Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31990R1907[1]

A Tanács 1907/90/EGK rendelete (1990. június 26.) a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról

A TANÁCS 1907/90/EGK RENDELETE

(1990. június 26.)

a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1235/89/EGK rendelettel ( 1 ) módosított, a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975. október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 2771/75/EGK rendelet rendelkezik a forgalmazási előírások megállapításáról, amelyek különösen a tojás minőség és súly szerinti minősítésére, csomagolására, raktározására, szállítására, kiszerelésére és jelölésére vonatkoznak;

mivel ezek az előírások hozzájárulhatnak a tojás minőségének javulásához, és következésképpen elősegíthetik értékesítését; mivel emiatt a termelők, a kereskedők és a fogyasztók érdeke, hogy forgalmazási előírásokat alkalmazzanak az emberi fogyasztásra alkalmas tyúktojásra vonatkozóan;

mivel a 2772/75/EGK rendelet ( 3 ) egyes forgalmazási előírásokat állapított meg a tojásra vonatkozóan; mivel ezen előírásokat rendszeresen felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy a tojás végső fogyasztójának jobb garanciákat és pontosabb tájékoztatást lehessen nyújtani, különösen a kereskedelmi gyakorlat fejlődésére való tekintettel;

mivel a meglévő előírásokra vonatkozó tapasztalat, valamint a kereskedők és a fogyasztók érdek-képviseleti szerveivel lefolytatott konzultációk nyilvánvalóvá tették a további módosítások és a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkével összhangban néhány részletes szabály elfogadásának szükségességét a jövőbeli módosítások elősegítése érdekében;

mivel az előírások meghatározásához nyilvánvaló különbséget kell tenni az emberi fogyasztásra alkalmas tojás és az olyan tojás között, amely különös tekintettel a törött vagy keltetett tojásokra, emberi fogyasztásra nem alkalmas, és amely főszabály szerint az élelmiszeriparon kívüli ipari felhasználásra való; mivel ezek az előírások azt is megkövetelik, hogy a tyúktojás ne keveredhessen másfajta tojással;

mivel az előírásokat a Közösség területén belül piaci értékesítésre kerülő összes tyúktojásra alkalmazni kell; mivel ennek ellenére tanácsosnak tűnik, hogy ezek alkalmazásának hatálya alól kizárjanak néhány, a termelő és a fogyasztó közötti, kis mennyiségeket érintő értékesítési formát; mivel, azon kívül, mentesíteni kell a minősítési és a jelölési kötelezettség alól azt a tojást, amelyet a termelés helyéről valamelyik csomagolóközpontba vagy nagykereskedelmi piacra szállítanak, illetve az olyan tojást, amelyet az élelmiszeriparban szándékoznak felhasználni;

mivel ezért listát kell készíteni a tojás minőség és súly szerinti kategorizálására jogosult vállalkozások beszállítóiról;

mivel kizárólag azok a vállalkozások kaphatnak engedélyt a tojás minősítésére, amelyek megfelelő felszereltséggel rendelkeznek e feladathoz;

mivel a tojás minőségi követelményeinek a fogyasztók számára könnyen érthetőnek kell lenniük, és összhangban kell lenniük az értékesítés minden szakaszában végrehajtott racionalizálási erőfeszítésekkel; mivel emiatt korlátozott, de elegendő számú minőségi és súlykategóriát kell megállapítani;

mivel a fogyasztónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy különbséget tudjon tenni a különböző minőségi és súlykategóriába tartozó tojások között; mivel ennek a követelménynek a tojás és a csomagolás jelölésével eleget lehet tenni;

mivel meg kell határozni, hogy milyen jelzéseket lehet vagy kell a csomagoláson használni; mivel egyes szabadon választott jelzések használatát a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott részletes szabályokkal kell szabályozni;

mivel a "friss tojás" megjelölése szabadon választott lehet, mivel a többi tojás kötelező jelölése miatt ezek könnyen megkülönböztethetők;

mivel mindenki számára, aki "friss tojást" hoz forgalomba, engedélyezni kell, hogy az ilyen tojást egyéb, reklámcélokat szolgáló adatokkal is ellássa;

mivel kívánatos, hogy a piaci szereplőknek engedélyezzék, hogy közvetlenül a tojást lássák el egyes olyan jelzésekkel, amelyekre vonatkozóan már meghatároztak előírásokat a kis kiszerelés esetén; mivel e jelzések használatát ugyanolyan feltételekhez kell kötni, mint amelyeket a csomagolások tekintetében meghatároztak, és szigorú ellenőrzésnek kell alávetni; mivel az ömlesztett eladásra szánt tojás esetén a csomagolás időpontját a minősítés időpontja váltja fel;

mivel bármely egyéb jelölés hatással lehet a Közösségen belüli kereskedelem feltételeire;

mivel a korábbi közösségi rendeletekben meghatározott, a csomagolásra és a tojás értékesítési megjelenésének módjára vonatkozó fogalommeghatározásokat pontosabban kell megfogalmazni; mivel szükségessé vált a speciális csomagolás nélküli tojás kiskereskedelmi értékesítése biztosítékainak meghatározása;

mivel a tapasztalat azt mutatta, hogy a jelenlegi rendelkezések, amelyek a tojáson vagy annak csomagolásán a kötelezően feltüntetendő csomagolási időponton kívül csak az ajánlott értékesítési időpont feltüntetését engedik meg, túl rugalmatlanok; mivel emiatt olyan rendelkezéseket kell hozni, amelyek megfelelő feltételek mellett lehetővé teszik egyes egyéb időpontok feltüntetését is; mivel a jelenlegi gyakorlat azt bizonyítja, hogy a csomagolási periódus feltüntetése nélkülözhető;

mivel a csomagolásra vonatkozóan olyan közös előírásokat kell elfogadni, amelyek biztosítják a tojások minőségének fenntartását, és elősegítik a kereskedelmet, valamint az előírások betartásának ellenőrzését;

mivel annak érdekében, hogy a fogyasztó szabadon választhasson, és annak biztosítására, hogy a számára felkínált áru megfeleljen a minőségre és súlyra vonatkozó előírásoknak, a kiskereskedők kötelesek feltüntetni a megfelelő információkat a felkínált árun vagy pedig mellette;

mivel mind a termelő, mind a fogyasztó érdekében alapvető fontosságú, hogy a harmadik országból importált tojás megfeleljen a közösségi előírásoknak;

mivel egyes harmadik országokban érvényben levő külön előírások engedélyezhetnek olyan eltéréseket, amelyek az ilyen esetekben lehetővé teszik a Közösségen kívülre történő kivitelt; mivel indokoltnak tűnik, hogy a közösségi előírások hatálya alól kivételt képezzen az a tojás, amelyet a fogyasztó saját személyes használatára kis mennyiségben hoz be harmadik országból vagy visz ki harmadik országba;

mivel minden tagállamnak ki kell jelölnie az ellenőrzésért felelős szervet vagy szerveket; mivel az ilyen ellenőrzésnek egységes eljárást kell követnie;

mivel minden tagállamnak meg kell határoznia a jogsértésekért járó büntetéseket is;

mivel e rendelet rendelkezései nem érintik az emberi és állati egészség védelme, valamint a hamisítás és csalás megelőzése céljából megalkotott, az állat-egészségügyi és az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok összehangolása érdekében elfogadott közösségi rendelkezéseket;

mivel a fenti érdemi módosítások miatt, és mert az 2772/75/EGK rendelet néhány egyéb, tisztán szövegezésbeli módosítására van szükség, az érthetőség érdekében tanácsos újrafogalmazni az e területen alkalmazandó jogszabályokat;

mivel emiatt a 2772/75/EGK rendeletet hatályon kívül lehet helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

1. "tojás": héjas tyúktojás, amely közvetlen emberi fogyasztásra alkalmas vagy az élelmiszeriparban hasznosítható, kivéve a törött, a keltetett és a főtt tojást;

2. "ipari tojás": héjas tyúktojás, amely eltér az 1. bekezdésben említettől, ideértve a törött és a keltetett tojást, a főtt tojás kivételével;

3. "keltetésre szánt tojás": naposcsibe keltetésére szánt tojás, a keltetésre szánt tojásra vonatkozó szabályoknak megfelelően;

4. "törött tojás": tojás, amelynek mind a héja, mind pedig a héjhártyája a törés jeleit mutatja, és ezért tartalma külső szennyeződéseknek van kitéve;

5. "repedt tojás": tojás, amelynek héja sérült, de nem törött, és a héjhártyája ép;

6. "keltetett tojás": a keltetőben tartott tojás a behelyezés időpontjától kezdve;

7. "forgalomba hozatal": az értékesítés céljából végzett tárolás, bemutatás, felajánlás, valamint az értékesítés, a szállítás és a forgalomba hozatal egyéb formái;

8. "begyűjtő": olyan személy, akit az illetékes hatóságok feljogosítottak arra, hogy a termelőktől összegyűjtse és elszállítsa a tojást:

a) a csomagolóközpontba;

b) a kizárólag csomagolóközpontként elismert nagykereskedők részére értékesítő piacra;

c) az ipar számára;

9. "csomagolóközpont": vállalkozás, amelyet az illetékes hatóság feljogosított arra, hogy minőség és súly szerint kategorizálja a tojásokat;

10. "tétel": ugyanabból a csomagolóközpontból származó, egy helyen lévő, csomagolt vagy csomagolatlan, azonos minőségmegőrzés vagy a csomagolás dátuma ellátott, és azonos minőségi és súlykategóriába sorolt tojások;

11. "gyűjtőcsomagolás": nyitott láda vagy tartó, amely 36 tojásnál többet tartalmazó csomagolás;

12. "fogyasztói csomagolás" legfeljebb 36 tojást tartalmazó kiszerelés vagy csomagolás, de nem csomagolatlan tálca;

13. "csomagolatlan tojások értékesítése": a nem gyűjtő-, illetve fogyasztói csomagolású tojások kiskereskedelmi értékesítése.

2. cikk

(1) A Közösségen belül nem hozható kereskedelmi forgalomba az a tojás, amely nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek.

(2) A kategorizálásra és a jelölésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni arra a tojásra:

a) amelyet a termelés helyéről közvetlenül átszállítanak valamely csomagolóközpontba vagy olyan piacra, amely kizárólag az 5. cikknek megfelelően csomagolóközpontként elismert nagykereskedők, vagy a tojástermékek előállítását és forgalomba hozatalát érintő higiéniai és egészségügyi problémákról szóló, 1989. június 20-i 89/437/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) és a nem élelmiszeripari iparágak részére előírásainak megfelelően jóváhagyott élelmiszer-ipari vállalkozások részére értékesít;

b) amelyet a Közösségen belül állítottak elő, és feldolgozás céljára szállítanak el a 89/437/EGK irányelvnek megfelelően jóváhagyott élelmiszer-ipari vállalkozásoknak és a nem élelmiszeripari iparágak részére.

(3) Ez a rendelet nem vonatkozik:

- az olyan tojásra, amelyet a termelő közvetlenül a fogyasztónak a fogyasztó saját felhasználására, a saját gazdaságáról, az árverési piacok kivételével a helyi nyilvános piacon vagy házhozszállítás útján értékesít,

- a repedt tojás kivételével az olyan tojásra, amelyet a termelő a helyi kiskereskedőnek értékesít a II. mellékletben meghatározott finnországi régiókban,

azzal a feltétellel, hogy a tojás a termelő saját termeléséből származik, nem a 10., 11. és 12. cikknek megfelelően van becsomagolva, és az e rendeletben meghatározott egyik minőségi, illetve tömeg szerinti osztályozást sem alkalmazták.

Finnország régióinak a II. mellékletben foglalt jegyzékét a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően lehet csökkenteni.

Azonban a termelő által a helyi piacon értékesített tojáson a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában szereplő kódot kell feltüntetni. A tagállamok felmenthetik e követelmény alól azokat a termelőket, akiknek a gazdasága legfeljebb 50 tojótyúkot számlál, feltéve, hogy a tojásokat az érintett tagállam termelési régióján belül működő helyi piacon értékesítik, és a gazdaság nevét és címét az értékesítési helyen feltüntetik.

(4) Ez a rendelet nem érinti a termékekre vonatkozó higiéniai és egészségügyi rendelkezéseket, illetve az állatvédelmi és közegészség védelmét biztosító állat-egészségügyi és egészségügyi, valamint élelmiszerekre vonatkozó rendelkezéseket.

3. cikk

Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott tojások nem keveredhetnek egyéb tojásokkal.

4. cikk

(1) A 2. cikk sérelme nélkül a termelők nem szállíthatnak:

a) tojásokat senki másnak, csak a begyűjtőknek, csomagolóközpontoknak, a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében meghatározott piacoknak, a 89/437/EGK irányelv szerint jóváhagyott élelmiszeripari vállalkozásoknak és a nem élelmiszeripari iparágaknak;

b) ipari tojást a keltetett tojás kivételével a csomagolóközpontokon és az ipari vállalkozásokon kívül másnak, az élelmiszeripar kivételével;

c) keltetett tojást az állati hulladékot feldolgozó üzemeken és iparon kívül másnak, az élelmiszeripar kivételével.

(2) A csomagolóközpontokban véletlenül eltört tojást kizárólag a feldolgozóipar részére lehet átadni, élelmiszer-ipari célra nem használható fel.

5. cikk

(1) A 8. cikkben meghatározott esetektől eltekintve csak a csomagolóközpontok kategorizálhatják a tojásokat minőség és súly szerint.

(2) A csomagolóközpontnak naprakész nyilvántartást kell vezetni beszállítóiról.

(3) A 20. cikkben előírt eljárásnak megfelelően meghatározandó feltételek alapján az illetékes hatóság a vállalkozás vagy a termelő kérésére megadja az engedélyt a tojások kategorizálására, és azonosító számot ad a vállalkozás vagy a termelő részére, amennyiben annak telephelye és műszaki felszereltsége megfelel a tojás minőség és súly szerinti kategorizálásához. Az engedély visszavonható, ha az előírt feltételek már nem teljesülnek.

6. cikk

(1) A tojásokat minőség szerint a következőképpen kell osztályozni:

- A. osztály vagy "friss tojás",

- B. osztályba sorolt vagy "a 89/437/EGK határozatnak megfelelően jóváhagyott élelmiszeripari vagy nem élelmiszeripari vállalkozások által hasznosításra szánt másodosztályú vagy leminősített tojás".

(2) Az A. osztályba sorolt tojást súly szerint kell osztályozni.

(3) Az A. és B. osztályba való besorolást különösen a 20. cikk (2) bekezdésében megállapított feltételek figyelembevételével kell végezni.

(4) Azok a csomagolóközpontok, amelyek 2003. június 1-jén jogosultak voltak a végső felhasználó részére mosott tojásokat szállítani, 2006. december 31-ig tartó átmeneti időszak alatt jogosultak lesznek a tojások mosására, az érintett tagállam illetékes hatóságának szoros felügyelete mellett. Ezeket a tojásokat a Közösség egész területén lehet értékesíteni, ahol a tagállamok azon hatóságai, amelyek az engedélyeket kiadták, hatáskörüket gyakorolják.

A mosott tojásoknak meg kell felelniük az A osztályba sorolt tojások feltételeinek, de a »mosott tojás«-ként kell őket osztályozni.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az engedéllyel rendelkező csomagolóközpontok nevéről és címéről, és az alkalmazott felügyeleti intézkedésekről.

(5) A francia tengerentúli megyékben történő kiskereskedelmi forgalomba hozatalra szánt tojásokat a Közösség e területére fagyasztva is el lehet szállítani. Ebben az esetben a szállításhoz szükséges idő figyelembevételével a 94/371/EK tanácsi határozat 3. cikke (1) bekezdésében szereplő leghosszabb szállítási határidőt a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében szereplő eljárás szerint kell meghatározni.

7. cikk

(1)

a) Az A osztályú tojásokat és a mosott tojásokat a termelő megkülönböztető számát tartalmazó, és a meghatározott termelési eljárást engedélyező kóddal kell lepecsételni.

b) A Bizottság értékeli az exportáló harmadik országokban alkalmazott címkézési módszereket. Ha úgy találja, hogy az alkalmazott eljárások esetében kellően garantált, hogy az alkalmazandó technikai szabályoknak és közösségi előírásoknak megfelelnek, akkor az érintett országokból behozott tojásokat az a) pontban említett megkülönböztető kóddal láthatják el. Ellenkező esetben a behozott tojásokat olyan megkülönböztető kóddal látják el, amely utal a baromfitartás típusának ismeretlen jellegére és a származási országra.

c) Szükség esetén a Bizottság tárgyalásokat folytat ezekkel az országokkal a közösségi eljárások és az országok címkézési előírásainak összeegyeztethetőségével kapcsolatos garancianyújtás megfelelő módjainak megállapítása érdekében.

d) E jelölések alkalmazását a 20. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározott feltételek szabályozzák.

