1952. évi 12. törvényerejű rendelet

a feltételes szabadságra bocsátás szabályainak módosításáról

1. §[1]

2. § A fiatalkorúakra vonatkozó büntetőjogi és büntető eljárási rendelkezésekről szóló 1951. évi 34. tvr. 32. §-a akként módosul, hogy három hónapot meghaladó határozott tartamú börtönbüntetés esetében a fiatalkorút is feltételes szabadságra lehet bocsátani, sőt ennek helye lehet már a büntetés felének kitöltése után is

Rónai Sándor s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Szabó Piroska s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1954. évi 17. törvényerejű rendelet 9. §-a. Hatálytalan 1954.08.01.