379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá

a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. LXXX. törvény 58. § (2) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában,

az 5. alcím tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 1. alpontjában,

a 7. alcím tekintetében a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény 12. §-ában,

a 8. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a 9. alcím tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdésében,

a 11. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. § a), b) és d) pontjában,

a 14. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 18. alcím tekintetében a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,

a 22. alcím tekintetében az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 14. § (8) bekezdésében,

a 23. alcím tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (2) bekezdésében,

a 24. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), k), q) és r) pontjában,

a 25. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés b), c), g), h), j), l), n) és s) pontjában és 101/A. §-ában,

a 26. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. §-ában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés n) pontjában,

a 27. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b), c), f), g), k), l), m), r) és z) pontjában,

a 28. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 29. alcím tekintetében az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 30. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában,

a 31. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,

a 33. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában,

a 34. és a 35. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 36. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés c) és d) pontjában,

a 37. alcím tekintetében az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (6) bekezdésében,

a 38. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 39. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 40. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 41. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (2) bekezdésében,

a 42. alcím tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában,

a 43. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 44. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 45. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában,

a 46. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában,

a 47. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 48. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 49. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 50. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 16. alpontjában,

az 51. alcím tekintetében a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 40. § (1) bekezdésében,

az 52. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában,

az 53. alcím tekintetében a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

az 55. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 14. pontjában,

az 56. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

az 57. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában,

az 59. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában,

a 60. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 61. § (5) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 62. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 63. alcím tekintetében a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény 6. § (2) bekezdésében,

a 64. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. pontjában,

a 65. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdésében,

a 67. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 68. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 69. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 19. pontjában,

a 70. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés r) pontjában,

a 71. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében,

a 72. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában,

a 73. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 74. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 76. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a 77. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában,

a 79. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,

a 80. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés c) pontjában és (2) bekezdés k) pontjában,

a 81. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában,

a 82. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 83. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 84. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d), f) és n) pontjában, valamint a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 85. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 4. pontjában,

a 86. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,

a 87. alcím tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 88. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 89. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában,

a 90. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 91. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 23. pontjában,

a 92. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 93. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 22. pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a 94. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a 95. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,

a 96. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjában,

a 97. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 98. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 99. alcím tekintetében a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 43. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 100. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) és j) pontjában,

a 101. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 102. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 103. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 41/A. § (1) bekezdésében és a 85. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 104. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1-8., 10-18., 20-21., 25-29., 31-34., 36-37., valamint 39-40. pontjában,

a 105. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában,

a 106. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában és a 110. § (7) bekezdés 1., 6., 9. és 23. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 107. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a)-i) pontjában,

a 108. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 109. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a 110. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 111. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 112. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

a 113. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés b) és k) pontjaiban, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 114. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés r) pontjában,

a 115. alcím tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 117. alcím tekintetében a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában,

a 118. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 119. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 120. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában,

a 121. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 123. alcím tekintetében a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 2. pontjában,

a 124. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdésében,

a 125. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 127. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a)-g) pontjában és (3) bekezdés a) pont aa)-ak) alpontjában,

a 128. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 129. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 130. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) és h) pontjában,

a 131. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 132. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 133. alcím tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 39. § b) pontjában,

a 134. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 136. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 137. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3., 5., 13., 15. alpontjában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, valamint a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a 138. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 139. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 140. alcím tekintetében a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 141. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 142. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 143. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a), b), c), d), h), i) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában,

a 144. alcím tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a), d), f) pontjában,

a 145. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § b) pontjában és 247. § (1) bekezdés u) pontjában,

a 146. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) és i) pontjában,

a 147. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. és 6. pontjaiban,

a 148. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § a) pontjában,

a 149. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 150. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés p) pontjában,

a 151. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában, valamint a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § a) és d) pontjában,

a 152. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 25. alpontjában, a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73/A. §-ában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés l) pontjában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 153. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés f) pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 154. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés a) pontjában,

a 155. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában,

a 156. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában,

a 157. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában,

a 158. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában,

a 159. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés t) pontjában,

a 160. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 161. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 162. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4a) bekezdésében,

a 163. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont aa) alpontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 164. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont aa) alpontjában,

a 165. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 166. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 167. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés a) és d) pontjában,

a 169. alcím tekintetében Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 170. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében,

a 172. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,

a 174. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában

a 175. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 176. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 177. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 178. alcím tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,

a 179. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (3) bekezdésében,

a 181. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 182. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 183. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 184. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 185. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont ab) alpontjában,

a 186. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 187. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a)-c) pontjában és a 28. § (2) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 188. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában,

a 190. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)-g) pontjában,

a 191. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) és i) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 192. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1-24., valamint 27. pontjában,

a 193. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 194. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 195. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdésében, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (1) bekezdésében, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, valamint a halgazdálkodásról és hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában,

a 196. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában,

a 197. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1)-(3) bekezdésében,

a 198. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában,

a 199. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 200. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (2) bekezdésében,

a 201. alcím tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § b) pontjában,

a 202. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában,

a 203. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 204. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 13. pontjában,

a 205. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § 10. pontjában,

a 206. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 207. alcím tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 208. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 209. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. pontjában,

a 210. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22. és 23. pontjában,

a 212. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 213. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 214. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (4) bekezdésében,

a 215. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 216. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés e) pontjában, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 217. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében,

a 219. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában,

a 220. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 4. és 5. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4., 5., 7. és 13. pontjában,

a 221. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a 222. alcím tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában,

a 223. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1)-(3) bekezdésében,

a 224. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) és b) pontjában,

a 225. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 227. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 228. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § c) pontjában,

a 229. alcím tekintetében a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 19. § c) pontjában,

a 230. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,

a 231. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés c) pontjában,

a 232. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

a 234. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában,

a 235. alcím tekintetében az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 236. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés d) pont db) alpontjában,

a 237. alcím tekintetében az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 3. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 238. alcím tekintetében az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. § a) pontjában,

a 239. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,

a 240. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) pontjában és g) pont gh) alpontjában,

a 241. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 22. pontjában,

a 242. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés b) pontjában,

a 243. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 244. alcím tekintetében az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 39. § (1) bekezdés k) és n) pontjában,

a 245. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 246. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,

a 247. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában,

a 248. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), j) és n) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f), g) és i) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, b) pont bb) alpontjában,

a 250. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés z) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés zs) pontjában,

a 251. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 252. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 253. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1.5. pontjában,

a 254. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 256. alcím tekintetében a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (1) bekezdésében,

a 257. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 258. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) és g) pontjában, valamint a 21/A. § b) pontjában,

a 259. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 246. § a) és b) pontjában, valamint a 247. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 260. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 261. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 262. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,

a 263. alcím tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében,

a 265. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 19. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 266. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § f) pontjában,

a 267. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § c) pontjában, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 268. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés x) pontjában,

a 269. alcím tekintetében a Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság és az Osztrák Köztársaság között a határon átnyúló együttműködés fokozásáról, különösen a terrorizmus, a határon átnyúló bűnözés és az illegális migráció leküzdése érdekében létrejött Szerződés (Prümi Szerződés) kihirdetéséről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXII. törvény 12. §-ában,

a 270. alcím tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés c) pontjában és a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § e) pontjában,

a 271. alcím tekintetében a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 272. alcím tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a) pontjában,

a 273. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 274. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában,

a 275. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 12. és 19. pontjában,

a 276. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és r) pontjában, valamint a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában,

a 277. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában,

a 278. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont bb) alpontjában,

a 279. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 93. §-ában,

a 280. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 281. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f)-h) pontjában,

a 282. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (1) bekezdésében,

a 283. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 284. alcím tekintetében az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 16. § 8-10. pontjában,

a 285. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15., 21. és 36. alpontjában, valamint az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 286. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában,

a 287. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,

a 288. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 289. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (15) bekezdés e) és f) pontjában,

a 290. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 291. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 292. alcím tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. §-ában, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a) pontjában, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában,

a 293. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a 294. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában,

a 295. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) és w) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f) és v) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában és (2) bekezdésében,

a 296. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. és 36. pontjában,

a 298. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 299. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) és me) alpontjában, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés e) pontjában,

a 300. alcím tekintetében az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (1) bekezdésében,

a 301. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 302. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 303. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)-d) és g)-h) pontjában,

a 304. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 305. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 306. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 21. pontjában,

a 307. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában,

a 308. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában,

a 309. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában,

a 310. alcím tekintetében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 311. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában,

a 312. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és s) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,

a 313. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 314. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 315. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (11) bekezdésében,

a 316. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), b), c), n), x), és y) pontjában,

a 317. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában,

a 318. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § k) pontjában,

a 319. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 6. pontjában,valamint a Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2014. évi VIII. törvény 4. § (4) bekezdésében,

a 321. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában,

a 322. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában,

a 323. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (1) bekezdésében,

a 324. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában,

a 326. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 327. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 33. alpontjában,

a 328. alcím tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés c) pontjában, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében, valamint az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Népművészeti Intézet létesítéséről szóló 9/1951. (I. 6.) MT rendelet hatályon kívül helyezése

1. § Hatályát veszti a Népművészeti Intézet létesítéséről szóló 9/1951. (I. 6.) MT rendelet.

2. A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet módosítása

2. § A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg lép.

3. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A keresetkiegészítéssel kapcsolatos ügyekben első fokon országos illetékességgel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala (a továbbiakban: Tatabányai Járási Hivatal), másodfokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala jár el. A keresetkiegészítést a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja."

(2) Az R1. 5/B. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A keresetkiegészítés iránti hatósági ügyben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala tekintetében felügyeleti szervként az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jár el, és a közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f) és g) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket.

(2b) A Tatabányai Járási Hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala keresetkiegészítéssel kapcsolatos feladatkörének gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a (2a) bekezdésben meghatározottak kivételével."

(3) Az R1. a következő 8/D. §-sal egészül ki:

"8/D. § A keresetkiegészítéssel összefüggésben felmerülő, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján az állami adóhatóság felé teljesítendő bevallási kötelezettséget és a bevallás önellenőrzését a nyugdíjfolyósító szerv technikai adószámon - első alkalommal 2017. március 12-éig - teljesíti."

(4) Az R1.

a) 5/C. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Tatabányai Járási Hivatal" szöveg,

b) 5/E. § (9) és (10) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "Tatabányai Járási Hivatalt" szöveg,

c) 5/H. § (2) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

d) 5/I. § (2) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

e) 5/K. § (1) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

f) 5/L. § (2) bekezdésében a "nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg

lép.

4. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nem vehet részt az árverésen az a személy, aki az (1)-(4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget. A kizárás tényét az árverési jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A kizárás ellen az árverésből kizárt személy a 40. §-ban foglaltak alapján bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel élhet."

(2) Az R2. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"40. § (1) Az árverés eredménye ellen bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be az árverésen részt vevő árverező, továbbá az árverésből - a 28. § (5) bekezdés vagy a 33. § (5) bekezdés alapján - kizárt személy az árverés lezárását követően.

(2) Az árverés eredménye ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelem esetén a bíróság a Tv.-ben foglaltak szerint jár el.

(3) Az árverés eredménye az ellene benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elbírálását követően jogerős.

(4) Ha az árverés eredménye ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elbírálásáról szóló döntés az árverés eredményét megsemmisíti, az ismételt árverést e határozat kárpótlási hatóság részére történő kézbesítését követő 90 napon belül ki kell tűzni. Ezen az árverésen a Tv. szerint árverésre jogosultak vehetnek részt."

(3) Az R2. 8. § (3) bekezdésében az "Az elsőfokú kárpótlási hatóság (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "A kárpótlási hatóság" szöveg lép.

5. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 12/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 37. cikkében és a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 42. cikkében meghatározott piacfelügyeleti hatóság a mérésügyi hatóság és a fogyasztóvédelmi hatóság, a jogszabályban meghatározott feladatkörükből adódó munkamegosztásnak megfelelően."

(2) Az R3. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 71/354/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 1979. december 20-i 80/181/EGK tanácsi irányelv;

b) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK irányelv módosításáról szóló, 1984. december 18-i 85/1/EGK tanácsi irányelv;

c) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK irányelv módosításáról szóló, 1989. november 27-i 89/617/EGK tanácsi irányelv;

d) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2000. január 24-i 1999/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;

e) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2009. március 2009/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;

f) a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. február 26-i 2014/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv;

g) a mérőműszerek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló, 2014. február 26-i 2014/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv."

(3) Az R3. 1. számú melléklet II. Fejezet (2) bekezdésében foglalt táblázat "A prefixummal képzett szorzók" oszlop "tera" sorában a "10121" szövegrész helyébe a "1012" szöveg lép.

6. A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 3. számú melléklet 1. pontjában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja (a továbbiakban: Központ)" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

b) 4. számú mellékletében a "tárgyköréből Központ" szövegrész helyébe a "tárgyköréből a közlekedésért felelős miniszter" szöveg, a "Központ állapítja meg 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 12. §-ának (2) bekezdése]" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter állapítja meg" szöveg,

c) 6. számú mellékletében a "regionális igazgatóságok" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg, a "kötelesek - Központ által meghatározott feltételek szerint -" szövegrész helyébe a "kötelesek" szöveg

lép.

7. A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. § A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól szóló 87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet 4. § (5) és (6) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg lép.

8. A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló 145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)

a) 2. §-ában, az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal" szövegrész helyébe az "a központi nyugdíjbiztosítási szervvel" szöveg,

b) 8/B. §-ában a "Mód. Kr." szövegrész helyébe az "az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 75/2011. (V. 2.) Korm. rendelet" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R4. 8/A. §-a.

9. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. számú melléklet "I" Ingatlan adatlap alcím 13. sorában a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központtal" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel" szöveg lép.

10. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 13/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13/B. § A Kormány állampolgársági ügyekben eljáró szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(2) Az R5. 5. számú mellékletében a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalának" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R5. 7. számú melléklet 4. pontja.

11. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A polgár az adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó 1. melléklet szerinti nyilatkozatát (a továbbiakban: korlátozó nyilatkozat) vagy annak visszavonását ajánlott levélben is megteheti bármely fővárosi és megyei kormányhivatal személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal), továbbá a 10/B. §-ban kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal). A polgár korlátozó nyilatkozatát és annak visszavonását a kijelölt kormányhivatalnál elektronikus úton, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 89. § (2) bekezdése alapján írásban vagy elektronikus úton a helyi választási irodaként eljáró jegyzőnél is előterjesztheti."

(2) Az R6. "Adatszolgáltatást korlátozó, megtiltó nyilatkozat" alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § A polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján is megteheti a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szervnél (a továbbiakban: nyilvántartást kezelő szerv). Ha a polgár korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását a nyilvántartást kezelő szervnél elektronikus úton teszi meg, akkor a nyilvántartást kezelő szerv az eljárást automatikus döntéshozatal útján folytatja le. Az automatikus döntéshozatali eljárás lefolytatásához a polgárnak a kérelemben meg kell adnia az 1. mellékletben meghatározott személyes adatokat."

(3) Az R6. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgárt külföldön élő magyar állampolgárként a járási hivatal veszi nyilvántartásba.

(2) Az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti magyar állampolgárt külföldön élő magyar állampolgárként nála előterjesztett kérelem esetén a járási hivatal veszi nyilvántartásba."

(4) Az R6. "A helyi szintű feladatok" alcíme a következő 10/A. §-sal és 10/B. §-sal egészül ki:

"10/A. § A kijelölt kormányhivatal elsőfokú hatósági jogkörében:

a) dönt a 3. § (1) és (4) bekezdése szerinti esetekben a nyilvántartásba vételről, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásáról, visszavonásáról, valamint a külföldön élő magyar állampolgárok adatainak helyesbítéséről, módosításáról;

b) dönt a nála előterjesztett kérelmek ügyében a személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásáról vagy visszavonásáról;

c) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv értesítése alapján dönt a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, honosított vagy visszahonosított (a továbbiakban együtt: honosított) polgár adatainak helyesbítéséről, törléséről, továbbá a személyazonosító igazolványa, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványa kiadásáról, visszavonásáról;

d) az illetékes idegenrendészeti szerv értesítése alapján felveszi a nyilvántartásba a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek személyi- és lakcímadatait, és átvezeti a nyilvántartáson külföldön bekövetkezett elhalálozásuk és névváltozásuk adatait;

e) az eljáró idegenrendészeti szerv értesítése alapján átvezeti a nyilvántartásban a menekült vagy oltalmazott jogállású személy utóbb megszerzett letelepedett jogállásának tényét;

f) az eljáró idegenrendészeti szerv értesítése alapján átvezeti a nyilvántartáson a bevándorolt, letelepedett, valamint a menekültügyi hatóság értesítése alapján a menekült vagy oltalmazott jogállású polgár külföldön bekövetkezett elhalálozásának adatait;

g) az eljáró idegenrendészeti szerv értesítése alapján átvezeti a nyilvántartáson a bevándorolt, letelepedett jogállás megszűnésének tényét, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy tartózkodási jogának megszűnését, valamint ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott;

h) az eljáró menekültügyi hatóság értesítése alapján átvezeti a nyilvántartáson a menekült vagy oltalmazott jogállás megszűnését;

i) dönt a nála előterjesztett kérelmek ügyében az értesítési cím nyilvántartásba vételéről, megújításáról, törléséről; j) dönt a külföldön élő magyar állampolgárok külföldi lakóhely változásának nyilvántartásba vételéről;

k) átvezeti a nyilvántartáson az adatváltozásokat és adatjavításokat a személyazonosító igazolvány, illetve a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos - kormányrendeletben megállapított - hatósági jogkörében eljárva.

10/B. § Az Nytv. 8/A. §-a szerinti kijelölt kormányhivatalként a Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki."

(5) Az R6. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A nyilvántartást kezelő szerv elsőfokú hatósági jogkörében

a) dönt a személyi azonosító kiadásáról, módosításáról vagy visszavonásáról;

b) dönt a nála, valamint a konzuli tisztviselőnél előterjesztett kérelmek ügyében a 3. § (2) bekezdése szerinti esetekben a nyilvántartásba vételről, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásáról;

c) dönt - kormányrendeletben megállapított esetekben - a személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásáról vagy visszavonásáról;

d) egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít;

e) átvezeti a nyilvántartáson az adatváltozásokat és adatjavításokat a személyazonosító igazolvány, illetve a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos - kormányrendeletben megállapított - hatósági jogkörében eljárva."

(6) Az R6. 17. § (1) bekezdés c)-e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el:)

"c) a nyilvántartást kezelő szerv

ca) az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételével,

cb) a személyi azonosító visszavonásával és törlésével kapcsolatos eljárásban;

d) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a 3. § (4a) bekezdése szerinti esetben, valamint a Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2c) bekezdése szerinti magyar állampolgár adatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban;

e) a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv a 3. § (4b) bekezdése szerinti esetben, valamint a Magyarország területén élő, az Nytv. 4. § (2d) bekezdése szerinti magyar állampolgár adatainak nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásban;"

(7) Az R6.17. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el:)

"h) a kijelölt kormányhivatal

ha) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy adatainak nyilvántartásba vételével, valamint

hb) a honosított polgár és-a 10. §-ban és 12. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel -a magyarországi tartózkodási hellyel nem rendelkező, külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásával, adatváltozásával, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy használhatatlanná vált hatósági igazolványával

kapcsolatos eljárásban."

(8) Az R6. 17. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) A (2) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv

a) dönt a hatósági igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint az általa hibásan kiállított hatósági igazolvány cseréjéről és visszavonásáról;

b) végzi - a hatósági igazolvánnyal összefüggő ügyintézés során tapasztalt, vagy a polgár által bejelentett, igazolt - adatváltozás, illetve a hibás adat kijavítás személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetésével kapcsolatos feladatokat;

c) kezeli a hatósági igazolvány kiadásának megtagadásával kapcsolatos alapiratokat;

d) gondoskodik a hatósági igazolvány kiadása és visszavonása tényének az okmánynyilvántartáson történő átvezetéséről."

(9) Az R6. 18. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha)

"e) arra a központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás miatt kerül sor;"

(10) Az R6. 18. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha)

"g) a polgár elektronikus úton jelenti be tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését."

(11) Az R6. 19. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ha a polgár hatósági igazolványa tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetése elektronikus úton történő bejelentésére tekintettel érvénytelen, az érvénytelen hatósági igazolványt köteles

a) személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján a tartózkodási hely megszüntetésével kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnál leadni, vagy

b) személyes megjelenés nélkül, postai úton megküldeni a tartózkodási hely megszüntetésével kapcsolatos eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak."

(12) Az R6. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A külföldön letelepedni szándékozó polgár esetében a konzuli tisztviselőnél előterjesztett, a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozatot és a külföldön letelepedni szándékozó polgár által személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján vagy postai úton leadott hatósági igazolványt a konzuli tisztviselő haladéktalanul megküldi a nyilvántartást kezelő szervnek, amely azt továbbítja az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnak."

(13) Az R6. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A nyilvántartás szerve az Nytv. 21. §-ának b)-g) és i)-j) pontjaiban, valamint 22-24. §-aiban meghatározott szervek, továbbá az állami és önkormányzati adóhatóságok, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek, az egészségügyi igazgatás szervei, az országos tisztifőorvos, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala egyedileg azonosítandó személyre vonatkozó adatigénylése esetén a kérelemben közölt - személyazonosításra alkalmas - adatoknak megfelelő személyek adatait szolgáltatja."

(14) Az R6. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A személyi azonosító kezelésére és továbbítására törvényben feljogosított, továbbá az Nytv. 21-24. §-aiban felsoroltak, valamint az állami és önkormányzati adóhatóság, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, valamint az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek, a munkaügyi igazgatás és az egészségügyi igazgatás szervei, az országos tisztifőorvos, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala az adatszolgáltatás igénylésekor a felhasználás célját és jogalapját a számukra feladatot meghatározó jogszabályra hivatkozással igazolják."

(15) Az R6. 34. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2a) Ha a szállásadó az Nytv. 27/B. §-a szerinti értesítés szolgáltatást igényelt, a szállásadó választásának megfelelő módon

a) levélben, telefax vagy e-mail útján a kijelölt kormányhivatal, vagy

b) szöveges üzenetközvetítési szolgáltatás igénybevételével a nyilvántartást kezelő szerv értesítést küld részére az elfogadott lakcímbejelentésről."

(16) Az R6. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § (1) A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról vagy értesítésicím-változásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie.

(2) A lakcímadat (1) bekezdés szerinti megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával állítja ki a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatal a címváltozásnak megfelelő hatósági igazolványt."

(17) Az R6. 39. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetése elektronikus úton történő bejelentése esetén a járási hivatal átvezeti a nyilvántartáson a tartózkodási hely megszűnését, és megküldi a tartózkodási hely megszüntetésével kapcsolatos bejelentést a nyilvántartást kezelő szervnek.

(4) A járási hivatal megküldi a nyilvántartást kezelő szervnek az Nytv. 4. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételére irányuló, elektronikus úton benyújtott kérelmét."

(18) Az R6.

1. 2. §-ában, 3. § (1) bekezdésében, 15/A. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 34. § (1a) bekezdésében és 39. § (2) bekezdésében a "központi szerv" szövegrész helyébe a "kijelölt kormányhivatal" szöveg,

2. 3. § (2) bekezdésében a "konzuli tisztviselőnél" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnál, a hivatásos konzuli tisztviselőnél (a továbbiakban: konzuli tisztviselő)" szöveg,

3. 3. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében, 12. §-t megelőző alcím címében, 12. § (3)-(4) bekezdésében, 14. § (1) és (3)-(4) bekezdésében, 22. § (2a) bekezdésében, 41. §-ában, 42. § (3) bekezdésében , 48. § (7) bekezdésében a "központi" szövegrész helyébe a "nyilvántartást kezelő" szöveg,

4. 3. § (4b) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 18. § (6) bekezdés i) pontjában a "hazai anyakönyvezést végző hatóság" szövegrész helyébe a "hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv" szöveg,

5. 3. § (5) bekezdésében, 5. § (6) bekezdésében, 34. § (1a) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében a "központi szervnél" szövegrész helyébe a "kijelölt kormányhivatalnál" szöveg,

6. 5. § (1) bekezdésében, 18. § (6a) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében a "központi szervnek" szövegrész helyébe a "kijelölt kormányhivatalnak" szöveg,

7. 9. § (6) bekezdésében és 21. § (2) bekezdésében az "Nytv. 9. § (2) bekezdés n) pontjában" szövegrész helyébe az "Nytv. 8/A. § c) pontjában" szöveg,

8. 9. § (3) bekezdésében és 14. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal és a kijelölt kormányhivatal" szöveg,

9. 11. § a) pontjában és 13. §-ában a "központi" szövegrészek helyébe a "nyilvántartást kezelő" szöveg,

10. 12. § (2) bekezdésében és 23/A. §-ában a "központi szerv" szövegrész helyébe a "nyilvántartást kezelő szerv" szöveg,

11. 15. § (3) bekezdésében az "illetékes anyakönyvvezető" szövegrész helyébe az "illetékes anyakönyvvezető, valamint a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv" szöveg,

12. 17. § (1) bekezdés b) pontjában és 18. § (6) bekezdés d) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal, a kijelölt kormányhivatal és a nyilvántartást kezelő szerv" szöveg,

13. 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "eljáró hatóság" szövegrész helyébe az "eljáró hatóság a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel" szöveg,

14. 18. § (6) bekezdés h) pontjában az "a központi szerv" szövegrész helyébe az "az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szöveg,

15. 18. § (6) bekezdés j) pontjában a "központi szerv" szövegrész helyébe a "hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv" szöveg,

16. 18. § (7) bekezdésében a "központi szerv" szövegrész helyébe a "nyilvántartást kezelő szerv és a kijelölt kormányhivatal" szöveg,

17. 19. § (4) bekezdésében a "járási hivatalnak," szövegrész helyébe a "járási hivatalnak vagy a nyilvántartást kezelő szervnek" szöveg,

18. 19. § (5) bekezdésében a "lakóhely szerint illetékes járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kijelölt kormányhivatalnak" szöveg,

19. 19. § (6) bekezdésében az "az illetékes járási hivatalnak vagy a központi szervnek" szövegrész helyébe az "a kijelölt kormányhivatalnak" szöveg,

20. 21. § (5)-(6) és (7)-(9) bekezdésében a "központi szervet" szövegrész helyébe a "kijelölt kormányhivatalt" szöveg,

21. 31/A. § (1) bekezdésében az "Nytv. 34. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe az "Nytv. 26. § (2) bekezdése" szöveg,

22. 45. § nyitó szövegrészében a "nyilvántartás központi," szövegrész helyébe a "nyilvántartást kezelő szerv, valamint a nyilvántartás" szöveg,

23. 46. § (1) bekezdésében a "helyi, területi és központi szervétől" szövegrész helyébe a "helyi és területi szervétől és a nyilvántartást kezelő szervtől" szöveg,

24. 51. §-ában a "12. § (1) bekezdés g) pontja" szövegrész helyébe a "10/A. § f) pontja" szöveg,

25. 1. számú mellékletében a "születési utóneve(i):" szövegrész helyébe a "születési neve:" szöveg, az "a járási hivatal vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának" szövegrész helyébe az "a járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

(19) Hatályát veszti az R6.

a) 12. § (5) bekezdése,

b) 14. § (4) bekezdésében az " , elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése" szövegrész,

c) 18. § (3) bekezdés d) pontja,

d) 21. § (9a) bekezdése,

e) 21. § (9b) bekezdése,

f) 1. számú mellékletében az "- a személyazonosító igazolványban szereplő" szövegrész.

12. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

12. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében az "az Igazságügyi Hivatalnak" szövegrész helyébe az "a kárpótlási hatóságnak" szöveg,

b) 12. § (7) bekezdésében az "az Egészségbiztosítási Alappal" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel" szöveg, az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel" szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében az "az Egészségbiztosítási Alap" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg,

d) 5/B. melléklet 4. pontjában a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szervtől" szöveg, a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg

lép.

13. A tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésről szóló 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet módosítása

13. § A tudományos továbbképzés befejezésének feltételeiről, a külföldön szerzett tudományos fokozat hazai elismeréséről és a kandidátusi fokozattal járó illetménykiegészítésről szóló 55/1995. (V. 17.) Korm. rendelet 11/A. § (3) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szervnek" szöveg lép.

14. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A nyomda köteles biztosítani az általa korábban előállított értékpapír és értékpapírszerű okirat utánnyomását a korábbival azonos megjelenéssel (azonos vagy az engedélyezettnél erősebb okmánytechnikai védelemmel, azonos látható színekkel, valamint a cégnév- és embléma kivételével azonos grafikával). Köteles továbbá az általa gyártott értékpapírt azonosításra alkalmas impresszummal ellátni. Azonos jogokat megtestesítő értékpapírokat mindig azonos kivitelben kell előállítani."

(2) Az R7. 8/A. § (2) bekezdés b) pontjában az "az elsőfokú kárpótlási hatóság" szövegrész helyébe az "a kárpótlási hatóság" szöveg lép.

15. A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal),"

(2) Az R8. 7. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5a) Az (5) bekezdés szerint kezdeményezett felülvizsgálat elbírálása során nem járhat el ugyanazon járási hivatal, amely járási hivatal szakértő főorvosának vagy felülvéleményező főorvosának döntése a felülvizsgálat tárgyát képezi. A felülvizsgálat iránti kérelem áttételéről a járási hivatal gondoskodik."

(3) Az R8.

a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a "kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "járási hivatallal" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében, 7. § (7) bekezdésében az "az OEP-pel" szövegrész helyébe az "a NEAK-kal" szöveg,

d) 4. §-ában az "az orvosszakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében a "kormányhivatalnál" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

f) 7. § (1) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

g) 7. § (2) bekezdésében a "kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

h) 7. § (5) bekezdésében az "az orvosszakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál" szöveg,

i) 7. § (8) bekezdésében az "az OEP-nél" szövegrész helyébe az "a NEAK-nál" szöveg,

j) 8. § (1)-(2) bekezdésében az "az orvosszakértői feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz"szöveg,

k) 9. § -ában az "Az orvosszakértői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal orvosszakértői feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

l) 14. § (1) bekezdésében az "az OEP-hez" szövegrész helyébe az "a NEAK-hoz" szöveg,

m) 14. § (1) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK" szöveg

lép.

16. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

16. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 21/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"21/A. § A légvédelmi készenléti gyakorló repüléseket az illetékes irányító egységek között létrejött - a légiközlekedési hatóság és az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a katonai légügyi hatóság által jóváhagyott - együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kell végrehajtani."

17. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.)

a) 5. § (1) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: folyósító szerv)" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg, a "pótlékot folyósító" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében, 7. §-ában, 8. § (2) bekezdésében a "folyósító" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében a "folyósító" szövegrészek helyébe a "nyugdíjfolyósító" szöveg,

d) 7. §-ában az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "a központi nyugdíjbiztosítási szerv" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R9. 10. §-a.

18. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 1. számú melléklet III. pont 1.27. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.27. a honvédelemért felelős miniszter által átadott hatósági hatáskörök gyakorlására jogosító honvédelmi szakhatósági, katonai építésügyi, katonai építésfelügyeleti, munkaügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, veszélyes katonai objektum felügyeleti, környezetkárosító-gáz felügyeleti, honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ágazati kijelölő hatósági igazolványok, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok igazolványai, továbbá a Magyar Honvédség Közegészségügyi-járványügyi Szolgálata hatósági feladatot ellátó honvéd-tisztifőorvosi, helyettes honvéd-tisztifőorvosi, honvéd-tisztiorvosi, valamint a közegészségügyi-járványügyi felügyelő igazolványai;"

(2) Az R10. 1. számú melléklet III. pont

a) 1.25. alpontjában az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, és egyéb nyugdíjbiztosítási" szövegrész helyébe az "a nyugdíjbiztosítási" szöveg,

b) 1.45. alpontjában az "Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

c) 1.117. alpontjában az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási szervek" szöveg,

d) 1.120. alpontjában az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szövegrész helyébe az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szöveg,

e) 1.122. alpontjában az "az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumban népegészségügyi hatáskörben" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R10. 1. számú melléklet III. pont

a) 1.45. alpontjában a " , továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész,

b) 1.93. alpontja,

c) 1.95. alpontjában a " , a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész,

d) 1.101-1.104. alpontok,

e) 1.122. alpontjában "valamint népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalában" szövegrész.

19. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

19. § A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg lép.

20. Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.), valamint az e §-ban előírt feltételeknek megfelel, és e tevékenységét a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban: Kormányhivatal) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) foglaltak szerint bejelentette."

(2) Az R11.

a) 3. § (3) bekezdésében, 5. § (7) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (1), (2) és (6) bekezdésében, valamint 12. § (1) bekezdésében az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "A Kormányhivatal" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében, 5. § (6) és (8) bekezdésében, 8. § (10) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 10. § (3) bekezdés a) pontjában, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés g) pontjában, 11. § (5) és (7) bekezdésében, 11/A. § (1) és (2) bekezdésében és 14. § (1) és (2) bekezdésében az "a Hivatal" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatal" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében, 8. § (6), (7), (8), (9) és (10) bekezdésében az "a Hivatalnak" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatalnak" szöveg,

d) 5. § (6) bekezdésében és 10. § (3) bekezdés b) pontjában az "a Hivatalt" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatalt" szöveg,

e) 10. § (3) bekezdés a) pontjában az "a Hivatallal" szövegrész helyébe az "a Kormányhivatallal" szöveg

lép.

21. A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7/B. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg lép.

22. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény végrehajtásáról szóló 103/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak (a továbbiakban: NYUFIG)" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szervnek" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében és 6. § (6) bekezdésében a "NYUFIG-nak" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szervnek" szöveg,

c) 6. § (7) bekezdésében a "NYUFIG" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg

lép.

23. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997 (VI. 25.) Korm. rendelet

a) 13. § (3) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

b) 13. § (4) és (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében és 19. § (1) bekezdés g) pontjában az "az OEP-pel" szövegrész helyébe az "a NEAK-kal" szöveg,

c) 13. § (5) bekezdésében az "az OEP-et" szövegrész helyébe az "a NEAK-ot" szöveg

lép.

24. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

24. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

a) 30/A. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékébe" szövegrész helyébe az "az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe" szöveg,

b) 53/C. § (1) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt" szöveg,

c) 53/C. § (2) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől" szöveg,

d) 91/B. § (4) bekezdésében a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben kijelölt családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalával (a továbbiakban: családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatal)" szöveg,

e) 91/B. § (5) bekezdésében, 91/D. § (6) bekezdésében és 91/J. § (1) bekezdésében a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatal" szöveg,

f) 91/C. § (4) bekezdésében és 91/D. § (2) bekezdésében a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatallal" szöveg,

g) 91/D. § (4) bekezdés c) pontjában és 91/J. § (2) bekezdés b) pontjában a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatalt" szöveg,

h) 91/G. § (2) bekezdés b) pontjában a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szövegrész helyébe a "családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatalnál" szöveg,

i) 91/G. § (3) bekezdésében a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "családtámogatási feladatkörében eljáró járási hivatalnak" szöveg,

j) 167/A. § (2) bekezdésében a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak" szöveg

lép.

25. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. §-át megelőző alcím címe és 1-3. § helyébe a következő cím és rendelkezés lép:

"Eljáró szervek

1. § (1) A Kormány nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként

a) a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az 1. számú mellékletben meghatározott járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalt a Pest Megyei Kormányhivatal kivételével (a továbbiakban: kormányhivatal),

c) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot, és

d) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) Központját (a továbbiakban: Központ) jelöli ki.

(2) A Kormány nyugdíjfolyósító szervként a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot jelöli ki.

(3) A Kormány központi nyugdíjbiztosítási szervként a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 2. § (3) bekezdése tekintetében az ONYF-et, egyéb esetben a Központot jelöli ki.

2. § (1) Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv a járási hivatal. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervek illetékessége az 1. számú mellékletben meghatározott területre terjed ki.

(2) Az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv - országos illetékességgel - a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala. Egyéb ügyekben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

(3) A kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szervként ellátott hatósági ügyeiben a Központ jár el felügyeleti szervként, és e közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f) és g) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket.

(4) A kormányhivatal és a járási hivatal nyugdíjbiztosítási szervként ellátott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével.

3. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátásokkal, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátásokkal kapcsolatos, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó egyéb hatósági ügyekben - a (2)-(5) bekezdésben és más jogszabályban meghatározott kivételekkel - első fokon az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szerv jár el.

(2) Budapest Főváros Kormányhivatalának - nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró - VIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: kijelölt fővárosi kerületi hivatal) országos illetékességgel jár el első fokon

a) a társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha

aa) a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek hatálya alá tartozik, a (4) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában meghatározottak kivételével,

ab) a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával kell megállapítani, a (4) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontjában meghatározottak kivételével,

ac) a kérelmező magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak kivételével,

ad) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző utolsó biztosítással járó jogviszonya rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel (korábbi fegyveres szervvel), a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt, a (4) bekezdés

a) pontjában meghatározottak kivételével, vagy

ae) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal, a (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak kivételével,

b) az egyeztetési eljárásban és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által nyilvántartott adatokról szóló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló eljárásban, ha

ba) az ügyfél magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik,

bb) az ügyfél az egyeztetési eljárás során jelzi, hogy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény hatálya alá tartozó, külföldön szerzett szolgálati idővel rendelkezik, illetve erről - a szolgálati időről, jogosultsági időről szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemben - tájékoztatást kér,

bc) az ügyfél szolgálati viszonyban áll rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel (korábbi fegyveres szervvel), a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal, vagy

bd) az ügyfél korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal,

c) a fegyveres szerv hivatásos állományú tagja, volt tagja - a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 19. §-a szerinti - rögzített nyugdíjának megállapításával (a továbbiakban: nyugdíjrögzítés) kapcsolatos hatósági ügyekben.

(3) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal jár el

a) a kivételes nyugellátás-emeléssel és az egyszeri segéllyel kapcsolatos ügyekben az (5) bekezdés b) pontjában meghatározottak kivételével,

b) a foglalkoztatói adatszolgáltatással, a biztosítottak nyilvántartásba történő betekintési jogával és a kivonat készítésével kapcsolatos hatósági ügyekben, és

c) a Tny. 100. §-a szerinti hatósági ellenőrzések ügyében.

(4) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként

a) jár el a hozzátartozói nyugellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, ha

aa) a hozzátartozói nyugellátás összegét az elhunyt jogszerző öregségi nyugdíjának, korhatár előtti ellátásának, szolgálati járandóságának, balettművészeti életjáradékának vagy átmeneti bányászjáradékának már megállapított összegéből kell kiszámítani, a (2) bekezdés a) pont aa) és ab) pontjában meghatározottak kivételével,

ab) az elhunyt jogszerző után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került,

ac) a hozzátartozói nyugellátást a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (4) bekezdése, vagy a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 13. § (3a) bekezdése alapján kell megállapítani,

b) intézkedik a nyugellátások és az általa folyósított más ellátások megemelése iránt, és jár el az emeléssel kapcsolatos eljárásokban,

c) a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt az ellátás visszafizetéséről és megtérítéséről,

d) dönt a 80. § (7) bekezdése szerinti beszámításról,

e) jár el öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésével és a szüneteltetett nyugellátás újbóli folyósításával kapcsolatos ügyekben.

(5) A Központ nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként jár el

a) a kivételes nyugellátás megállapításával kapcsolatos ügyekben, ideértve a továbbtanuló árva árvaellátásának kivételes meghosszabbítását is, és

b) a kivételes nyugellátás-emeléssel és az egyszeri segéllyel kapcsolatos ügyekben

ba) hozzátartozói nyugellátás esetén,

bb) a 72/B. § (20) bekezdés szerinti esetben, vagy

bc) ha a kérelmet hozzá vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz nyújtották be, és

c) a Tny. 22/A. § szerinti nyugdíjnövelés megállapítására irányuló, hivatalból induló eljárásokban."

(2) Az R12. 59/E. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe utalt, az egészségi állapottól vagy az egészségkárosodás mértékétől függő ellátásokra való jogosultság elbírálására, felülvizsgálatára irányuló eljárásokban a rehabilitációs szakértői, orvosszakértői szerv szakértőként szakvéleményt ad az egészségi állapotról, az egészségkárosodás mértékéről és a hatáskörébe tartozó, jogszabályban meghatározott más szakkérdésekről."

(3) Az R12. 72/B. § (1)-(1f) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A kivételes nyugellátás megállapítása, a kivételes nyugellátás-emelés és az egyszeri segély megállapítása iránti eljárás - az (1c) bekezdésben meghatározottak kivételével - kérelemre indul.

(1a) A kérelmet a Központ által - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben - e célra rendszeresített, és az ONYF honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. Az adatlapok és elektronikus űrlapok adattartalmát a 6. számú melléklet határozza meg.

(1b) A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek a kivételes nyugellátás megállapítását, a kivételes nyugellátás-emelést, illetve az egyszeri segély megállapítását indokolják. (1c) Ha a tizenhat év alatti gyermek árvaellátás iránti igényét amiatt utasítják el, mert az elhunyt jogszerző a szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, a kivételes árvaellátás megállapítása iránti eljárást hivatalból meg kell indítani.

(1d) Ha a kérelmet a kormányhivatalhoz vagy járási hivatalhoz nyújtották be, a kormányhivatal, illetve a járási hivatal közreműködő hatóságként jár el a kivételes nyugellátás megállapítása iránti ügyekben azzal, hogy a kérelmet az elbíráláshoz szükséges adatok, igazolások beérkezését követő tizenöt napon belül döntésre a Központhoz továbbítja.

(1e) Ha a kormányhivatal megállapítja, hogy a kérelmező nem felel meg az általa engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés, illetve egyszeri segély feltételeinek, de a (20) bekezdés szerinti feltételek fennállnak, a kérelmet az iratokkal együtt megküldi a Központnak.

(1f) Ha a Központ hatáskörébe tartozó ügyekben a különös méltánylást érdemlő körülmények fennállásának megítélése érdekében helyszíni szemlét kell tartani, a helyszíni szemlét a kormányhivatal - a megkereséstől számított húsz napon belül - folytatja le, és annak eredményéről haladéktalanul értesíti a Központot."

(4) Az R12. 75/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"75/A. § (1) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megállapított nyugellátás folyósítását kizárólag a magyar törvényes fizetőeszközben teljesíti.

(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megállapított nyugdíjellátást a határozat vele való közlését követő tizenhárom napon belül folyósítja, ha

a) a nyugellátás a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek hatálya alá tartozik,

b) a nyugellátást szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alkalmazásával kell megállapítani,

c) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző utolsó biztosítással járó jogviszonya fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt, vagy

d) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerző korábban szolgálati viszonyban állt valamelyik nemzetbiztonsági szolgálattal."

(5) Az R12. a következő 78. §-sal egészül ki:

"78. § A nyugellátások és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított más ellátások visszafizetésére vagy megtérítésére kötelező jogerős határozatokon alapuló követelések nyilvántartásával, végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat a Központ látja el."

(6) Az R12. az Átmeneti rendelkezések alcímet megelőzően a következő alcímmel és 89/B. §-sal egészül ki:

"Egyes közjogi tisztséget betöltött személyek és hozzátartozóik nem társadalombiztosítási juttatásai

89/B. § (1) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 2012. január 1-je előtt hatályos 14. § (1) bekezdése, 22. §-a, 24. § (1) bekezdése, 25. § (1) bekezdése és 26. § (1) bekezdése szerinti juttatást (a továbbiakban együtt: juttatás) a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

(2) A juttatás igénybevételéhez szükséges adatokat a volt köztársasági elnök tekintetében a Köztársasági Elnöki Hivatal, a volt miniszterelnök tekintetében a Miniszterelnökség haladéktalanul továbbítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.

(3) A juttatás fedezetét a volt köztársasági elnök és az Országgyűlés volt elnöke tekintetében az Országgyűlés Hivatala, a volt miniszterelnök tekintetében a Miniszterelnökség, az Alkotmánybíróság volt elnöke tekintetében az Alkotmánybíróság Hivatala, a Legfelsőbb Bíróság, illetve a Kúria volt elnöke tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke adja át a Központ részére.

(4) A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szerint megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét az Országgyűlés Hivatala, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény alapján a miniszterelnök hozzátartozója számára megállapított hozzátartozói nyugellátás fedezetét a Miniszterelnökség adja át a Központ részére.

(5) A juttatás és a (4) bekezdés szerinti hozzátartozói nyugellátás fedezetének átadására vonatkozó eljárási szabályokat a fedezetet átadó szervek és a Központ megállapodásban határozzák meg."

(7) Az R12. 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"92. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseket a 2017. január 1-jén folyamatban lévő hatósági ügyekben is alkalmazni kell."

(8) Az R12. 1. melléklet szerinti 1. számú melléklettel egészül ki.

(9) Az R12.

a) 65/D. § (1) bekezdésében az "az ONYF főigazgatója" szövegrész helyébe az "a Központ - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben -" szöveg,

b) 66/B. §-ában, 72/B. § (14) bekezdésében, 88. § (1) bekezdésében és 88/A. § (2) bekezdésében az "az ONYF főigazgatója" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

c) 72/B. § (8a) bekezdésében, 72/B. § (20) bekezdésében az "Az ONYF főigazgatója" szövegrész helyébe az "A Központ" szöveg,

d) 72/B. § (15) bekezdésében az "- az (1d) bekezdés d) pontja szerinti személyek - egyszeri segély kifizetését engedélyezhetik" szövegrész helyébe az "egyszeri segély akkor állapítható meg" szöveg,

e) 72/B. § (18) bekezdésében az "(1) bekezdésben" szövegrész helyébe az "(1b) bekezdésben" szöveg,

f) 75/D. § (2) bekezdésében az "az ONYF főigazgatója által" szövegrész helyébe az "a Központ által -az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben -" szöveg,

g) 88. § (4) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel" szöveg,

h) 89. § (9) bekezdésében az "az ONYF Központja" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti az R12.

a) 59/E. § (2) bekezdésében az "és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) Központja" szövegrész,

b) 72/B. § (1g) bekezdése,

c) 81. § (4) bekezdése.

26. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Tbj. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerint hozott jogerős határozatot az egészségbiztosítási szerv - a követelés-és az igényérvényesítésre meghatározott határidőre is figyelemmel - közli az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szervvel, valamint az állami adóhatósággal. A Tbj. 54. § (2) bekezdés b) pontja alapján hozott jogerős határozatot az állami adóhatóság közli az egészségbiztosítási szervvel és az általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervvel."

(2) Az R13.

a) 4/B. §-ában az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

b) 5/A. § (2) bekezdésében az "egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

c) 5/A. § (4) bekezdésében az "OEP" szövegrész helyébe az "ONYF Központja" szöveg,

d) 5/D. § (1) bekezdésében az "OEP-pel" szövegrész helyébe az "ONYF Központjával" szöveg,

e) 5/D. § (2) bekezdésében az "OEP" szövegrész helyébe az "ONYF Központja" szöveg,

f) 8. § (1) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként eljáró VIII. Kerületi Hivatala" szöveg,

g) 22. § (3) bekezdésében az "az OEP-nek" szövegrész helyébe az "a NEAK-nak" szöveg,

h) 22. § (6), (8) és (9) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében és 27. § (1) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

i) 22. § (7) bekezdésében az "az OEP" szövegrészek helyébe az "a NEAK" szöveg,

j) 22. § (8) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK" szöveg,

k) 22. § (10) bekezdésében az "OEP" szövegrész helyébe az "egészségbiztosítási szerv" szöveg,

l) 27/B. § (1) bekezdésében az "az OEP-től" szövegrész helyébe az "a NEAK-tól" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R13.

a) 5/A. § (3) bekezdése,

b) 5/D. § (3) bekezdése,

c) 21/C. §-a.

27. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

27. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet hatálya kiterjed a biztosítottakra, az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium), a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK), az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságra (a továbbiakban: ONYF), az egészségbiztosítási pénztári feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalra (a továbbiakban: kormányhivatal), a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára, továbbá a kötelező egészségbiztosítás keretében szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, gyógyszert és gyógyászati segédeszközt forgalmazó, illetve kiszolgáltató, gyógyászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, a gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártó - egészségügyi szolgáltatónak nem minősülő - személyekre, továbbá a biztosított foglalkoztatójára, és annak társadalombiztosítási kifizetőhelyére (a továbbiakban: kifizetőhely)."

(2) Az R14. 1. § (4)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként - ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik - a NEAK-ot jelöli ki az Ebtv. 5/B. § n) pontjában, 9. §-ában, 19/A. § (4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 20/A. § (3) és (10) bekezdésében, 21. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, b), d), e) és f) pontjában, 21/A. § (1) bekezdésében, 26. § (1) és (2)-(2b) bekezdésében, 27. § (6) és (10) bekezdésében, 30. §-ában, 30/A. §-ában, 31. § (2) és (7) bekezdésében, 32. §-ában, 35. § (4), (7) és (8) bekezdésében, 36. § (1)-(2), (4) és (6)-(9) bekezdésében, 38. § (1), (2) és (4)-(6) bekezdésében, 37. §-ában, 38/A. §-ában, 38/B. §-ában, 38/C. §-ában, 65. § (2) bekezdésében, 70. § (5) bekezdésében, 79/A. §-ában, 81. § (1) bekezdésében, 82. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(4a) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a minisztériumot jelöli ki az Ebtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(5) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt jelöli ki a 12. § (4) bekezdésben meghatározott feladatok kivételével az Ebtv. 27. § (1), (2), (5) és (7) bekezdésében, 35. § (5) bekezdésében 50. § (1)-(5) bekezdésében, 68/A. § (4) bekezdésében, 69. §-ában, 70. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 70. § (3) és (4) bekezdésében, 72. § (1) és (2) bekezdésében, 81. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(5a) A Kormány egészségbiztosítóként és egészségbiztosítási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki az Ebtv. 70. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt feladatok ellátására.

(6) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a NEAK-ot, az ONYF Központját, a kormányhivatalt és a (7) bekezdés szerinti járási hivatalt együtt jelöli ki az Ebtv. 5. §-a, 79. § (1) és (3) bekezdésében, 80. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(7) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát, illetve a fővárosban XIII. Kerületi Hivatalt (a továbbiakban együtt: járási hivatal) jelöli ki az Ebtv. 39/B. § (1a) bekezdésében, 62. § (1a) bekezdésében, 63. § (1) bekezdésében, 65. § (2) bekezdésében, 80. § (3)-(6) bekezdésében foglalt feladatok ellátására, azzal, hogy a járási hivatal ezen feladatait a megye, illetve a főváros egész területére kiterjedő illetékességi területen látja el."

(3) Az R14. 1. §-a a következő (7a)-(7e) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként az Ebtv. 62. § (2) bekezdés c) pontja szerinti

a) folyósítási feladatok ellátására a kormányhivatalt,

b) elbírálási feladatok ellátásra a járási hivatalt

jelöli ki.

(7b) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a járási hivatalt jelöli ki az Ebtv. 27. § (11) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(7c) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a kormányhivatalt és a járási hivatalt együtt jelöli ki az Ebtv. 81. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(7d) A Kormány egészségbiztosítóként, illetve egészségbiztosítási szervként a NEAK-ot és a kormányhivatalt együtt jelöli ki az Ebtv. 71. § (1) és (2) bekezdésében, 72. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(7e) A Kormány vasutas egészségbiztosítási szervként az Ebtv. 70. § (3) és (4) bekezdésében foglalt feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatalát jelöli ki."

(4) Az R14. 31/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ONYF Központja gondoskodik az E. Alap költségvetésében meghatározott méltányosságból adható pénzbeli ellátások keretösszegének kormányhivatalok közötti felosztásáról, továbbá figyelemmel kíséri a keretösszeg felhasználását. A kormányhivatal az ONYF Központja által méltányosságból adható pénzbeli ellátások megállapítására meghatározott éves keretösszeget nem lépheti túl, a méltányosságból megállapított pénzbeli ellátásokról minden naptári negyedévet követő hónap 10-éig köteles az ONYF részére beszámolót készíteni annak érdekében, hogy az ONYF Központja a keretösszeg felhasználását figyelemmel kísérje."

(5) Az R14. 31/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ONYF Központja gondoskodik az E. Alap költségvetésében meghatározott egyszeri segély keretösszegének kormányhivatalok közötti felosztásáról, továbbá figyelemmel kíséri a keretösszeg felhasználását. A kormányhivatal az ONYF Központja által meghatározott éves egyszeri segély keretösszeget nem lépheti túl, a segélykeret felhasználásáról köteles minden naptári negyedévet követő hónap 10-éig az az ONYF Központja részére beszámolót készíteni annak érdekében, hogy az ONYF Központja a keretösszeg felhasználását figyelemmel kísérje."

(6) Az R14. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a kifizetett pénzbeli ellátásokról, baleseti táppénzről, továbbá a kifizetőhelyet megillető egyszázalékos mértékű költségtérítés összegéről havonta - az erre rendszeresített nyomtatványon - elszámolást nyújt be a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatalhoz. Az elszámolást a kormányhivatal, mint kifizetőhely, valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/D. §-a szerinti szervek kifizetőhelyei az ONYF Központjához nyújtja be. Az elszámoláson kell feltüntetni a táppénz-hozzájárulás összegét is. A kormányhivatal és az ONYF Központja az elszámolást - a beérkezésétől számított nyolc napon belül - felülvizsgálja és az elszámolt táppénz-hozzájárulással csökkentett összegre vonatkozóan intézkedik a Magyar Államkincstáron keresztül az átutalásról."

(7) Az R14. 38/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A helyi önkormányzatoknál és intézményeiknél kifizetett ellátások fedezetének igénylése és elszámolása a Magyar Államkincstár területi szerveinek adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó - a külön jogszabályban meghatározott - szabályok szerint történik.

(6) A társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató a biztosítottak pénzbeli ellátásának fedezete érdekében egészségbiztosítási szerv által folyósított pénzösszeg fogadása és kezelése céljából hitelintézetnél számlát nyithat. E számlára csak az előzőekben meghatározott jogcím alapján teljesíthető utalás. A számlán elhelyezett pénzösszegből csak az ellátás kifizetése, illetőleg az esetleges téves átutalás visszafizetése teljesíthető. A számla megnyitása kötelező, ha a kifizetőhely gazdálkodási körülményeinek figyelembevételével megalapozottan feltehető, hogy ellene a harmadik személyekkel szemben fennálló tartozása miatt végrehajtási eljárás indul."

(8) Az R14. 38/B. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az e rendelet szerinti eljárásokban használt elektronikus űrlapokat a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben kell rendszeresíteni."

(9) Az R14. 49/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A bejelentést a NEAK által rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon

a) a járási hivatalhoz teljesíti az Ebtv. 80. § (5) bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatal bármely járási hivatalához teljesíti az Ebtv. 80. § (4) bekezdésében meghatározott bejelentésre kötelezett."

(10) Az R14.

a) 1. § (8) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 26/A. § (2) bekezdésében, 31/D. § (2) bekezdésében, 31/G. § (1) bekezdésében, 38. § (5) bekezdésében, 38/A. § (1a) bekezdésében, 40. § (1)-(2) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében és 49. § (5) bekezdés a) pontjában az "OEP" szövegrész helyébe az "ONYF Központja" szöveg,

b) 11. § (10) bekezdésében, 12/A. § (1), (3), (6), (8), (10), (11), (14) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésében, a 42. § (4) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében és 45. § (5) és (6) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 11. § (12) bekezdésében, 43. § (5) bekezdésében és 45. § (2) bekezdésében, a "kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

d) 12/A. (8) bekezdésében a "kormányhivataltól" szövegrész helyébe a "járási hivataltól" szöveg,

e) 12/A. (8) és (14) bekezdésében a "kormányhivatalnál" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg,

f) 43/A. § (1) bekezdésében a "fővárosi kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala" szöveg,

g) 37/A. § (2) és (3) bekezdésében, 38. § (3) és (4) bekezdésében a "kormányhivatalhoz" szövegrészek helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

h) 38. § (1) bekezdésében a "kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

i) 38. § (1) bekezdésében, 41/A. §-ában az "OEP főigazgatója" szövegrész helyébe az "ONYF Központja" szöveg,

j) 49/A. §-ában a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal, illetve az ONYF Központja" szöveg

lép.

(11) Az R14.

a) 1. § (2) bekezdés h) pontjában, 2. § (2) bekezdés i) pontjában, 3/A. § (11) bekezdésében, 5/C. § (2) bekezdésében, 5/D. § (2) bekezdésében, 7/B. § (1) bekezdésében, 7/B. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 7/B. § (4) bekezdés b) pontjában, 7/B. § (5) bekezdés b) és c) pontjában, 7/C. § (6) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10/C. § (3) bekezdésében, 10/F. § (2), (3), (3a) és (5) bekezdésében, 11. § (9) bekezdésében, 11/C. § (1) és (4) bekezdésében, 11/D. § (5) és (6) bekezdésében, 11/E. § (1), (1a) és (6) bekezdésében, 12. § (4), (5), (7) és (14) bekezdésében, 12/A. § (1) és (6) bekezdésében 12/B. § (1), (1a), (4) és (13) bekezdésében, 12/B. § (5) bekezdés d) pontjában, 13/A. §-ában, 14. § (1) bekezdésében, 14. § (1a) bekezdés b) és d) pontjában, (3), (4) és (5) bekezdésében, 15. § (1) és (2) bekezdésében, 16. § (3)-(5) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 19. §-ában, 20. §-ában, 20/A. § (1) bekezdésében, 20/B. §-ában, 21. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 21/A. § (1) bekezdésében, 21/B. §-ában, 22. § (6) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (1) bekezdésében, 25/B. § (7) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 49/D. § (1) és (3) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés l) pontjában az "az OEP-hez" szövegrész helyébe az "a NEAK-hoz" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 8/A. §-ában, 49/D. § (2) bekezdésében az "az OEP-pel" szövegrész helyébe az "a NEAK-kal" szöveg,

d) 7/A. § (3) bekezdésében, 10/C. § (1) bekezdésében, 10/F. § (6) bekezdésében, 11/C. § (3) bekezdésében, 11/D. § (4) és (4a) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 12/B. § (3) és (10) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 20/A. § (1) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében, 22/B. § (2) bekezdésében, 25. § (2) és (3) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK" szöveg,

e) 10/F. § (3) és (5) bekezdésében az "az OEP főigazgatója" szövegrész helyébe az "a NEAK főigazgatója" szöveg,

f) 11/B. § (2) bekezdésében, 11/D. § (1) bekezdésében az "az OEP-nél" szövegrész helyébe az "a NEAK-nál" szöveg,

g) 12/A. § (15) bekezdésében, 12/B. § (5) bekezdés a) pontjában az "az OEP nyilvántartásában" szövegrész helyébe az "a NEAK nyilvántartásban" szöveg,

h) 12/B. § (11) bekezdésében az "az OEP-nek" szövegrész helyébe az "a NEAK-nak" szöveg,

i) 12/C. §-ában az "az OEP 12/B. § szerinti nyilvántartásában" szövegrész helyébe az "a NEAK nyilvántartásban" szöveg,

j) 14. § (1a) bekezdés b) és e) pontjában az "OEP-kód" szövegrész helyébe a "NEAK-kód" szöveg,

k) 22. § (12) bekezdésében, 22/A. § (2) és (3) bekezdésében az "az OEP-et" szövegrész helyébe az "a NEAK-ot" szöveg,

l) 26/A. § (2a) bekezdés b) pontjában az "OEP kódja" szövegrész helyébe a "NEAK kódja" szöveg,

m) 49. § (7) bekezdésében az "az OEP" szövegrészek helyébe az "a NEAK" szöveg

lép.

(12) Az R14.

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "az Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) 24. § a) pont ab) alpontjában az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szövegrész helyébe az "OGYÉI" szöveg

lép.

(13) Hatályát veszti az R14. 45. § (8) bekezdése.

28. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

28. § (1) A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 11/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egységes örökbefogadási nyilvántartás fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Központ a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter szakmai irányításával látja el."

(2) Az R15.

a) 11/A. § (1) bekezdésében az "A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (a továbbiakban: Központ)" szöveg,

b) 11/B. § (3) bekezdésében, 11/C. § (5) bekezdésében és 11/C. § (6) bekezdés b) pontjában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Központ" szöveg,

c) 11/B. § (3) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrészek helyébe a "Központnak" szöveg

lép.

29. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 24/C. § (1) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel" szöveg lép.

30. A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

30. § A Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében és 6. § (2)-(3) bekezdésében a "természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóság" szöveg lép.

31. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A magánútlevéllel, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevéllel, valamint a határátlépési igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben elsőfokú útlevélhatóságként a Kormány a külföldre utazás szabályozásáért felelős minisztert (a továbbiakban: általános hatáskörű útlevélhatóság) jelöli ki.

(2) A Kormány az útiokmány-nyilvántartás és az útlevélhatósági eljárásban keletkezett iratok tekintetében központi adatkezelő szervként az általános hatáskörű útlevélhatóságot jelöli ki.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott feladatain túl az általános hatáskörű útlevélhatóság:

a) az úti okmányokkal és a külföldre utazásra felhasznált személyazonosító igazolványokkal összefüggő feladatok ellátásában közreműködő szervekkel és a konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásra ügyeleti szolgálatot működtet;

b) az ideiglenes magánútlevelek kivételével végzi az útlevelek megszemélyesítését és a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elem (a továbbiakban: tároló elem) adatokkal történő feltöltését;

c) ellátja a nemzeti dokumentum-aláíró hatósági és az országos aláíró hitelesítő hatósági feladatokat;

d) ellátja az országos ellenőrzőhitelesítő hatósági, valamint a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatósági feladatokat.

(4) Az általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentum-aláíró hatóságként létrehozza a dokumentum-aláíró tanúsítványt és elhelyezi azt a tároló elemben.

(5) Az általános hatáskörű útlevélhatóság aláíró hitelesítő hatóságként

a) kiadja a (4) bekezdés szerinti tanúsítványt,

b) létrehozza és kezeli - a biometrikus azonosítót tartalmazó tároló elemmel ellátott útlevelek és úti okmányok ellenőrzése céljából - a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a továbbiakban: ICAO) összes tagországa nemzeti dokumentum-aláíró hatóságának tanúsítványait és visszavonási listáit tartalmazó tanúsítvány- és visszavonási listatárat,

c) az általa kibocsátott CSCA és CVCA tanúsítványokat, valamint az azokhoz kapcsolódó visszavonási listákat elektronikus dokumentum formájában eljuttatja a többi ICAO tagország országos aláíró hitelesítő hatóságához,

d) igazolja az úti okmányok hitelességét, működteti a magyar és külföldi útlevél ellenőrző szervek felé történő publikálás megvalósítására felállított Nemzeti Publikus Kulcs Adattárat, illetve ebben a feladatkörében kapcsolatot tart az ICAO Public Key Directory (PKD) központtal.

(6) Az általános hatáskörű útlevélhatóság országos ellenőrzőhitelesítő hatóságként

a) tanúsítványt bocsát ki a nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóság számára,

b) tanúsítványt ad ki a bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására feljogosított külföldi hatóságok ellenőrző eszközei számára tanúsítványt kibocsátó külföldi dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságok számára.

(7) Az általános hatáskörű útlevélhatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként biztosítja az útlevélben elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult magyar hatóságok valamint az európai uniós és a schengeni megállapodásban részes tagállamok jogosult hatóságai számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását."

(2) Az R16. 7. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

(A járási hivatal magánútlevél kiadásával összefüggő feladatai körében)

"h) erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,

i) a járási hivatalnál történő bejelentés esetén rögzíti az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényét a központi útiokmány-nyilvántartásban."

(3) Az R16. 7. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő i) ponttal egészül ki:

(A konzuli tisztviselő a magánútlevél, a diplomata- és a külügyi szolgálati útlevél kiadásával összefüggő közreműködői feladatai körében:)

"h) erre irányuló kérelem esetén lehetővé teszi a tároló elem adattartalmának ellenőrzését,

i) értesíti az általános hatáskörű útlevélhatóságot az előtte tett bejelentés esetén az okmány elvesztése, eltulajdonítása, megsemmisülése, megrongálódása és találása tényéről."

(4) Az R16. 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a bejelentési kötelezettséget a rendőrségnél teljesítették, a rendőrség elektronikus úton értesíti az általános hatáskörű útlevélhatóságot. A járási hivatal, illetve az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik az úti okmány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése tényének központi útiokmány-nyilvántartásban történő átvezetéséről."

(5) Az R16. 24. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A járási hivatal és az általános hatáskörű útlevélhatóság haladéktalanul gondoskodik a találás tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.

(8) Az elvesztés vagy eltulajdonítás miatt érvénytelenné vált, de később megtalált úti okmány, az ügyfél kérelmére, az okmány 25. § (6) bekezdése szerint végrehajtott érvénytelenítését követően és abban az esetben adható vissza, amennyiben az még valamely országban való tartózkodásra (belépésre, átutazásra, kiutazásra) jogosító érvényes engedélyt tartalmaz."

(6) Az R16.

a) 5. § (1) bekezdésében és 28. §-ában a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében és 14. § (1) bekezdés f) és g) pontjában a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdés d) és f) pontjában, 7. § (3) bekezdés d) és f) pontjában, 10/E. § (2) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében és (5) bekezdés a) pontjában, 23. § (6) bekezdésében, és 28. §-ában az "a Hivatalnak" szövegrész helyébe az "az általános hatáskörű útlevélhatóságnak" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdés e) pontjában az"a Hivatalt" szövegrész helyébe az"az általános hatáskörű útlevélhatóságot" szöveg,

e) 10/D. §-ában és 13. § (2) és (3) bekezdésében az "a Hivatal" szövegrész helyébe az "az általános hatáskörű útlevélhatóság" szöveg,

f) 14. § (1) bekezdés a)-b) pontjában, 14. § (2) bekezdésében és 25. § (4) bekezdésében az "a Hivatalnál" szövegrész helyébe az "az általános hatáskörű útlevélhatóságnál" szöveg,

g) 14. § (1) bekezdés c) pontjában az "a Hivatalnál" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnál és az általános hatáskörű útlevélhatóságnál" szöveg,

h) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást vezető szervet" szöveg,

i) 16. § (2) bekezdésében az "a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt" szövegrész helyébe az "állampolgársági ügyekben eljáró szervet" szöveg,

j) 23. § (2a) bekezdésében az "a Hivatalnál" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalánál és az általános hatáskörű útlevélhatóságnál" szöveg,

k) 23. § (6) bekezdésében az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "Az általános hatáskörű útlevélhatóság" szöveg

lép.

32. A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 3. § (1) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósága" szövegrész helyébe a "külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R17. 3. § (2) bekezdése.

33. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

33. § (1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 1. § (5) bekezdése a következő f) és g) pontokkal egészül ki:

(A családtámogatási ellátásra való jogosultságot)

"f) a Cst. 2. § e) pontja szerinti igénylő az EU Kék Kártya, valamint a szálláshely bejelentőlap,

g) a Cst. 2. § f) pontja szerinti igénylő a tartózkodási engedély, valamint a szálláshely bejelentőlap"

(bemutatásával vagy másolatának csatolásával igazolja.)

(2) Az R18. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § (1) A Kormány családtámogatási ügyekben eljáró hatóságként

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal 1/B. § (1) bekezdése szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal), és

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalt

jelöli ki.

(2) A Kormány központi családtámogatási szervként az ONYF Központját (a továbbiakban: Központ) jelöli ki."

(3) Az R18. a következő 1/B. és 1/C. §-okkal egészül ki:

"1/B. § (1) A Cst. 2. § a), b), e) és f) pontja szerinti személy esetében családtámogatási ügyben - kivéve ha jogszabály másként rendelkezik vagy az ügyet jogszabály családtámogatási kifizetőhely hatáskörébe utalta - első fokon

a) Budapest és Pest megye kivételével a családtámogatási ellátás megállapítására irányuló kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala,

b) a budapesti lakcímmel rendelkező személy esetében az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala,

c) a Pest megyei lakcímmel rendelkező személy esetében Pest megyére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala

jár el.

(2) A Cst. 2. § c) és d) pontja szerinti személy esetében első fokon

a) az anyasági támogatással kapcsolatos eljárásban az (1) bekezdés szerinti járási hivatal;

b) az a) pontba nem tartozó családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos, hatósági döntést igénylő eljárásokban

ba) ha a kérelmező vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, a 11. számú mellékletben meghatározott járási hivatal az ott meghatározott illetékességgel,

bb) egyéb esetben Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala [a ba) és bb) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: EGT-s járási hivatal];

c) az a) pontba nem tartozó családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos, hatósági döntést nem igénylő, kizárólag adatcserére vagy adatigazolásra irányuló eljárásban a Központ

jár el.

(3) A Cst. 22. §-a szerinti méltányossági ügyekben első fokon a kérelmet benyújtó személy lakcíme szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője jár el.

(4) A gyermeknevelési támogatás megállapítására irányuló, valamint a gyermekgondozást segítő ellátás nagyszülő részére történő megállapítására irányuló eljárásban családtámogatási kifizetőhely nem járhat el.

1/C. § (1) A Cst. szerinti, első fokon a járási hivatal vagy az EGT-s járási hivatal hatáskörébe utalt hatósági ügyekben fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként és felügyeleti szervként - országos illetékességgel - Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

(2) A Cst. szerinti, első fokon a családtámogatási kifizetőhely hatáskörébe utalt ügyekben, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala által ellátott ügyekben a Központ jár el felügyeleti szervként, továbbá e közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f) és g) pontjában és - kizárólag ezekhez kapcsolódva - az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási hivatalok családtámogatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a család- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével."

(4) Az R18. 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

(4) A Cst. 4. § a) pontja alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha a lakcímük különböző."

(5) Az R18. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § A családtámogatási eljárásokkal kapcsolatosan a Heves Megyei Kormányhivatal - az ONYF-fel kötött megállapodásban foglaltak szerint, a Központ szakmai támogatásával - országos telefonos ügyfélszolgálatot működtet."

(6) Az R18. a 4/C. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:

"A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSOK FOLYÓSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK"

(7) Az R18. 4/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/C. § (1) A jogerős határozattal megállapított családtámogatási ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: folyósító szerv) folyósítja.

(2) A folyósító szerv az ellátást - ide nem értve a természetbeni formában nyújtott családi pótlékot -

a) a jogosult, vagy

b) ha a jogosult nevében az ellátás megállapítása iránti kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtotta be, a jogosult 16. életévének betöltéséig a törvényes képviselő

pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára utalja, vagy kifizetési utalványon kiutalja.

(3) A családtámogatási kifizetőhely a családtámogatási ellátás jogosult részére történő kifizetéséről - ide nem értve az anyasági támogatást és a természetbeni formában nyújtott családi pótlékot - a munkabér kifizetésével megegyező módon gondoskodik.

(4) A családtámogatási ellátást - az (5) és (6) bekezdésben szabályozott eltéréssel - utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, fizetési számlára utalás esetében 3. napjáig kell folyósítani. A kiutalt és át nem vett ellátás ismételt folyósítását a folyósító szerv a jogosult járási hivatalhoz benyújtott kérelme alapján teljesíti. Ha a kiutalt és át nem vett ellátás folyósításának sikertelensége a jogosult érdekkörében fennálló okra vezethető vissza, a folyósító szerv az ellátás ismételt folyósításával kapcsolatos tényleges, de legfeljebb 1000 forintban megállapított költségeit az ellátásból vonja le.

(5) Az anyasági támogatás iránti kérelmet az igényelbíráló szerv a kérelem megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül bírálja el.

(6) A folyósító szerv az augusztus hónapra járó ellátást a tárgyhónapban,

a) kifizetési utalvánnyal történő kifizetés esetén augusztus 24-éig,

b) fizetési számlára utalás esetén augusztus 26-áig

folyósítja."

(8) Az R18. a 4/C. §-t követően a következő 4/D. §-sal egészül ki:

"4/D. § Ha a családtámogatási ellátásra jogosult személy tekintetében a családtámogatási kifizetőhely hatásköre megszűnik, a kifizetőhely a családtámogatási eljárással kapcsolatban korábban nála keletkezett iratot öt napon belül megküldi a Központnak, amely annak kézhezvételétől számított további öt napon belül továbbítja azt az ügyben hatáskörrel rendelkező, illetékes szervnek."

(9) Az R18. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot megállapító határozat alapján, annak jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül a magasabb összegű családi pótlékban részesülőnek -, illetve annak, aki után magasabb összegű családi pótlék megállapításra került - a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály szerinti utazási kedvezményre való jogosultságot igazoló hatósági igazolványt is ki kell állítani. Az igazolvány kiállításáról és a jogosult részére történő megküldéséről a Központ gondoskodik."

(10) Az R18. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § (1) Ha a gyámhivatal a családi pótlék természetbeni nyújtását rendeli el, a folyósító szerv a családi pótlékot - a gyámhivatal határozatában foglaltak szerint, a járási hivatal intézkedése alapján - az e célból a Magyar Államkincstárnál megnyitott családtámogatási folyószámlára utalja.

(2) A családi pótlékot az elrendelést, illetve a megszüntetést követő második hónaptól kell természetben biztosítani, illetve pénzbeli formában folyósítani.

(3) A családi pótlék szüneteltetése esetén a folyósító szerv - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a családi pótlék szüneteltetését elrendelő döntés jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónapra járó ellátást folyósítja utolsó alkalommal a jogosult részére.

(4) Ha a családi pótlék szüneteltetését elrendelő döntés jogerőre emelkedésének hónapja május, június vagy július, a folyósítás szüneteltetése az augusztus hónapra járó ellátással indul.

(5) A családi pótlék szüneteltetésének megszüntetése esetén az ellátást első alkalommal a gyámhivatal iskoláztatási támogatás szüneteltetésének megszüntetésére irányuló kezdeményezésben megjelölt hónapra, ennek hiányában a kezdeményezés hónapjára kell ismételten folyósítani. Ebben az esetben a folyósításra visszamenőlegesen, a járási hivatalnak a szüneteltetést megszüntető döntése meghozatalát követően kerül sor."

(11) Az R18. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § Ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos személy után - állapotának javulása miatt - a magasabb összegű családi pótlék már nem jár, a magasabb összegű ellátásra való jogosultság megszűnését követő hónaptól a családi pótlékot új összeggel kell folyósítani, feltéve, hogy egyébként az ellátásra való jogosultság fennáll. A járási hivatal a családi pótlék új folyósítandó összegének megállapításával egyidejűleg intézkedik a 9. § (2) bekezdése szerinti hatósági igazolvány bevonásáról és érvénytelenítéséről, és erről haladéktalanul tájékoztatja a Központot."

(12) Az R18. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj megállapítása iránti kérelem elutasításáról hozott határozatot a járási hivatallal, illetve a 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhellyel is közölni kell, amely hivatalból eljárást indít az ügyfél gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultságának megállapítása iránt. A gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság feltételeinek fennállása esetén a Cst. 37. §-a (1) bekezdésének alkalmazásában a kérelem benyújtása időpontjának a csecsemőgondozási díj, illetve a gyermekgondozási díj iránti kérelem benyújtásának időpontját kell tekinteni."

(13) Az R18. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A kérelmező - a lakóhelye szerinti települési önkormányzat által rendeletben meghatározott utazási kedvezményre való jogosultság igazolása céljából - a gyermekgondozási támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, a kérelem benyújtására szolgáló formanyomtatványon kérheti hatósági bizonyítvány kiállítását a gyermekgondozási támogatásra való jogosultság fennállásáról. A hatósági bizonyítvány kiállításáról és a jogosult részére történő megküldéséről családtámogatási kifizetőhely esetén a Központ, egyéb esetben a járási hivatal gondoskodik. Ha a gyermekgondozási támogatásra való jogosultság a jogosultságnak a Cst. szerinti időtartamának lejárta előtt megszűnik, a járási hivatal a hatósági bizonyítványt visszavonja, valamint a Központ a visszavont hatósági bizonyítványok sorszámát - megyénkénti bontásban, a közzététel indokának általános ismertetése mellett -honlapján haladéktalanul közzéteszi."

(14) Az R18. 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az anyasági támogatás megállapítása iránt lefolytatott eljárásban hozott határozat közlésével egyidejűleg írásban tájékoztatni kell a kérelmezőt a gyermekkel kapcsolatos családi, illetve biztosítási alapú ellátások legfontosabb jogosultsági feltételeiről."

(15) Az R18. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A jogalap nélkül felvett ellátásokról a Központ nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a visszafizetésre kötelezett személy törvényben meghatározott, a hatóság által az ügyfél azonosítása céljából kezelhető adatait,

b) a jogalap nélkül igénybe vett ellátás összegét, a jogalap nélkül történt folyósítás időtartamát és a visszakövetelés jogcímét,

c) a visszafizetésre kötelező döntés jogerőre emelkedésének időpontját,

d) a visszafizetés rendezésének módját."

(16) Az R18. 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A járási hivatal a családtámogatási ellátás visszafizetésére kötelező határozatát annak jogerőre emelkedését követően haladéktalanul megküldi a Központnak."

(17) Az R18. 31. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A családtámogatási ellátásokkal összefüggésben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé technikai adószámon teljesítendő bevallási kötelezettséget és a bevallás önellenőrzését a folyósító szerv első alkalommal 2017. március 12-éig teljesíti."

(18) Az R18. 2. melléklet szerinti 11. számú melléklettel egészül ki.

(19) Az R18.

1. 1. § (1) bekezdésében a "főigazgatója által e célra rendszeresített" szövegrész helyébe a "főigazgatója által - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben - e célra rendszeresített" szöveg,

2. 1. § (2a) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

3. 4/B. § (1) bekezdés f) pontjába az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

4. 4/B. § (5) bekezdésében a "más - a (4) bekezdés szerinti - kifizetőhely" szövegrész helyébe a "más családtámogatási kifizetőhely" szöveg, valamint az "ONYF Központot" szövegrész helyébe a "Központot" szöveg,

5. 5. § (5) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "folyósító szerv" szöveg,

6. 5. § (6) és (6a) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés záró szövegrészében, 8. § (1) bekezdésében, valamint 10/A. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

7. 5. § (6b) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala - a járási hivatal útján -" szöveg, valamint a "közoktatási" szövegrész helyébe a "köznevelési" szöveg,

8. 7/A. § (1) bekezdésében az "az ellátást folyósító szervnek" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnak" szöveg,

9. 8. § (4) bekezdés a) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

10. 8. § (4) bekezdés záró szövegrészében az "a hatóság az október hónapra járó családi pótlékkal egyidejűleg folyósítja" szövegrész helyébe az "az október hónapra járó családi pótlékkal egyidejűleg kell folyósítani" szöveg,

11. 8/A. §-ában a "hatóság" szövegrész helyébe a "Központ" szöveg,

12. 9. § (1) bekezdésében a "családi pótlékot folyósító hatóságnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

13. 9. § (1b) bekezdés nyitó szövegrészében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

14. 10/A. § (3) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg, valamint a "lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "lakcíme szerint illetékes járási hivatallal" szöveg,

15. 11. § (2) bekezdésében a "családi pótlékot folyósító szervet" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

16. 11. § (3) bekezdésében és 22. § (1) bekezdés a) pontjában az "illetőleg" szövegrész helyébe az "illetve" szöveg,

17. 19. § (7) bekezdésében az "az ellátást folyósító hatóságnál" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnál" szöveg,

18. 19. § (8) bekezdésében a "hatóság" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

19. 19. § (9) bekezdés b) pontjában az "a hatósághoz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

20. 22/A. § (1) bekezdésében az "a 4/B. § (1) és (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "az 1/B. §" szöveg,

21. 22/A. § (3) bekezdésében a "folyósító szerv" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg, valamint a "folyósító szervnek" szövegrész helyébe a "megállapító szervnek" szöveg,

22. 22/A. § (4) bekezdésében a "folyósító szerv" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

23. 23. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

24. 23. § (4) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg, az "az ONYF főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének", valamint az "Az ONYF főigazgatója" szövegrész helyébe az "A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője" szöveg,

25. 23. § (6) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg, valamint az "az ONYF főigazgatóját" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjét, aki intézkedik az ellátás megszüntetéséről" szöveg,

26. 26. § (2) bekezdésében a "12." szövegrész helyébe a "tizenkét" szöveg,

27. 26. § (3) bekezdésében az "az ONYF Központnak" szövegrész helyébe az "a Központnak" szöveg,

28. 26. § (6) bekezdés a) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

29. 26. § (6) bekezdés b) pontjában, 27/B. §-ában az "az ONYF Központ" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

30. 27. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Központ" szöveg,

31. 27. § (4) bekezdésében az "Az ONYF Központ" szövegrész helyébe az "A Központ" szöveg,

32. 27/A. § (2) bekezdésében az "az ONYF Központhoz" szövegrész helyébe az "a Központhoz" szöveg, valamint az "Az ONYF Központ" szövegrész helyébe az "A Központ" szöveg,

33. 27/F. § (3) bekezdésében, 27/H. § (1) bekezdésében az "EGT-s kormányhivatal" szövegrész helyébe az "EGT-s járási hivatal" szöveg,

34. 27/G. §-ában az "EGT-s kormányhivatal" szövegrész helyébe az "EGT-s járási hivatal vagy a Központ" szöveg,

35. 27/H. § (3) bekezdésében az "EGT-s kormányhivatal" szövegrész helyébe az "EGT-s járási hivatal" szöveg, valamint az "az OEP" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

36. 28. § (1) bekezdésében az "az Igazgatóságot" szövegrész helyébe az "a járási hivatalt" szöveg,

37. 28. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "járási hivatalt" szöveg,

38. 29. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a járási hivatal" szöveg

lép.

(20) Hatályát veszti az R18.

a) 3. § b) pont bf) alpontjában a "terhességi-gyermekágyi segélyben," szövegrész,

b) 4. §-a,

c) 4/B. § (2) bekezdése.

34. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

34. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

1. 1. §-ában az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

2. 3. §-ában, 35. § (8) bekezdésében, 43/A. § (6) bekezdésében az "Az OEP" szövegrészek helyébe az "A NEAK" szöveg,

3. 4. § (4) és (8) bekezdésében, 4/B. §-ában, 5. § (9) bekezdésében, 5/A. § (7a) bekezdésében, 5/B. § (5) bekezdésében, 6/A. § (3) bekezdésében, 6/E. § (1) bekezdésében, 8. § (1), (3), (4) és (5) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 18/A. § (1)-(4) bekezdésében, 20. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 21. § (13a) és (14) bekezdésében, 21/A. §-ában, 22. § (1) és (2a) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 26. § (5) bekezdésében, 28. § (1a) és (4) bekezdésében, 28/C. § (3) és (8) bekezdésében, 30. § (8) bekezdésében, 30/A. § (3) bekezdésében, 33. § (1a) bekezdésében, 33/A. § (1) bekezdésében, 35. § (8) és (11) bekezdésében, 36. § (6) bekezdésében, 37. § (4) bekezdésében és (5) bekezdés e) pontjában, 38. § (3) bekezdésében, 40. § (17) bekezdésében, 42. § b) és c) pontjában, 43. § (4) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 48/A. §-ában, 50/A. § (2) bekezdésében, 64. § (2) és (4) bekezdésében, 6/A. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 9/a. pontjában, 6/B. számú mellékletében, 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 17/A. pontjában, 22. számú melléklet A) rész 1. pont a) alpontjában az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

4. 4. § (8a) bekezdésében, 6/A. § (2) bekezdésében, 11. § (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 32/A. § (4) bekezdésében, 33. § (1), (10) és (11) bekezdésében, 42. § a) pontjában, 43. § (3) bekezdésében, 43/A. § (5) bekezdésében, 44. § (2) bekezdésében, 20. számú mellékletében az "az OEP" szövegrészek helyébe az "a NEAK" szöveg,

5. 4/A. § (6) bekezdésében, 4/B. §-ában, 5/A. § (3) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 21. § (1) és (16) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 25. § (1) és (3) bekezdésében, 27/B. § (2) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 30/A. § (4) bekezdésében, 32/A. § (2) bekezdésében, 33. § (5) bekezdésében, 35. § (7), (9), (14), (15) és (17) bekezdésében, 37. § (7) bekezdésében, 43. § (4) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 18. számú melléklet 7. pontjában, 20. számú mellékletében, 22. számú melléklet címében és A) rész nyitó szövegében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK" szöveg,

6. 5/B. § (1) és (4) bekezdésében, 33. § (6) és (7) bekezdésében az "az OEP főigazgatója" szövegrész helyébe az "a NEAK főigazgatója" szöveg,

7. 6/A. § (7) bekezdésében az "Az OEP főigazgatója" szövegrész helyébe az "A NEAK főigazgatója" szöveg,

8. 14. § (8) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) részére - az OTH-val" szövegrész helyébe az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) részére - az ÁEEK-kel" szöveg,

9. 14. § (9) bekezdésében az "OTH-val" szövegrészek helyébe az "ÁEEK-kel" szöveg,

10. 18/A. § (1), (2) és (4) bekezdésében az "az OTH" szövegrész helyébe az "az ÁEEK" szöveg,

11. 20. § (6) bekezdésében, 21. § (13) és (13a) bekezdésében, 21/C. §-ában, 23. § (2a) bekezdésében, 33. § (1) és (9) bekezdésében, 33/A. § (2), (2a) és (3) bekezdésében, 35. § (16) bekezdésében, 37. § (7) bekezdésében az "az OEP-nek" szövegrész helyébe az "a NEAK-nak" szöveg,

12. 23. § (4) bekezdésében, 35. § (15) bekezdésében az "az OEP-pel" szövegrész helyébe az "a NEAK-kal" szöveg,

13. 33. § (7) bekezdésében az "az OEP-hez" szövegrész helyébe az "a NEAK-hoz" szöveg,

14. 45. § (1) bekezdésében az "az OEP főigazgatójának" szövegrész helyébe az "a NEAK főigazgatójának" szöveg,

15. 49. §-ában az "az OEP főigazgató" szövegrész helyébe az "a NEAK főigazgató" szöveg,

16. 64. § (2) bekezdésében az "OEP általi" szövegrész helyébe a "NEAK általi" szöveg, 2. számú mellékletében, 4. számú mellékletében, 9. számú és 10. számú mellékletben, 15. számú melléklet 2. pontjában, 17. számú melléklet 2. pontjában, 17/A. számú melléklet 2. pontjában, 18. számú melléklet 2. pontjában, 22. számú melléklet A) rész 5. pontjában és C) rész 1. pontjában, 28/A. számú mellékletében foglalt táblázat A:1 mezőjében, 30. számú, 31. számú és 33. számú mellékletében az "OEP" szövegrész helyébe a "NEAK" szöveg,

17. 6/B. számú mellékletében az "OEP kódja" szövegrészek helyébe a "NEAK kódja" szöveg, 20. számú mellékletében az "OEP kódja" szövegrész helyébe a "NEAK kódja" szöveg, az "OEP által" szövegrészek helyébe a "NEAK által" szöveg, az "OEP TTT" szövegrész helyébe a "NEAK TTT" szöveg,

18. 22. számú melléklet A) rész 1. pont b) alpontjában az "EüM-OEP tájékoztató" szövegrész helyébe az "EMMI-NEAK tájékoztató" szöveg,

19. 34. számú mellékletében foglalt táblázat B:8 mezőjében az "Országos Epidemiológiai Központ" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet" szöveg,

20. 34. számú mellékletében foglalt táblázat B:9 mezőjében a "Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szöveg

lép.

35. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 6/A. és 6/B. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"6/A. § (1) A forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár (a továbbiakban: gyógyszertár) részére a lakosság biztonságos gyógyszerellátása érdekében az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) - az Egészségbiztosítási Alap éves költségvetésének gyógyszertámogatási előirányzata terhére - tárgyévben egy alkalommal kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget (a továbbiakban: előleg) nyújt, ha

a) az igénylő gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását legfeljebb három gyógyszertár egyikeként biztosítja, azzal, hogy a településen és a településrészen működő gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat,

b) a gyógyszertár közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió forintot,

c) az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag - az a) és b) pontban foglalt feltételeknek megfelelő - egy gyógyszertárat működtet, és

d) a kérelem benyújtásakor a gyógyszertár nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.

(2) Az előleg összege a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 4 millió forint, fiókgyógyszertárat működtető közforgalmú gyógyszertár esetében pedig a kérelemben megjelölt összeg, de maximum 5 millió forint.

(3) A gyógyszertár működtetője a (2) bekezdés szerinti előleg folyósítását az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a kormányhivatalnál kérelmezheti legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig. A kérelemhez nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a kérelmező a támogatás teljes összegét gyógyszerbeszerzésre fordítja, és a személyi jogos gyógyszerésznek arról, hogy a finanszírozási előleg visszafizetését vállalja.

(4) A kormányhivatal az általa meghozott határozatot megküldi a NEAK-nak. A NEAK a kormányhivatal által meghozott határozat jogerőre emelkedését követően az előleg utalását a hónap 26. napján, de legkésőbb a határozat jogerőre emelkedését követő hónap 26. napján a Magyar Államkincstáron keresztül teljesíti.

(5) Az előleg összegét a NEAK a tárgyév december 15-éig a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja. A levonást a NEAK a kormányhivatal által kiadott jogerős határozatban megjelölt határidőn belül, legkorábban július 1-jét, legkésőbb szeptember 1-jét követően kezdi meg. Ha a NEAK az előleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszer támogatással történő forgalmazására kötött szerződést felmondja.

6/B. § (1) Az előlegben részesített gyógyszertárakról a kormányhivatal havonta összesítést készít, az előlegben részesített gyógyszertárak körét honlapján közzéteszi.

(2) Ha a NEAK ellenőrzése során megállapítja, hogy a gyógyszertár az előleget nem a kérelemben megjelölt célra használta fel, az előleget a gyógyszertár részére az elszámolás alapján járó gyógyszer-támogatási összegből a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény rendelkezése szerint számított kamatokkal együtt vonja le. A gyógyszertár az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv felvételének napjától számított 2 évig finanszírozási előlegben nem részesülhet.

(3) Nem részesíthető az előleg felvételének évét követő két évben finanszírozási előlegben a gyógyszertár, ha az előleg visszavonására a tárgyév december 15-ig nem volt lehetőség."

(2) Az R19.

a) 1. § (1) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

b) 2/A. §-ában, 3. § (6) bekezdés a) és b) pontjában, 5. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, 6/C. § (6) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében az "az OEP-pel" szövegrész helyébe az "a NEAK-kal" szöveg,

d) 3. § (8) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK" szöveg,

e) 4. § (2) bekezdésében az "az OEP" szövegrészek helyébe az "a NEAK" szöveg,

f) 4. § (3) bekezdésében az "az OEP-hez" szövegrész helyébe az "a NEAK-hoz" szöveg,

g) 1. számú melléklet 6. és 7. pontjában az "OEP-pel" szövegrész helyébe a "NEAK-kal" szöveg

lép.

36. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

36. § A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet

a) 18. § (8) bekezdésében a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett közhiteles nyilvántartásnak (a továbbiakban: Forster Központ)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 19. § (6) bekezdésében a "Forster Központ" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg

lép.

37. A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

37. § A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős minisztert" szöveg lép.

