52/1970. (XII. 24.) Korm. rendelet

a szabálysértésekre vonatkozó rendelkezések módosításáról

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány - az 1. § esetében az 1968. évi I. törvény (a továbbiakban: Sztv) 118. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a szabálysértésekre vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A borforgalmi adóval kapcsolatos pénzügyi szabálysértés miatt az Sztv 30. §-ában meghatározott tanácsi szabálysértési hatóságok járnak el. Az Sztv 31. §-a (2) bekezdésének a borforgalmi adóval kapcsolatos rendelkezése ezzel egyidejűleg hatályát veszti.

2. §

A 17/1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet 162. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Szabványügyi szabálysértés

162. §

Aki a kötelező hatályú állami szabvány alkalmazására vonatkozó kötelességét megszegi,

háromezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható."

3. §

E rendelet 1971. január 1-én lép hatályba.

Fehér Lajos s. k.,

a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére