1/1954. (I. 9.) MT rendelet

a személyi igazolvány bevezetéséről

A személyi adatok igazolásának megkönnyítése érdekében a Minisztertanács az állampolgárok személyi igazolvánnyal való ellátását rendeli el.

1. §

(1) Valamennyi tizenhatodik évét betöltött magyar állampolgárt - a (2) és (4) bekezdésben említettek kivételével - személyi igazolvánnyal kell ellátni.

(2) A Néphadsereg tagjait a honvédelmi miniszter külön igazolvánnyal látja el.

(3) A tizenhatodik évüket be nem töltött magyar állampolgárokat a szüleik (eltartóik) személyi igazolványába kell bejegyezni.

(4) Az elmebetegek személyi igazolványt nem kapnak.

2. §

(1) A személyi igazolvány tartalmazza a tulajdonos személyazonosságára vonatkozó összes lényeges adatokat.

(2) A személyi igazolványban feltüntetett adatok igazolására a személyi igazolvány kiadása után az állampolgároktól születési és házassági anyakönyvi kivonatot, állampolgársági igazolványt, az állandó és ideiglenes lakás be- vagy kijelentést igazoló szelvényeket, valamint munkahely igazolást megkövetelni nem szabad.

3. §

(1) Az állampolgárok részére a személyi igazolványt a Belügyminisztérium szervei állítják ki.

(2) A személyi igazolvány kiállításához szükséges okiratok (születési anyakönyvi kivonat, munkáltatói igazolvány stb.) illetékmentesek.

(3) A személyi igazolvány kiállításáért járó térítést a belügyminiszter állapítja meg.

4. §

Az állampolgárokat a jelen rendelet alapján az 1955. évi június hó 30. napjáig kell személyi igazolvánnyal ellátni.

5. §[1]

6. §[2]

7. §

(1) A személyi igazolványok bevezetése nem érinti a bejelentési kötelezettség teljesítéséről, valamint az egyes helyeken való letelepedés engedélyezéséről szóló jogszabályok hatályát.

(2) A jelen rendelet végrehajtását a belügyminiszter rendelettel szabályozza.

Nagy Imre s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 10. törvényerejű rendelet 2. § (2) bekezdése (lásd: Melléklet). Hatálytalan 1962.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 4/1985. (VII. 20.) BM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1985.10.01.