16859/1950. (VII. 20.) BkM rendelet

a toll kereskedelmi forgalombahozatalának szabályozása tárgyában

(Közigazgatási rendszám: 9.710.)

Az áruk kereskedői forgalmának szabályozásáról szóló 8390/1948. (VIII. 11.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § Tollat kereskedelmi forgalomba hozni csak mosott és fertőtlenített állapotban szabad.

2. § (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés - különösen a gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 8800/1946. (VII. 28.) ME rendelet - alá nem esik, kihágást, követ el és 15 napig terjedhető elzárással büntetendő az, aki mosás és fertőtlenítés nélkül tollat kereskedelmi forgalomba hoz.

(2) A pénzbüntetésre az 1928. X. törvény és a 8960/1946. (VIII. 1.) ME rendeletben foglalt rendelkezések irányadók.

(3) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóság mint rendőri büntetőbíróság hatáskörébe tartozik. Szakminiszterként a belkereskedelmi miniszter jár el.

Bognár József s. k.,

belkereskedelmi miniszter

Tartalomjegyzék