10/1975. (IX. 27.) KPM rendelet

a hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet módosításáról

1. §

A hajózásról szóló 1973. évi 6. törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 5/1974. (V. 21.) KPM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A gépnélküli (köteles) kompok, valamint a nyilvántartási kötelezettség alá eső gépnélküli kishajók, csónakok és lakótéri felépítmény nélküli 25 m2-nél kisebb fedélzeti területű úszóművek nyilvántartásával és üzemképességi vizsgálatával kapcsolatos feladatok tekintetében első fokú hajózási hatóságként az üzembentartás helye szerint illetékes fővárosi, megyei, illetőleg megyei városi tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve jár el."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rödönyi Károly s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter