Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32010R1060[1]

A Bizottság 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2010. szeptember 28. ) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1060/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási hűtőkészülékek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez a rendelet megállapítja a 10-1 500 liter tárolási térfogatú, elektromos hálózatról üzemelő háztartási hűtőkészülékek címkézésére, valamint a termékkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

(2) Ez a rendelet az elektromos hálózatról üzemelő háztartási hűtőkészülékekre vonatkozik, ideértve a nem háztartási használatra értékesített vagy nem élelmiszerek hűtésére szánt hűtőkészülékeket és a beépíthető készülékeket is.

A rendeletet az olyan elektromos hálózatról üzemelő háztartási hűtőkészülékekre is alkalmazni kell, amelyek akkumulátorról működtethetőek.

(3) Ez a rendelet nem alkalmazandó:

a) olyan hűtőkészülékekre, amelyeket elsődlegesen a villamos energiától eltérő energiaforrásokkal - ideértve a cseppfolyós propán-bután gázt, a kerozint és a biodízel üzemanyagokat - üzemeltetnek;

b) olyan akkumulátorról működtethető hűtőkészülékekre, amelyek külön megvásárolható AC/DC adapterrel az elektromos hálózatba csatlakoztathatók;

c) egyszeri gyártású, egyedi kivitelezésű hűtőkészülékekre, amelyek nem feleltethetők meg más hűtőkészülék-modelleknek;

d) a szolgáltatói ágazatban való használatra szánt olyan hűtőkészülékekre, amelyek a hűtött élelmiszerek eltávolítását elektronikus úton érzékelik, és az erre vonatkozó információkat elszámolás céljából hálózati kapcsolat útján automatikusan továbbítják;

e) olyan készülékekre, amelyek elsődleges funkciója nem az élelmiszerek hűtés útján történő tárolása, ideértve az önálló jégkészítő gépeket vagy a hűtöttital-adagolókat is.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokon kívül az alábbiak alkalmazandók:

1.

"élelmiszer" : meghatározott hőmérsékleten történő hűtést igénylő élelmiszerek, hozzávalók, italok - a bort is ideértve - és más, elsődlegesen fogyasztásra szánt anyagok;

2.

"háztartási hűtőkészülék" : egy vagy több térrel rendelkező, szigetelt szekrény, ideértve a végfelhasználó által összeszerelendő formában értékesített készülékeket is, amely élelmiszerek hűtésére vagy fagyasztására, illetve hűtött vagy fagyasztott élelmiszerek nem szakmai célból történő tárolására szolgál, és amelyben a hűtést egy vagy több energiafogyasztó folyamat végzi;

3.

"beépíthető készülék" : szekrénybe, fal előkészített mélyedésébe vagy hasonló helyre beszerelendő, rögzített hűtőkészülék, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

4.

"hűtőszekrény" : élelmiszerek tartósítására szánt hűtőkészülék, amelyben legalább egy, friss élelmiszerek és/vagy - a bort is ideértve - italok tárolására alkalmas tér található;

5.

"kompressziós hűtőkészülék" : olyan hűtőkészülék, amelyben a hűtés motoros kompresszorral történik;

6.

"abszorpciós hűtőkészülék" : olyan hűtőkészülék, amelyben a hűtés energiaforrásként hőt felhasználó abszorpciós eljárással történik;

7.

"hűtőszekrény-fagyasztó" : olyan hűtőkészülék, amelyben legalább egy, friss élelmiszerek tárolására szánt tér és legalább egy, friss ételek fagyasztására és fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas másik tér található, a háromcsillagos tárolási körülményeknek megfelelően (élelmiszer-fagyasztó tér);

8.

"fagyasztott élelmiszer tárolására alkalmas szekrény" : olyan hűtőkészülék, amelyben egy vagy több, fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas tér található;

9.

"élelmiszer-fagyasztó" : olyan hűtőkészülék, amelyben egy vagy több, fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas tér található, amely(ek)nek a hőmérséklete a környezeti hőmérséklet és - 18 °C között alakul, és amely - háromcsillagos tárolási feltételek között - fagyasztott élelmiszerek tárolására is alkalmas; az élelmiszer-fagyasztónak kétcsillagos részei és/vagy terei is lehetnek a téren vagy a szekrényen belül;

10.

"bortároló készülék" : olyan hűtőkészülék, amelynek egy vagy több, csak bor tárolására alkalmas tere van;

11.

"többfunkciós készülék" : olyan hűtőkészülék, amelynek egy vagy több, csak többfunkciós tere van;

12.

"egyenértékű hűtőkészülék" : olyan, forgalomban lévő háztartásihűtőkészülék-modell, amely ugyanazon gyártó által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott, másik hűtőkészülék-modellel megegyező bruttó és tárolási térfogattal, műszaki, hatékonysági és teljesítményjellemzőkkel és tértípusokkal rendelkezik;

13.

"végfelhasználó" : a háztartási hűtőkészülék vásárlója vagy potenciális vásárlója;

14.

"értékesítési hely" : eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott háztartási hűtőkészülékek bemutatásának és értékesítésének helye.

Az I. mellékletben meghatározott fogalmak is alkalmazandók.

3. cikk

A beszállítók felelősségi köre

A beszállítók biztosítják, hogy:

a) minden háztartási hűtőkészüléket ellátnak a II. mellékletben meghatározott formátumú és az ott meghatározott információkat tartalmazó nyomtatott címkével;

b) rendelkezésre áll egy, a III. melléklet szerinti termékismertető adatlap;

c) a IV. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

d) az adott háztartásihűtőkészülék-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

e) az adott háztartásihűtőkészülék-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró minden műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott modell energiahatékonysági osztályát;

f) a kereskedők a háztartási hűtőkészülékek minden egyes, 2015. január 1. után új modellazonosítóval forgalomba hozott modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a II. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét. Ilyen címkék a háztartási hűtőkészülékek más modelljei esetében is hozzáférhetővé tehetők a kereskedők számára;

g) a kereskedők a háztartási hűtőkészülékek minden egyes, 2015. január 1. után új modellazonosítóval forgalomba hozott modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a III. mellékletben meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot. Ilyen adatlapok a háztartási hűtőkészülékek más modelljei esetében is hozzáférhetővé tehetők a kereskedők számára.

4. cikk

A kereskedők felelősségi köre

A kereskedők biztosítják, hogy:

a) az értékesítési helyeken kiállított háztartási hűtőkészülékek elejének vagy tetejének külső részén - jól látható helyen - a beszállítók által a 3. cikk a) pontjának megfelelően kiállított címke szerepeljen;

b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon háztartási hűtőkészülékek forgalmazása, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a beszállítók által az V. mellékletnek megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék. A X. melléklet rendelkezései szerint kell azonban eljárni abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, és a 3. cikk f), illetve g) pontjának megfelelően a kereskedő megkapta a modell elektronikus címkéjét és termékismertető adatlapját;

c) az adott háztartásihűtőkészülék-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák a modell energiahatékonysági osztályát, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

d) az adott háztartásihűtőkészülék-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott modell energiahatékonysági osztályát.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. cikkben említett információkat megbízható, pontos és megismételhető, a VI. mellékletben meghatározott mérési eljárás alapján kell megadni, amely épít a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A feltüntetett energiahatékonysági osztálynak, az éves energiafogyasztásnak, a friss és fagyasztott élelmiszer mennyiségének, a fagyasztókapacitásnak és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásnak való megfelelés értékelésekor a tagállamok a VII. mellékletben meghatározott eljárást alkalmazzák.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság ezt a rendeletet a műszaki fejlődés fényében legkésőbb a hatálybalépését követően négy évvel felülvizsgálja. A felülvizsgálat különösen a VII. mellékletben szereplő ellenőrzési tűréshatárokat és a VIII. mellékletben szereplő korrekciós tényezők törlésének vagy csökkentésének lehetőségét vizsgálja meg.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 94/2/EK irányelv 2011. november 30-tól hatályát veszti.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja nem alkalmazandó a 2012. március 30. előtt közzétett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

(2) Azoknak a háztartási hűtőkészülékeknek, amelyeket 2011. november 30. előtt hoztak forgalomba, a 94/2/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseknek kell megfelelniük.

(3) A 2011. november 30-át megelőzően értékesítés, bérbeadás vagy részletfizetéssel történő értékesítés céljából forgalomba hozott és ezen rendelet rendelkezéseinek megfelelő háztartási hűtőkészülékeket úgy kell tekinteni, hogy azok eleget tesznek a 94/2/EK irányelv előírásainak.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2011. november 30-tól alkalmazandó. A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja azonban 2012. március 30-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A II-IX. mellékletben alkalmazandó fogalommeghatározások

A II-IX. melléklet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a)

"jegesedésmentes (frost-free) rendszer" : olyan rendszer, amely automatikusan megakadályozza, hogy állandó jégréteg képződjön, a hűtésre irányított légáramoltatással kerül sor, a párologtató(ka)t automatikus jégtelenítő rendszer jégteleníti, és a jégtelenítésből származó víz automatikusan távozik a rendszerből;

b)

"jegesedésmentes tér" : a jegesedésmentes rendszer által jégmentesített tér;

c)

"hűtőszekrény-borhűtő" : olyan hűtőkészülék, amelynek legalább egy, friss élelmiszerek tárolására alkalmas tere és egy, borhűtésre szolgáló tere van, de nincs fagyasztott élelmiszerek tárolására, sokkoló hűtésre, vagy jégkészítésre szolgáló tere;

d)

"borhűtő" : olyan hűtőkészülék, amelyben egy vagy több, csak borhűtő tér található;

e)

"hűtőszekrény-sokkolóhűtő" : olyan hűtőkészülék, amelyben legalább egy, friss élelmiszerek tárolására alkalmas tér és egy sokkoló hűtőtér található, fagyasztott élelmiszerek tárolására alkalmas tér azonban nincs;

f)

"tér" : a g)-n) pontokban felsorolt terek bármelyike;

g)

"friss élelmiszerek tárolására alkalmas tér" : nem fagyasztott élelmiszerek tárolására kialakított tér, amely maga is további terekre osztható;

h)

"borhűtő tér" : egyes élelmiszereknek vagy italoknak a friss élelmiszerek tárolására szánt tér hőmérsékleténél nagyobb hőmérsékleten történő tárolására szánt tér;

i)

"sokkoló hűtőtér" : kifejezetten gyorsan romló élelmiszerek tárolására szánt tér;

j)

"jégkészítő tér" : kifejezetten jégkészítésre és a jég tárolására szánt, alacsony hőmérsékletű tér;

k) "fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér" : kifejezetten fagyasztott élelmiszer tárolására szánt, hőmérséklet alapján a következőképpen osztályozott, alacsony hőmérsékletű tér:

i.

"egycsillagos tér" : fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér, amelynek hőmérséklete legfeljebb - 6 °C;

ii.

"kétcsillagos tér" : fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér, amelynek hőmérséklete legfeljebb - 12 °C;

iii.

"háromcsillagos tér" : fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér, amelynek hőmérséklete legfeljebb - 18 °C;

iv.

"élelmiszer-fagyasztó tér" (vagy "négycsillagos tér") : 100 l tárolási térfogatként legalább 4,5 kg, de 2 kg-nál semmi esetre sem kisebb tömegű élelmiszer hőmérsékletét 24 óra alatt a környezeti hőmérsékletről - 18 °C-ra lehűteni képes tér, amely alkalmas fagyasztott élelmiszer háromcsillagos tárolási körülmények közötti tárolására is, és amelynek terében lehetnek kétcsillagos részek is;

v.

"nulla csillagos tér" : fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér, amelyben a hőmérséklet < 0 °C, és amely jégkészítésre és jég tárolására is használható, azonban gyorsan romló élelmiszerek tárolására nem alkalmas;

l)

"bor tárolására szánt tér" :

kizárólag borok rövid távú, ideális fogyasztási hőmérsékletre történő hűtése céljából, vagy hosszú távú, érlelés céljából történő tárolására használt tér, amely a következő jellemzőkkel bír:

i. előre beállított vagy a gyártó utasításai szerint manuálisan beállítható állandó tárolási hőmérséklet a + 5 °C és + 20 °C közötti tartományban;

ii. egyes, a háztartási hűtőkészülékek klímaosztályában meghatározott bejelentett környezeti hőmérsékleti értékeken idővel legfeljebb 0,5 K-val változó tárolási hőmérséklet(ek);

iii. a tér páratartalmának aktív vagy passzív szabályozása az 50 % és 80 % közötti tartományban;

iv. kialakításánál fogva mérsékelni képes a hűtőszekrény-kompresszorból vagy bármilyen külső forrásból eredő rezgés adott térbe történő továbbítását;

m)

"többfunkciós tér" : a tértípus két vagy több hőmérsékleten történő felhasználására szánt tér, amelyet a végfelhasználó a gyártó utasításai szerint beállíthat úgy, hogy folyamatosan fenntartsa az egyes tértípusokra alkalmazandó működési hőmérsékleti tartományt; ha azonban egy funkció egy tér hőmérsékletét csak korlátozott időtartamra képes átállítani másik működési hőmérsékletre (pl. mint a gyorsfagyasztó berendezés), a tér e rendelet fogalommeghatározása szerint nem tekinthető "többfunkciós térnek";

n)

"egyéb tér" : nem bortárolásra szánt tér, amelyet bizonyos élelmiszerek + 14 °C-nál magasabb hőmérsékleten történő tárolására szánnak;

o)

"kétcsillagos rész" : élelmiszer-fagyasztó, élelmiszer-fagyasztó tér, háromcsillagos tér vagy háromcsillagos fagyasztottélelmiszer-tároló szekrény olyan része, amelynek nincs saját külön ajtaja vagy fedele, és amelynek a hőmérséklete legfeljebb - 12 °C;

p)

"fagyasztóláda" : élelmiszer-fagyasztó, amelyben a tér (terek) a készülék tetejéről hozzáférhető(ek), vagy amely felülről nyitható, és a terek felfelé néznek, és ahol a felülről nyitható tér (terek) bruttó térfogata meghaladja a készülék teljes bruttó térfogatának 75 %-át;

q)

"felülről nyitható típus" vagy "ládatípus" : olyan hűtőkészülék, amelynek tere(i) a készülék tetejéről hozzáférhető(ek);

r)

"függőleges típus" : olyan hűtőkészülék, amelynek tere(i) a készülék elülső oldaláról hozzáférhető(ek);

s)

"gyorsfagyasztás" : a végfelhasználó által a gyártó utasításai szerint aktivált, visszafordítható folyamat, amelynek során a fagyasztó vagy a fagyasztó tér tárolási hőmérséklete a nem fagyasztott élelmiszerek gyorsabb fagyasztása érdekében csökken;

t)

"típusazonosító" : az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők.

II. MELLÉKLET

A címke

1. AZ A+++ ÉS C KÖZTI ENERIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYBA SOROLT HÁZTARTÁSI HŰTŐKÉSZÜLÉKEK CÍMKÉJE

(1) A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I. beszállító neve vagy védjegye;

II. a beszállító által megadott típusazonosító;

III. A készüléknek a IX. melléklet szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV. az éves energiafogyasztás (AEC ) kilowattórában kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a VIII. melléklet 3. pontjának (2) bekezdésében megadott számítás szerint;

V. a csillagbesorolásra nem jogosult (üzemi hőmérséklet > - 6 °C) összes tér tárolókapacitásának összege, a legközelebbi egész számra kerekítve;

VI. a csillagbesorolásra jogosult (üzemi hőmérséklet ≤ - 6 °C) összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitásának összege, a legközelebbi egész számra kerekítve, és az összegben legnagyobb részaránnyal bíró tér csillagbesorolása; ha a háztartási hűtőkészülék nem rendelkezik fagyasztott élelmiszer tárolására szánt térrel (terekkel), a szállító az érték helyett a "- L" jelölést alkalmazza, és a csillagbesorolás helyét üresen hagyja;

VII. levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve.

A bortároló készülékek esetében azonban az V. és VI. pont helyébe a gyártó utasításai szerint a készülékben elhelyezhető, 75 cl-es szabványos palackok számában kifejezett, előírt kapacitás lép.

(2) A címke megjelenésének összhangban kell állnia a jelen melléklet 3. pontjának (1) bekezdésével. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét", az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

2. A D ÉS G KÖZTI ENERIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYBA SOROLT HÁZTARTÁSI HŰTŐKÉSZÜLÉKEK CÍMKÉJE

(1) A címkén fel kell tüntetni az 1. pont (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

(2) A címke megjelenésének összhangban kell állnia a jelen melléklet 3. pontjának (2) bekezdésével. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét", az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

3. A CÍMKE KIALAKÍTÁSA

(1) Az A+++ és C közti energiahatékonysági osztályba sorolt háztartási hűtőkészülékekre vonatkozóan - kivéve a bortároló készülékeket - a címke kialakítása a következő:

ahol:

a) A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b) A címke háttere legyen fehér.

c) A színek legyenek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) - keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d) A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Energiacímke

:

szín: X-00-00-00.

Piktogram az ábra szerint EU-logó + energiacímke: szélesség: 92 mm, magasság: 17 mm.

- Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm - szín:

-

legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

második energiaosztály: 70-00-X-00,

harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

negyedik energiaosztály: 00-00-X-00:

ötödik energiaosztály: 00-30-X-00:

hatodik energiaosztály: 00-70-X-00:

utolsó energiaosztály: 00-X-X-00.

- Szöveg: Calibri bold 19 pt, nagybetűs és fehér; "+" szimbólumok: Calibri bold 13 pt, nagybetűs, fehér és egy sorba rendezett.

- Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete.

- Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetűs és fehér; "+" szimbólumok: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér és egy sorba rendezett.

- Szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetűs, fekete.

- Szegély: 3 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 45 pt, 100 % fekete.

- Második sor: Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

- Szegély: 3 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 25 pt, 100 % fekete. Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

- Szegély: 3 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

-

Érték

:

Calibri bold 25 pt, 100 % fekete.

Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

- Szegély: 3 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

-

Érték

:

Calibri bold 25 pt, 100 % fekete.

Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

Szöveg: Calibri bold 11 pt.

(2) A D és G közti energiahatékonysági osztályba sorolt háztartási hűtőkészülékekre vonatkozóan - kivéve a bortároló készülékeket - a címke kialakítása a következő:

ahol:

A címke megjelenésének összhangban kell állnia a jelen melléklet 3. pontjának (1) bekezdésével, kivéve a 8. számot, amelyre a következők vonatkoznak:

- Szegély: 3 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 32 pt, 100 % fekete.

- Második sor: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.

(3) Bortároló készülékekre vonatkozóan a címke kialakítása a következő:

ahol:

a) A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b) A címke háttére legyen fehér.

c) A színek legyenek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) - keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d) A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Energiacímke

:

szín: X-00-00-00.

Piktogram az ábra szerint EU-logó + energiacímke: szélesség: 92 mm, magasság: 17 mm.

- Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm - szín:

-

legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

második energiaosztály: 70-00-X-00,

harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

negyedik energiaosztály: 00-00-X-00,

ötödik energiaosztály: 00-30-X-00,

hatodik energiaosztály: 00-70-X-00,

utolsó energiaosztály(ok): 00-X-X-00.

- Szöveg: Calibri bold 19 pt, nagybetűs és fehér; "+" szimbólumok: Calibri bold 13 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

- Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete.

- Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetűs, fehér; "+" szimbólumok: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

- Szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetűs, fekete.

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 30 pt, 100 % fekete.

- Második sor: Calibri regular 14 pt, 100 % fekete.

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

-

Érték

:

Calibri bold 28 pt, 100 % fekete.

Calibri regular 15 pt, 100 % fekete.

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

-

Érték

:

Calibri bold 25 pt, 100 % fekete.

Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

Szöveg: Calibri bold 11 pt.

III. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1. A termékismertető adatlapon az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a) a beszállító neve vagy védjegye;

b) a szállító típusazonosítója az I. melléklet t) pontjában meghatározottak szerint;

c) a háztartásihűtőkészülék-modell kategóriája a VIII. melléklet 1. pontjának megfelelően;

d) a modell energiahatékonysági osztálya a IX. mellékletnek megfelelően;

e) ha egy modell a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét", ezt az információt fel lehet tüntetni;

f) a VIII. melléklet 3. pontjának (2) bekezdésével összhangban kiszámított éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve. Ezt a következőképpen kell feltüntetni: "»XYZ« kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszteredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától";

g) az egyes terek tárolási térfogata és - amennyiben van ilyen - a megfelelő csillagbesorolás a II. melléklet 1. része (1) pontja VI. alpontjának megfelelően;

h) az I. melléklet n) pontja szerinti "egyéb terek" tervezési hőmérséklete. A bortároló terek esetében meg kell adni a térben előre vagy a végfelhasználó által a gyártó utasításaival összhangban beállítható és folyamatosan fenntartható legalacsonyabb tárolási hőmérsékletet;

i) a "jegesedésmentes" kifejezés a vonatkozó tér(terek) esetében, az I. melléklet b) pontjában szereplő meghatározás szerint;

j) "áramkimaradástól független »X« óra": a "hőmérséklet-emelkedési idő";

k) "fagyasztókapacitás" kg/24 órában kifejezve;

l) "klímaosztály" a VIII. melléklet 1. pontjának 3. táblázata szerint, az alábbiak szerint kifejezve: "Klímaosztály: W [klímaosztály]. Ezt a készüléket »X« [legalacsonyabb hőmérséklet] °C és »X« [legmagasabb hőmérséklet] °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték.";

m) levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

n) ha a modell egy beépíthető készülék, ezt fel kell tüntetni;

o) bortároló készülékek esetében a következő információ: "Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték." Ez a pont nem vonatkozik olyan háztartási hűtőkészülékekre, amelyeket nem kifejezetten borok tárolására terveztek, de erre a célra is használhatók, sem pedig olyan háztartási hűtőkészülékekre, amelyekben a borhűtő tér bármely más típusú térrel van kombinálva.

