32007L0049[1]

A Bizottság 2007/49/EK Irányelve ( 2007. július 26. ) a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2007/49/EK IRÁNYELVE

(2007. július 26.)

a 2002/55/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában a zöldségfajok egyes fajtáinak a vizsgálatakor minimálisan figyelembe vett jellemzők és a vizsgálat elvégzésének minimumkövetelményei tekintetében történő végrehajtási intézkedések meghatározásáról szóló 2003/91/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a zöldségvetőmagok forgalmazásáról szóló, 2002. június 13-i 2002/55/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének a), illetve b) pontjára,

mivel:

(1) A Bizottság a 2003/91/EK irányelv (2) elfogadásával kívánta biztosítani, hogy a tagállamok által nemzeti fajtajegyzékükbe felvett fajták a minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában megfelelnek a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által megállapított iránymutatásoknak, amennyiben ilyen iránymutatások léteznek. Egyéb fajtákra vonatkozóan az irányelv előírja, hogy az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény (UPOV) iránymutatásait kell alkalmazni.

(2) A Közösségi Növényfajta-hivatal és az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény azóta számos egyéb faj vonatkozásában is készített iránymutatásokat, illetve már létezőket naprakésszé tett.

(3) A 2003/91/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2003/91/EK irányelv I. és II. melléklete helyébe az ezen irányelv mellékletében foglalt szöveg lép.

2. cikk

A 2007. november 1-je előtt megkezdett vizsgálatok esetében a tagállamok alkalmazhatják a 2003/91/EK irányelvnek az ezen irányelv által történő módosítása előtt hatályos szövegét.

3. cikk

A tagállamok legkésőbb 2007. október 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul megküldik a Bizottságnak e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot.

A tagállamoknak az említett rendelkezéseket 2007. november 1-jétől kell alkalmazniuk.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 26-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 193., 2002.7.20., 33. o. A legutóbb a 2006/124/EK bizottsági irányelvvel (HL L 339., 2006.12.6., 12. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 254., 2003.10.8., 11. o. A 2006/127/EK irányelvvel (HL L 343., 2006.12.8., 82. o.) módosított irányelv.

MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal által kiadott vizsgálati jegyzőkönyveknek

Tudományos névKöznapi névCPVO-jegyzőkönyv
Allium cepa L. (Cepa csoport)Köznapi név2005.6.14-i TP 46/1
Allium cepa (Aggregatum csoport)Salottahagyma2005.6.14-i TP 46/1
Allium porrum L.Póréhagyma2001.11.15-i TP 85/1
Allium sativum L.Fokhagyma2004.3.25-i TP 162/1
Asparagus officinalis L.Spárga2002.3.27-i TP 130/1
Brassica oleracea L.Karfiol2001.11.15-i TP 45/1
Brassica oleracea L.Calabrese brokkoli2007.3.21-i TP 151/2
Brassica oleracea L.Bimbóskel2005.12.1-jei TP 54/2
Brassica oleracea L.Karalábé2004.3.25-i TP 65/1
Brassica oleracea L.Kelkáposzta, fejes káposzta és vörös káposzta2005.12.1-jei TP 48/2
Capsicum annuum L.Paprika2007.3.21-i TP 76/2
Cichorium endivia L.Borzaslevelű és széleslevelű endívia2005.12.1-jei TP 118/2
Cichorium intybus L.Ipari cikória2005.12.1-jei TP 172/2
Cichorium intybus L.Hajtató cikória2004.3.25-i TP 173/1
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiGörögdinnye2007.3.21-i TP 142/1
Cucumis melo L.Sárgadinnye2007.3.21-i TP 104/2
Cucumis sativus L.Salátauborka és konzervuborka2002.3.27-i TP 61/1
Cucurbita pepo L.Tök2004.3.25-i TP 119/1
Cynara cardunculus L.Articsóka és kardi2004.3.25-i TP 184/1
Daucus carota L.Sárgarépa és takarmány sárgarépa2005.12.1-jei TP 49/2
Foeniculum vulgare Mill.Édeskömény2004.3.25-i TP 183/1
Lactuca sativa L.Saláta2007.3.21-i TP 13/3
Lycopersicon esculentum Mill.Paradicsom2007.3.21-i TP 44/3
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPetrezselyem2007.3.21-i TP 136/1
Phaseolus coccineus L.Tűzbab2007.3.21-i TP 9/1
Phaseolus vulgaris L.Zöldbab (bokorbab és futóbab)2005.12.1-jei TP 12/2
Pisum sativum L. (partim)Kifejtőborsó, velőborsó és cukorborsó2003.11.6-i TP 7/1
Raphanus sativus L.Retek2002.3.27-i TP 64/1
Spinacia oleracea L.Spenót2002.3.27-i TP 55/1
Valerianella locusta (L.) Laterr.Galambbegysaláta2007.3.21-i TP 75/2
Vicia faba L. (partim)Disznóbab2004.3.25-i TP Disznóbab/1
Zea mays L. (partim)Csemegekukorica és pattogatni való kukorica2001.11.15-i TP 2/2

E jegyzőkönyvek szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az új növényfajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak

Tudományos névKöznapi névUPOV-iránymutatás
Allium fistulosum L.Téli sarjadékhagyma1998.4.1-jei TG 161/3
Allium schoenoprasum L.Metélőhagyma2003.4.9-i TG 198/1
Apium graveolens L.Gyökérzeller2002.4.17-i TG 82/4
Apium graveolens L.Levélzeller2002.4.17-i és 2006.4.5-i TG 74/4 corr.
Beta vulgaris L.Mángold2004.3.31-i TG 106/4
Beta vulgaris L.Cékla1996.10.18-i TG 60/6
Brassica oleracea L.Leveles kel2004.3.31-i TG 90/6
Brassica rapa L.Kínai kel2003.4.9-i TG 105/4
Brassica rapa L.Tarlórépa2001.4.4-i TG 37/10
Cichorium intybus L.Leveles cikória1996.10.18-i TG 154/3
Cucurbita maxima DuchesneÓriástök2007.3.14-i TG 155/4
Raphanus sativus L.Fekete retek1999.3.24-i TG 63/6
Rheum rhabarbarum L.Rebarbara1999.3.24-i TG 62/6
Scorzonera hispanica L.Feketegyökér1988.10.21-i TG 116/3
Solanum melongena L.Tojásgyümölcs2002.4.17-i TG 117/4

Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007L0049 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007L0049&locale=hu

Tartalomjegyzék