Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Mfv.10581/2013/5. számú precedensképes határozata kormánytisztviselői jogviszony JOGELLENES megszüntetése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 206. §, 2012. évi V. törvény (Kttvá.) 3. §] Bírók: Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna, Sztojkoné dr. Hajdu Edit, Tallián Blanka

A határozat elvi tartalma:

Az átalánykártérítés összegének meghatározásakor értékelni kellett a felperes hosszú ideje fennálló közszolgálati jogviszonyát, 59 éves korát és ezzel összefüggésben elhelyezkedési nehézségeit.

***********

Mfv.I.10.581/2013/5.

A Kúria a dr. Erdőné dr. Rigó Ágnes ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Tunyogi András Márton jogtanácsos által képviselt alperes ellen kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása és jogkövetkezményei iránt a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál 26.M.3784/2011. szám alatt megindított és másodfokon a Fővárosi Törvényszék 49.Mfv.631.087/2013/4. számú ítéletével jogerősen befejezett perében az említett másodfokú határozat ellen az alperes által benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

í t é l e t e t :

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 49.Mfv.631.087/2013/4. számú ítéletének felülvizsgálati kérelemmel nem támadott részét nem érinti, egyebekben hatályában fenntartja.

Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek - tizenöt napon belül - 30.000 (harmincezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A felülvizsgálati eljárás illetéke az államot terheli.

I n d o k o l á s

A felperes a korábbi munkahelyén, az M.V.H.-nÉl kezdeményezte a Prémiumévek Programban való részvételét, amelyet a munkáltatója jóváhagyott. Ezt követően a Hivatal és a V.M. mint munkáltatók, valamint a felperes mint köztisztviselő három oldalú megállapodást kötött, amely szerint a felperest határozatlan időre áthelyezték közös megegyezéssel a V.M. állományába. Minderre tekintettel a Prémiumévek Programból a felperes kikerült, a jóváhagyást a minisztérium kérésére visszavonták.

A felperes szakmai tanácsadóként állt az alperes alkalmazásában, amikor 2011. május 19-én dr. F.S. m.-hez címezve az Ú.H.I.SZ. elnökétől, B.GY.-től együttműködési javaslat érkezett, mellyel a szövetkezet csatlakozni kívánt a V.M. N.Ü. stratégiai koncepciójához.

A felperesnek adták ki feladatul, hogy tekintse át a javaslatot, és állítsa össze a válaszlevél tervezetét. Ez 2011. június 21-én elkészült, az osztályvezető, illetve dr. R.L. főosztályvezető az iratra nem tett észrevételt. A főosztályvezető szóban egyeztetett Á.J. államtitkárral, aki támogatta a minisztérium elképzeléseit.

Á.J. a felperes által elkészített levéltervezetben az összekötő személy nevét módosította, továbbá egy szót beillesztett az utolsó bekezdésbe, valamint a levél végére írt "köszönettel" formula helyett egy hosszabb mondatot rögzített. Ezt követően a levéltervezet az osztályvezetői, főosztályvezetői és államtitkári jóváhagyással került a minisztérium titkárságára.

2011. július 18-án a miniszter titkárnője telefonon magához rendelte a felperest, kezébe adta a kijavított levéltervezetet és kérte, hogy a felperes a szükséges javításokat soron kívül végezze el. Miután ez megtörtént, a főosztályvezetőnek bemutatásra került, és pontonként egyeztették a javításokat. Ezt követően a felperes a két iratot leadta a főosztályvezető titkárnőjének, aki azért nem tudta továbbítani, mert a felettese ekkor nem volt elérhető.

Ezt követően azt a kifejezett utasítást kapta a főosztályvezetői titkárság, hogy azonnal küldeni kell a javított levelet a miniszteri titkárságra, így a levél főosztályvezetői ellenjegyzés és jóváhagyás, valamint megfelelő formátum nélkül került beadásra a titkárságra.

2011. július 18-án este a miniszter titkárságára a miniszter megbeszélésre hívta dr. R.L. főosztályvezetőt, és jelen volt a parlamenti államtitkár, valamint a jogi kérdésekért felelős helyettes államtitkár. A főosztályvezetőt ekkor arról tájékoztatták, hogy a levéltervezetek nem ütik meg a miniszteri levél színvonalát, ezért bizalomvesztés miatt mind a felperes, mind a főosztályvezető jogviszonyát megszüntetik.

Ezt követően az alperes a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. tv. (Ktjv.) 8. § (2) bekezdés e) pontja alapján bizalomvesztés címén 2011. szeptember 25-ei hatállyal két hónapos felmentési idővel szüntette meg a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát. Ez azt tartalmazta, hogy a miniszter több írásbeli kiegészítést, javítást, illetve tartalmi korrekciókra vonatkozó iránymutatást adott, a felperes pedig azokat nem kellő szakmai megalapozottsággal vezette át, az irat továbbra sem felelt meg a közigazgatásban általánosan elvárt követelményeknek. A felperes nem követte a vezetői által meghatározott szakmai iránymutatásokat, ez pedig a további munkavégzés tekintetében bizalmatlanságot eredményezett.

A felperes a keresetében a felmentés jogellenességének megállapítását és az ehhez fűződő jogkövetkezmények alkalmazását kérte elsődlegesen eredeti munkakörbe történő visszahelyezésével utalva az alperes rendeltetésellenes joggyakorlására.

A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 26.M.3784/2011/16. számú ítéletével megállapította, hogy az alperes a 2011. július 21-én kelt felmentéssel jogellenesen szüntette meg a felperes kormánytisztviselői jogviszonyát. Kötelezte az alperest 11 havi átlagkereset címén 6.379.120 forint fizetésére perköltség viselés mellett.

A munkaügyi bíróság ítélete szerint az alperes okszerűtlen indok alapján szüntette meg a felperes jogviszonyát. A kormánytisztviselő vezetőivel, munkatársaival együttműködve szakmai elhivatottsággal végezte a rábízott feladatot a levéltervezet megfogalmazása során, esetleges stílusbeli, formai hibák pedig nem alapozzák meg a bizalomvesztést.

Önmagában az a körülmény, hogy a felperest a jogviszony megszüntetése előtt személyesen nem hallgatta meg az alperes, nem minősül rendeltetésellenes joggyakorlásnak.

A rendeltetésellenesség hiányában a bíróság nem alkalmazhatta a Kjt. 60. § (1) bekezdésben foglaltakat, azaz a felperes eredeti munkakörében történő továbbfoglalkoztatását nem rendelte el.

A Kjt. 60. § (4) bekezdésére hivatkozva 11 havi átlagkereset megfizetésére kötelezte az alperest a jogellenes megszüntetésre figyelemmel. A bíróság különös súllyal értékelte, hogy az alperes intézkedése nem jelent kirívóan súlyos jogsértést, hanem a bíróság mérlegelése alapján minősült jogellenes magatartásnak, ugyanakkor a felperes életkorára tekintettel az adott munkaerő-piaci helyzetben az elhelyezkedése igen nehéz lehet.

A felperes fellebbezése folytán eljárt Fővárosi Törvényszék 49.Mfv.631.087/2013/4. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezett részében részben megváltoztatta, és az átalánykártérítés mértékét 11.598.400 forintra felemelte. A felperest fellebbezési eljárási részilleték viselésére kötelezte kimondva, hogy a saját másodfokú költségét maga viseli.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!