Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

83/1987. (XII. 27.) MT rendelet

a rokkantsági járadékról

A Minisztertanács az érdekképviseleti szervekkel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendeli:

1. §

(1)[1] Rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. A rokkantsági járadékra jogosult személy egészségi állapotát a döntésben meghatározott időpontban felül kell vizsgálni.

(2) A rokkantsági járadékot az (1) bekezdésben említett feltételek megléte esetén legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

(3)[2] Ha az igénylő egészségkárosodásának mértékét az orvosszakértői szerv hatályos határozata, szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye nem állapítja meg, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv az egészségkárosodás mértékének szakkérdését is vizsgálja.

2. §

(1)[3] A rokkantsági járadékot az igénylő kérelme alapján a lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv állapítja meg és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.

(2)[4]

(3)[5] A rokkantsági járadék havi összege 2024. január 1-jétől 58 830 forint.

3. §[6]

Az igény érvényesítésére, a jogorvoslatra, az ellátás megszüntetésére, illetve a felelősségre a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a járadék mentes a végrehajtás alól.

4. §[7]

5. §

Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba; rendelkezései alapján rokkantsági járadék - az egyéb feltételek megléte esetén - legkorábban ettől az időponttól állapítható meg, illetve folyósítható.

6. §[8]

(1) Az egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdésében foglaltakat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 2016. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátását, mint a rokkantsági járadék megállapítását kizáró okot, a rokkantsági járadék megállapítása iránt 2015. december 31-ét követően indult ügyekben kell vizsgálni.

(3) Azt a rokkantsági járadékban részesülő személyt, akinek az ellátását 2016. január 1-jét megelőzően a teljes munkaképtelenségére tekintettel állapították meg, a felülvizsgálat döntésben meghatározott időpontjáig az 1. § (1) bekezdése szerinti egészségkárosodott személynek kell tekinteni.

7. §[9]

A 2023. november 1-jét megelőző kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadékot a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. november havi kiegészítő emeléséről szóló 463/2023. (X. 6.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (3) bekezdésének alapulvételével - 2023. november 1-jétől, hivatalból, 2023. január 1-jére visszamenőleges hatállyal, illetve a 2023. január 1-je és 2023. október 31-e közötti kezdő időponttól megállapított rokkantsági járadék esetén a járadék kezdő időpontjára visszamenőleges hatállyal - meg kell emelni.

Grósz Károly s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[2] Módosította a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[3] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2016.01.01.

[5] Megállapította az 524/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[6] Módosította a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 117/1988. (XII. 31.) MT rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1989.01.01.

[8] Beiktatta a 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[9] Megállapította a 463/2023. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2023.11.01.