33/1986. (X. 18.) MM rendelet

a Kulturális Alap felhasználásáról és a kulturális járulék fizetéséről szóló 7/1981. (V. 12.) MM rendelet módosításáról

A Kulturális Alap létesítéséről szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével és az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A Kulturális Alap felhasználásáról és a kulturális járulék fizetéséről szóló 7/1981. (V. 12.) MM rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 1986. november 1-én lép hatályba.

Köpeczi Béla s. k.,

művelődési miniszter

Melléklet a 33/1986. (X. 18.) MM rendelethez

Tartalomjegyzék