A Kaposvári Törvényszék Bf.211/2017/4. számú határozata rágalmazás vétsége tárgyában. Bírók: Horváth Diána, Mucsi Gyöngyi, Völgyi Dezső

Kaposvári Törvényszék

1.Bf.211/2017/4/II.

A Kaposvári Törvényszék, mint másodfokú büntetőbíróság Kaposváron, 2017. szeptember 18. napján megtartott nyilvános ülésen meghozta a következő

v é g z é s t :

A rágalmazás vétsége miatt B. B. és társa ellen indult büntetőügyben a Fonyódi Járásbíróság 9.B.9/2017/14/I. számú ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a vádlottakat, hogy egyetemlegesen fizessenek meg további, a másodfokú eljárás során felmerült 9.740.-(kilencezer-hétszáznegyven) forint bűnügyi költséget az államnak.

I n d o k o l á s

Az elsőfokú bíróság B. B. I.r. és B. B-né II.r. vádlottak bűnösségét társtettesként elkövetett rágalmazás vétségében {Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban Btk.) 226. § (1) bekezdés} állapította meg. Ezért őket 1-1 évre próbára bocsátotta. Kötelezte a vádlottakat egyetemlegesen az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Az ítélet ellen B. B. I.r. és B. B-né II.r. vádlottak, valamint védőjük felmentés végett jelentettek be fellebbezést.

A Somogy Megyei Főügyészség Bf.122/2017/2/I. számú átiratában indítványozta, hogy a törvényszék a vádlottak cselekményét becsületsértés vétségének minősítse, egyebekben az elsőfokú ítéletet hagyja helyben.

A bejelentett fellebbezések megalapozatlanok.

A másodfokú bíróság a jogorvoslattal megtámadott határozatot a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban Be.) 348. § (1) bekezdése értelmében az azt megelőző bírósági eljárással együtt bírálta felül.

A felülbírálat során az volt megállapítható, hogy a járásbíróság az eljárási szabályokat betartotta, a tényállást kellően felderítette, helyes, iratszerű, téves ténybeli következtetésektől mentes tényállást állapított meg. Az így megállapított tényálláshoz a Be. 351. § (1) bekezdése értelmében a másodfokú bíróság is kötve volt ítélkezése során.

A járásbíróság indokolási kötelezettségét teljesítette, a tényállás alapjául szolgáló bizonyítékokat megjelölte, a törvényi elvárásoknak megfelelően értékelte.

B. B. I.r. vádlott az eljárás során a bűnösségét nem ismerte el. Azt nem vitatta, hogy a vád tárgyává tett levelet ő írta, ugyanakkor arra hivatkozott, hogy a sértettnek, mint közszereplőnek magasabb tűrési kötelezettsége van, az inkriminált kifejezések nem tényállítások, hanem a kritika fogalmi körébe tartoznak, amire tekintettel magatartásával nem valósított meg bűncselekményt.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!