BH 2004.2.78 Azok a berendezések és eszközök, amelyek a munkáltató tevékenysége folytatásához szükségesek, nem tárgyai a leltárfelelősségnek; hiányuk esetén a vétkességi vagy megőrzési felelősség szabályait kell alkalmazni [Mt. 170. §].

A felperesnél ügyvezetőként munkaviszonyban állt alperessel szemben a felperes pontosított keresetlevelében kártérítés megfizetését igényelte.

A munkaügyi bíróság az ítéletével a felperes keresetének részben adott helyt, és az alperest kártérítés címén 3600 Ft megfizetésére kötelezte.

Az alperes külföldi útjával kapcsolatban megállapította: a felperes nem tudott olyan bizonyítékot szolgáltatni, amelyből arra lehetetett volna következtetni, hogy az alperes németországi útja nem a felperes érdekében történt. Az L. A. részére nyújtott lakásvásárlási támogatással kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy a perbeli időszakban a lakáscélú támogatás nyújtását jogszabály nem tiltotta. A leltárhiánnyal kapcsolatban megállapította, hogy sem a hiány keletkezésének időpontját, sem az alperes leltárfelelősségét nem tudta a felperes bizonyítani.

A felperesnek az ítélet ellen benyújtott fellebbezése folytán a másodfokú bíróság az ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezett részében helybenhagyta, és a felperest illeték, valamint az alperes javára perköltség megfizetésére kötelezte.

A felperes fellebbezésével érintett ítéleti rendelkezések tekintetében egyetértett az elsőfokú bíróság által megállapított tényállással, illetve az ahhoz fűzött következtetéssel. Megállapította, hogy a felperes nem tudta bizonyítani, az alperes németországi útja nem a munkáltató érdekében történt. Megállapította, hogy a 70 000 forint összegű lakásvásárlási támogatást az alperes L. A. részére jutalomként folyósította. A munkáltató vezetője ilyen összegű jutalom adására jogosult volt. Végül a tárgyi eszközök hiányával kapcsolatban sem tartotta megállapíthatónak a felperes kártérítési felelősségét, hiszen az eszközök hiánya leltárhiánynak minősül, amelyért a leltárhiány érvényesítésének feltételei hiányában az alperes nem felel.

A jogerős ítélet ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmében a felperes az utazási költség, a lakásvásárlás céljára adott támogatás, illetve a tárgyi eszközök hiánya címén érvényesített kártérítési igénye tárgyában hozott ítéleti rendelkezést, ideértve a perköltség megállapítását is, tartotta jogsértőnek, és a jogerős ítélet megváltoztatását, továbbá az alperesnek "a fellebbezés terjedelmében marasztalását" kérte. Felhívásra bejelentette, hogy az eljárt bíróságok a Ptk. 339. §-át (Gt. 29. §), az eladományozott háztartási gépek tekintetében az Szja. tv. 5. §-ának (1) bekezdés első mondatát, és a 69. § (4) bekezdésének rendelkezését sértették meg, amely szerint a természetbeni juttatást adókötelesnek kell tekinteni, a külföldi utazás tekintetében pedig az alperesnek kellett volna bizonyítania, hogy az utazás a cég érdekében merült fel. A felperes vagyonának kezelése az alperes részéről számos jogszabályba ütközött.

Az alperes a jogerős ítélet hatályban tartását kérte.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!