(2) Az A. osztályba sorolt tojásokon a következő megkülönböztető jelzések közül egy vagy több tüntethető fel:

a) minőség-megőrzési határidő (a "minőségét megőrzi" dátum);

b) egy vagy több további dátum, a fogyasztó bővebb tájékoztatása érdekében;

c) minőségi osztály;

d) tömeg szerinti osztály;

e) a csomagolóközpont száma;

f) a csomagolóközpont neve vagy cégneve;

g) kereskedelmi név vagy védjegy;

h) a tojások eredetének feltüntetése.

Az f) és g) pontok szerinti jelzések csak a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontjában található mondat második tagmondatában meghatározott vonatkozó feltételeknek megfelelően alkalmazhatók.

A b) és h) pontokban előírt jelzések csak a 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott vonatkozó feltételeknek megfelelően alkalmazhatók.

Az A. osztályba sorolt tojásokon további adatokat lehet feltüntetni a tojótyúkok takarmányozásával kapcsolatban. Ezek a jelzések csak a 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott vonatkozó feltételeknek megfelelően alkalmazhatók.

8. cikk

(1) A B. osztályba sorolt tojásokat, a repedt tojások kivételével, minőségi osztályukat feltüntető, megkülönböztető jelzéssel kell ellátni. Továbbá egy vagy több, a 7. cikkben felsorolt jelzést is fel lehet tüntetni.

(2) Az A osztályú tojásokat, és azokat a mosott tojásokat, amik nem rendelkeznek az ezen osztályra meghatározott jellemzőkkel, B osztályúra kell leértékelni. Ezeket közvetlenül a 89/437/EGK irányelvvel összhangban jóváhagyott élelmiszeripari vállalkozásoknak kell megküldeni, vagy a nem élelmiszeripar számára, és a csomagolásukon világosan fel kell tüntetni ezt az érkezési helyet.

9. cikk

A tojáson az e rendeletben meghatározott jelöléseken kívül más jelölést tilos feltüntetni.

10. cikk

(1) A gyűjtőcsomagolások és a fogyasztói csomagolások - akkor is, ha azok gyűjtőcsomagolásban vannak - külső felületén tisztán látható és olvasható módon kell feltüntetni a következőket:

a) a vállalkozás neve vagy cégneve, amely csomagolta vagy csomagoltatta a tojásokat; a név, a cégnév vagy a vállalkozás által használt védjegy - amely lehet több vállalkozás által közösen használt védjegy is - csak akkor tüntethető fel, ha az nem tartalmaz ezzel a rendelettel ellentétes kijelentést vagy jelet a tojások minőségével vagy frissességével, a termelésükhöz használt baromfitartási típussal vagy a tojások eredetével kapcsolatban;

b) a csomagolóközpont azonosító száma;

c) a minőségi és súly szerinti kategória. Az A. osztályú tojás jelölhető önmagában az "A. osztály" kifejezéssel vagy az "A." betűvel vagy a "friss" szó feltüntetésével együtt;

d) a csomagolt tojások száma;

e) a minimális minőségmegőrzési idő, ezt követően megfelelő tárolási javaslatok az A osztályú tojásokra és a mosott tojásokra;

f) a B osztályú tojások csomagolásának időpontja;

g) az A osztályú tojások és a mosott tojások termelési módja. Ezeket az adatokat a 20. cikkben meghatározott eljárás alapján meghatározott szabályok szerint kell használni;

h) a kód nélküli állapotban történő hűtésre vonatkozó adatok a francia tengerentúli megyékben értékesített tojások tekintetében;

ii) a 6. cikk (4) bekezdése alapján engedélyezett mosott tojásokra a "mosott tojás" szavakat.

(2) A gyűjtő- és fogyasztói csomagolás belső vagy külső felületén tartalmazhatja a következő pótlólagos információkat:

a) az értékesítési ár;

b) a kiskereskedelmi igazgatási és/vagy raktári ellenőrzési kód;

c) egy vagy több további dátum annak érdekében, hogy a fogyasztót további információval lássák el;

d) különleges raktározási körülményekre vonatkozó adatok;

e) tojások vagy egyéb cikkek eladását elősegítő szövegek vagy jelek, feltéve, hogy azok tartalma és megjelenítési módja nem téveszti meg a vásárlókat;

f) a tojótyúkok takarmányozási módjára vonatkozó jelzés.

(3) A baromfitartás típusára, a tojások származására és a tojótyúkok takarmányozási módjára vonatkozó további dátumok és jelzések csak a 20. cikkben rögzített eljárások szerint meghatározott szabályoknak megfelelően használhatók. Ezek a szabályok különösen a baromfitartás típusával, a tojások származásával és a tojótyúkok takarmányozási módjával kapcsolatos kritériumokra vonatkoznak.

Ha a tojások származására és a baromfitartás típusára vonatkozó jelzések a Közösségi piac gördülékenységére hátrányosnak bizonyulnak, illetve ha komoly nehézségek támadnának az ilyen jelzések használatának és érvényességének ellenőrzésével kapcsolatban, akkor a Bizottság ugyanazon eljárás keretében fel is függesztheti az említett jelzések használatát.

A fentiekkel ellentétben abban az esetben, ha a gyűjtőcsomagolás olyan fogyasztói csomagolást vagy tojásokat tartalmaz, amelyen a tojások eredetét feltüntető bármiféle jelzés van, ezeket az adatokat a gyűjtőcsomagoláson is fel kell tüntetni.

11. cikk

(1) A gyűjtőcsomagolást a 10. cikk szerinti jellemzőket feltüntető szalaggal vagy címkével kell ellátni, amelyet a csomagolás kibontása után nem lehet újra használni, és amelyet a 18. cikkben említett hivatalos szerv bocsát ki, vagy felügyeli a kibocsátását. Nyitott gyűjtőcsomagolás (láda vagy tartó) esetén azonban nem kötelező az ilyen szalag vagy címke használata, ha a nyitott tároló olyan típusú, hogy nem akadályozza a benne lévő fogyasztói csomagoláson a 10. cikknek megfelelően feltüntetett adatok azonosítását.

(2) A fentiektől eltérően, a csomagolótól közvetlenül a tojás-kiskereskedelembe irányuló, csomagolatlan, kis mennyiségű értékesítésre szánt tojásszállítmányok esetén, amely mértékét a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint határozzák meg, engedélyezhetik, hogy azokat ne kelljen gyűjtőcsomagolásba csomagolni.

12. cikk

Az "extra" vagy "extra friss" szavak használata megengedett az A. osztályba sorolt, szalaggal vagy címkével ellátott fogyasztói csomagoláson. Ezt a szót nyomtatott formában tüntetik fel a szalagon vagy címkén, amelyet legkésőbb a csomagolást követő hetedik napon vagy a tojásrakást követő kilencedik napon el kell távolítani, és meg kell semmisíteni.

13. cikk

(1) A kiskereskedelemben bemutatott vagy értékesítésre kínált tojásokat mennyiség és súly szerinti osztályok, valamint termelési módok alapján kell elhelyezni. Az eltérő mennyiségi és súly szerinti osztályokat, valamint a termelési módszereket a tojások polcán fel kell tüntetni, a fogyasztók részére tisztán és határozottan látható módon.

(2) Az alábbi kiegészítő információt meg kell adni az értékesítésre kitett ömlesztett tojások esetében:

a) azoknak a csomagolóközpontoknak az azonosító száma, amelyik a tojásokat osztályozta, vagy harmadik származási országból importált tojások esetében az ország;

b) a megfelelő tárolási javaslatokat követően a minimális minőségmegőrzési idő;

c) a kód nélküli formában történő hűtésre vonatkozó adatok a francia tengerentúli megyékben értékesített tojások esetében;

(3) Az A osztályú tojásokat, a 12. cikkel összhangban az "extra" szóval jelölt A osztályú tojások kivételével kis csomagokban kell értékesíteni, amelyeket eltérő súly szerinti csoportokba lehet helyezni. Ebben az esetben a csomagokon kiegészítő információt kell feltüntetni, ami a teljes nettó súlyt tartalmazza, és vagy "különböző méretű tojások" felirattal kell ellátni, vagy tartalmazniuk kell az eltérő súly szerinti osztályokra való utalást.

14. cikk

A csomagolások az e rendeletben szereplő jelöléseken túl további jelölést nem tartalmazhatnak.

15. cikk

Harmadik országból csak abban az esetben hozható be tojás a Közösségen belüli szabad forgalmazás céljára, ha:

a) megfelel a 3., 6-9., 12. cikk, a 13. cikk (2) bekezdése és a 14. cikk rendelkezéseinek;

b) be van csomagolva olyan csomagolásba, beleértve a gyűjtőcsomagolásban foglalt fogyasztói csomagolásokat is, amelyeken világosan és olvashatóan feltüntették a következő információkat:

aa) a származási ország;

bb) a harmadik országban lévő csomagolóüzem neve;

cc) a minőségi és súly szerinti osztály;

dd) gyűjtőcsomagolás esetén a becsomagolt tojás súlya kilogrammban és darabszáma, fogyasztói csomagolás esetén pedig a darabszám;

ee) a csomagolás időpontja és a minimális minőségmegőrzési határidő, ezt követően a megfelelő tárolási javaslatok az A osztályú tojásokra, és a csomagolás időpontja a B osztályú tojásokra;

ff) gyűjtőcsomagolás esetén a feladó neve és címe;

gg) a 10. cikk (1) bekezdésének g) pontja szerint az A. osztálya sorolt tojásokon feltüntetett baromfitartási típus vagy a következő megjelölés: »a baromfitartás típusa ismeretlen«.

16. cikk

(1) Ezt a rendeletet a becsomagolt és a Közösségből való kivitelre szánt tojásra is kell alkalmazni. Nem minősül tartósított tojásnak az olyan becsomagolt és kivitelre szánt tojás, amelyet előzetesen vízbe mártottak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, és annak érdekében, hogy egyes importáló országok szabályainak megfeleljen, a becsomagolt és kivitelre szánt tojás:

a) minőség, jelölés és címkézés tekintetében megfeleltethető az e rendeletnél szigorúbb vagy kiegészítő követelményeknek;

b) a csomagolásán eltérő jellegű jelöléseket vagy adatokat hordozhat, azzal a feltétellel, hogy az ilyen jelölések és adatok nem téveszthetők össze az ebben a rendeletben meghatározottakkal.

(3) A becsomagolt és kivitelre szánt tojást a 20. cikknek megfelelően elfogadott súly szerinti kategorizálástól eltérő módon is lehet kategorizálni súly szerint. Ebben az esetben a súlykategóriát a csomagoláson kódolatlan formában kell feltüntetni.

17. cikk

Ez a rendelet nem vonatkozik az olyan, 60 darabot nem meghaladó kis mennyiségre, amelyet a fogyasztó a saját használatára harmadik országból hoz be a Közösség területére, vagy visz ki a Közösség területéről.

18. cikk

(1) E rendelet betartását minden tagállamban az erre a célra kijelölt szervek ellenőrzik. Ezeknek a szerveknek a listáját legkésőbb e rendelet hatálybalépése előtt egy hónappal elküldik a többi tagállamnak és a Bizottságnak. A jegyzék minden változásáról tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó termékeket véletlenszerű ellenőrzésnek kell alávetni a piaci értékesítés és a szállítás minden szakaszában. A harmadik országból importált tojást is ilyen véletlenszerű ellenőrzésnek kell alávetni a vámkezelés során.

19. cikk

(1) Az e rendeletben leírtaktól való eltérés esetén meghozott határozatok csak az ellenőrzött tétel egészére vonatkoznak.

(2) Ha úgy ítélik meg, hogy az ellenőrzött tétel nem felel meg e rendeletnek, az ellenőrző szerv megtiltja annak piaci értékesítését, vagy ha a tétel harmadik országból érkezik, behozatalát, azzal a feltétellel és addig, amíg bizonyítékot nem szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy a tételt a rendelet előírásainak megfelelővé tették.

(3) Az ellenőrzést végző szerv meggyőződik arról, hogy a visszautasított tételt a rendelet előírásainak megfelelővé tették vagy teszik.

20. cikk

(1) Az e rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni, különös tekintettel a következőkre:

- a tojás begyűjtésének gyakorisága, szállítása és kezelése,

- a minőségi feltételek és a súlykategóriák,

- a tojáson és annak csomagolásán feltüntetett jelzések részletei.

(2) Az egyes minőségi osztályokra vonatkozó paramétereknek az (1) bekezdésben említett eljárás alapján történő elfogadása céljából a következő feltételeket kell különösen figyelembe venni:

- a héj megjelenése,

- a tojásfehérje állaga,

- a légkamra magassága,

- a tojássárgája megjelenése és rögzítettsége,

- a foltoktól és/vagy idegen anyagoktól való mentessége,

- a csírasejt fejlettsége.

(3) Ha szükséges, e cikk (1) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a tojásminőség fenntartására vonatkozó korlátozásokat és/vagy kötelező megkötéseket tartalmazó szabályokat kell elfogadni, figyelembe véve a Közösség különböző régióinak eltérő éghajlati feltételeit.

(4) A 2771/75/EK rendelet 17. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság meghozza a következő intézkedéseket:

a) a 6. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdése, a 7. és 8. cikke, a 10. cikk (1) bekezdésének e), f) és g) pontja, a 10. cikk (2) bekezdésének f) pontja, a 10. cikk (3) bekezdése, valamint a 15. cikk b) bekezdésének gg) alpontja által meghatározott rendelkezésekre történő áttérés megkönnyítéséhez szükséges intézkedések;

b) azokat az intézkedéseket, amelyek egyaránt szükségesek és igazoltan alkalmasak arra, hogy szükség esetén gyakorlati, egyedi és előre nem látható problémákat oldjanak meg.

21. cikk

A tagállamok minden megfelelő intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy büntessék e rendelet megsértését.

22. cikk

(1) A Közösség tagállamai és a Bizottság tájékoztatják egymást az e rendelet alkalmazásához szükséges információkról.

(2) A 2771/75/EGK rendelet 17. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően olyan intézkedéseket kell elfogadni, amelyek e rendelet egységes alkalmazásának biztosítását szolgálják.

22a. cikk

A Bizottság legkésőbb 2003. június 30-ig jelentést nyújt be a Tanácsnak a tojásfogyasztás változásairól, a fogyasztók és a fogyasztói szervezetek igényeiről, valamint a tojások megjelölésének és megfigyelésének kérdéseiről, megfelelő javaslatokkal együtt.

23. cikk

(1) A 2772/75/EGK rendelet hatályát veszti.

(2) A 2772/75/EGK rendelet cikkeire hivatkozó összes közösségi jogszabály esetében a hivatkozásokat a mellékletben megadott korrelációs táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

(3) A tagállamoknak 1991. július 1-jéig lehetőségük van arra, hogy a tojásra vonatkozó, e rendeletben meghatározott forgalmazási előírások helyett a 2772/75/EGK rendeletben meghatározottakat alkalmazzák.

24. cikk

Ez a rendelet 1990. október 1-jén lép hatályba, kivéve a 4. cikk (2) bekezdését, amely 1992. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Korrelációs táblázat

2772/75/EGK rendeletE rendelet
7–10. cikktörölve
11. cikk7. cikk
12. és 13. cikk8. cikk
14. cikktörölve
15. cikk9. cikk
16. cikktörölve
17. és 18. cikk10. cikk
(17. cikk (1) bekezdésének első albekezdése11. cikk)
19. cikk12. cikk
20. cikk13. cikk
21. cikk14. és 10. cikk (2) és (3) bekezdése
22. cikktörölve
24–32. cikk16–24. cikk

II. MELLÉKLET

A 2. cikk (3) bekezdésében említett finnországi régiók

- Lappi,

- Oulu,

- Pohjois-Karjala,

- Kuopio

tartományok.

Az Åland-szigetek.

( 1 ) HL L 128., 1989.5.11., 29. o.

( 2 ) HL L 282., 1975.11.1., 49. o.

( 3 ) HL L 282., 1975.11.1., 56. o.

( 4 ) HL L 212., 1989.7.22., 87. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R1907 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R1907&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01990R1907-20050701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01990R1907-20050701&locale=hu

Tartalomjegyzék