1969. évi 3. törvényerejű rendelet

a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. §[1]

2. §[2]

3. § A földmérési és térképészeti tevékenységet, ezen belül az FT végrehajtásával kapcsolatos földmérési feladatokat és a térképszükséglet kielégítését a Minisztertanács szabályozza.

4. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; az FT 3. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(2) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik.

Losonczi Pál s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Cseterki Lajos s. k.,

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1977. évi 25. törvényerejű rendelet 13. §-a. Hatálytalan 1978.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1977. évi 25. törvényerejű rendelet 13. §-a. Hatálytalan 1978.01.01.