a célirányos útirányon kitérőt téve az autóbusszal betért K. településre, melyen belül a helyi általános iskola előtt megállva a csoport tagjai az autóbuszról leszálltak, majd az általános iskola épületével és udvarával szembefordulva a tanítási idő szünetére figyelemmel az udvaron tartózkodó diákokban és pedagógusaikban riadalom keltésére alapod adó módon, az erődemonstráció és a félelemkeltés látszatával nemzeti színű zászlókat és egy kelta keresztes zászlót a magasba tartva a gesztusokból félreérthetetlenül az iskolához címzetten elénekelték a Magyar, valamint a ... Himnuszt. Az esemény során nagy fokban valószínűsíthetően a csoport egy vagy több tagja a roma etnikai kisebbséget érintő rasszista kifejezéseket is tett. A csoport tagjai között jelen volt az iskola korábbi, és állásából a roma etnikumú tanulókkal szemben megfogalmazott rasszista kijelentései miatt elbocsátott egyik pedagógus is.

Az esemény hatására az iskola pedagógusai az udvaron tartózkodó tanulókat az iskola épületébe terelték, majd az egyik pedagógus hívására a helyszínre érkező rendőrség a csoport tagjait igazoltatta, ezt követően a csoportot szállító autóbusz rendőri elvezetéssel a települést elhagyta.

Az I.r. alperes:

Az I.r. alperes 2013. szeptember 5-én (és azóta folyamatosan jelenleg is) a ... ... Önkormányzat elnöke volt. A fentiekben körülírt eseményt személyesen és közvetlenül nem tapasztalta, ám a történések napján szülői beszámoló alapján arról tudomást szerzett, melyre figyelemmel tanácskérési szándékkal telefonon az egyik iskolában tanuló gyermek szülőjénél tartózkodva felhívta a II.r. alperesnek adott időben önkéntesként dolgozó D.J.-t. A telefonbeszélgetés az I.r. alperes hozzájárulásával rögzítésre, és a rögzített beszélgetés egy része utóbb az alább írtak szerint nyilvánosságra hozatalra került. A rögzített és nyilvánosságra hozott hanganyagon az I.r. alperes, az őt vendégül látó szülő, valamint annak egy, az érintett iskolában tanuló gyermeke nyilatkozik az alábbi tartalommal (továbbiakban: "1. videó"):

"I.r. alperes: - Bejött a J., bejött egy busszal vagy talán kettővel nem tudom, nem láttam már őket akkor, s akkor odamentek az iskolába és az iskolánál a gyerekekre ráverték az ajtót, s akkor mondták nekik, a gyerekeknek, büdös cigányok gyertek ki.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!