3/1980. (III. 6.) KGM rendelet

a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 11/1971. (X. 27.) KGM rendelet módosításáról

1. §

A szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 11/1971. (X. 27.) KGM rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Soltész István s. k.,

kohó- és gépipari miniszter

Melléklet a 3/1980. (III. 6.) KGM rendelethez

A 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján szakértői engedély az alábbi kohó- és gépipari ágazati tevékenységekre adható:

A) KOHÓ- ÉS GÉPIPARI GYÁRTMÁNYOK TERVEZÉSE ÉS GYÁRTÁSA

I. Gépek és gépi berendezések

1. Forgácsoló szerszámgép

2. Képlékeny alakító szerszámgép

3. Számirányítású (NC) szerszámgép

4. Forgácsoló és forgácsnélküli célgép és berendezés

5. Műanyag- és vákuumformázó gép

6. Talajművelőgép

7. Növényvédelmi gép

8. Állattenyésztési gép és berendezés

9. Mezőgazdasági terménybetakarítás és feldolgozás gépei

10. Mezőgazdasági erőgép

11. Mezőgazdasági öntözés gépei és berendezései

12. Vetőgép

13. Zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztési gép

14. Élelmiszeripari csomagológép

15. Konténer és fémcsomagolóeszköz

16. Földmunkagép

17. Útépítőgép

18. Építőgép, kisgép és szerszám

19. Építőipari emelőszerkezet

20. Emelőszerkezet (daru)

21. Felvonó

22. Szállítóberendezés

23. Híd

24. Acélszerkezet vízműtárgyakhoz

25. Vízturbina

26. Gőz- és gázturbina

27. Gőzerőgép

28. Kazán- és kazánberendezés

29. Szivattyú

30. Ipari és kereskedelmi hűtőberendezés

31. Klímaberendezés

32. Atomerőművi átrakódaru

33. Atomerőművi technológiai és szállítóberendezés

34. Gépi targonca

35. Törő- és aprítógép

36. Ipari kemence és kémény

37. Ipari és mezőgazdasági szárítóberendezés

38. Építőanyagipari gép

39. Öntödei gép és berendezés

40. Kovácsipari gép

41. Hengermű

42. Dróthúzógép és -berendezés

43. Kábelgyártó gép és berendezés

44. Konzervipari gép és berendezés

45. Malom-, takarmány- és sütőiari gép és berendezés

46. Tejipari gép és berendezés

47. Hús- és baromfiipari feldolgozó gép és berendezés

48. Vegyipari gép és berendezés

49. Tárolótartály

50. Faipari gép és berendezés

51. Nyomdaipari gép és berendezés

52. Papíripari gép és berendezés

53. Bőr-, szőrme- és cipőipari berendezés

54. Fonoda, szövődéi és kötödei gép

55. Textilkonfekcióipari gép

56. Mosodai gép

57. Légtechnikai gép és készülék

58. Lég- és folyadéktechnikai erőátviteli gép és berendezés

59. Gépek és berendezések meghajtása és vezérlése

60. Hegesztőgép és -készülék

61. Gázhegesztő, lángvágó és edzőberendezés

62. Hőkezelő berendezés

II. Közlekedési eszközök

1. Közúti jármű főegység (motor, futómű, sebességváltó, szervokormány)

2. Dizelmozdony

3. Villamosmozdony

4. Dizel motorvonat

5. Villamos motorvonat

6. Vasúti motorkocsi

7. Vasúti vontatott személy- és teherkocsi

8. Vasúti kocsik villamosberendezései

9. Autóbusz

10. Tehergépkocsi

11. Kerékpár

12. Kikötői hajó

13. Folyami toló- és vontatott hajó

14. Kishajó (csónak, vitorlás)

15. Önjáró, vontatott és tolt uszály

16. Úszódaru

17. Portáldaru

III. Villamosipari gépek

1. Váltakozóáramú forgógép

2. Egyenáramú forgógép

3. Forgógépes áramátalakító, irányítástechnikai rendeltetésű forgógép

4. Transzformátor

5. Kisfeszültségű villamoskészülék

6. Nagyfeszültségű villamoskészülék

7. Kisfeszültségű kapcsolókészülék és elem

8. Félvezetős egyenirányító berendezés

9. Akkumulátor és szárazelem

10. Villamoshegesztő berendezés

11. Villamos világítótest

12. Villamosvezeték és kábel

13. Háztartási és tartós fogyasztási villamosgép és készülék

14. Villamos jelző és biztonsági berendezés

15. Vasútbiztonsági berendezés

IV. Híradás- és vákuumtechnikai eszközök

1. Távbeszélőkészülék

2. Távbeszélőközpont

3. Átviteltechnikai berendezés

4. Műsorszóró adóberendezés

5. Mikrohullámú berendezés

6. URH, RH adásvételtechnika

7. Központi antenna és antennaerősítő berendezés

8. Rádió

9. Színes és fekete-fehér televízió

10. Magnetofon

11. Félvezetőeszköz

12. Mikroelektronikai technológia

13. Villamos fényforrás 14: Elektroncső

15. Passzív elektronikai ellenállás, kondenzátor, induktív alkatrész

16. Elektroakusztikai erősítő és stúdióberendezés

17. Vákuumtechnikai berendezés

18. Vékony- és vastagréteg áramkör

19. Vékony- és vastagréteg technológia

20. Elektromechanikus alkatrész

21. Optikai hírközlés

22. Hullámterjedés

23. Digitális információátvitel

V. Műszeripar

1. Orvosi kézieszköz

2. Gyógyászati vizsgáló és kezelőkészülék

3. Orvosi röntgenberendezés, készülék és rendszer

4. Orvosi nukleáris (magsugárzó) vizsgáló kezelőberendezés, készülék és rendszer

5. Orvosi berendezés

6. Látszerészeti-optikai eszköz, szemüvegkeret, védőszemüveg

7. Fényképészeti filmtechnikai eszköz és berendezés

8. Laboratóriumi és gyógyászati felszerelési cikk, berendezés és készülék

9. Ügyviteltechnikai berendezés, eszköz és rendszer

10. Mechanikai elven működő

11. Optikai elven működő

a) térmérő és alakmeghatározó

b) mechanikai mennyiségeket (technológiai jellemzőket) mérő

c) mechanikai anyagjellemzőket mérő

d) hőmennyiséget és hőmérséklettel összefüggő jellemzőket mérő

e) koncentráció és összetételmérő

f) akusztikai és optikai jellemzőket mérő műszer

12. Mágneses és villamos elven működő

13. Elektronikus elven működő

14. Ionizáló sugárzás elven működő a) térmérő és alakmeghatározó

b) mechanikai mennyiségeket (technológiai jellemzőket) mérő

c) mechanikai anyagjellemzőket mérő

d) hőmennyiséget és hőmérséklettel összefüggő jellemzőket mérő

e) koncentráció és összetételmérő

f) akusztikai és optikai jellemzőket mérő műszer

g) villamos és mágneses mennyiséget mérő műszer

15. Geofizikai mérőműszer, -eszköz és -rendszer

16. Meteorológiai és hidrológiai mérőműszer és -eszköz

17. Magsugárzás és védelmi mérő-, ellenőrző műszer, eszköz és rendszer

18. Járművek üzemeltetését ellenőrző műszer

19. Ipari különleges vizsgálóműszer és -berendezés

20. Mezőgazdasági különleges vizsgálóműszer és -berendezés

21. Környezetvédelmi mérő-ellenőrző műszer és -eszköz

22. Villamos és elektronikus analóg és digitális automatika elem és rendszer

23. Pneumatikus és hidraulikus energiaátviteli, automatika berendezés és rendszer

24. Elektronikus számítás- és szervezéstechnikai elem és rendszer

VI. Fémtömegcikkipar

1. Közvetlen kéziszerszám

2. Energiával működtetett kéziszerszám

3. Ipari gépkés

4. Egy- és többélű fémforgácsoló szerszám

5. Forgácsnélküli fémmegmunkáló gépszerszám (hidegmegmunkáló, melegalakító, öntödei gépek, műanyagmegmunkáló gumiipari szerszámok)

6. Megmunkáló gépkészülék

7. Csapágy

8. Általános ipari és épületszerelvény

9. Zár, lakat és vasalás

10. Gáztároló tartály és palack

11. Ipari lánc

12. Háztartási tüzelő- és fűtőberendezés

13. Háztartási hűtőberendezés

14. Háztartási varrógép

15. Háztartási fémedény

16. Villamos szerelési anyag

17. Kézi lőfegyver

18. Tűz- és betörésvédelmi berendezés

19. Háztartási kisgépek

B) KOHÁSZATI ÉS ÖNTÉSZETI TECHNOLÓGIÁK

1. Kokszgyártás és -vegyészet

2. Ércelőkészítés

3. Nyersvasgyártás

4. Ferroötvözetgyártás

5. Vasalapú lágymágneses anyagok gyártása, hőkezelése és technológiája

6. Acélgyártás

7. Meleghengerelés és -alakítás

8. Hideghengerelés és -alakítás

9. Kovácsolás

10. Vas-, acél-, nehézfém- és könnyűfémöntészet

11. Tűzállóanyaggyártás és alkalmazás

12. Színesfémkohászat

13. Porkohászati állandó mágnesgyártás

14. Vasalapú keménymágnes anyagok gyártása

15. Mintakészítés

16. Rúd-, cső- és huzalhúzás

C) GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA

1. Forgácsolás

2. Finomfelületű megmunkálások

3. Forgácsolásnélküli hidegalakítás

4. Műanyag vákuumformázás és -alkalmazás

5. Csavargyártás

6. Lemez profilalakítás

7. Hegesztés

8. Hegesztett szerkezet tervezése és gyártása

9. Gépipari acélszerkezetek tervezése és gyártása

10. Hegesztő segédanyagok alkalmazása

11. Forrasztás

12. Hőkezelés

13. Hőkezelési segédanyagok alkalmazása

14. Elektrosztatikus és -foretikus galvanizáló és festőberendezés

15. Híradás-, műszer- és finommechanikai technológia

16. Szerelés (kohó- és gépipari szakágazat megjelöléssel)

17. Felületkikészítés

18. Darabolás

19. Különleges megmunkálások (szikraforgácsolás, elektronikai megmunkálások stb.) és berendezései

20. Hűtés- és kenéstechnika

21. Fémszórás

22. Fémek ragasztása

23. Fogaskerék

24. Gépelemek

25. Elektronmikroszkóp és kiegészítő berendezései üzemeltetése és javítása

26. Rádióizotópok ipari méréstechnikája és alkalmazásuk

27. Gépipari (kohászati) anyagvizsgálat

28. Roncsolásmentes anyagvizsgálat

D) EGYÉB TÉMÁK

1. Gépipari (kohászati) technológiák automatizálása

2. Gépipari (kohászati) gyártervezés

3. Gépipari (kohászati) beruházás

4. Gépipari (kohászati) termelés (technológiai) programozás

5. Gépipari (kohászati) karbantartás (a közlekedési eszközök kivételével)[1]

6. Gépipari (kohászati) minőségellenőrzés

7. Gépipari (kohászati) gyártóeszközgazdálkodás

8. Gépipari (kohászati) anyaggazdálkodás

9. Gépek és gépi berendezések zaj- és rezgéscsökkentése (kohó- és gépipari szakágazat megjelöléssel)

10. Gépipari szerelés gépesítése és automatizálása

11. Gépipari (kohászati) anyagmozgatás.

Lábjegyzetek:

[1] A közlekedési eszközök karbantartásával és javításával kapcsolatos szakértői engedélyeket a KPM adja ki.

Tartalomjegyzék