Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

1957. évi 27. törvényerejű rendelet

a magyar levéltárügy irányításáról

1. § A magyar levéltárügy közvetlen irányítása a művelődésügyi miniszter feladata.

2. § A levéltárakról szóló 1950. évi 29. törvényerejű rendelettel létesített Levéltárak Országos Központjának önálló hatósági jellege megszűnik és a Művelődésügyi Minisztérium szervezeti egységeként folytatja működését.

3. § (1) A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg az 1950. évi 29. törvényerejű rendelet a fentieknek megfelelően módosul, a Levéltárak Országos Központja felügyeletének rendezéséről szóló 1955. évi 32. törvényerejű rendelet pedig hatályát veszti.

(2) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a művelődésügyi miniszter gondoskodik.

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára