1951. évi 13. törvényerejű rendelet

az igazságügyi szervezetre vonatkozó egyes rendelkezésekről[1]

1. § (1) A legfelsőbb bírósági és megyei bírósági tanácselnöki, a járásbírósági alelnöki és az államügyészségi alelnöki állások megszűnnek.

(2) Azoknak állását és állásának elnevezését, akik eddig az (1) bekezdés értelmében megszűnő állást töltöttek be, az a munkakör határozza meg, amelyet részükre az igazságügyminiszter az ítélő-bírák, az államügyészek és a közjegyzők (közjegyzőhelyettesek) illetményrendszerére vonatkozó rendelkezések alapján besorolásuk alkalmával megállapít.

2. § Az ítélőbírói állások elnevezése a következő:

A Legfelsőbb Bíróságnál a hivatalvezető: a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a hivatalvezetőhelyettes: a Legfelsőbb Bíróság másodelnöke, a tanácsvezető bíró: a Legfelsőbb Bíróság tanácsvezetője, a tanácstagként eljáró bíró: legfelsőbb bírósági bíró.

A megyei bíróságnál a hivatalvezető: a megyei bíróság elnöke, a tanácsvezető bíró: megyei bírósági tanácsvezető, a többi bíró: megyei bírósági bíró.

A budapesti megyei bíróságnál a hivatalvezető-helyettes: a budapesti megyei bíróság másodelnöke.

A járásbíróságnál a hivatalvezető: a járásbíróság elnöke, a többi bíró: járásbíró.

A budapesti központi járásbíróságnál a hivatalvezetőhelyettes: a budapesti központi járásbíróság másodelnöke.

3. § Az államügyészi állások elnevezése a következő:

A legfőbb államügyészségnél a hivatalvezető: a legfőbb államügyész, a többi ügyész: legfőbb államügyészhelyettes.

Az államügyészségnél a hivatalvezető: az államügyészség elnöke, a többi ügyész: államügyész.

A budapesti államügyészségnél a hivatalvezető-helyettes: a budapesti államügyészség másodelnöke.

Az államügyészség járásbírósági kirendeltségénél a hivatalvezető: az államügyészség járásbírósági kirendeltségének vezetője, a többi ügyész: államügyész.

4. § (1) A megyei bíróságok tanácsvezető bíráit az igazságügyminiszter nevezi ki.

(2) Az 1949: 9. tvr. 3. §-a ennek megfelelően módosul.

5. § A jelen törvényerejű rendelet rendelkezéseit az 1951. évi április hó 1. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni.

Rónai Sándor s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Szabó Piroska s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] A törvényerejű rendelet a Magyar Közlöny 1951. évi 64-66. számában jelent meg. Az államügyészekkel kapcsolatos rendelkezéseket hatályon kívül helyezte az 1953. évi 13. törvényerejű rendelet 43. §-a. Hatálytalan 1953.07.30.