1957. évi 12. törvényerejű rendelet

az ország területének elhagyására vonatkozó büntető rendelkezések kiegészítéséről

1. § A büntető törvények egyes fogyatékosságainak megszüntetéséről és pótlásáról szóló 1948. évi XLVIII. törvény 48. §-a a jelen törvényerejű rendeletben foglalt rendelkezésekkel egészül ki.

2. § Aki tiltott határátlépés elkövetésére irányuló hírverést fejt ki, vagy másokat e cselekmény elkövetésére felhív, hat hónaptól öt évig terjedhető börtönnel büntetendő.

3. § (1) Aki tiltott határátlépéshez rendszeresen vagy üzletszerűen segítséget nyújt, egy évtől tíz évig terjedhető börtönnel és vagyonelkobzással büntetendő.

(2) Aki hiteltérdemlő tudomást szerez arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott bűntett elkövetése készül vagy ilyen bűntettet elkövettek és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, jelentést nem tesz, két évig terjedhető börtönnel büntetendő. Az elkövető hozzátartozója (1950. évi II. törvény 29. §) a feljelentés elmulasztása miatt nem büntethető.

4. § Jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára