4055/1949. (V. 28.) Korm. rendelet

az áramlopás szigorúbb büntetése tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 2.144.)

A magyar köztársaság kormánya az 1946. XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948. LVI. tc. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli:

1. § (1) Az 1878. V. törvénycikkbe iktatott büntetőtörvénykönyv 336. §-a az alábbi 15. ponttal akként egészíttetik ki, hogy tekintet nélkül a lopott dolog értékére, bűntett a lopás akkor is,

15. ha a tolvaj a lopást villamosáram tekintetében követte el (áramlopás).

(2) Ha az ellopott villamosáram mennyisége nem állapítható meg, azt akként kell számításba venni, mintha a lopás elkövetője a lopás felfedezésekor általa üzemben tartott minden egyes fogyasztói berendezés után évi 1500 órai használatnak megfelelő árammennyiséget fogyasztott volna.

2. § A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

Budapest, 1949. évi május hó 27-én.

Dobi István s. k.

miniszterelnök

Tartalomjegyzék