1957. évi 34. törvényerejű rendelet

a népbírósági tanácsokról és a bírósági szervezet, valamint a büntető eljárás egyes kérdéseinek szabályozásáról

A gyorsított eljárás, valamint a Legfelsőbb Bíróság népbírósági tanácsának ítélkezése hatékonynak bizonyult a politikai indító okokból elkövetett, illetőleg politikai célzatú bűncselekmények elbírálása során. Ezért az ellenforradalmárok elleni további következetes küzdelem, az ellenforradalmi elemek végleges felszámolása, valamint általában a közrend és a közbiztonság fenntartása, a szocialista törvényesség további megszilárdítása érdekében - a dolgozók kívánságára - a fővárosi bíróságon és a megyei bíróságokon is indokolt a gyorsított eljárás szabályai szerint ítélkező népbírósági tanács felállítása.

A vasúti, közúti, légi és vízi közlekedés és szállítás, továbbá a távközlés rendes működése vagy biztonsága sérelmére elkövetett bűntettek miatt folyó eljárásban a bírói illetékességre, az állam érdekeit különösen sértő bűntettekben pedig a védő közreműködésére vonatkozó szabályok nem felelnek meg a jelenlegi követelményeknek.

Ezért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az alábbi törvényerejű rendeletet alkotja.

I. FEJEZET[1]

II. FEJEZET[2]

III. FEJEZET[3]

IV. FEJEZET

A VÉDELEM ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA EGYES BÜNTETŐ ELJÁRÁSOKBAN

31. § (1) A polgári és katonai büntető eljárás során, ha azt az állam érdekének megóvása különösen indokolja, meghatalmazott vagy kirendelt védőként csak az az ügyvéd járhat el, akit az igazságügyminiszter az e célból összeállított jegyzékbe felvett.

(2) Az igazságügyminiszter - a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - rendelettel állapítja meg azoknak a bűntetteknek a körét, amelyek miatt indított büntető eljárásban az (1) bekezdés rendelkezését alkalmazni kell.

32. § A katonai büntető eljárásban a 31. § rendelkezései alá nem tartozó ügyekben is csak az az ügyvéd járhat el védőként, akit az igazságügyminiszter a katonai védők jegyzékébe vagy a 31. § (1) bekezdése alapján összeállított jegyzékbe felvett.

V. FEJEZET[4]

Dobi István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Kristóf István s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1961. évi 7. törvényerejű rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1961.04.16.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 8. törvényerejű rendelet 362. § (2) bekezdése. A 4/1962. (VI. 14.) IM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján hatálytalan 1962.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 8. törvényerejű rendelet 362. § (2) bekezdése. A 4/1962. (VI. 14.) IM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján hatálytalan 1962.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1962. évi 8. törvényerejű rendelet 362. § (2) bekezdése. A 4/1962. (VI. 14.) IM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján hatálytalan 1962.07.01.

Tartalomjegyzék