A Kecskeméti Járásbíróság B.203/2017/10. számú határozata rágalmazás vétsége tárgyában. [1994. évi XXIII. törvény 1. §, 1998. évi XIX. törvény (Be.) 74. §, 173. §, 338. §, 493. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 6. §, 13. §, 63. §, 65. §, 66. §, 79. §, 80. §, 226. §, 227. §, 229. §, 231. §, 459. §] Bíró: Bihari Ádám

1. sz. települési Járásbíróság

13.B.203/2017/10. szám

A 1. sz. települési Járásbíróság a 1. sz. településen, 2015. október 7., 2016. január 15. és 2017. május 19. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján 2017. május 19. napján meghozta a következő

ÍTÉLETET:

I.rendű vádlott neve I. r. vádlott - aki I.r.vádlott születési helye, ideje. napján született, anyja neve: I.rendű vádlott anyja neve, I.r. vádlott lakóhelye szám alatti lakos, személyazonosító okmány száma: 000111 AA, magyar állampolgár -

bűnös

társtettesként elkövetett rágalmazás vétségében (Btk. 226. § /1/ bekezdése, /2/ bekezdés b./ pontja).

Ezért a bíróság I.rendű vádlott neve I. r. vádlottat - önálló intézkedésül - 1 (egy) évre próbára bocsátja.

II.rendű vádlott neve II. r. vádlott - aki II.r. vádlott születési helye, ideje napján született, anyja neve: II.rendű vádlott anyja neve, II.r. vádlott lakcíme szám alatti lakos, személyazonosító okmány száma: 000000BB, magyar állampolgár -

bűnös

társtettesként, folytatólagosan elkövetett rágalmazás vétségében (Btk. 226. § /1/ bekezdése, /2/ bekezdés b./ pontja).

Ezért a bíróság II.rendű vádlott neve II. r. vádlottat - önálló intézkedésül - 1 (egy) évre próbára bocsátja.

A bíróság kötelezi I.rendű vádlott neve I. r. és II.rendű vádlott neve II. r. vádlottakat, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül egyetemlegesen fizessenek meg magánvádló magánvádló magánvádló lakóhelye emelet szám alatti lakos) részére 10.000,- (tízezer) forint bűnügyi költséget.

INDOKOLÁS

magánvádló magánvádló a 2014. szeptember 22. napján postára adott és a bírósághoz 2014. szeptember 23. napján érkezett beadványában feljelentést I.rendű vádlott neve I. r. és II.rendű vádlott neve II. r. vádlottak ellen 1-1 rb., a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 226. § (1) bekezdésébe ütköző, a (2) bekezdés b.) és c.) pontjai szerint minősülő és büntetendő rágalmazás vétsége, valamint 1-1 rb., a Btk. 227. § (1) bekezdésébe ütköző, aszerint minősülő és büntetendő becsületsértés vétsége miatt, és egyben e cselekmények miatt magánindítványt terjesztett elő a vádlottakkal szemben. A magánvádló a 2014. november 4. napján megtartott személyes meghallgatáson a feljelentését a tényállás tekintetében kiegészítette.

A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás alapján az alábbi tényállást állapította meg:

I.rendű vádlott neve I. r. vádlott iskolai végzettségére, szakképesítésére, munkahelyére, foglalkozására, jövedelmi, vagyoni viszonyaira, esetleges tartozására, családi állapotára vonatkozó adatok nem ismertek. Büntetve nem volt.

II.rendű vádlott neve II. r. vádlott iskolai végzettségére, szakképesítésére, munkahelyére, foglalkozására, jövedelmi, vagyoni viszonyaira, esetleges tartozására, családi állapotára vonatkozó adatok nem ismertek. Büntetve nem volt.

---

2014. július 17. napján a aa.hu internetes oldalon "XY nevű személy egy ügynök hálójában" címmel cikk jelent meg, amelynek lényege szerint 1. sz. település Megyei Jogú Város polgármestere, XY nevű személy bizalmi kapcsolatrendszerében szerepelt egy volt 1. sz. települési országgyűlési képviselő, akivel kapcsolatban a helyi Y párt egyes tagjainak megdönthetetlen bizonyítékai voltak arra vonatkozóan, hogy együttműködött az állambiztonsági szolgálatokkal. A cikk tartalmazta, hogy az internetes portálnál a Y párt egyes tagjai által letétbe helyezett iratok szerint a volt országgyűlési képviselővel szemben sikkasztás miatt indult büntetőeljárás, amelynek során felajánlották számára, hogy ha besúgással segíti az állambiztonsági szolgálatot, akkor mentesülhet a büntetőeljárás következményei alól. A volt képviselő vállalta az állambiztonsági szolgálatok segítését, és AA fedőnevet kapott, hogy a személyét megvédjék. A büntethetőség elévülését követően az ügynök részére felajánlották, hogy pénzért folytathatja besúgói tevékenységét, amit ő ugyancsak elvállalt, és ezután is jelentett a feletteseiről, illetőleg a környezetéről.

A X párt 1. sz. települési és I. számú Megyei Elnöke, I.rendű vádlott neve I. r. vádlott és a X párt tagja, II.rendű vádlott neve II. r. vádlott 1. sz. településen, a B téren, 2014. július 21. napján "Besúgó, bűnpártolók a 1. sz. települési Y pártben?" címmel sajtótájékoztatót tartott. A sajtótájékoztatón a vádlottak a fenti cikk tartalmára figyelemmel felszólították a volt 1. sz. települési országgyűlési képviselőket, hogy nyilatkozzanak arról, hogy együttműködtek-e az állambiztonsági szolgálatokkal. A sajtótájékoztatóról a aa.hu internetes oldalon "AA ügynök elvtárs, bújjon elő!" című cikk jelent meg.

I.rendű vádlott neve I. r. és II.rendű vádlott neve II. r. vádlottak 1. sz. településen, a B téren 2014. augusztus 29. napján újabb sajtótájékoztatót tartottak, mivel a korábban a fentiek szerint feltett kérdésükre nem kaptak minden egykori 1. sz. települési országgyűlési képviselőtől választ.

I.rendű vádlott neve I. r. vádlott a sajtótájékoztató során elmondta, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy ügynök, besúgó múlttal bárki is közéleti szerepet vállaljon Magyarországon. Hozzátette, hogy információik szerint körvonalazódni látszik, hogy kit is rejthet a "AA" fedőnév.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a CC című hetilap 2014. augusztus 25. és 2014. augusztus 29. napja között megjelent számában szerepelt egy cikk arról, hogy a 1. sz Bank egyik alapítványa, a 1. sz. alapítvány 12.000.000.000,- forint közpénz felett rendelkezhet 1. sz. településen, az alapítvány egyik kuratóriumi tagja pedig magánvádló magánvádló, aki 2010 és 2014 között országgyűlési képviselő, 1990 és 1998 között 1. sz. település Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testületének tagja, 2003 és 2008 között a 1. számú Egyházkerület püspökhelyettese volt.

Ezt követően II.rendű vádlott neve II. r. vádlott a sajtótájékoztatón felhívta az ott jelen nem lévő magánvádló magánvádlót arra, hogy nyilatkozzon arról, hogy együttműködött-e az állambiztonsági szolgálatokkal. Ezután pedig I.rendű vádlott neve I. r. vádlott kiemelte, hogy a 1. sz Bank elnökéhez, 1. sz Bank Elnökének neve fordulnak levélben annak érdekében, hogy körültekintően világítsa át a 1. sz Bank alapítványainak kuratóriumaiban, felügyelő bizottságaiban tisztséget betöltő személyek múltját.

A bb.hu internetes oldalon bb.hu/?p=9219 URL címen 2014. augusztus 29. napján "12 milliárd felett dönthet egy volt állampárti besúgó?" címmel cikk jelent meg az aznap a vádlottak által megtartott sajtótájékoztatóról.

Az eljárás során ismeretlenül maradt személy ugyanezen a napon a cikket változatlan, az eredeti írással szó szerint megegyező tartalommal közzétette I.rendű vádlott neve I. r. vádlott internetes honlapján, a I.r.vadlottneve.hu portálon azzal, hogy e honlapon az írás címe annak eredeti címe helyett "Körvonalazódik a 1. sz. települési besúgó kiléte" lett. Az internetes cikk tartalma a következő volt:

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!