2. Egy adott termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több háztartásihűtőkészülék-típusához is mellékelhető.

3. Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

IV. MELLÉKLET

A műszaki dokumentáció

1. A 3. cikk c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a) a beszállító neve és címe;

b) a készüléktípus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c) ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra;

d) ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra;

e) a beszállító képviseletében kötelemmel felruházott személy neve és aláírása;

f) a mérések műszaki paraméterei, a VIII. melléklettel összhangban:

i. általános méretek;

ii. a használathoz szükséges általános terület;

iii. teljes bruttó térfogat(ok);

iv. tárolási térfogat(ok) és teljes tárolási térfogat(ok);

v. fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér csillagbesorolása;

vi. jegesedésmentes típus;

vii. tárolási hőmérséklet;

viii. energiafogyasztás;

ix. hőmérséklet-emelkedési idő;

x. fagyasztókapacitás;

xi. áramfogyasztás;

xii. a bor tárolására szánt tér páratartalma;

xiii. levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás;

g) a VIII. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményei.

2. Amennyiben az adott háztartásihűtőkészülék-modellre vonatkozóan a műszaki dokumentációban szereplő információkat a terv alapján elvégzett számításokból, vagy más, egyenértékű hűtőkészülékek alapján levont következtetésekből, illetve mindkettőből nyerték, a dokumentációban részletesen ismertetik az ilyen számításokat vagy következtetéseket, illetve mindkettőt, valamint a szállítók által az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében folytatott teszteket. A műszaki dokumentációban minden olyan egyéb, egyenértékű háztartásihűtőkészülék-modellt is fel kell sorolni, amelynek esetében az információkat hasonló alapon nyerték.

V. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, ahol a végfelhasználónak nem áll módjában megtekintetni a bemutatott készüléket

1. A 4. cikk b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a) a típus energiahatékonysági osztálya a IX. mellékletben meghatározottak szerint;

b) a VIII. melléklet 3. pontjának (2) bekezdésével összhangban kiszámított éves energiafogyasztás kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

c) az egyes terek tárolási térfogata és - amennyiben van ilyen - a megfelelő csillagbesorolás a II. melléklet 1. része (1) pontja VI. alpontjának megfelelően;

d) "klímaosztály" a VIII. melléklet 1. pontjának 3. táblázata szerint;

e) dB(A) re1 pW-ben kifejezett, levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, a legközelebbi egész számra kerekítve;

f) ha a modell beépíthető, ezt fel kell tüntetni;

g) bortároló készülékek esetében a következő információ: "Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték." Ez a pont nem vonatkozik olyan háztartási hűtőkészülékekre, amelyeket nem kifejezetten borok tárolására terveztek, de erre a célra is használhatók, sem pedig olyan háztartási hűtőkészülékekre, amelyekben a borhűtő tér bármely más típusú térrel van kombinálva.

2. A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a III. mellékletben meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

3. A mellékletben említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

VI. MELLÉKLET

Mérések

1.

Az e rendeletben foglalt követelmények teljesülése és teljesülésük ellenőrzése céljából végzett méréseket olyan megbízható, pontos és megismételhető mérési módszerrel kell végezni, amelyek építenek az általánosan elismert technikai vívmányokra, köztük az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban leírt módszerekre.

2. ÁLTALÁNOS TESZTELÉSI FELTÉTELEK

A tesztelés során az alábbi általános feltételeknek kell eleget tenni:

1. amennyiben vannak végfelhasználó által be- és kikapcsolható párásodásgátló fűtőelemek, ezeket be kell kapcsolni és - ha állíthatóak - maximális fűtési fokozatra kell állítani;

2. amennyiben vannak végfelhasználó által be- és kikapcsolható, "ajtón keresztül működő eszközök" (pl. jég-, hidegvíz- vagy hidegital-adagolók), az energiafogyasztás mérésének idejére ezeket be kell kapcsolni, de nem működtethetők;

3. többfunkciós készülékek és terek esetében az energiafogyasztás mérésekor figyelembe vett tárolási hőmérséklet a leghidegebb tértípus névleges hőmérsékleteke a gyártó utasításainak megfelelő folyamatos normális működés során;

4. a háztartási hűtőkészülék energiafogyasztását a leghidegebb konfigurációban határozzák meg a folyamatos normális működésre vonatkozóan a gyártó által adott utasításnak megfelelően a VIII. melléklet 5. táblázatában meghatározott "egyéb terek" tekintetében.

3. MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A következő paramétereket kell megállapítani:

a) "általános méretek": a legközelebbi milliméterre kerekítve;

b) "a használathoz szükséges általános terület": a legközelebbi milliméterre kerekítve;

c) "teljes bruttó térfogat(ok)": a legközelebbi egész köbdeciméterre vagy literre kerekítve;

d) "tárolási térfogat(ok) és teljes tárolási térfogat(ok)": a legközelebbi egész köbdeciméterre vagy literre kerekítve;

e) "a jégmentesítő típusa";

f) "tárolási hőmérséklet";

g) "energiafogyasztás": 24 órára vetítve kWh-ban kifejezve (kWh/24 óra), három tizedesnyi pontossággal;

h) "hőmérséklet-emelkedési idő";

i) "fagyasztókapacitás";

j) "a bor tárolására szánt tér páratartalma": a legközelebbi egész számra kerekítve, százalékban kifejezve; és

k) "levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás".

VII. MELLÉKLET

A termék megfelelésének vizsgálata a piacfelügyeleti hatóságok által

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a termékismertető adatlapon megjelölt értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.

Amikor azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák:

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2010/30/EU irányelv 5. cikkének b) pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - ha alkalmazandó - az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint az említett pont iii. alpontja szerinti vizsgálati jelentések (jegyzőkönyvek) megfelelő értékei; és

b) a címkén és a termékismertető adatlapon feltüntetett értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a megadott értékek, és a feltüntetett energiahatékonysági osztály nem kedvezőbb a szállítóra nézve, mint a megadott értékek alapján meghatározott energiahatékonysági osztály; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem egyetlen más olyan modell, amelyet a szállító műszaki dokumentációja a háztartási hűtőkészülékek egyenértékű modelljeként megnevez, nem teljesíti e felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több olyan másik modellhez is tartozhat, amelyet a szállító a műszaki dokumentációban egyenértékű modellként megjelölt.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke az 1. táblázat szerinti tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban foglalt feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem egyetlen más olyan modell, amelyet a szállító műszaki dokumentációja a háztartási hűtőkészülékek egyenértékű modelljeként megnevez, nem teljesíti e felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a VI. és a VIII. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag az 1. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más - például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott - tűrés nem alkalmazható.

1. táblázat

Ellenőrzési tűrések

ParaméterEllenőrzési tűrés
Bruttó térfogatA meghatározott érték a megadott értéknél legfeljebb 3 %-kal vagy 1 literrel lehet kisebb, attól függően, hogy melyik érték nagyobb.
Tárolási térfogatA meghatározott érték a megadott értéknél legfeljebb 3 %-kal vagy 1 literrel lehet kisebb, attól függően, hogy melyik érték nagyobb. Ha a borhűtő tér és a friss élelmiszer tárolására szánt tér térfogatát a felhasználó egymáshoz képest módosíthatja, a térfogatot a borhűtő tér minimális térfogata mellett kell megvizsgálni.
FagyasztókapacitásA meghatározott érték nem lehet kisebb 10 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
EnergiafogyasztásA meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél (E 24h).
A bortároló készülékekben mért páratartalomA relatív páratartalomnak a vizsgálat során meghatározott értéke egyik irányban sem lehet 10 %-nál nagyobb mértékben kívül a megadott tartományon.
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásA meghatározott értéknek meg kell felelnie a megadott értéknek.

VIII. MELLÉKLET

A háztartási hűtőkészülékek osztályozása, az egyenértékű térfogat kiszámításának módja és az energiahatékonysági index

1. A HÁZTARTÁSI HŰTŐKÉSZÜLÉKEK OSZTÁLYOZÁSA

A háztartási hűtőkészülékeket az 1. táblázatban felsorolt kategóriákba sorolják.

Az egyes kategóriák meghatározása a 2. táblázatban feltüntetett, sajátos térösszeállítás alapján történik, és független az ajtók és/vagy a fiókok számától.

1. táblázat

A háztartási hűtőkészülékek kategóriái

KategóriaMegnevezés
1Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrel
2Hűtőszekrény-borhűtő, borhűtő és bortároló készülékkel
3Hűtőszekrény-sokkolóhűtő és hűtőszekrény nulla csillagos térrel
4Hűtőszekrény egycsillagos térrel
5Hűtőszekrény kétcsillagos térrel
6Hűtőszekrény háromcsillagos térrel
7Hűtőszekrény-fagyasztó
8Fagyasztószekrény
9Fagyasztóláda
10Többfunkciós és egyéb hűtőkészülékek

Az 1-9. kategóriába a térhőmérséklet miatt be nem sorolható háztartási hűtőkészülékeket a 10. kategóriába kell besorolni.

2. táblázat

A háztartási hűtőkészülékek osztályozása és az érintett térösszeállítások

Névleges hőmérséklet (az EEI-re vonatkozóan) (°C)Tervezési hőmérséklet+ 12+ 12+ 500– 6– 12– 18– 18Kategória
(szám)
TértípusEgyébBortárolóBorhűtőFriss élelmiszer tárolóSokkolóNulla csillagos/jégkészítőEgycsillagosKétcsillagosHáromcsillagosNégycsillagos
KészülékkategóriaTérösszeállítás
Hűtőszekrény egy vagy több friss élelmiszer tárolására szánt térrelNNNINNNNNN1
Hűtőszekrény-borhűtő, borhűtő és bortároló készülékkelOOOINNNNNN2
OOINNNNNNN
NINNNNNNNN
Hűtőszekrény-sokkolóhűtő és hűtőszekrény nulla csillagos térrelOOOIIONNNN3
OOOIOINNNN
Hűtőszekrény egycsillagos térrelOOOIOOINNN4
Hűtőszekrény kétcsillagos térrelOOOIOOOINN5
Hűtőszekrény háromcsillagos térrelOOOIOOOOIN6
Hűtőszekrény-fagyasztóOOOIOOOOOI7
FagyasztószekrényNNNNNNNO(I) ()I8
FagyasztóládaNNNNNNNONI9
Többfunkciós és egyéb hűtőkészülékekOOOOOOOOOO10
(1) Ideértve a háromcsillagos, fagyasztott élelmiszer tárolására szánt szekrényeket is.
Megjegyzések:
I = van tér; N = nincs tér; O = a tér opcionális;

A háztartási hűtőkészülékeket a 3. táblázat szerint sorolják egy vagy több klímaosztályba.

3. táblázat

Klímaosztályok

KlímaosztálySzimbólumÁtlagos környezeti hőmérséklet
°C
Bővített mérsékeltSN+ 10 és + 32 között
MérsékeltN+ 16 és + 32 között
SzubtrópusiST+ 16 és + 38 között
TrópusiT+ 16 és + 43 között

A hűtőkészüléknek képesnek kell lennie arra, hogy a különböző terekben a 4. táblázatban a különböző típusú háztartási hűtőkészülékekre és a megfelelő klímaosztályokra meghatározott tárolási hőmérsékleteket egyidejűleg - és a megengedett hőmérséklet-eltéréseken belül maradva (a jégtelenítési ciklusban) - fenntartsa.

A többfunkciós készülékeknek és tereknek képeseknek kell lenniük arra, hogy a különböző tértípusok előírt tárolási hőmérsékletét fenntartsák, amennyiben ezek a hőmérsékletek a végfelhasználó által a gyártó utasításai szerint beállíthatóak.

4. táblázat

Tárolási hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet (°C)
Egyéb térBor tárolására szánt térBorhűtő térFriss élelmiszer tárolására szánt térSokkoló hűtőtérEgycsillagos térKétcsillagos tér/részÉlelmiszer-fagyasztó és háromcsillagos tér/szekrény
tomtwmatcmt1m, t2m, t3m, tmatcct*t**t***
> + 14+ 5 ≤ twma ≤ + 20+ 8 ≤ tcm ≤ + 140 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4– 2 ≤ tcc ≤ + 3≤ – 6≤ – 12 ()≤ – 18 ()
(1) Jégmentes háztartási hűtőkészülékek esetén a jégmentesítési ciklusban 4 órás időszak vagy a működési ciklus 20 °C-a alatt – attól függően, hogy melyik a rövidebb – legfeljebb 3 K hőmérséklet-ingadozás megengedett.
Megjegyzések:
— tom: az egyéb tér tárolási hőmérséklete,
— twma: a bor tárolására szánt tér tárolási hőmérséklete 0,5 K eltéréssel,
— tcm: a borhűtő tér tárolási hőmérséklete,
— t1m, t2m, t3m: a friss élelmiszer tárolására szánt tér tárolási hőmérsékletei,
— tma: a friss élelmiszer tárolására szánt tér átlagos tárolási hőmérséklete,
— tcc: sokkoló hűtőtér azonnali tárolási hőmérséklete,
— t*, t**, t***: a fagyasztott élelmiszer tárolására szánt terek maximális hőmérséklete,
— a jégkészítő tér és a nulla csillagos tér tárolási hőmérséklete 0 °C alatt van.

2. AZ EGYENÉRTÉKŰ TÉRFOGAT KISZÁMÍTÁSA

A háztartási hűtőkészülék egyenértékű térfogata valamennyi tér egyenértékű térfogatának összege. Ezt az összeget literben számítják, és a legközelebbi egész számra kerekítik a következők szerint:

ahol:

- n a terek száma,

- Vc a tér (terek) tárolási térfogata,

- Tc a tér (terek) 2. táblázatban meghatározott névleges hőmérséklete,

- FFc , CC és BI a 6. táblázatban meghatározott térfogat-korrekciós tényezők.

Az I. melléklet g)-n) pontjában leírt terekre vonatkozóan a termodinamikai tényezőket az 5. táblázat határozza meg.

5. táblázat

A hűtőkészülékek tereire vonatkozó termodinamikai tényezők

TérNévleges hőmérséklet(25 – Tc )/20
Egyéb térTervezési hőmérséklet
Borhűtő tér/Bor tárolására szánt tér+ 12 °C0,65
Friss élelmiszer tárolására szánt tér+ 5 °C1,00
Sokkoló hűtőtér0 °C1,25
Jégkészítő tér és nulla csillagos tér0 °C1,25
Egycsillagos tér– 6 °C1,55
Kétcsillagos tér– 12 °C1,85
Háromcsillagos tér– 18 °C2,15
Élelmiszer-fagyasztó tér (négycsillagos tér)– 18 °C2,15

Megjegyzések:

i. többfunkciós terek esetében a termodinamikai tényezőt a 2. táblázatban a leghidegebb tértípusra vonatkozóan megadott olyan névleges hőmérséklettel határozzák meg, amelyet a végfelhasználó a gyártó utasításai szerint beállíthat és folyamatosan fenntarthat;

ii. a termodinamikai tényező meghatározása (egy fagyasztón belül) bármely kétcsillagos rész esetében Tc = - 12 °C hőmérsékleten történik;

iii. a termodinamikai tényezőt egyéb tereknél a leghidegebb tértípusra vonatkozóan megadott olyan névleges hőmérséklettel határozzák meg, amelyet a végfelhasználó a gyártó utasításai szerint beállíthat és folyamatosan fenntarthat.

6. táblázat

A korrekciós tényezők értéke

Korrekciós tényezőÉrtékFeltételek
FF (jegesedésmentes)1,2Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt jegesedésmentes tereknél
1Egyéb esetekben
CC (klímaosztály)1,2T osztályú (trópusi) készülékeknél
1,1ST osztályú (szubtrópusi) készülékeknél
1Egyéb esetekben
BI (beépített)1,2Legfeljebb 58 cm széles beépíthető készülékeknél
1Egyéb esetekben

Megjegyzések:

i. FF a jegesedésmentes terekre vonatkozó térfogat-korrekciós tényező.

ii. CC egy adott klímaosztályra vonatkozó térfogat-korrekciós tényező. Amennyiben egy hűtőkészüléket egynél több klímaosztályba sorolnak, a legmagasabb korrekciós tényezőjű klímaosztályt használják fel az egyenértékű térfogat kiszámításánál.

iii. BI a beépíthető készülékekre vonatkozó térfogat-korrekciós tényező.

3. AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI INDEX KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartásihűtőkészülék-modell energiahatékonysági indexének (EEI) kiszámításakor a háztartási hűtőkészülék éves energiafogyasztását összevetik a szabvány szerinti éves energiafogyasztásával.

(1) Az energiahatékonysági indexet (EEI) a következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni:

ahol:

AEC

=

a háztartási hűtőkészülék éves energiafogyasztása,

SAEC

=

a háztartási hűtőkészülék szabványos éves energiafogyasztása.

(2) Az éves energiafogyasztást (AEC ) kWh/évben számítják, és két tizedesjegyig kerekítik a következők szerint:

AEC = E24h × 365

ahol:

E24h

a háztartási hűtőkészülék energiafogyasztása kWh/24 órában megadva, három tizedesig kerekítve.

(3) Egy hűtőkészülék szabványos éves energiafogyasztását (SAEC ) kWh/évben számítják, és két tizedesjegyig kerekítik a következők szerint:

SAEC = Veq × M + N + CH

ahol:

Veq a háztartási hűtőkészülék egyenértékű térfogata,

CH egyenlő 50 kWh/évvel olyan háztartási hűtőkészülékeknél, amelyek legalább 15 literes tárolási térfogatú sokkoló hűtőtérrel rendelkeznek,

az M és N értékek a 7. táblázatban szerepelnek minden egyes háztartási hűtőkészülékkategóriára vonatkozóan.

7. táblázat

M és N értékek a háztartási hűtőkészülék kategóriái szerint

KategóriaMN
10,233245
20,233245
30,233245
40,643191
50,450245
60,777303
70,777303
80,539315
90,472286
10(1)(1)
(*1) Megjegyzés: a 10. kategóriába sorolt háztartási hűtőkészülékeknél az M és az N értéke a végfelhasználó által a gyártó utasításai szerint beállított és folyamatosan fenntartott, a leghidegebb tárolási hőmérsékletű tértípusra vonatkozóan megadott hőmérséklettől és csillag szerinti besorolástól függ. Amikor csak a 2. táblázatban és az I. melléklet n) pontjában meghatározott „egyéb tér” található a készülékben, az 1. kategóriára vonatkozó M és N értékeket kell alkalmazni. A háromcsillagos terekkel vagy élelmiszer-fagyasztó terekkel ellátott készülékeket hűtőszekrény-fagyasztónak kell tekinteni.

IX. MELLÉKLET

Energiahatékonysági osztályok

A háztartási mosogatókészülékek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági index (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni 2011. december 20-tól2014. június 30-ig, és a 2. táblázatban ismertetett index alapján 2014. július 1-jétől.

A háztartási hűtőkészülék energiahatékonysági indexét a VIII. melléklet 3. pontjával összhangban kell meghatározni.

1. táblázat

Energiahatékonysági osztályok 2014. június 30-ig

Energiahatékonysági osztályEnergiahatékonysági index
A+++ (leghatékonyabb)EEI < 22
A++22 ≤ EEI < 33
A+33 ≤ EEI < 44
A44 ≤ EEI < 55
B55 ≤ EEI < 75
C75 ≤ EEI < 95
D95 ≤ EEI < 110
E110 ≤ EEI < 125
F125 ≤ EEI < 150
G (legkevésbé hatékony)EEI ≥ 150

2. táblázat

Energiahatékonysági osztályok 2014. július 1-jétől

Energiahatékonysági osztályEnergiahatékonysági index
A+++ (leghatékonyabb)EEI < 22
A++22 ≤ EEI < 33
A+33 ≤ EEI < 42
A42 ≤ EEI < 55
B55 ≤ EEI < 75
C75 ≤ EEI < 95
D95 ≤ EEI < 110
E110 ≤ EEI < 125
F125 ≤ EEI < 150
G (legkevésbé hatékony)EEI ≥ 150

X. MELLÉKLET

Az internetes eladási, bérleti és részletvásárlási ajánlatokban megadandó információk

1. E melléklet 2-5. pontja alkalmazásában:

a) "kijelző mechanizmus": minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

b) "beágyazott megjelenítés": olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy - érintőképernyő esetében - az ilyen képen vagy adatokon való koppintással lehet hozzáférni;

c) "érintőképernyő": érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

d) "helyettesítő szöveg": grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.

2. A beszállítók által a 3. cikk f) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A megjelenített címke méreteit úgy kell megválasztani, hogy a címke könnyen látható és olvasható legyen, és méreteiben arányos legyen a II. melléklet 3. pontjában meghatározott címkével. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a címkéhez való hozzáférést biztosító képnek teljesítenie kell e melléklet 3. pontjának követelményeit. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

3. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkéhez való hozzáférésre felhasznált képnek:

a) olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b) a nyílon fehér színnel, az áréval megegyező betűmérettel jeleznie kell a termék energiahatékonysági osztályát; és

c) az alábbi két forma valamelyikét kell követnie:

4. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címke megjelenítéséről a következőképpen kell gondoskodni:

a) a 3. pontban meghatározott képet a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni;

b) a képnek hiperhivatkozásként kell mutatnia a címkére;

c) a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie;

d) a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e) érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f) a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről;

g) a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő helyettesítő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel a termék energiahatékonysági osztályára kell utalnia.

5. A beszállítók által a 3. cikk g) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő termékismertető adatlapot a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a termékismertető adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékismertető adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a termékismertető adatlaphoz való hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a "Termékismertető adatlap" szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a termékismertető adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

( 1 ) HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1060 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1060&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R1060-20170307 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R1060-20170307&locale=hu

Tartalomjegyzék