2/1959. (IV. 1.) KiPM rendelet

a cukrász kisiparosok működési köréről

A kisiparosok ipargyakorlásáról szóló 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 31. §-ának (2) bekezdése alapján - az élelmezésügyi és a belkereskedelmi miniszterrel egyetértésben - az alábbiakat rendelem:

1. § A cukrász kisiparosok működési körébe tartozik: cukrászsütemények, keleti csemegék, krémek, fagylaltok, reggeli és uzsonna italok (tea, tej, tejeskávé, kakaó), - valamint a 3. §-ban foglaltak figyelembevételével - üdítőitalok készítése és árusítása közvetlen fogyasztók részére.

2. § Az a cukrász kisiparos, aki az 1957. évi június hó 20. napja előtt eszpresszógépet üzemeltetett, eszpresszó kávét továbbra is árusíthat,

3. § Az üdítőitalok előállítására és forgalombahozatalára a 31/1958. (IV. 15.) Korm. és a 8/1958. (IV. 15.) ÉlmM rendeletek az irányadók.

4. § (1) Az 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 27. § (1) bekezdésének a) pontjába ütköző szabálysértést követ el és 3000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az a cukrász kisiparos, aki üzletében a jelen rendelet értelmében munkakörébe nem tartozó terméket készít és árusít.

(2) Az 1958. évi 9. törvényerejű rendelet 27. § (2) bekezdésének g) pontjába ütköző szabálysértést követ el és 1000 forintig terjedhető pénzbírsággal sújtható az a cukrász kisiparos, aki termékeit nem közvetlen fogyasztók részére árusítja.

5. § (1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A jelen rendelet hatálybalépésével a 10.450/1949. (IX. 13.) eln. KiPM és a 10.700/1949. (IX. 13.) eln. KiPM rendeletek, valamint a 75/1957. (K. É. 27.) BkM utasítás hatályukat vesztik.

Horváth Gyula s. k.,

könnyűipari miniszterhelyettes