5/1963. (IX. 26.) EüM rendelet

a sátortáborok egészségügyi szabályairól

A sátortáborok létesítésének feltételeiről szóló 15/1961. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § (1) Sátortábort létesíteni, illetőleg ilyen célra kijelölt területen táborozni csak az egyidejűleg kiadott "A sátortáborok egészségügyi szabályai" elnevezésű szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat)* foglalt egészségügyi feltételek megtartása mellett szabad.

(2) A Szabályzatnak a táborozással összefüggő rendelkezéseit a tábor céljára kijelölt területen jól látható helyen ki kell függeszteni.

2. § A táborozásra jelentkező tanulókat két ízben orvosi vizsgálat alá kell vonni; első esetben a táborba indulás előtt egy hónappal, második esetben az indulást közvetlen megelőző három napon belül.

3. § Azt, aki a Szabályzat rendelkezéseit nem tartja meg, az állami közegészségügyi felügyelet szervezéséről szóló 173/1951. (IX. 16.) MT rendelet 6. §-a alapján pénzbírsággal lehet sújtani.

4. § (1) Ez a rendelet és az egyidejűleg kiadott Szabályzat 1963. évi november hó 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 826/S/2/1963. EüM utasítás hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépését követően a csoportos üdültetésről szóló 3167-29/1950. (III. 24.) NM rendeletet a sátortáborok vonatkozásában nem lehet alkalmazni.

Dr. Vilmon Gyula s. k.,

egészségügyi miniszterhelyettes

* Megjegyzés: A Szabályzat szövegét az Egészségügyi Közlöny 1963. évi 19. száma, a Tanácsok Közlönye 1963. évi 60. száma, valamint a Közlekedésügyi Értesítő 1963. évi 20. száma tartalmazza.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére