Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

1947. évi XVI. törvénycikk

a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Nemzetgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

1. § Az 1946: XVI. törvénycikkel a törvényhozás hatáskörébe tartozó rendelkezések rendeleti úton megtételére adott felhatalmazásnak az 1947: VIII. törvénycikk szerint az 1947. évi május hó 31. napjában megszabott határideje az 1947. évi szeptember hó 30. napjáig meghosszabbíttatik. Általános kormányváltozás esetében azonban a felhatalmazás hatálya az említett határidő letelte előtt is megszűnik.

2. § A szénbányászat államosításáról szóló 1946: XIII. tc. 6. §-ának (2) bekezdésében a kártalanítást szabályozó törvény javaslatának benyújtására megszabott és legutóbb az 1947: XV. tc. 1. §-ával meghosszabbított határidő az 1947. évi december hó 31. napjáig meghosszabbíttatik.

3. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvenhetedik évi június hó tizenhetedik napján.

Tildy Zoltán s. k.,

Magyarország köztársasági elnöke

Dinnyés Lajos s. k.,

miniszterelnök