Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31991D0450[1]

A Bizottság határozata (1991. július 26.) a bruttó nemzeti termék piaci árakon történő összeállításának összehangolásáról szóló 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv 1. cikkének végrehajtásával összefüggésben a tagállamok területének meghatározásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(1991. július 26.)

a bruttó nemzeti termék piaci árakon történő összeállításának összehangolásáról szóló 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv 1. cikkének végrehajtásával összefüggésben a tagállamok területének meghatározásáról

(91/450/EGK, Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bruttó nemzeti termék piaci árakon történő összeállításának összehangolásáról szóló 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelvre ( 1 ), és különösen annak 1. cikkére,

mivel 89/130/EGK, Euratom irányelv 1. cikke szerinti bruttó nemzeti termék piaci árakon történő meghatározása (GNPmp) céljára pontosítani kell az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszere által alkalmazott, a tagállamok területére vonatkozó meghatározást;

mivel az e határozatban szereplő intézkedések összhangban vannak a 89/130/EGK, Euratom irányelv 6. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 89/130/EGK, Euratom irányelv 1. cikke alkalmazásához a tagállamok gazdasági területeinek meghatározását az e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok címzettjei.

MELLÉKLET

A Belga Királyság gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- a Belga Királyság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

A Bolgár Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- Bolgár Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Cseh Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Cseh Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Dán Királyság gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- a Dán Királyság területe a Feröer-szigetek és Grönland kivételével,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

A Németországi Szövetségi Köztársaság gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- a Németországi Szövetségi Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

Az Észt Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- az Észt Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Görög Köztársaság gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- a Görög Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

A Spanyol Királyság gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- a Spanyol Királyság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

A Francia Köztársaság gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- a Francia Köztársaság területe, kivéve a felségterülete alá tartozó tengerentúli országok és területek, amint azt az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés IV. melléklete meghatározza,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

A Horvát Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Horvát Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

Írország gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- Írország területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterületés a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

Az Olasz Köztársaság gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- az Olasz Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

A Ciprusi Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Ciprusi Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Lett Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Lett Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Litván Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Litván Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Luxemburgi Nagyhercegség gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- a Luxemburgi Nagyhercegség területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

A Magyar Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Magyar Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Máltai Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Máltai Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Holland Királyság gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- a Holland Királyság területe, kivéve a felségterülete alá tartozó tengerentúli országok és területek, amint azt Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés IV. melléklete meghatározza,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai; stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

A Lengyel Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Lengyel Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Portugál Köztársaság gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- a Portugál Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz; stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

Románia gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- Románia területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Szlovén Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Szlovén Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

A Szlovák Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- a Szlovák Köztársaság gazdasági területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának gazdasági területe a következőket foglalja magában:

- Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék (azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján használnak az ország intézményei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, tudományos állomásai stb.)) minden ügylet tekintetében, kivéve az enklávét alkotó földterületet és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyleteket,

- területen kívüli enklávék (azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok intézményei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak), csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletei, amelyeket a fenti albekezdésekben meghatározott területeken honos egységek termelnek ki.

( 1 ) HL L 49., 1989.2.21., 26. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991D0450 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991D0450&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991D0450-20130701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991D0450-20130701&locale=hu

Tartalomjegyzék