5/1979. (III. 14.) KPM rendelet

a szállítótartályok műszaki felügyeletéről[1]

A Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 20. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § (1)[2] A szállítótartályok (konténerek) gyártási és műszaki felügyeleti előírásait e rendelettel kiadom és kötelező alkalmazásukat elrendelem. A gyártási és műszaki felügyeleti előírások a Közlekedési Főfelügyeletnél szerezhetők be.

(2) A szállítótartályok műszaki felügyeletét (a szállítótartályok próbájával, ellenőrzésével és jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat) a Közlekedési Főfelügyelet látja el.

(3) A próba, az ellenőrzés és a jóváhagyás díjköteles. A díjakat a rendelet melléklete tartalmazza.

2. § A szállítótartályok (konténerek) gyártási és műszaki felügyeleti előírásainak módosításait a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Értesítőben teszem közzé.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet az 5/1979. (III. 14.) KPM rendelethez[3]

A Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezményben foglalt szállítótartályokkal kapcsolatos felügyeleti tevékenységek díjtételei

(SzTJ 405-73)

1. Gyártó és javító üzemek jóváhagyása/elismerése

a) első alkalommal(próbaállomás nélkül) 20 000 Ft

b) első alkalommal(próbaállomással) 30 000 Ft

c) időszakos (2 évenkénti) jóváhagyás 5 000 Ft

2. Próbaállomás jóváhagyása 15 000 Ft

3. Konténer típus szerinti jóváhagyás (próba nélkül) 10 000 Ft

4. Egyedi új konténer jóváhagyása (próba nélkül) 10 000 Ft

5. Prototípus próba 8 000 Ft

6. Egyedi új konténer próbája 7 000 Ft

7. Sorozatgyártású új konténer darabonkénti végátvétele, gyártásközi ellenőrzések, próbák és mérések végzése, embléma kiadása (a táblát a KFF adja) és a CSC tábla érvényesítése 900 Ft

8. Üzemben lévő konténerek jóváhagyása, CSC táblával való ellátása

a) dokumentáció vizsgálata 2 000 Ft

b) szemle, okmánykiállítás (a táblát a Közlekedési Főfelügyelet adja), embléma kiadása, CSC tábla érvényesítése 1 000 Ft

Megjegyzés: azonos típusú konténerek esetén a dokumentáció ellenőrzése csak az első daraboknál kerül érvényesítésre.

9. Javított konténer szemléje

a) javítás előtti szemle 500 Ft

b) javítás utáni szemle, okmánykiállítás 600 Ft

c) javítás utáni szemle, okmánykiállítás emblémakiadással 800 Ft

d) javítás utáni szemle, okmánykiállítás, embléma és új CSC tábla kiadásával (a táblát a Közlekedési Főfelügyelet adja) 1 000 Ft

Megjegyzés: amennyiben terhelési próba is szükséges, annak költségei a prototípus próbák alapján részarányban kerülnek felszámításra. A felosztásnál a vázszerkezet próbáinak részaránya 90%.

10. Tartálykonténer időszakos szemléje 1 000 Ft

11. Izotermikus konténer időszakos szemléje 1 200 Ft

12. Szárazárus konténer időszakos szemléje 800 Ft

Lábjegyzetek:

[1] Az 1. § (1) bekezdésének második mondata és a (2) bekezdése a 14/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

[2] Az 1. § (1) bekezdésének második mondata és a (2) bekezdése a 14/1983. (VI. 30.) KPM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

[3] A melléklet a 3/1996. (I. 12.) KHVM rendelet 1. §-ával, valamint mellékletével megállapított szöveg.

Tartalomjegyzék