20/1970. (VII. 29.) PM rendelet

a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott pénzérmék elfogadásáról és a pénzérmék kibocsátásáról szóló egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

A pénzérmék kibocsátásáról szóló 14/1970. (V. 24.) Korm. számú rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a 2. és 3. §-t illetően a közlekedés- és postaügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott pénzérmékből a készpénzfizetési forgalomban - címletenként - legfeljebb ötven darabot kell elfogadni.

2. §

Az 1. §-ban írt korlátozás nem vonatkozik a bankok, az adóhivatalok és a posta pénztáraira, amelyek a pénzérméket korlátlan mennyiségben kötelesek fizetésül elfogadni.

3. §

(1) Nem kell fizetésül elfogadni a hamis, meghamisított, megcsonkított (átlyukasztott), súlyukban jelentősen megfogyott vagy nehezen felismerhető pénzérméket.

(2) A hamis, meghamisított, valamint a megcsonkított pénzérméket ellenérték nélkül haladéktalanul be kell szolgáltatni a Magyar Nemzeti Bankhoz.

(3) A rendeltetésszerű használat következtében súlyukban jelentősen megfogyott vagy nehezen felismerhető pénzérméket a bankok, az adóhivatalok és a posta pénztárai fizetésül vagy átváltásra elfogadják és azokat a Magyar Nemzeti Banknál beváltják.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatálybalépésével a következő pénzügyminiszteri rendeletek és utasítások hatályukat vesztik:

2714/1946. (VII. 31.) IV. c. PM, 2930/1946. (VIII. 25.) IV. c. PM, 3709/1946. (X. 2.) IV. c. PM, 79446/1946. (X. 24.) IV. c. PM, 79874/1946. (XI. 29. ) IV. c. PM, 161200/1947. (V. 13.) IV. c. PM, 161707/1947. (VI. 14.) IV. c. PM, 1108/1948. (III. 26.) IV. c. PM, 121048/1948. (I. 17.) IV. c. PM, 121429/1948. (I. 29.) IV. c. PM, 123019/1948. (IV. 30. ) IV. c. PM, 123380/1948. (IV. 30.) IV. c. PM, 230540/1948. (VI. 26.) IV. c. PM, 232098/1948. (IX. 17.) IV. c. PM, 45600/1949. (II. 1.) IV. c. PM, 49900/1949. (IX. 10.) eln. c. PM, 6142/15-10/1950.(XII. 5.) III. b. PM, 6042-63/1951. (V. 27.) III. b. PM, 6142-57/1951. (III. 20.) III. b. PM, 104/1955. (PK 39.) PM, 33/1957. (X. 9.) PM, 16/1962. (XII. 9.) PM, 5/1967. (V. 12.) PM.

Dr. Garamvölgyi Károly s. k.,

a pénzügyminiszter első helyettese