1947. évi XIX. törvénycikk

a szovjet-orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában[1]

Emlékezetül adom mindenkinek, akit illet, hogy Magyarország Nemzetgyűlése a következő törvénycikket alkotta:

A magyar törvényhozás eltelve a kegyelet érzéseivel azoknak a szovjet-orosz katonáknak hősi emléke iránt, akik a demokratikus Magyar Köztársaság kivívásáért magyar földön életüket áldozták, a hősiességüket hirdető katonai emlékművek és a részükre örök nyugvóhelyül kijelölt hősi temetők kegyeleti gondozásának biztosítása érdekében a következő törvénycikket alkotta:

1. §[2]

2. § Minden község (város) köteles a területén lévő szovjet-orosz katonai emlékművet, hősi temetőt és sírokat költségvetésének terhére gondozott állapotban tartani.

3. §[3]

4. § A jelen törvény kihirdetése napján lép hatályba, végrehajtásáról - a honvédelmi és népjóléti miniszterekkel egyetértve - a belügyminiszter gondoskodik.

E törvénycikk kihirdetését elrendelem.

Ezt a törvénycikket mint a nemzet akaratát mindenki köteles megtartani.

Kelt Budapesten, ezerkilencszáznegyvenhetedik évi július hó tizenhatodik napján.

Tildy Zoltán s. k.,

Magyarország köztársasági elnök

Dinnyés Lajos s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megjelent az Országos Törvénytár 1947. évi 15-17. számában

[2] Hatályon kívül helyezte az 1949. évi I. törvénycikk 3. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1949.01.28.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése (lásd Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.