3/1958. (XII. 31.) BM rendelet

a személyi igazolvány kiállításáért járó térítés újabb megállapításáról

1. § A személyi igazolványról szóló, a 3/1956. (VI. 28.) BM számú rendelettel módosított, illetőleg kiegészített 1/1954. (I. 9.) BM számú rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állandó, illetőleg az ideiglenes személyi igazolvány kiállításakor 10.- Ft értékű illetékbélyeget köteles az igazolvány tulajdonosa a kiállító hatóságnak átadni."

2. § A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Biszku Béla s. k.,

belügyminiszter