1926/B/1991. AB határozat

az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet 17. § (3) bekezdés alkotmányellenességének vizsgálatáról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály utólagos alkotmányossági vizsgálata iránt benyújtott indítvány tárgyában meghozta a következő

határozatot.

Az Alkotmánybíróság az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet 17. § (3) bekezdés alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére beadott indítványt elutasítja;

az Országos Ügyvédi Tanács fegyelmi szabályzat 1. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti indítványt visszautasítja.

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozó az Alkotmánybíróság 1388/B/1991/3. számú végzésével elkülönített indítványában kérte annak megállapítását, hogy az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Üt.) 17. § (3) bekezdése és az annak felhatalmazásából az Országos Ügyvédi Tanács által 1983. szeptember 30-án hatályba léptetett fegyelmi szabályzat 1. § (4) bekezdése alkotmányellenes; ezért kérte e rendelkezések megsemmisítését.

Indítványát azzal indokolta, hogy az ügyvéd ellen csak fegyelmi vétség gyanúja esetén lehet fegyelmi eljárást indítani, ezért az ügyvédekkel szemben diszkrimináció a fegyelmi szabályzat támadott rendelkezése, amely a "kötelező fegyelmi eljárás intézményét" vezette be azzal, hogy jogorvoslat nélkül, a "döntéshozók" egyoldalú kezdeményező nyilatkozatához kötötte a fegyelmi eljárás megindítását.

II.

Az Üt. 17. § (3) bekezdés alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány alaptalan. Az ügyvéd fegyelmi felelősségével kapcsolatos alapvető szabályokat törvény állapítja meg. Ez megfelel az alkotmányossági követelményeknek. Az ügyvédség szervezeteinek önkormányzati jellegével az áll összhangban, hogy az ügyvéddel szembeni fegyelmi eljárás részletes szabályait az ügyvédség országos szervezete, az Országos Ügyvédi Kamara állapítsa meg. A szabályozásnak ez a módja garanciális szempontokat nem sért, mert a szabályzat nem állhat ellentétben a törvényerejű rendelettel, de érvényre juttatja azt a törekvést, hogy az ügyvédség országos önkormányzata érdemi szabályozási jogkörrel is rendelkezzék. A törvényességi követelményeknek megfelelő szabályozás az alkotmány alapelveivel és rendelkezéseivel összhangban áll, ezért az Üt. 17. § (3) bekezdésének megsemmisítésére irányuló indítványt az Alkotmánybíróság elutasította.

Az Országos Ügyvédi Tanács fegyelmi szabályzatának alkotmányossági vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre, ezért az indítványt visszautasítja. Minthogy a támadott rendelkezést az Országos Ügyvédi Kamara 1991. november 4-ei hatállyal hatályon kívül helyezte, nem indokolt az indítványnak a törvényességi vizsgálatra egyébként jogosult igazságügyminiszterhez történő megküldése sem.

Budapest, 1992. január 21.

Dr. Sólyom László s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Herczegh Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szabó András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Zlinszky János s. k.,

előadó alkotmánybíró

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére