Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Debreceni Ítélőtábla Pf.20289/2014/7. számú határozata személyhez fűződő jog megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 81. §, 163. §, 206. §, 217. §, 253. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 78. §, 339. §, 355. §, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (Kmr.) 13. §, 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet (Ükr.) 2. §] Bírók: Bakó Pál, Csikiné dr. Gyuranecz Márta, Pribula László

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Pf.I.20.289/2014/7. szám

A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Ulics Erika ügyvéd (címe) által képviselt felperes neve (címe felperesnek - a Dr. Muhi Erika ügyvéd (címe) által képviselt I.rendű alperes neve (címe) I. rendű, a Dr. Muhi Erika ügyvéd (címe) által képviselt II.rendű alperes neve (címe) II. rendű, a Dr. Ammann Zsuzsa ügyvéd (címe) által képviselt III.rendű alperes neve (címe) IV. rendű, a Dr. Pető Márk ügyvéd (címe) által képviselt IV.rendű alperes neve (címe) V. rendű, a Dr. Győrfi Attila ügyvéd (címe) által képviselt VI.rendű alperes neve (címe) VI. rendű és a Dr. Papp Gábor ügyvéd (címe) által képviselt VIII.rendű alperes neve (címe) VIII. rendű alperes ellen személyhez fűződő jog megsértése miatt indított perében a Debreceni Törvényszék 6.P.21.359/2013/24. számú ítélete ellen az I-II. és IV. rendű alperesek részéről 27., az V. rendű alperes részéről 28., a VI. rendű alperes részéről 26. és a VIII. rendű alperes részéről 29. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán meghozta a következő

í t é l e t e t:

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érinti, fellebbezett részét helybenhagyja.

Kötelezi egyetemlegesen az I., II., IV., V., VI. és VIII. rendű alpereseket, hogy fizessenek meg 15 napon belül a felperes részére 15 000 (Tizenötezer) forint összegű másodfokú perköltséget és az államnak - külön felhívásra - 48 000 (Negyvennyolcezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

I n d o k o l á s:

2013. szeptember 5-én egy labdarúgó-mérkőzésre utazó szurkolói csoport tagjai megálltak a "X" Általános Iskola előtt, ahol erődemonstráció és félelemkeltés látszatával, zászlókat feltartva elénekelték a magyar és a székely himnuszt, és a roma etnikai kisebbségekre rasszista kifejezéseket tettek; a helyszínt csak az egyik pedagógus hívására kiérkező rendőrség elvezetésével hagyták el.

Az I. rendű alperes az eseményekről 2013. szeptember 5-én egy szülő és iskolában tanuló gyermeke társaságában interjút adott a II. rendű alperes képviseletében eljáró D.J-nek, aki hozzájárulásával azt rögzítette, és a készített videofelvételt még aznap feltöltötte a ..... internetes honlapra. Az interjúban az I. rendű alperes a "Bejött a Y, bejött egy busszal..." kifejezés használatával a szurkolói csoportot, mint a felpereshez köthető személyeket jelölte meg. A videofelvétel alapján az V. rendű alperes által fenntartott x1 internetes hírportálon 2013. szeptember 6-án "Romániába tartó szurkolók álltak meg cigány diákokat fenyegetni" címmel a felperesre nem utaló tudósítás jelent meg, amely azonban - azzal együtt, hogy kifejezetten jelölte, hogy a riport a ..... honlapon elérhető - klikkelési lehetőséggel a tudósításból a videofelvételt közvetlenül elérhetővé tette. A tudósítás alapján a VIII. rendű alperes által fenntartott x2 internetes hírportál lapszemleként ugyancsak 2013. szeptember 6-án "Videó: romákra támadtak Bukarestbe induló szurkolók X-en" címmel jelentetett meg a felperesre ugyancsak nem utaló közleményt, amely klikkeléssel közvetlen átirányítást biztosított a x1 honlapon megjelent előbbi tudósításhoz.

A 2013. szeptember 5-én a II. rendű alperes által készített és utóbb a "....." internetes oldalra feltöltött videofelvétel jelenleg is elérhető a ....., a x1 és a x2 honlapokról.

2013. szeptember 7-én a VI. rendű alperes által fenntartott x3 internetes portál munkatársa riportot készített az I. rendű alperessel, aki nyilatkozatában a "Megtámadták az iskolát, a Y megtámadta..." és a "Yosok, hozzáteszem, hogy Yosok, biztos, hogy Yosok voltak..." közlésekkel a szurkolói csoport tagjait ugyancsak a felpereshez köthető személyekként határozta meg. A riport kép- és hanganyagát a VI. rendű alperes rögzítette, és az aznap a honlapon megjelent "Itt valaki már megint nem mond igazat" című tudósítás részeként közzétette. Ez a videofelvétel 2013. szeptember 7. után a IV. rendű alperes által fenntartott x4 internetes honlap "Szurkolók gerjesztettek feszültséget X-en" című közleményében klikkeléssel közvetlenül elérhető volt.

A 2013. szeptember 7-én a VI. rendű alperes által készített és utóbb a "x3" internetes hírportálra feltöltött videofelvétel jelenleg már sem a x3, sem a x4 honlapról nem érhető el.

A felperes módosított keresetében kérte annak a megállapítását, hogy az I. rendű alperes a videofelvételeken rögzített és nyilvánosságra hozott nyilatkozataiban a felperest érintő valótlan tényállításaival, továbbá a II., IV., V., VI. és VIII. rendű alperesek ezen tényállítások híresztelésével megsértették a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát, mivel a csoport tagjait megalapozatlanul hozták kapcsolatba a felperessel, ezáltal társadalmi értékelését hátrányosan befolyásolták. Kérte az V. és VIII. rendű alperes kötelezését a jogsértő helyzet megszüntetésére. Az I-II., IV., VI. és VIII. rendű alpereseket elégtétel adására, valamint egyetemlegesen nem vagyoni kártérítés címén 700 000 Ft tőke és 2013. szeptember 6. napjától járó törvényes mértékű késedelmi kamatai megfizetésére kérte kötelezni. Az alperesekkel szemben perköltség igényt is előterjesztett.

Az I., II., IV., V., VI. és VIII. rendű alperesek a jóhírnév megsértésének a hiányára hivatkozva a kereset elutasítását, a felperesnek perköltségükben marasztalását kérték.

Az elsőfokú bíróság 24. sorszámú ítéletével megállapította, hogy az I. rendű alperes megsértette a felperes neve felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy a 2013. szeptember 5-én a "X" Általános Iskola előtt történt eseményeket valótlanul a felperesi párt tetteként, az abban részt vett személyeket pedig valótlanul a felperesi párthoz tartozó személyekként tüntette fel a szeptember 5-én a II. rendű alperesnek adott és utóbb a "....." internetes oldalra feltöltött, valamint a szeptember 7-én a VI. rendű alperesnek adott és utóbb a "x3" internetes hírportálra feltöltött nyilatkozataiban. Megállapította, hogy a II., IV., V., VI. és VIII. rendű alperes megsértették a felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát azzal, hogy az I. rendű alperes fentiek szerinti valótlan nyilatkozatát a II. rendű alperes a ..... internetes oldalra való feltöltéssel, a IV. rendű alperes a x4 internetes oldalon, az V. rendű alperes a x1 internetes oldalon, a VI. rendű alperes a x3 internetes oldalon és a VIII. rendű alperes a x2 internetes oldalon való hozzáférhetővé tétellel híresztelték. Kötelezte az I. és II. rendű alpereseket, hogy együttesen a ..... internetes oldalon, a IV. rendű alperest, hogy a x4 internetes oldalon, az V. rendű alperest, hogy a x1 internetes hírportálon, a VI. rendű alperest, hogy a x3 internetes hírportálon és a VIII. rendű alperest, hogy a x2 internetes hírportálon a saját költségükön 15 napon belül 30 nap időtartamra jelentessék meg a nyilvánosság számára hozzáférhető módon az ítélet előbbi rendelkezéseit. Kötelezte az V. rendű alperest, hogy 15 napon belül a x1 internetes hírportál 2013. szeptember 6-án megjelent "Romániába tartó szurkolók álltak meg cigány diákokat fenyegetni" című cikkéből az I. rendű alperes ....-ra feltöltött nyilatkozatának elérhetőségét szüntesse meg. Kötelezte továbbá az I. rendű alperest, hogy fizessen meg 15 napon belül a felperesnek 100 000 Ft-ot és annak 2013. szeptember 7. napjától a kifizetés napjáig járó és a mindenkori késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamatát. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A felperest 6 000 Ft, az I-II., IV., VI. és VIII. rendű alpereseket egyetemlegesen 36 000 Ft le nem rótt eljárási illeték, az államnak külön felhívásra való megfizetésére kötelezte, míg úgy rendelkezett, hogy a peres felek perrel felmerült költségeiket maguk viselik.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!