16/1984. (III. 18.) MT rendelet

a közterület-felügyeletről[1]

1. § A közterület rendjének és tisztaságának fokozottabb védelme, ellenőrzése érdekében városokban, illetőleg gyógy- és üdülőterületi településeken közterület-felügyelet (továbbiakban: felügyelet) hozható létre.

2. § (1)[2]

(2) A felügyelet tevékenységére a 3/1983. (I. 29.) MT rendelet rendelkezései az irányadók.

3. § (1) Ez a rendelet 1984. április 1-jén lép hatályba.

(2) A felügyelet megszervezésére és működésére a belügyminiszter az érintett miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben irányelvet ad ki.

Lábjegyzetek:

[1] A 2. § (1) bekezdését a 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 18. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

[2] A 2. § (1) bekezdését a 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 18. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére