Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

32005R0783[1]

A Bizottság 783/2005/EK rendelete (2005. május 24.) a hulladékstatisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 783/2005/EK RENDELETE

(2005. május 24.)

a hulladékstatisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hulladékstatisztikákról szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikke (5) bekezdésére, valamint 6. cikkének b) pontjára,

mivel:

(1) A 2150/2002/EK rendelet 6. cikkének értelmében a Bizottságot felkérik, hogy határozza meg az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

(2) A 2150/2002/EK rendelet 6. cikkének b) pontja értelmében a Bizottság kiigazíthatja a mellékleteiben felsorolt követelményeket.

(3) Az 574/2004/EK bizottsági rendelet megállapítja a 2150/2002/EK rendelet I. és III. mellékletében található statisztikai nómenklatúra módosítását. A 2150/2002/EK rendelet II. mellékletét ehhez a módosításhoz kell igazítani.

(4) A 2150/2002/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal (2) létrehozott statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2150/2002/EK rendelet II. mellékletének 2. szakasza helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép életbe.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 24-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja

(1) HL L 332., 2002.12.9., 1. o. A legutóbb az 574/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 90., 2004.3.27., 15. o) módosított rendelet.

(2) HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

MELLÉKLET

"II. MELLÉKLET

2. SZAKASZ

Hulladékkategóriák

A statisztikákat az alábbi hulladékkategóriákra vonatkozóan kell elkészíteni a 8. szakasz 2. pontjában megadott hulladékhasznosítási és ártalmatlanítási műveleteknek megfelelően:

Hulladékégetés
TételszámEHK-Stat 3. verzióVeszélyes/Nem veszélyes hulladék
KódMegnevezés
101 + 02 + 03Vegyipari hulladékok
(Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok)
Nem veszélyes
201 + 02 + 03 kivéve 01.3Vegyipari hulladékok, kivéve a használt olajokat
(Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok)
Veszélyes
301.3Használt olajokVeszélyes
405Egészségügyi és biológiai hulladékokNem veszélyes
505Egészségügyi és biológiai hulladékokVeszélyes
607.7PCB-t tartalmazó hulladékVeszélyes
710.1Háztartási és hasonló jellegű hulladékokNem veszélyes
810.2Vegyes és el nem különülő anyagokNem veszélyes
910.2Vegyes és el nem különülő anyagokVeszélyes
1010.3Válogatás utáni maradékokNem veszélyes
1110.3Válogatás utáni maradékokVeszélyes
1211Közönséges iszapokNem veszélyes
1306 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13Egyéb hulladékok
(Fémhulladékok + nemfém hulladékok + kiselejtezett berendezések + állati és növényi hulladékok + ásványi hulladékok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)
Nem veszélyes
1406 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 kivéve 07.7Egyéb hulladékok
(Fémhulladékok + nemfém hulladékok, kivéve a PCB-t tartalmazó hulladékokat + kiselejtezett berendezések + állati és növényi hulladékok + ásványi hulladékok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)
Veszélyes

Műveletek, amelyek hasznosítást eredményezhetnek
(kivéve az energetikai hasznosítást)
TételszámEHK-Stat/3. változatVeszélyes/Nem veszélyes hulladék
KódMegnevezés
101.3Használt olajokVeszélyes
206FémhulladékokNem veszélyes
306FémhulladékokVeszélyes
407.1ÜveghulladékokNem veszélyes
507.1ÜveghulladékokVeszélyes
607.2Papír- és kartonpapír-hulladékokNem veszélyes
707.3GumihulladékokNem veszélyes
807.4MűanyaghulladékokNem veszélyes
907.5FahulladékokNem veszélyes
1007.6TextilhulladékokNem veszélyes
1109 kivéve. 09.11, 09.3Állati és növényi hulladékok
(kivéve az élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékait; és kivéve az állati ürüléket, vizeletet és trágyát)
Nem veszélyes
1209.11Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékaiNem veszélyes
1309.3Állati ürülék, vizelet és trágyaNem veszélyes
1412Ásványi hulladékNem veszélyes
1512Ásványi hulladékVeszélyes
1601 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13Egyéb hulladékok
(Összetett vegyipari hulladékok + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok + egészségügyi és biológiai hulladékok + kiselejtezett berendezések + vegyes átlagos összetételű hulladékok + közönséges iszapok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)
Nem veszélyes
1701 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 kivéve. 01.3Egyéb hulladékok
(Összetett vegyipari hulladékok, kivéve a használt olajokat + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok + egészségügyi és biológiai hulladékok + fahulladékok + PCB-t tartalmazó hulladékok + kiselejtezett berendezések + vegyes átlagos összetételű hulladékok + közönséges iszapok + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)
Veszélyes

Ártalmatlanítás (a hulladékégetésen kívül)
TételszámEHK-Stat/3. változatVeszélyes/Nem veszélyes hulladék
KódMegnevezés
101 + 02 + 03Vegyipari hulladékok
(Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok)
Nem veszélyes
201 + 02 + 03 kivéve 01.3Vegyipari hulladékok, kivéve a használt olajokat
(Összetett vegyipari hulladék + vegyi feldolgozási hulladékok + egyéb vegyipari hulladékok)
Veszélyes
301.3Használt olajokVeszélyes
409 kivéve 09.11, 09.3Állati és növényi hulladékok
(kivéve az élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékait; és kivéve az állati ürüléket, vizeletet és trágyát)
Nem veszélyes
509.11Élelmiszer-feldolgozás és élelmiszer-ipari termékek állati hulladékaiNem veszélyes
609.3Állati ürülék, vizelet és trágyaNem veszélyes
710.1Háztartási és hasonló jellegű hulladékokNem veszélyes
810.2Vegyes és el nem különülő anyagokNem veszélyes
910.2Vegyes és el nem különülő anyagokVeszélyes
1010.3Válogatás utáni maradékokNem veszélyes
1110.3Válogatás utáni maradékokVeszélyes
1211Közönséges iszapokNem veszélyes
1312Ásványi hulladékokNem veszélyes
1412Ásványi hulladékokVeszélyes
1505 + 06 + 07 + 08 + 13Egyéb hulladékok
(Egészségügyi és biológiai hulladékok + fémhulladékok + nemfém hulladékok + kiselejtezett berendezések + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)
Nem veszélyes
1605 + 06 + 07 + 08 + 13Egyéb hulladékok
(Egészségügyi és biológiai hulladékok + fémhulladékok + nemfém hulladékok + kiselejtezett berendezések + megszilárdult, stabilizált vagy üvegesített hulladékok)
Veszélyes”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R0783 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R0783&locale=hu

Tartalomjegyzék