A Kúria Bfv.1179/2019/9. számú precedensképes határozata kábítószer-kereskedelem bűntette tárgyában. [2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2. §, 8. §, 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 7. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 177. §, 2017. évi XC. törvény (Be.) 649. §, 660. §, 662. §] Bírók: Kónya István, Márki Zoltán, Soós László

A határozat elvi tartalma:

A Btk. 177. § (1) bekezdés c pont cb) alpont alkalmazása szempontjából oktatási feladatok ellátására rendelt épület az egyetem területén lévő campus is. Az oktatás fogalma nem szűkíthető le a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységekre. Az ENSZ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni egyezménye egyértelművé teszi, hogy a területi alapú védettség nem csak a 18. évüket be nem töltött gyermekek, hanem a főiskolások, egyetemisták által látogatott közösségi terekre is kiterjed.

***********

Kúria

végzése

Az ügy száma: Bfv.III.1.179/2019/9.

A határozat szintje: felülvizsgálat

A tanács tagjai: Dr. Márki Zoltán, a tanács elnöke

Dr. Soós László, előadó bíró

Dr. Kónya István, bíró

Az eljárás helye: Budapest

Az eljárás formája: nyilvános ülés

Az ülés napja: 2020. február 11.

Az ügy tárgya: kábítószer-kereskedelem bűntette

Terhelt:

Első fok: Nyíregyházi Járásbíróság, 21.B.1238/2017/28., ítélet, tárgyalás, 2018. szeptember 10.

Másodfok: Nyíregyházi Törvényszék, 1.Bf.713/2018/6., ítélet, nyilvános ülés, 2019. március 7.

Az indítvány előterjesztője: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség

Az indítvány iránya: a terhelt terhére

Rendelkező rész

A kábítószer-kereskedelem bűntette miatt a terhelt ellen folyamatban volt büntetőügyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva a Nyíregyházi Törvényszék 1.Bf.713/2018/6. számú ítéletét hatályában fenntartja.

A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

I.

[1] A Nyíregyházi Járásbíróság a 2018. szeptember 10. napján kihirdetett 21.B.1238/2017/28. számú ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki kereskedéssel, oktatási feladatok ellátására rendelt épület területén, annak közvetlen közelében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében [Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont, cb) alpont], ezért őt két év börtön végrehajtási fokozatú, három év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte azzal, hogy a végrehajtás elrendelése esetén a terhelt a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Elrendelte a terhelt pártfogó felügyeletét, továbbá vele szemben 136.000 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el, rendelkezett az előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról, a bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről.

[2] Kétirányú fellebbezések alapján eljárva a Nyíregyházi Törvényszék a 2019. március 7. napján meghozott 1.Bf.713/2018/6. számú ítéletével az elsőfokú határozatot megváltoztatta, a terhelt cselekményét a Btk. 176. § (1) bekezdés 4. fordulata szerinti kábítószer-kereskedelem bűntettének minősítette, a pártfogó felügyelet elrendelését mellőzte és a bűnjelekre vonatkozó rendelkezések pontosításával az elsőbírói határozatot egyebekben helybenhagyta.

[3] Az elsőfokú ítélettel megállapított - és a másodfokú bíróság által kiegészített - tényállás lényege szerint a terhelt 2015. év elején elhatározta, hogy saját fogyasztásra és értékesítésre kábítószert szerez meg, és 2015 márciusától ismeretlen személytől azt beszerezve az Egyetem területén lévő Hotel közvetlen közelében - az előtte lévő parkolóban, a sörözőben, a szórakozóhelyen és a kertnél - 44 alkalommal kilenc személynek értékesített kannabiszt alkalmanként 3-4.000 forint/gramm áron. A terhelt 2017. február hónap végén kábítószert tartott tartózkodási helyén, az Egyetem Hotel egyik szobájában azzal a szándékkal, hogy különböző személyeknek értékesítse; 2017. március 10. napját megelőzően, pontosan már meg nem határozható időben maga is fogyasztott kannabiszt, kokaint vagy hasist. A terhelt által értékesített és tőle lefoglalt kábítószer összhatóanyag-tartalma meghaladta a csekély mennyiség felső határát, de nem érte el a jelentős mennyiség alsó határát.

[4] Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a törvény ugyan nem határozza meg, milyen távolságot ölel fel a "közvetlen közelében" meghatározás, azonban tekintve azt, hogy a kávézó a Hotellel szemben helyezkedik el az úttest túloldalán, tehát gyakorlatilag pár méterre a szállótól, a minősített eset megállapítható.

[5] A Nyíregyházi Törvényszék a másodfokú ítélet indokolásában rögzítette, hogy a terhelt kábítószert értékesített az Egyetem környékén és közvetlen közelében, ám akként foglalt állást, hogy ez a tény nem alapozza meg a Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti minősítést. A törvényszék álláspontja szerint a jogalkotó célja az volt, hogy jogharmonizáció keretében átvegye azokat az uniós jogszabályokat, amelyek alapvetően a 18. életévüket be nem töltött gyermekek védelmét szolgálják; a büntetőtörvényben szereplő oktatási intézmény fogalma nem azonos a hétköznapi értelemben vett oktatási intézmény fogalmával, mert ellenkező esetben minden olyan intézmény, ahol oktatás - akár kizárólag felnőttképzés (mint például a Magyar Igazságügyi Akadémia) - folyik, e fogalom alá tartozna. A törvényszék az oktatási intézmény fogalmát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdése, illetőleg a korábban hatályban volt közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. § (1) bekezdése és 37. § (1) bekezdése szerinti meghatározásra korlátozta.

[6] A törvényszék további indokai között szerepelt, miszerint a tényállásban nevesített fogyasztók valamennyien betöltötték 18. életévüket, és a törvényszék álláspontja szerint a minősített eset bevezetése a 18. életévüket be nem töltött személyek erkölcsi, testi fejlődésének védelmét hivatott szolgálni, azaz a jogalkotó tényleges célja az volt, hogy azokban az intézményekben, ahol gyermekek tanulnak, megfordulhatnak, ne jussanak kábítószerhez.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!