Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

119/1950. (IV. 23.) MT rendelet

a forgalomból kivont tehergépjárműveknek a népgazdaságban való felhasználása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 7.727.)

1. § (1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó tehergépjáróművet a rendelet hatálybalépésének napjától kezdődően alkatrészeire szétszerelni, illetve ilymódon értékesíteni nem szabad.

(2) Ezen rendelkezés alól, egyes kivételes esetekben, a közlekedés- és postaügyi miniszter felmentést adhat.

2. § (1) Jelen rendelet hatálya alá tartoznak - a honvédség, a rendőrség, az államvédelmi hatóság tehergépjáróművei kivételével - az ország területén lévő összes forgalomból kivont tehergépjárművek, tekintet nélkül arra, hogy valóságos és jogos üzembentartójuk a 65/1950. (III. 2.) MT rendelet 2. §-ában meghatározott közület (közületi vállalat) vagy magánszemély.

(2) Forgalomból kivontnak kell tekinteni az olyan tehergépjárművet is, amelynek hatósági jelzéseit (forgalmi engedély, igazolólap, rendszámtábla) az illetékes rendőrhatóságnak nem szolgáltatták be, de a 4215/1949. (IX. 3.) Korm. rendelettel rendszeresített körzeti igazolvánnyal, vagy a 95500/1948. (1949. I. 1.) KözlM rendelettel rendszeresített menetlevéltömbbel nem rendelkezik.

3. § (1) A jelen rendeletben foglalt rendelkezések betartásáért a 2. §-ban meghatározott tehergépjárművek valóságos és jogos üzembentartói felelősek.

(2) A tehergépjármű valóságos és jogos üzembentartójának (továbbiakban: üzembentartó) azt kell tekinteni, akit üzembentartónak a gépjárműkerületi rendőrhatóság nyilvántart.

(3) A hasznos teherbírás mértékének megállapítása tekintetében a gépjárműkerületi rendőrhatóság által nyilvántartott adatok a mérvadók.

4. § (1) A hatálybalépés előtt forgalomból kivont 1400 kg-nál nagyobb hasznos teherbírású tehergépjárművet üzembentartója - ennek hiányában vagy vitás esetben az, akinek a tehergépjármű ténylegesen birtokában van - 30 napon belül a közlekedés- és postaügyi miniszter által megbízott Autó- és Alkatrészkereskedelmi nv-nak megvételére felajánlani köteles.

(2) A forgalomból a hatálybalépés után kivont 1400 kg-nál nagyobb hasznos teherbírású tehergépjárművet üzembentartója a kivonástól számított ugyancsak 30 napon belül köteles a közlekedés- és postaügyi miniszter által megbízott Autó- és Alkatrészkereskedelmi nv-nak megvételre felajánlani.

(3) A felajánlásnak a felajánlott tehergépjármű alkatrészeire és tartozékaira is ki kell terjednie.

(4) A felajánlásban fel kell tüntetni az üzembentartó nevét, foglalkozását, pontos lakcímét, a gépjármű gyártmányát, típusát, teherbírását és a gépjárómű alkatrészeit és tartozékait.

5. § (1) Az Autó- és Alkatrészkereskedelmi nv. a felajánlott tehergépjárművet a 65/1950. (III. 2.) MT rendelet 6. §-ának (2) bekezdése alapján megállapított irányárak szerint, a hivatkozott rendelet 5. §-ában meghatározott engedély alapján a közületek (közületi vállalatok) részére átadja.

(2) A vételár kifizetése, abban az esetben, ha az üzembentartó személye nem állapítható meg, vagy vitás, a kérdés tisztázásáig nem eszközölhető.

6. § (1) Vétséget követ el és 2 évig terjedhető fogházzal, valamint a bűncselekmény tárgyául szolgált tehergépjármű értékének háromszorosával azonos összegű pénzbüntetéssel büntetendő az

a) aki forgalomból kivont tehergépjárművét az 1. § (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések ellenére a rendelet hatálybalépésének napját követő időben alkatrészeire szétszereli, illetve ilymódon értékesíti, vagy értékesíteni megkísérli,

b) aki a 4. § (1), (2), illetve (3) bekezdésben meghatározott felajánlási kötelezettségének nem tesz eleget.

(2) Azt a tehergépjárművet, melyre nézve az előző bekezdésben foglalt vétségeket elkövették, el kell kobozni.

Dobi István s. k.,

a minisztertanács elnöke

Tartalomjegyzék