1955. évi 26. törvényerejű rendelet

a katonai bíróságok illetékességére vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról

1. § Az 1951. évi 31. számú törvényerejű rendeletben az 1954. évi 17. számú törvényerejű rendelet 4. §-ával beiktatott 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § (1) A katonai büntető eljárás körében a budapesti helyőrségi katonai bíróság kizárólagos illetékességébe tartozik az eljárás a jelen törvényerejű rendelet 11. §-a értelmében a budapesti fővárosi bíróság kizárólagos illetékességébe utalt bűntettek miatt.

(2) Kizárólag a budapesti helyőrségi katonai bíróság jár el a főtisztek ellen indított bűnügyekben is."

2. § A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Darabos Iván s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára