4/1971. (X. 6.) EüM rendelet

az egészségügyi szakigazgatás körébe tartozó egyes feladatoknak alsóbb szintű tanácsi szakigazgatási szervek hatáskörébe utalásáról

Egyes feladatoknak alsóbb szintű tanácsi szakigazgatási szervek hatáskörébe utalásáról az érdekelt miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben az alábbiakat rendelem.

1. §

(1) Az elemi károsultak segélyének megállapításával kapcsolatos feladatok a fővárosi kerületi, a városi tanács végrehajtó bizottsága és a megyei városi kerületi hivatal egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve, valamint a községi, nagyközségi tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervének hatáskörébe kerülnek. [4/1968. (VII. 12.) EüM rendelet 5. §-a.]

(2) Az elemi károsultak segélyének folyósítására jogosult szakigazgatási szervek hatásköre az (1) bekezdésnek megfelelően módosul [37/1968. (Eü K 14.) EüM számú utasítás 6. §-ának (4) bekezdése].

2. §

A járási hivatal egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervének hatásköréből a községi, nagyközségi tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervének hatáskörébe kerül a következő feladatok ellátása:

a) a rendkívüli szociális segély megállapítása és folyósítása [4/1968. (VII. 12.) EüM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése];

b) a köztemetési költségek és a temetési segély folyósítása [37/1968. (Eü K 14.) EüM számú utasítás 8. §-ának (3) bekezdése];

c) a szociális foglalkoztatók létesítése és felügyelete [47/1968. (Eü K 15.) EüM számú utasítás 2. §-ának (2) és (3) bekezdése];

d) a szabadságvesztésből szabadult személyek utógondozása [9/1966. (Eü K 4.) EüM számú utasítás 1. §-ának (1) bekezdése];

e)[1]

3. §

A városi, fővárosi kerületi, a községi, nagyközségi tanács elnökének, illetőleg a megyei városi kerületi hivatal elnökének hatáskörébe kerül:

az elemi károsultak részére kettőezer forintnál nagyobb összegű segély kiutalásának kivételes méltányosságból történő engedélyezése [37/1968. (Eü K 14.) EüM számú utasítás 6. §-ának (2) bekezdése].

4. §

A községi, nagyközségi tanács elnökének hatáskörébe kerül:

az ötszáz forintot meghaladó rendkívüli szociális segély kivételes méltányosságból történő engedélyezése [37/1968. (Eü K 14.) EüM számú utasítás 4. §-ának (2) bekezdése].

5. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az érintett jogszabályok e rendeletben foglaltaknak megfelelően módosulnak.

Dr. Szabó Zoltán s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 3/1980. (III. 8.) EüM rendelet 24. §-a. Hatálytalan 1980.07.01.