Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

12240/1945. (XII. 23.) ME rendelet

a kollektív szerződések hatályának átmeneti meghosszabbítása tárgyában

A minisztérium az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1945. XI. törvénycikk 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli:

1. § A kollektív (tarifális) szerződések hatálya tárgyában kibocsátott 6460/1945. ME rendelet (Magyar Közlöny 103. szám) rendelkezései alá eső s a jelen rendelet hatálybalépésének napján érvényben levő kollektív szerződések a minisztérium további intézkedéséig átmenetileg hatályban maradnak akkor is, ha azokat valamelyik fél már felmondotta.

2. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1945. évi december hó 22-én.

Tildy Zoltán s. k.,

miniszterelnök