Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

1070/2020. (III. 5.) Korm. határozat

a fogvatartottak átmeneti elhelyezésével összefüggő feladatokról

A Kormány

1. egyetért

a) az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet,

c) a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

d) a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

e) a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

f) a Sopronkőhidai Fegyház és Börtön,

g) a Szegedi Fegyház és Börtön,

h) a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

i) a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,

j) a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

területén a fogvatartottak átmeneti elhelyezését biztosító férőhelyek kialakítására irányuló elképzeléssel;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti feladatok végrehajtásához szükséges[1]

a) forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 5. Büntetés-végrehajtási cím javára legfeljebb 29 890 000 000 forint összegben,

b) egyszeri forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet javára legfeljebb 110 000 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

3. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti beruházásokhoz kapcsolódó beszerzések lefolytatására a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;

4. az 1. pont szerinti beruházások előkészítéséért és megvalósításáért - az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése, valamint az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. §-a alapján - a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát jelöli ki;

5. úgy határoz, hogy az 1. pont szerinti beruházásokhoz kapcsolódó beszerzési eljárások vonatkozásában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2b) bekezdésében foglalt mentesítést megadja, és felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti beruházásokhoz kapcsolódó beszerzési eljárásokat a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága útján valósítsa meg.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1451/2020. (VII. 28.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2020.07.28.