2/1977. (V. 27.) KPM rendelet

egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről

1. §

A mellékletben felsorolt miniszteri rendeleteket - az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - hatályon kívül helyezem.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Ábrahám Kálmán s. k.,

közlekedés- és postaügyi minisztériumi államtitkár

Melléklet a 2/1977. (V. 27.) KPM rendelethez

A géperejű bérkocsivállalatok üzemének korlátozásáról szóló 19.300/1947. (V. 17.) KözlM rendelet

A kivándorlók ingóságainak szállítmányozásáról szóló 17.300/1949. (III. 29.) KözlM rendelet

A csónakkölcsönzői iparigazolványok felülvizsgálatáról szóló 7740-VIII/192/1951. (VI. 28.) KPM rendelet.

A gőzmozdonyvontatású vasutak és gőzhajózási vállalatok működésével kapcsolatos tűztávlatról szóló 1/1956. (IV. 4.) KPM rendelet.

A tűzveszélyes folyadékok közúti szállításáról szóló 1/1972. (I. 22.) KPM-BM együttes rendelet.

Tartalomjegyzék