32008L0083[1]

A Bizottság 2008/83/EK irányelve ( 2008. augusztus 13.) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2008/83/EK IRÁNYELVE

(2008. augusztus 13.)

a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság a 2003/91/EK irányelv (2) elfogadásával kívánta biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában megfelelnek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított iránymutatásoknak, amennyiben ilyen iránymutatások léteznek. Egyéb fajtákra vonatkozóan az irányelv előírja, hogy az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény (UPOV) iránymutatásait kell alkalmazni.

(2) A Közösségi Növényfajta-hivatal és az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény azóta számos egyéb faj vonatkozásában is készített iránymutatásokat, illetve már létezőket naprakésszé tett.

(3) A 2003/91/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vetőmagok és szaporítóanyagok állandó bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/91/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

A 2008. november 1-je előtt megkezdett vizsgálatok esetében a tagállamok alkalmazhatják a 2003/91/EK irányelvnek az ezen irányelv által történő módosítás előtt hatályos szövegét.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2008. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamoknak az említett rendelkezéseket 2008. november 1-jétől kell alkalmazniuk.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 13-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2006/124/EK bizottsági irányelvvel (HL L 339., 2006.12.6., 12. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 254., 2003.10.8., 11. o. A legutóbb a 2007/49/EK irányelvvel (HL L 195., 2007.7.27., 33. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek

Tudományos névKözismert elnevezésCPVO-jegyzőkönyv
Allium cepa L. (Cepa csoport)Vöröshagyma2005.6.14-i TP 46/1
Allium cepa L (Aggregatum csoport)Salottahagyma2005.6.14-i TP 46/1
Allium porrum L.Póréhagyma2001.11.15-i TP 85/1
Allium sativum L.Fokhagyma2004.3.25-i TP 162/1
Apium graveolens L.Zeller2008.3.13-i TP 82/1
Apium graveolens L.Gumós zeller2008.3.13-i TP 74/1
Asparagus officinalis L.Spárga2002.3.27-i TP 130/1
Brassica oleracea L.Karfiol2001.11.15-i TP 45/1
Brassica oleracea L.Calabrese brokkoli2007.3.21-i TP 151/2
Brassica oleracea L.Kelbimbó2005.12.1-i TP 54/2
Brassica oleracea L.Karalábé2004.3.25-i TP 65/1
Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposzta2005.12.1-i TP 48/2
Brassica rapa L.Kínai kel2008.3.13-i TP 105/1
Capsicum annuum L.Csili vagy paprika2007.3.21-i TP 76/2
Cichorium endivia L.Borzaslevelű és széleslevelű endívia2005.12.1-i TP 118/2
Cichorium intybus L.Ipari cikória2005.12.1-i TP 172/2
Cichorium intybus L.Cikóriasaláta2004.3.25-i TP 173/1
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiGörögdinnye2007.3.21-i TP 142/1
Cucumis melo L.Sárgadinnye2007.3.21-i TP 104/2
Cucumis sativus L.Salátauborka és fürtös uborka2008.3.13-i TP 61/2
Cucurbita pepo L.Cukkini2004.3.25-i TP 119/1
Cynara cardunculus L.Articsóka és kardi2004.3.25-i TP 184/1
Daucus carota L.Sárgarépa és takarmány sárgarépa2008.3.13-i TP 49/3
Foeniculum vulgare Mill.Édeskömény2004.3.25-i TP 183/1
Lactuca sativa L.Fejes saláta2007.3.21-i TP 13/3
Lycopersicon esculentum Mill.Paradicsom2007.3.21-i TP 44/3
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPetrezselyem2007.3.21-i TP 136/1
Phaseolus coccineus L.Futóbab2007.3.21-i TP 9/1
Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)2005.12.1-i TP 12/2
Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsó2003.11.6-i TP 7/1
Raphanus sativus L.Retek2002.3.27-i TP 64/1
Solanum melongena L.Tojásgyümölcs vagy padlizsán2008.3.13-i TP 117/1
Spinacia oleracea L.Spenót2008.3.13-i TP 55/2
Valerianella locusta (L.) Laterr.Galambbegysaláta2007.3.21-i TP 75/2
Vicia faba L. (partim)Lóbab2004.3.25-i TP Broadbean/1
Zea mays L. (partim)Csemege kukorica és pattogatni való kukorica2001.11.15-i TP 2/2

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak

Tudományos névKözismert elnevezésUPOV-iránymutatás
Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagyma1998.4.1-i TG/161/3
Allium schoenoprasum L.Metélőhagyma2003.4.9-i TG/198/1
Beta vulgaris L.Mángold2004.3.31-i TG/106/4
Beta vulgaris L.Cékla, beleértve a cheltenham répát2008.4.9-i TG/60/7
Brassica oleracea L.Leveles kel2004.3.31-i TG/90/6
Brassica rapa L.Tarlórépa2001.4.4-i TG/37/10
Cichorium intybus L.Leveles cikória1996.10.18-i TG/154/3
Cucurbita maxima DuchesneÓriástök2007.3.28-i TG/155/4
Raphanus sativus L.Fekete retek1999.3.24-i TG/63/6
Rheum rhabarbarum L.Rebarbara1999.3.24-i TG/62/6
Scorzonera hispanica L.Feketegyökér1988.10.21-i TG/116/3

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0083 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0083&locale=hu

Tartalomjegyzék