31982L0891

A Tanács hatodik irányelve (1982. december 17.) a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról

A TANÁCS HATODIK IRÁNYELVE

(1982. december 17.)

a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról

(82/891/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 54. cikke (3) bekezdésének g) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az 54. cikk (3) bekezdésének g) pontjában és a letelepedés szabadságával kapcsolatos korlátozások megszüntetésének általános programjában ( 4 ) elrendelt összehangolás a 68/151/EGK ( 5 ) irányelvvel megkezdődött;

mivel ez az összehangolás tovább folytatódott a 77/91/EGK ( 6 ) irányelvvel a részvénytársaságok alapítása, valamint tőkéjük fenntartása, illetve módosítása tekintetében, a 78/660/EGK ( 7 ) irányelvvel meghatározott jogi formájú gazdasági társaságok éves beszámolói tekintetében, továbbá a 78/855/EGK ( 8 ) irányelvvel a részvénytársaságok egyesülése tekintetében;

mivel a 78/855/EGK irányelv csak a részvénytársaságok egyesülésével, illetve bizonyos, egyesülésként kezelt jogügyletekkel foglalkozott; mivel azonban a Bizottság javaslata kitért a szétválási jogügyletekre is; mivel az Európai Parlament és a Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye kedvező volt az ilyen tevékenység szabályozása tekintetében;

mivel az egyesülési és szétválási jogügyletek között fennálló hasonlatosság miatt az egyesülések tekintetében a 78/855/EGK irányelv által biztosított biztosítékok kijátszásának veszélye csak akkor kerülhető el, ha rendelkezés születik az ezzel egyenértékű védelemről a szétválás esetében is;

mivel a tagok és harmadik felek érdekeinek védelme megköveteli, hogy a tagállamoknak a részvénytársaságok szétválására vonatkozó jogszabályai összhangban legyenek, ahol a tagállamok megengedik az ilyen jogügyleteket;

mivel az ilyen összehangolással kapcsolatban különösen fontos, hogy a szétválásban érintett társaságok részvényesei a lehető legobjektívabb tájékoztatást kapják, és hogy jogaik megfelelően biztosítva legyenek;

mivel az alkalmazottak jogainak védelmét vállalkozások, üzemek vagy üzemrészek átruházása esetén jelenleg a 77/187/EGK ( 9 ) irányelv szabályozza;

mivel a hitelezők, beleértve a kötvénytulajdonosokat is, valamint a szétválásban érintett társasággal szemben egyéb követeléseket támasztó személyek védelmét biztosítani kell, hogy a szétválás ne befolyásolja hátrányosan az érdekeiket;

mivel a 68/151/EGK irányelv adatközlési követelményeit ki kell terjeszteni a társaságok szétválására is, hogy a harmadik személyek megfelelően tájékoztatva legyenek;

mivel a tagok és harmadik személyek részére a szétválásokkal kapcsolatban nyújtott biztosítékokat ki kell terjeszteni bizonyos olyan jogi gyakorlatokra is, amelyek lényeges vonatkozásokban hasonlóak a szétváláshoz, hogy az ilyen védelem nyújtásának kötelezettségét ne lehessen kijátszani;

mivel a szétválásban érintett társaságok között, az érintett társaságok és harmadik személyek, illetve a tagok között fennálló viszonnyal kapcsolatos jogbiztonság érdekében korlátozni kell az olyan eseteket, amikor érvénytelenség merülhet fel, oly módon, hogy el kell rendelni a hiányosságok lehetőség szerinti orvosolását, valamint korlátozni kell azt az időszakot, amelyen belül az érvénytelenség megállapítása iránti keresetek megindíthatók,

ELFOGADTA EZ AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ha a tagállamok megengedik a 78/855/EGK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett, hatályuk alá tartozó társaságok számára, hogy ennek az irányelvnek a 2. cikkében szereplő meghatározás szerint különválás útján szétváljanak, úgy erre az ezen irányelv I. fejezete rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ha a tagállamok megengedik az (1) bekezdésben említett társaságok számára, hogy a szétválást a 21. cikk meghatározásának megfelelően új társaságok alapításával hajtsák végre, úgy ezekre az ezen irányelv II. fejezete rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Ha a tagállamok megengedik az (1) bekezdésben említett társaságok számára, a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott, különválással történő szétválást a 21. cikk (1) bekezdésében meghatározott, egy vagy több új társaság alapításával történő szétválással kombinálják, úgy erre az I. fejezet és a 22. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A 2011/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 10 ) 1. cikkének (2), (3) és (4) bekezdése alkalmazandó.

I.

FEJEZET

Szétválás különválással

2. cikk

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére