4/1983. (III. 3.) ÉVM rendelet

a Balaton üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti korlátozásáról

A Balaton üdülőkörzet tehermentesítése és a vízminőség védelme érdekében - a Minisztertanács felhatalmazása alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

E rendelet hatálya a gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont], az állami (tanácsi) költségvetési szervekre, a társadalmi szervezetekre, az egyesületekre és a más jogi személyekre, továbbá a magánszemélyekre egyaránt kiterjed.

2. §

(1) A Balaton üdülőkörzet e rendelet mellékletében meghatározott településeinek a területén 1987. december 31. napjáig

a) az 1. §-ban említettek szállásférőhelyek (szálloda, penzió, fogadó, üdülés, hétvégi pihenés, vendégház, alkotóház, oktatás (képzés, továbbképzés), munkásszállás, üdülőtábor, sátortábor, kemping és más átmeneti szállás) céljára szolgáló épületeket, továbbá

b) a magánszemélyek külterületen (zártkertben és zárkerten kívül) gazdasági épületeket és állattartás céljára szolgáló építményeket

(a továbbiakban együtt: korlátozás alá eső épületek) nem létesíthetnék és nem bővíthetnek.

(2) Az (1) bekezdésben előírt korlátozás (a továbbiakban: korlátozás) nem vonatkozik:

a) az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott építési engedéllyel már engedélyezett korlátozás alá eső épületekre, továbbá

b) a már meglevők befogadóképesség-növeléssel nem járó felújítására, illetőleg korszerűsítésére.

(3) A korlátozás alá eső épületek létesítésére, illetőleg bővítésére építési engedély nem adható. Az építési engedély nélkül épített ilyen épületek (épületrészek) tekintetében a szabálytalan építkezésekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. §

(1) A korlátozás alá eső épületek elhelyezése céljára szolgáló új építési telkek és külterületi földrészletek kialakítására telekalakítási engedély nem adható, és ilyen célra a már meglevő állami telkek tartós használatba sem adhatók; ezek átmeneti hasznosítására a közületi szervek elhelyezéséről, illetőleg a tanácsi kezelésben levő állami földek mezőgazdasági hasznosításáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

(2) A korlátozás alá eső épületek elhelyezése céljára szolgáló építési telkekre az e rendelet hatálybalépése előtt elrendelt vagy vállalt beépítési kötelezettség a korlátozás tartama alatt nem érvényesíthető.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit az első fokú határozattal még el nem bírált folyamatban levő államigazgatási ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 12/1980. (III. 14.) ÉVM számú rendelettel közzétett és a 18/1981. (VI. 29.) ÉVM számú rendelettel módosított Országos Építésügyi Szabályzat I. kötetének 11. §-a a gazdasági épületek és az állattartás céljára szolgáló építmények tekintetében a korlátozás tartama alatt nem alkalmazható.

(3) Ez a rendelet a Balaton üdülőkörzet településeinek egyes területrészeire államigazgatási határozattal elrendelt telekalakítási és építési tilalmak érvényét nem érinti.

Dr. Ábrahám Kálmán s. k.,

építésügyi és városfejlesztési miniszter

Melléklet a 4/1983. (III. 3.) ÉVM számú rendelethez

A Balaton üdülőkörzet átmeneti építési korlátozással érintett települései

Partmenti települések

Alsóörs

Aszófő

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatonakali

Balatonalmádi

Balatonberény

Balatonederics

Balatonföldvár

Balatonfüred

Balatonfűzfő

Balatongyörök

Balatonkenese

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdő

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonszentgyörgy

Balatonszepezd

Balatonudvari

Balatonvilágos

Boglárlelle

Csopak

Fonyód

Gyenesdiás

Keszthely

Kővágóörs

Örvényes

Paloznak

Révfülöp

Siófok

Szigliget

Tihany

Vonyarcvashegy

Zamárdi

Zánka

Vízminőséget veszélyeztető, illetőleg túlterhelt más települések

Balatonöszöd

Hévíz

Kőröshegy

Lovas

Tartalomjegyzék