38. A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről szóló 112/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

38. § A Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről szóló 112/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében és 4. § (5) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg lép.

39. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) "A fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása" alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A Kormány a fogyatékossági támogatás iránti eljárásban

a) első fokon eljáró fogyatékossági támogatási szervként - Pest megye kivételével - a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát, a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalát, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal),

b) másodfokon eljáró fogyatékossági támogatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: kormányhivatal)

jelöli ki.

(2) A Kormány a fogyatékossági támogatás folyósítására a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot (a továbbiakban: folyósító szerv) jelöli ki.

(3) A Kormány a Fot. 23/F. §-ában meghatározott nyilvántartás vezetésére az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságot (a továbbiakban: ONYF) jelöli ki.

(4) A fogyatékossági támogatás iránti hatósági ügyben eljáró kormányhivatal tekintetében felügyeleti szervként az ONYF Központja (a továbbiakban: Központ) jár el, és e közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f) és g) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket.

(5) A járási hivatalok és a kormányhivatal fogyatékossági támogatással kapcsolatos feladatkörének gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével."

(2) Az R20. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti adattartalmú, a Központ által - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben - rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon a járási hivatalnál vagy a kormányablaknál kell előterjeszteni."

(3) Az R20. 4. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A fogyatékossági támogatás iránti eljárásokkal kapcsolatosan a Heves Megyei Kormányhivatal - az ONYF-fel kötött megállapodásban foglaltak szerint, a Központ szakmai támogatásával - országos telefonos ügyfélszolgálatot működtet.

(2b) A járási hivatal illetékessége a székhelye szerinti megye területére terjed ki. A fogyatékossági támogatás iránti ügyben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el. Ha a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye Pest megye területén van, - az egész megyére kiterjedő illetékességgel - a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala jár el. Ha a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye Budapest területén van, - az egész fővárosra kiterjedő illetékességgel - Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala jár el. A Fot. 23. § (2) bekezdésében meghatározott személy esetén Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala jár el."

(4) Az R20. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogyatékossági támogatást a folyósító szerv havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja."

(5) Az R20. a következő 19/B. §-sal egészül ki:

"19/B. § (1) A jogerősen megállapított és nem teljesített visszafizetési kötelezettség alapján a jogalap nélkül felvett fogyatékossági támogatás és annak kamatai behajtásával kapcsolatos feladatokat a Központ látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat ellátása érdekében a Központ nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) a visszafizetésre kötelezett személy azonosítása céljából kezelhető adatokat,

b) a jogalap nélkül igénybe vett ellátás összegét, a jogalap nélkül történt folyósítás időtartamát és a visszakövetelés jogcímét,

c) a visszafizetésre kötelező döntés jogerőre emelkedésének időpontját és

d) a visszafizetés rendezésének módját."

(6) Az R20.

a) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 6. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9/C. § (1) és (2) bekezdésében, 9/D. § (2) bekezdésében, 9/E. § (2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (2) bekezdésében, 15. §-ában, 18. §-ában, 19/A. § (3) és (4) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 17. § (1) bekezdésében a "támogatást folyósító kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

d) 19/A. § (1) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "folyósító szerv" szöveg,

e) 19/A. § (2) bekezdésében a "kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az R20.

a) 5. § (3) bekezdése,

b) 16. §-a.

40. A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

40. § A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel" szöveg lép.

41. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

41. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről szóló 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ), illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szövegrész helyébe az "A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "illetékes megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg, az "az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalát" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

d) 2. § (5) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

e) 3. § (2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

f) 4. § b) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

g) 5. § (3) bekezdésében az "a megyei intézetnek" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnak" szöveg,

h) 7. § (2) bekezdésében az "az ÁNTSZ keretében működő" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal keretében működő" szöveg, az "az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

i) 8. § (3) bekezdésében, valamint Melléklete A) rész b) pontjában az "az ÁNTSZ" szövegrész helyébe az "a védőnő képzését végző intézmény" szöveg,

j) 8. § (4) bekezdésében az "az ÁNTSZ a" szövegrész helyébe az "a védőnő képzését végző intézmény a" szöveg, az "A szakirányú tanfolyamot végzettekről az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala" szövegrész helyébe az "A védőnő képzését végző intézmény a tanfolyamot végzettek adatait megküldi az országos tisztifőorvosnak, aki a szakirányú tanfolyamot végzettekről" szöveg

lép.

42. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

42. § A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében

a) a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Nyilvántartó" szöveg,

b) a "KH-ba érkezés ideje" szövegrész helyébe a "Nyilvántartóhoz érkezés ideje" szöveg,

c) a "KH ügyintéző" szövegrész helyébe a "Nyilvántartó ügyintézője" szöveg

lép.

43. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

43. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 1. § (4) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

"18. járási hivatal: a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye és a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala;"

(2) Az R21. 24. § (15b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15b) A (15a) bekezdés szerinti szerződésekben - a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek jogutódjaként -a fővárosi és megyei kormányhivatal helyébe

a) az állam javára szóló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése tekintetében a járási hivatal,

b) a lakástámogatási hatóságok által folytatott közigazgatási hatósági eljárások tekintetében a járási hivatal,

c) az ügyfél számára kiállított hitelintézeti visszafizetési igazolás felhasználója tekintetében a járási hivatal lép."

(3) Az R21. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján

a) ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja,

b) a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket Budapest Főváros Kormányhivatala gyakorolja."

(4) Az R21. a következő 56. §-sal egészül ki: "56. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel megállapított 24. § (15a) és (15b) bekezdése szerinti változásokról a miniszter a hitelintézetet és a Kincstárt 2017. január 15-éig, írásban tájékoztatja."

(5) Az R21.

1. 1. §(6) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 20. § (8) bekezdésében, 21. § (3), (11) és (12) bekezdésében, 21/A. § (1), (5), (6), (8) és (11) bekezdésében, 21/B. § (2) bekezdésében, 24. § (6) és (15a) bekezdésében az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

2. 5/A. § (2a) bekezdésében az "a kormányhivatal" szövegrészek helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

3. 5/A. § (2a) és (2e) bekezdésében az "A kormányhivatal" szövegrészek helyébe az "A járási hivatal" szöveg,

4. 5/A. § (2b), (2d), (8a) és (13a) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában és (4) bekezdésében, 21. § (7c) és (14) bekezdésében az "a kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "a járási hivatalt" szöveg,

5. 5/A. § (2d) bekezdésében a "gyámhatósági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal gyámhatósági feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának" szöveg,

6. 5/A. § (2e) bekezdésében, 21. § (4) és (7a) bekezdésében az "a kormányhivatalnak" szövegrész helyébe az "a járási hivatalnak" szöveg,

7. 5/B. § (4) bekezdésében, 18. § (15) bekezdésében, 21. § (3b), (5) és (14) bekezdésében, 21/A. § (6) bekezdésében, 25. § (2b) bekezdésében az "A kormányhivatal" szövegrész helyébe az "A járási hivatal" szöveg,

8. 18. § (11) bekezdésében az "a kormányhivataltól" szövegrész helyébe az "a járási hivataltól" szöveg,

9. 18. § (13) bekezdésében az "a kormányhivatalhoz" szövegrész helyébe az "a járási hivatalhoz" szöveg, az "Első fokon a kormányhivatal, másodfokon a Kincstár" szövegrész helyébe az "Első fokon a járási hivatal, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg, az "A kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján - a kormányhivatal megkeresésére -" szövegrész helyébe az "A járási hivatalhoz benyújtott kérelem alapján - a járási hivatal megkeresésére -" szöveg,

10. 18. § (15) bekezdésében az "a kormányhivatal a" szövegrész helyébe az "a járási hivatal a" szöveg, az "A közigazgatási hatósági eljárásra első fokon a kormányhivatal, másodfokon a Kincstár" szövegrész helyébe az "A közigazgatási hatósági eljárásra első fokon a járási hivatal, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

11. 18. § (16) bekezdésében, 21/A. § (10) bekezdésében, 44. § (2) bekezdésében az "A kormányhivatal, valamint a Kincstár" szövegrész helyébe az "A járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

12. 19. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

13. 21/A. § (6) bekezdésében az "a kormányhivatali" szövegrész helyébe az "a járási hivatali" szöveg,

14. 44. § (4) bekezdésében az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R21. 9. § (8a) bekezdésében az "(a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész.

44. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

44. § A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala" szöveg lép.

45. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet

a) 3. § (5) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti és műszaki felügyeleti hatósága (a továbbiakban együtt: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (6) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalt" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalnak" szöveg,

d) 11. § (2) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg

lép.

46. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.) 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

" 2/A. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az 1000 m3/nap mennyiségnél kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát, az ennél nagyobb, illetve egy járás határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén az illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki."

(2) Az R22.

1. 2. § c) pontjában az "(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: kormányhivatal)" szöveg,

2. 2. § c) pontjában az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, illetve járási hivatal (a továbbiakban együtt: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv)" szöveg,

3. 2. § d) pontjában, f) pont fb) alpontjában, 5. § (9) és (10) bekezdésében a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

4. 4. § (9) bekezdésében az "Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szöveg,

5. 5. § (7) bekezdésében az "OKK" szövegrészek helyébe az "OKI" szöveg,

6. 5. § (7) bekezdésében az "az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

7. 5/B. § (1) bekezdésében az "OTH" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg, 10. § (15) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

8. 5/B. § (2) bekezdésében az "az OTH" szövegrészek helyébe az "a miniszter" szöveg,

9. 5/B. § (2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 10. § (10) bekezdésében az "OKK" szövegrész helyébe az "OKI" szöveg,

10. 7. § (1) bekezdésében, 8/B. § (1) bekezdésében az "az OTH" szövegrészek helyébe az "a kormányhivatal" szöveg,

11. 8. § (4) és (6) bekezdésében, 8/A. § (1), (2), (4) és (6) bekezdésében az "az OTH" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg, 8. § (5) bekezdésében az "Az OTH" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

12. 8/A. § (4) bekezdésében, 8/B. § (2) és (5) bekezdésében az "az OTH-nál" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnál" szöveg,

13. 8/C. § (2) bekezdésében az "az OTH-t" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalt" szöveg,

14. 9. § (2) bekezdésében, 1. számú melléklet "B) Kémiai vízminőségi jellemzők" elnevezésű rész "Megjegyzések:" 5. pontjában a "népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

15. 9. § (2) bekezdésében az "élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságot" szövegrész helyébe az "élelmiszerláncfelügyeleti szervet" szöveg,

16. 9. § (2) és (3) bekezdésében, 10. § (10) és (14) bekezdésében, 1. számú melléklet "B) Kémiai vízminőségi jellemzők" elnevezésű rész "Megjegyzések:" 8. pontjában, 2. számú melléklet A) rész 2. pontjában, 3. számú melléklet 1. pontjában az "OTH" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

17. 9. § (2a) bekezdésében, 10. § (15) bekezdésében az "OTH-nak" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvosnak" szöveg,

18. 9. § (2a) bekezdésében az "OTH-t" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvost" szöveg,

19. 9. § (3) bekezdésében az "OTH-tól" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvostól" szöveg,

20. 1. számú melléklet "B) Kémiai vízminőségi jellemzők" elnevezésű rész "Megjegyzések:" 8. pontjában a "megyei kormányhivatalok" szövegrész helyébe a "kormányhivatalok" szöveg,

21. 1. számú melléklet "C) Indikátor vízminőségi jellemzők" elnevezésű rész "Megjegyzések:" 3. pontjában a "népegészségügyi szakigazgatási szerv" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

22. 2. számú melléklet A) rész 2. pontjában az "OTH-val" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvossal" szöveg,

23. 5. számú melléklet I. fejezet B) rész 3. és 4. pontjában, II. fejezet 1. pont 1.8. alpontjában, III. fejezet 1. pontjában, valamint IV. fejezetében az "OKK" szövegrész helyébe az "OKI" szöveg,

24. 5. számú melléklet II. és III. fejezet címében az "Az OTH-hoz" szövegrész helyébe az "A kormányhivatalhoz" szöveg

lép.

47. A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

47. § A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg lép.

48. A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A "Magyar igazolvány" és a "Magyar hozzátartozói igazolvány", továbbá önálló mellékletei (a továbbiakban együtt: igazolvány) kiállításával, cseréjével, visszavonásával összefüggő hatósági ügyben központi közigazgatási szervként a Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: elbíráló hatóság) jelöli ki.

(2) Az igazolvány nyilvántartásával (a továbbiakban: nyilvántartás) összefüggő hatósági ügyben központi közigazgatási szervként a Kormány az e-közigazgatásért felelős minisztert (a továbbiakban: nyilvántartó szerv) jelöli ki."

(2) Az R23. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az elbíráló hatóság elsőfokú hatósági jogkörében eljárva:

a) dönt az igazolvány kiállításáról, cseréjéről, kicseréléséről, pótlásáról, kiállításának megtagadásáról, az igazolvány visszavonásáról és gondoskodik ezen tények nyilvántartásban történő feltüntetéséről,

b) dönt a talált igazolvány visszaadásáról és gondoskodik ezen tény nyilvántartásban történő feltüntetéséről,

c) gondoskodik az át nem vett igazolványok őrzéséről, az őrzési idő lejártát követő érvénytelenítéséről és megsemmisítéséről, továbbá ezen tények nyilvántartásban történő átvezetéséről,

d) gondoskodik a tulajdonosának birtokából kikerült (eltulajdonított, elveszett, megsemmisült), illetve a használhatatlanná vált igazolvány, valamint pótfüzet nyilvántartásban történő érvénytelenítéséről,

e) gondoskodik a tulajdonosának halála miatt érvénytelenné vált igazolvány esetén az okmány érvénytelenítéséről és e tény nyilvántartásban történő feltüntetéséről,

f) gondoskodik az érvénytelen igazolványok megsemmisítéséről és ezen ténynek a nyilvántartásban történő feltüntetéséről,

g) őrzi az a)-f) pontban foglalt eljárások alapiratait.

(2) A nyilvántartó szerv:

a) vezeti a nyilvántartást,

b) adatszolgáltatást teljesít a nyilvántartásból,

c) őrzi a b) pontban foglalt eljárás alapiratait."

(3) Az R23. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az igazolványt a kérelmező - kérelemben feltüntetett - választása szerint

a) a megyei kormányhivatalnál,

b) az elbíráló hatóságnál,

c) külföldön a diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviseletnél, vagy

d) a diplomáciai vagy hivatásos konzuli képviselet által - könyvelt küldeményként történő kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelően - postára adott igazolvány esetében postai úton

veheti át."

(4) Az R23. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A megyei kormányhivatal, valamint a diplomáciai vagy a hivatásos konzuli képviselet a kiállítástól számított 12 hónapon belül át nem vett igazolványt visszaküldi az elbíráló hatóságnak. Az elbíráló hatóság a visszaküldött igazolványt további 12 hónapig őrzi, mely idő alatt az igazolvány tulajdonosának kérésére lehetőséget ad az átvételre."

(5) Az R23.

a) 5. § (1) bekezdésében az "a Hivatalhoz" szövegrész helyébe az "az elbíráló hatósághoz" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "Az elbíráló hatóság" szöveg,

c) 8. § (1) és (4) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 16. § (3), (5) és (6) bekezdésében az "a Hivatal" szövegrész helyébe az "az elbíráló hatóság" szöveg,

d) 9. § (2) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében az "a Hivatalt" szövegrész helyébe az "az elbíráló hatóságot" szöveg,

e) 10. § (2) bekezdésében az "A Hivatal" szövegrészek helyébe az "Az elbíráló hatóság" szöveg,

f) 16. § (1) bekezdésében az "a Hivatalnak" szövegrész helyébe az "az elbíráló hatóságnak" szöveg,

g) 18. § (1) bekezdésében, 19. §-ában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "nyilvántartó szerv" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R23. 9. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában, 10/B. § (2) bekezdésében, 12. § c) pontjában, 13/A. § (1) és (2) bekezdésében a "fővárosi és" szövegrész.

(7) Hatályukat vesztik az R23. 10/A. § (4) bekezdésében, 10/B. § (1) bekezdésében a "fővárosi és" szövegrészek.

49. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat azon járási hivatal - a főváros vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala - (a továbbiakban együtt: járási hivatal) látja el, amelynek illetékességi területén található a családi gazdaság központja."

(2) Az R24.

a) 4. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivataltól" szövegrész helyébe a "járási hivataltól" szöveg,

b) 4. § (2), (4) és (6) bekezdésében, 5. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 6. § (3) és (5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 4. § (5) bekezdésében a "megyei kormányhivatalnál" szövegrész helyébe a "járási hivatalnál" szöveg

lép.

50. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

50. § (1) A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közlekedésért felelős miniszter a beérkezett ellenőrzési jegyzékek alapján a 3. számú mellékletben szereplő minta szerinti jelentést készít évente és azt a tárgyévet követő 12 hónapon belül az Európai Közösségek Bizottsága számára is megküldi."

(2) Az R25. 6. §

a) (1) bekezdésében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központjához (a továbbiakban: NKH Központ)" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszterhez" szöveg,

b) (4) bekezdésében az "az NKH Központot" szövegrész helyébe az "a közlekedésért felelős minisztert" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R25. 6. § (3) bekezdése.

51. A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

51. § A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg lép.

52. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

52. § (1) A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) E rendeletet

a) a honvédelmi és katonai célú építmények,

b) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon álló, vagy oda tervezett sajátos építményfajták körébe tartozó építmények (a villamosenergia-ipari, távhőellátási és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építmény kivételével),

c) az állami repülések céljára szolgáló repülőterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető állami repülések céljára szolgáló repülőterek

[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: építmény] építésügyi hatósági eljárásaiban kell alkalmazni.

(2) E rendeletet a honvédelmi és katonai célú ingatlant érintő telekalakítási eljárásokban kell alkalmazni."

(2) Az R26. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § E rendelet alkalmazásában

1. eljárás: az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott eljárások,

2. honvédelmi és katonai célú építmény: az az építmény, építményrész, építmény-együttes, és annak rendeltetésszerű működéséhez szükséges vonalas és nem vonalas műtárgyak, amelyek létrehozása során a honvédelmi és katonai rendeltetés - ideértve a nemzetközi katonai szerződésekből eredő kötelezettséget is - sajátosságából adódóan különös funkcionális, építészeti-műszaki, technológiai, valamint minősítettadat-védelmi és információvédelmi követelmények megállapítására és teljesítésére, illetve az építmény használata során ezek fenntartására van szükség,

3. honvédelmi és katonai célú ingatlan: az ingatlan-nyilvántartás szerint a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében álló földrészlet,

4. honvédelmi és katonai célú ingatlant érintő telekalakítási eljárás: olyan telekalakítási engedélyezési eljárás, amelyben a telekcsoport újraosztása, a telekfelosztás, a telekegyesítés vagy a telek-határrendezés honvédelmi és katonai célú ingatlan telekhatárának megváltozásával jár."

(3) Az R26. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a katonai építésügyi hatóság

a) 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti eljárásában, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén, az ott meghatározott szakkérdés elbírálása tekintetében,

b) 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti eljárásában az ingatlan-nyilvántartási bejegyzések szerint érintett, az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki."

(4) Az R26. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az eljárásban - ideértve az eljáráshoz kapcsolódó szakhatósági eljárást is - csak olyan személyek vehetnek részt, akik a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek."

(5) Az R26. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § Az eljárásban a munkabiztonsági, a munkaegészségügyi, a tűzvédelmi, a közegészségügyi, a járványügyi, a sugár-egészségügyi, valamint az állami légügyi szakkérdések elbírálása vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter irányítása alatt álló hatóságok a jogszabályokban meghatározott jogkörükben járnak el."

(6) Az R26. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A katonai építésügyi hatóság

a) építési engedélyezési,

b) fennmaradási engedélyezési,

c) használatbavételi engedélyezési,

d) bontási engedélyezési,

e) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,

f) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,

g) telekalakítási,

h) jogutódlás tudomásulvételi,

i) használatbavétel tudomásulvételi,

j) kötelezési,

k) végrehajtási, l) szakhatósági,

m) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,

n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi,

o) az államhatárról szóló törvény szerint szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi, és

p) a menedékjogról szóló törvény szerint szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárásokat folytat."

(7) Az R26. 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)

"a) a vagyonkezelő hozzájárulását, ha az építtető nem a vagyonkezelői jogokat gyakorló katonai szervezet,"

(8) Az R26. 7. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)

"h) új épület építése vagy meglévő épület - épületfeltüntetési adatát érintő - bővítése esetén a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély iránti kérelem, illetve meglévő épület bontása esetén a bontás megtörténte bejelentésének előterjesztésével egy időben a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő változási vázrajzot, két példányban."

(9) Az R26. 7. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A katonai építésügyi hatóság a (2) bekezdés h) pontja szerinti változási vázrajzot a hatósági engedély jogerőssé válását, illetve a bontás megtörténte bejelentésének előterjesztését követő 15 napon belül a honvédelmi és katonai célú ingatlanok nyilvántartását vezető katonai szervezet részére átvezetés céljából megküldi. Az Országos Építésügyi Nyilvántartásba a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő telkek épületfeltüntetési vázrajzát nem kell feltölteni."

(10) Az R26. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A honvédelmi és katonai célú építmények tekintetében nincs helye a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerinti települési önkormányzati építészeti-műszaki tervtanácsi eljárásnak."

(11) Az R26. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Ez a rendelet

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, II. és IV. mellékletének, valamint

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/52/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének

való megfelelést szolgálja."

(12) Az R26. 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(13) Az R26. 6. § (4) bekezdés b) pontjában a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság" szöveg lép.

(14) Hatályát veszti az R26.

a) 4. § (2) bekezdése,

b) 7. § (2) bekezdés c) és d) pontja,

c) 8. §-a.

53. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

53. § (1) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R27.) 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az R27. 1. mellékletében foglalt táblázat A:20 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

54. Az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

54. § Az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalát" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztériumot" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "gazdasági és közlekedési miniszter" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg

lép.

55. A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

55. § A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. §-ában a "Környezetbarát Termék Nonprofit Kft." szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft." szöveg lép.

56. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

56. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R28.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást - diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén - függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait - az országos tisztifőorvos,

b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, betegszállítást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, mentési tevékenységen belül rendezvény egészségügyi biztosítását, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást - ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat - és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási hivatal,

c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az országos tisztifőorvos,

d) ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében a járási hivatal

jogosult."

(2) Az R28. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételeket az engedélyezési eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv megkeresésére az országos tisztifőorvos az általa felkért szakfelügyelő véleménye alapján, a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak szerint állapítja meg. A szakfelügyelő az átmeneti működési engedély kiadásához szükséges szakmai feltételekről szóló véleményét megküldi az országos tisztifőorvosnak. Az adott szakmára meghatározott átmeneti szakmai feltételeket az országos tisztifőorvos közzéteszi, azzal, hogy ezen szakmai feltételeket az egészségügyi államigazgatási szerv az azonos szakmára irányuló valamennyi engedélyezési eljárásban alkalmazza."

(3) Az R28.

a) 2. § (1) bekezdés j) pontjában, 7. § (4) és (6a) bekezdésében, 11. § (5a) bekezdésében, 13. § (3) és (4) bekezdésében, 14. § (8) és (9) bekezdésében, valamint 18. § (8) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

b) 11. § (5) bekezdés b) pontjában, 12/A. § (12) bekezdésében, 12/E. § (10) bekezdés c) pontjában az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel" szöveg,

c) 14. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában az "Országos Tisztifőorvos Hivatal" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

d) 14. § (6) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal az internetes honlapján" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos a minisztérium internetes honlapján" szöveg,

e) 14. § (7) bekezdésében az "Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "A minisztérium" szöveg,

f) 16. § (4) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrészek helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

g) 16. § (6) bekezdésében az "Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központot" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős minisztert" szöveg,

h) 18. § (3) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatalt" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvost" szöveg,

i) 18. § (3) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőt" szöveg,

j) 24. §-ában az "az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által" szövegrész helyébe az "a 13. §-ban" szöveg,

k) 25. § (10) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg

lép.

57. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

57. § Hatályát veszti a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet "VII. A tervezési segédlet kitöltése" című rész 3. pont 3.1. alpontjában az "- a fővárosi, megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) bevonásával -" szövegrész.

58. A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

58. § A kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI)" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 11. § (4) és (5) bekezdésében, 14. §-ában az "ENKK" szövegrész helyébe az "OGYÉI" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdés a) pontjában a "kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalával (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal)" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, valamint 10. § (3) és (6) bekezdésében az "ENKK-nak" szövegrész helyébe az "OGYÉI-nek" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdés j) pontjában, 5. § (1a) bekezdésében, 8. § (2a) és (2b) bekezdésében, 9/B. § (1) bekezdésében a "kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási hivatalnak" szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében, 7. § (2) és (3) bekezdésében, 8. § (2) és (5) bekezdésében, 9/A. § (1) és (4) bekezdésében, 9/B. § (4) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szöveg,

g) 6. § (2) bekezdésében és 7. § (2) bekezdésében az "ENKK-t" szövegrész helyébe az "OGYÉI-t" szöveg,

h) 6. § (2) bekezdésében és 10. § (7) bekezdésében a "kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási hivatalt" szöveg,

i) 7. § (1) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9/A. § (2) és (3) bekezdésében, 9/B. § (2) és (3) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szöveg,

j) 9/B. § (6) bekezdésében és 11. § (3a) bekezdésében az "a földművelésügyi, valamint az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrészek helyébe az "a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala" szöveg,

k) 10. § (2) bekezdésében a "kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti járási hivatallal" szöveg,

l) 11. § (3b) bekezdésében az "a földművelésügyi, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a megyeszékhely szerinti járási hivatal és a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala" szöveg,

m) 12. §-ában a "földművelésügyi, valamint népegészségügyi feladatkörében eljárva a megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

n) 12. §-ában a "kormányhivatalok" szövegrész helyébe a "megyeszékhely szerinti és a népegészségügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok" szöveg,

o) 13. § (1) bekezdésében az "ENKK" szövegrészek helyébe az "OGYÉI" szöveg,

p) 13. § (3) bekezdésében az "ENKK-hoz" szövegrész helyébe az "OGYÉI-hez" szöveg

lép.

59. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

59. § (1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R29.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1) Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a kormányablak, valamint a közúti közlekedési nyilvántartó (a továbbiakban: Nyilvántartó) jár el.

(1a) A fővárosi és megyei kormányhivatal közúti közlekedési igazgatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A miniszter feladatai ellátásában a Nyilvántartó közreműködik.

(1b) A közlekedésrendészetért felelős miniszter szakmai ellenőrzést gyakorol a parkolási igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása felett."

(2) Az R29. 3. § (6) bekezdésében az "a KEK KH" szövegrész helyébe az "az e-közigazgatásért felelős miniszter" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R29. 8. § (3) bekezdése.

60. A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

60. § A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdésében az "ÁNTSZ" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg lép.

61. A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

61. § (1) A magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Központ az Európai Unió Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja (a továbbiakban: EMCDDA), illetve az EMCDDA-hoz kapcsolódó Kábítószerek és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Hálózat (REITOX) munkájában ellátja a magyar nemzeti központ adat- és információgyűjtő, -feldolgozó és -értékelő, illetve kapcsolattartó feladatait, valamint információt, adatot szolgáltat különösen a Kormány számára döntéseinek előkészítéséhez, egyéb, a Központ feladatköréhez kapcsolódó szakterületen jelentkező feladatai teljesítéséhez.

(2) A Központ részt vesz az EMCDDA munkatervének kialakításában és ennek megfelelően - megvalósítandó feladatai vonatkozásában - hároméves, illetve éves munkatervet készít.

(3) A Központ a nemzeti kábítószerhelyzetre vonatkozó adatok és információk gyűjtése, átvétele, feldolgozása, elemzése és értékelése körében - az irányadó hatályos jogszabályok keretei között - az EMCDDA munkaterve, ütemterve, előírásai, irányelvei szerint jár el, illetve ellátja a jogszabály alapján előírt további nemzeti feladatokat.

(4) A Központ az EMCDDA részére történő éves jelentéseinek elkészítéséhez adat-, illetve információgyűjtést, valamint adatátvételt végez. A statisztikai célú adatgyűjtéseket és adatátvételeket az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) tartalmazza. A Központ tevékenységéhez szükséges adatokat, valamint az 1. számú melléklet keretébe tartozó egyéb információkat a 2. számú melléklet szerinti, valamint az ezek szakmai felügyelete, illetve irányítása alatt működő szervek szolgáltatják. Az érintett szervek feladatkörükben az OSAP rendje szerint, illetve az ennek körén kívül eső információk tekintetében a Központ megkeresése alapján, a megkeresésben foglaltak figyelembevételével bocsátják rendelkezésre a Központ feladatainak ellátásához szükséges - személyazonosításra nem alkalmas, illetve arra alkalmatlanná tett - adatokat, információkat.

(5) A Központ (3) bekezdés szerinti feladatainak ellátásához szükséges, a (4) bekezdés szerinti információszolgáltatás részletes szempontjait a rendészetért felelős miniszterrel, az adópolitikáért felelős miniszterrel, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel, a sportpolitikáért felelős miniszterrel, valamint az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott tájékoztatóban, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé."

(2) Az R30. 1. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

(3) Az R30. 2. számú melléklet

a) j) pontjában az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet" szöveg,

b) k) pontjában a "Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

c) n) pontjában az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe a "Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg,

d) p) pontjában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R30.

a) 3. § (1) bekezdésében az "az egészségügyért felelős miniszternek," szövegrész,

b) 3. § (2) bekezdésében az "azzal, hogy a tervezeteket a Központ az egészségügyért felelős miniszter útján terjeszti a Bizottság elé" szövegrész,

c) 4. § (2) bekezdése,

d) 2. számú melléklet e) pontja.

(5) Hatályát veszti a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ működéséről, feladat- és hatásköréről szóló 11/2004. (II. 28.) ESZCSM rendelet.

62. A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

62. § A szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában a "növénytermesztési feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal növénytermesztési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdés d) pontjában a "megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg

lép.

63. A Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról szóló 374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

63. § A Kiváló Művész, az Érdemes Művész, valamint a Népművészet Mestere járadék folyósításáról szóló 374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: folyósító szerv)" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg,

b) 2. § (2), (3) és (5) bekezdésében a "folyósító" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító" szöveg,

c) 2. § (6) bekezdésében a "folyósító" szövegrészek helyébe a "nyugdíjfolyósító" szöveg,

d) 4. §-ában az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "a központi nyugdíjbiztosítási szerv" szöveg

lép.

64. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

64. § (1) Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.) 3. számú melléklet II. rész II.2. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Érintettség esetén vesz részt)

"d) erdővédelemre kiterjedően:

megyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala;

e) talajvédelemre kiterjedően:

megyei kormányhivatal talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala;"

(2) Az R31. 3. számú melléklet II. rész II.2. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Érintettség esetén vesz részt)

"h) a természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelmére kiterjedően:

a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala;"

(3) Az R31. 3. számú melléklet

a) I. rész I.1. pont a) alpontjában az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi és természetvédelemi hatóság" szöveg,

b) I. rész I.1. pont b) alpontjában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

c) II. rész II.2. pont j) alpontjában az "Országos Közegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet" szöveg

lép.

65. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

65. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.) 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) Az R32. 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

66. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

66. § (1) A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R33.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (2) bekezdésében, a 111/2005/EK tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdésében hivatkozott, a jegyzékben szereplő anyagok (a továbbiakban: kábítószer-prekurzorok) birtoklására, forgalomba hozatalára, illetve azok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedélyt - a 3. §-ban foglalt kivétellel - Budapest Főváros Kormányhivatala mint a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek ellenőrzésére kijelölt nemzeti hatóság adja ki."

(2) Az R33. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kábítószer-prekurzorokkal folytatható tevékenységgel kapcsolatos hatósági ellenőrzés végzésére hatáskörrel rendelkezik:

a) Budapest Főváros Kormányhivatala, amely hatósági ellenőrzést általános hatáskörrel végez, kivéve a gyógyszertárakat, amelyek esetében csak a kábítószer-prekurzorok nem gyógyászati célú feldolgozását, forgalmazását ellenőrzi,

b) a Rendőrség, amely a kábítószer-prekurzorok vonatkozásában hatósági ellenőrzést általános hatáskörrel végez,

c) a NAV, amely a kábítószer-prekurzorok kiviteli, behozatali, tranzit szállításainak folyamatos és utólagos ellenőrzését végzi,

d) az OGYÉI, amely a gyógyszertárakban általános hatáskörrel a kábítószer-prekurzorok vonatkozásában is végez ellenőrzést, és amely a kábítószer-prekurzorok kábítószer-, valamint a pszichotróp tevékenységi engedély alapján végzett felhasználását is ellenőrizheti."

(3) Az R33. 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)

"c) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint az 1277/2005/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. április 24-i 2015/1011/EK bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikke, valamint a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak az Unió és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. június 25-i 2015/1013/EK európai bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikke."

(4) Az R33.

a) 1. § (2) bekezdésében az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal (a továbbiakban: ENKK)" szövegrész helyébe az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel (a továbbiakban: OGYÉI)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében, a "Hivatalnál" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalánál" szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében, 4. § (1) és (2) bekezdésében, 5. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 7. § (2) és (3) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében az "a 1277/2005/EK bizottsági rendelet 17-19. cikkében" szövegrész helyébe az "a 2015/1011/EK bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 9. cikkében és a 2015/1013/EK európai bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikkében" szöveg,

e) 5. § (3) bekezdésében az "Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OGYÉI)" szövegrész helyébe az "OGYÉI-nek" szöveg,

f) 7. § (2) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalának" szöveg,

g) 8. § (1) bekezdésében és 9. §-ában a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg

lép.

67. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

67. § A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

a) 2. § a) pontjában az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (a továbbiakban: Főfelügyelőség)" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

b) 6. § nyitó szövegrészében, 6/A. § (2) bekezdésében az "a Főfelügyelőségnek" szövegrész helyébe az "az országos környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

c) 6/A. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében az "a Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "az országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

d) 6/A. § (3) bekezdésében az "A Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Az országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

e) 6/A. § (4) bekezdésben az "A Főfelügyelőség" szövegrészek helyébe az "Az országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

f) 6/A. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot," szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős minisztert és" szöveg

lép.

68. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

68. § A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 3/A. §-ában az "A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szövegrész helyébe az "A hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) 12/A. § (2) bekezdésében az "10032000-00282448-00000000" szövegrész helyébe az "10023002-0030965300000000" szöveg

lép.

69. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

69. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú mellékletében foglalt táblázat "Közigazgatási szerv" oszlop

a) 3. sorában az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) 5. sorában az "erdészeti hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala" szöveg

lép.

70. Az irányított betegellátási rendszerről szóló 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

70. § Hatályát veszti az irányított betegellátási rendszerről szóló 331/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

71. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

71. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R34.) 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet rendelkezéseit az elektronikus ügyintézés esetén az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni."

(2) Az R34. 68/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"68/A. § (1) A Kormány az érkeztető rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NISZ Zrt.) jelöli ki.

(2) A NISZ Zrt. az érkeztető rendszerhez érkezett küldemények tekintetében adatfeldolgozói feladatokat lát el.

(3) Az érkeztető rendszer tekintetében

a) a 3. § (3) bekezdésében meghatározott vezetőn a NISZ Zrt. vezérigazgatóját kell érteni,

b) a 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzésének módját az érkeztető rendszer önálló iratkezelési rendje határozza meg."

(3) Az R34. 2. melléklet II. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Speciális kivételek)

"c) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervként, illetve a családtámogatásokkal, a fogyatékossági támogatással, a vakok személyi járadékával, a bányászati keresetkiegészítéssel vagy a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatalok eljárásaiban keletkezett küldemények, amelyeknek - kormányrendeletben meghatározott esetben - a központilag történő érkeztetését, digitalizálását, iktatását, illetve kézbesítését az ONYF végzi;"

(4) Az R34. 2. melléklet II. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Speciális kivételek:)

"j) az 1. mellékletben meghatározott szervek iratkezelési szabályzatában - egységes iratkezelési szabályzat alkalmazása esetén kizárólag az abban - meghatározott egyes iratok;"

(5) Az R34. 2. melléklet II. pont k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Speciális kivételek:)

"k) az 1. mellékletben felsorolt szervek iratkezelési szabályzatában - egységes iratkezelési szabályzat alkalmazása esetén kizárólag az abban - meghatározott azon küldemények, amelyek kezelésére a szerv iratkezelési szabályzata speciális rendelkezéseket tartalmaz és digitalizálásukról a szerv gondoskodik;"

(6) Az R34.

a) 38/B. § (1) bekezdésében az "iratkezelési szabályzatában" szövegrészek helyébe a "szervezeti és működési szabályzatában" szöveg,

b) 38/E. § (3) bekezdésében az "iratkezelési szabályzatában" szövegrész helyébe az "önálló iratkezelési rendjében" szöveg,

c) 1. melléklet 43. pontjában a "Nemzeti Környezetügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet" szöveg,

d) 2. melléklet II. pont n) alpontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal és járási (kerületi) hivatala" szöveg

lép.

(7) Az R34. 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Hatályát veszti az R34. 1. melléklet

a) 31. pontja,

b) 34. pontja.

(9) Hatályát veszti az R34. 2. melléklet II. pont n) alpontjában a "családtámogatási és" szövegrész.

72. Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

72. § Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "Kormányhivatal" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, (6) bekezdés nyitó szövegrészében, (7) és (8) bekezdésében, valamint 7. § (4) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg,

d) 3. § (4) bekezdésében a "Hivatalhoz" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalhoz" szöveg,

e) 3/A. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalnak" szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala" szövegrész helyébe a "közlekedési feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

g) 6. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős minisztert" szöveg,

h) 6. § (3) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős miniszter" szöveg,

i) 7. § (4) bekezdésében az "NKH" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

j) 7/A. §-ában a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalt" szöveg,

k) 5. számú mellékletében az "Az MKEH" szövegrész helyébe az "A Kormányhivatal" szöveg,

l) 8. számú mellékletében az "MKEH-nál történt nyilvántartásba vételének határozatszáma:" szövegrész helyébe az "A Kormányhivatalnál történt nyilvántartásba vételének határozatszáma:" szöveg

lép.

73. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

73. § (1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R35.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint az ápolási díj és az ahhoz kapcsolódó, az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól és a kifizetés havi összegéről - jogcím szerinti bontásban - minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet. Az értesítés az időskorúak járadékáról a 11. számú melléklet, az ápolási díjról és az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díjról a 12. számú melléklet, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról a 13. számú melléklet, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásról a 14. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával történik."

(2) Az R35. 8/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Kincstár a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal módszertani feladatokat ellátó önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: módszertani feladatokat ellátó szerv) részére az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díj kifizetése céljából vezetett elkülönített számlát 2016. december 31-én megszünteti.

(3) Ha a módszertani feladatokat ellátó szerv által kijelölt szakértő az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői véleményt 2016. december 31-éig nem nyújtja be a módszertani feladatokat ellátó szervhez, a szakvélemény elkészítéséért járó díjazást a kormányhivatal fizeti ki."

(3) Az R35. 12. számú melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(4) Hatályát veszti az R35.

a) 2. § (2)-(4) bekezdése,

b) 8/A. § (2)-(4) bekezdése.

74. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

74. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R36.) 6/A. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal e rendelet szerinti hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter.

(6) A fővárosi és megyei kormányhivatal e rendelet szerinti szociális feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja."

(2) Az R36. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ápolási díjat megállapító szerv

a) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti igazolás felülvizsgálatát az ápolási díjat megállapító szerv által népegészségügyi feladatkörben kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől,

b) az ápolási díjat megállapító szerv székhelye szerint illetékes, fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől,

c) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szakvélemény felülvizsgálatát a szociális feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kijelölt, a (4b) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő szakértőtől kérheti."

(3) Az R36. 25. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Másodfokú hatósági eljárásban

a) az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti igazolás felülvizsgálatát a fővárosi és megyei kormányhivatal által népegészségügyi feladatkörben kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvos vagy szerv,

b) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szakvélemény felülvizsgálatát a (4b) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő szakértő

végzi.

(4b) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti szakvélemény felülvizsgálatának elvégzésére felsőfokú egészségügyi végzettségű, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz kapcsolódóan legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy jelölhető ki."

(4) Az R36. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az ápolási díj megállapítását a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozására tekintettel kérik, a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos állapot vizsgálatáról szóló szakvélemény elkészítésére szakértőt kell kirendelni. Szakértőként legalább középfokú iskolai végzettséggel és egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, az egészségügyi ágazatban vagy személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátáshoz kapcsolódóan legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkező személy rendelhető ki."

(5) Az R36. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szakértő szakvéleményét az ápolás helyszínén végzett szakértői vizsgálat megállapításaira, valamint az ápolt személy önkiszolgáló képességére vonatkozó hivatalos iratra (kórházi zárójelentés stb.) alapozva készíti el, és a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon küldi meg a járási hivatalnak."

(6) Az R36. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig tájékoztatja a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító járási hivatalt a kiadott igazolványok sorszámáról."

(7) Az R36. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47. § (1) Az Szt. 52. § (2) bekezdése szerinti egyeztetés érdekében a Központ a nyilvántartása szerinti, megelőző év december 31-i állapotnak megfelelő adatokat - ide nem értve a jogosult betegségének BNO kódját -a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatalon keresztül a tárgyév január 31-éig megküldi a közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító járási hivatal részére. A Központ által megküldött adatok között külön meg kell jelölni a tárgyévet megelőző évben kiadott és megszűnt hatályú közgyógyellátási igazolványokat.

(2) A közgyógyellátásra való jogosultságot megállapító járási hivatal a Központ által megküldött adatokat a tárgyév március 31-éig egyezteti a saját nyilvántartása szerinti adatokkal. Ha az adatok között eltérés van, szükség esetén a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatalon keresztül további egyeztetést folytat a Központtal és gondoskodik az adatok helyesbítéséről."

(8) Az R36.

1. 6/A. § (3) bekezdés b) pontjában az "a családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros - családtámogatási feladatkörében eljáró -VIII. Kerületi Hivatala" szöveg,

2. 6/A. § (3) bekezdés f) pontjában az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal egészségbiztosítási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, a fővárosban, valamint Pest megye tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban együtt: a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal)" szöveg,

3. 6/A. § (3) bekezdés g) pontjában az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (a továbbiakban: Központ)" szöveg,

4. 12. § (1) bekezdésében a "Budapest Főváros Kormányhivatalát" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatalát" szöveg, valamint a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala" szöveg,

5. 15. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. alcímében foglaltak" szövegrész helyébe az "a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. alcímében foglaltak" szöveg,

6. 15. § (3) bekezdés a) pontjában a "családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal családtámogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

7. 29. §-ában a "módszertani feladatokat ellátó szerv által kijelölt" szövegrész helyébe a "26. § szerinti" szöveg,

8. 38. § (1) bekezdésében az "a közgyógyellátási igazolványt kiállító fővárosi és megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe az "a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatallal" szöveg,

9. 40. § (1) bekezdésében az "Az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrészek helyébe az "A közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal" szöveg,

10. 40. § (3) bekezdésében az "Az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "A közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal" szöveg, valamint az "az OEP-et" szövegrész helyébe az "a Központot" szöveg,

11. 42. § (5) és (7) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

12. 42. § (6) bekezdésében, 43. § (2) és (3) bekezdésében az "az OEP" szövegrészek helyébe az "a Központ" szöveg,

13. 42. § (8) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 44. § (6) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A Központ" szöveg,

14. 44. § (3) bekezdésében és 46. § (3) bekezdésében az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe az "a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatallal" szöveg,

15. 44. § (4) bekezdésében az "Az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "A közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal" szöveg,

16. 44. § (5) bekezdésében az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal" szöveg, valamint az "az OEP" szövegrész helyébe az "a Központ" szöveg,

17. 45. § (2) bekezdésében és 49. §-ában az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésre kijelölt járási hivatal" szöveg,

18. 3. számú melléklet 5.3.2.1. alpontjában a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak vagy a rehabilitációs szakigazgatási szervnek" szövegrész helyébe a "rehabilitációs hatóságnak" szöveg,

19. 9. számú melléklet 4.2.2. alpontjában az "az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalnál (a fővárosban, illetve Pest megye tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál)" szöveg,

20. 10. számú melléklet III. címében az "ÁNTSZ" szövegrész helyébe a "Működési" szöveg

lép.

(9) Hatályát veszti az R36.

a) 25. § (1) bekezdés b) pontjában a " , továbbá" szövegrész,

b) 26. § (3) és (6) bekezdésében a "módszertani feladatokat ellátó szerv által kijelölt" szövegrész,

c) 26. § (5) bekezdése,

d) 28. §-a.

75. A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet módosítása

75. § A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt 2. táblázathoz tartozó "Megjegyzések" rész 1. pont b) alpontjában az "Országos Közegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet" szöveg lép.

76. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

76. § (1) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R37.) a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § Az e rendelet szerinti ügyekben a 2017. január 1-jén folyamatban lévő fellebbezési eljárást a miniszter folytatja le azzal, hogy a 2016. december 31-én hatályos 2/A. §-ban foglaltakat az eljárás során alkalmazni kell."

(2) Az R37.

a) 3. § (2) bekezdésében a "kér a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységétől" szövegrész helyébe a "kérhet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól (a továbbiakban: Főigazgatóság) - a Főigazgatóság által fenntartott szociális foglalkoztatók kivételével -" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a "Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egysége" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg,

c) 7. § b) pontjában a "Hivatallal" szövegrész helyébe a "Főigazgatósággal" szöveg,

d) 7/A. § (1) bekezdésében az "az első fokon eljárt szervnek" szövegrész helyébe az "a szociális hatóságnak" szöveg,

e) 7/A. § (2) bekezdésében az "az első fokon eljárt szerv" szövegrész helyébe az "a szociális hatóság" szöveg,

f) 7/A. § (2) bekezdésében az "Az első fokon eljárt szerv" szövegrész helyébe az "A szociális hatóság" szöveg,

g) 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. § (4) bekezdésében, 16/C. § (6) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Főigazgatóságnak" szöveg,

h) 15. § (2) bekezdésében, 16/A. § (4) bekezdésében, 16/A. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, b) és c) pontjában, 16/B. § (3) és (4) bekezdésében, (8) bekezdés e) és f) pontjában, 16/C. § (2) és (5) bekezdésében, 16/D. § (3), (5), (7) és (9) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg,

i) 15. § (3) bekezdésében a "14. §" szövegrész helyébe a "2016. december 31-én hatályos 14. §" szöveg, a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg,

j) 16/A. § (6) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "Főigazgatóságot" szöveg,

k) 16/A. § (7) bekezdésében a "Hivatal hozzájárul a 14. §" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság hozzájárul a 2016. december 31-én hatályos 14. §" szöveg,

l) 16/B. § (1) bekezdésében, 16/B. § (10) bekezdésében, 16/C. § (4) és (7) bekezdésében, 16/D. § (6) bekezdésében a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "Főigazgatóság" szöveg,

m) 16/C. § (1) bekezdésében a "Hivatalhoz" szövegrészek helyébe a "Főigazgatósághoz" szöveg, a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R37.

a) 2. § (1) bekezdésében az "első fokon" szövegrész,

b) 2/A. § (1) bekezdés a) pontjában az "első fokú eljárásban" és a " , másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot, valamint" szövegrész,

c) 6. § (8) bekezdése,

d) 7/A. § (2) bekezdésében a " , valamint - ha az eljáró szerv szociális hatóság - a Hivatalnak" szövegrész,

e) 8. § (1) bekezdése,

f) 9-14. §-a, valamint a 9. §-át, 13. §-át, 13/A. §-át és 14. §-át megelőző alcím címsor,

g) 16. §-a,

h) 16/B. § (6) bekezdés a) pontja,

i) 17. § (3)-(6) bekezdése.

77. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

77. § Hatályát veszti az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet.

78. A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása

78. § (1) A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R38.)

a) 1. § (7) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: folyósító szerv)" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a "Tny." szövegrész helyébe a "társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében a "folyósító" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "a központi nyugdíjbiztosítási szerv" szöveg, a "folyósító" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R38. 1. § (1)-(6) bekezdése.

79. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

79. § (1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R39.) 4/A. § (6) és (10) bekezdésében az "az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt" szöveg lép.

(2) Az R39.

a) 2. melléklete helyébe a 9. melléklet,

b) 3. melléklete helyébe a 10. melléklet,

c) 4. melléklete helyébe a 11. melléklet

lép.

80. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

80. § Hatályát veszti a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

81. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

81. § (1) A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R40.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott PET/CT ellátás tekintetében kialakított központi várólista nyilvántartási rendszert (a továbbiakban: PET/CT várólista) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) működteti.

(2) A NEAK a PET/CT várólista működtetése érdekében szakmai szekciókból álló Központi Várólista Bizottságot hoz létre.

(3) A Központi Várólista Bizottság feladata - a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakorvosi csoport (a továbbiakban: szakmai team), vagy ennek hiányában a kezelőorvos javaslata alapján - az ellátási igények legkésőbb két munkanapon belüli ellenőrzése, elbírálása, az ellátást végző szolgáltató és az ellátás időpontjának kijelölése, valamint a beteg PET/CT várólistára történő felvétele.

(4) A NEAK a Központi Várólista Bizottság közreműködésével irányítja a PET/CT várólistán lévő betegek ellátásának elosztását a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben szabályozott prioritási elvek figyelembevételével. A NEAK az egyedi publikus azonosítót, továbbá a beavatkozás várható időpontját és helyét - a központi PET/CT várólista rendszerben - a honlapján közzéteszi.

(5) A PET/CT várólistára történő felvételt követően a (4) bekezdésben foglalt adatokról a vizsgálati javaslatot kezdeményező szakmai team vagy kezelőorvos útján a beteg személyesen tájékoztatást kap.

(6) A Központi Várólista Bizottság tagjait az Egészségügyi Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata és a PET/CT várólistával kapcsolatos végrehajtási szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott indikációk szerint illetékes szakmai tagozatainak javaslata alapján a NEAK jelöli ki.

(7) A Központi Várólista Bizottság tagjainak listáját és a Központi Várólista Bizottság működésének rendjét a NEAK honlapján tájékoztatóban teszi közzé."

(2) Az R40. 17/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17/B. § (1) Azon esetekben, melyek tekintetében a PET/CT várólistára felvételt 2017. január 1-jét megelőzően kezdeményezték, az OVSZK jár el várólistát vezető szervként, azzal, hogy

a) ezen esetek tárgyában legkésőbb 2017. január 15-éig meg kell hozni a döntést a várólistára felvételről és erre irányuló döntés esetén gondoskodni kell a várólistára felvételről,

b) ezen esetekben a 12. §-nak és a 4. számú mellékletnek a 2016. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni.

(2) Az OVSZK 2017. január 31-éig a PET/CT várólista és nyilvántartás valamennyi adatát átadja NEAK részére."

(3) Az R40.

a) 12/B. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés c) pontjában, 13/B. § (1), (6) és (10) bekezdésében, 13/D. § (2) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

b) 13/D. § (2) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat" szövegrész helyébe az "a NEAK-ot" szöveg,

c) 13/E. § (5) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál" szövegrész helyébe az "a NEAK-nál" szöveg,

d) 6. számú melléklet címében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg

lép.

82. A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

82. § Hatályát veszti a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes szabályairól szóló 302/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

83. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

83. § Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat külön jogszabály szerint illetékes intézete által kiadott engedélye" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos által kiadott engedély" szöveg lép.

84. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

84. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 19/B. §-sal egészül ki:

"19/B. § A Kormány a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki

a) a Gyvt. 102. § (3) és (5) bekezdése szerinti, a hivatásos gondnoki képzésben, továbbképzésben részt vett személyek adatait tartalmazó nyilvántartást vezető és az azzal kapcsolatos feladatokat ellátó szervként,

b) a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 9. § (2), (4) és (6) bekezdése szerinti, a hivatásos támogatói képzésben, továbbképzésben részt vett személyek adatait tartalmazó nyilvántartást vezető és az azzal kapcsolatos feladatokat ellátó szervként,

c) a Gyvt. 103/A. és 103/B. §-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/J. §-a szerinti, az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatokat ellátó szervként,

d) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátására."

85. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

85. § (1) A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R41.) 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A védelemben részesülő állatfajok egyedének tartását, hasznosítását, bemutatását

a) solymászmadarak esetében országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi feladatkörében eljáró Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: Érdi Járási Hivatal),

b) egyéb fokozottan védett állatfaj esetében országos illetékességgel a természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó, védelemben részesülő állatfaj esetében a területi természetvédelmi hatóság engedélyezi."

(2) Az R41. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szervező vagy rendező legkésőbb a nemzetközi solymásztalálkozó időpontját megelőző 60. napon írásban tájékoztatja az Érdi Járási Hivatalt."

(3) Az R41. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Engedéllyel tartott

a) solymászmadárról az Érdi Járási Hivatal,

b) egyéb fokozottan védett állatfaj egyedéről a természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó, védelemben részesülő állatfaj egyedéről a területi természetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet."

(4) Hatályát veszti az R41. 17. § (3) bekezdése.

86. Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet módosítása

86. § (1) Az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R42.) 1. § (1) bekezdésében az "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet" szövegrész helyébe a "Eszterházy Károly Egyetemet" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R42. 2. §-a.

87. Tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet és az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2007. (II. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

87. § Hatályát veszti a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet és az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 27/2007. (II. 28.) Korm. rendelet.

88. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

88. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R43.) 2. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(2) Az R43. 2. számú melléklet

a) 1. pontjában foglalt táblázat A:3-A:5 mezőjében az "ÁNTSZ" szövegrész helyébe az "EMMI" szöveg,

b) 1. pontjában foglalt táblázat A:6 mezőjében az "ÁNTSZ" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 1. pontjában foglalt táblázat 7. és 8. sorában az "ÁNTSZ, OKK" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

d) 1. pontjában foglalt táblázat 94. sorában az "OKK" szövegrész helyébe az "OKI" szöveg,

e) 2. pontjában foglalt táblázat 31. sorában az "Országos Közegészségügyi Központ" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet" szöveg, az "OKK" szövegrész helyébe az "OKI" szöveg

lép.

89. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

89. § A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központja" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében, 11. §-ában, 14. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 15. § (9), (10) bekezdéseiben, 17. § (2) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében az "Az NKH Központja" szövegrész helyébe az "A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében, 10. § (3) bekezdés b) pontjában, 15. § (8), (10) bekezdéseiben, 17. § (1) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében az "az NKH Központja" szövegrész helyébe az "a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

90. A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet módosítása

90. § A fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet 1. §-ában az "az erdészeti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala" szöveg lép.

91. A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet módosítása

91. § (1) A környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről szóló 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R44.) 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az eljárási költséget az eljáró közigazgatási szervnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott fizetési számlára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni."

(2) Az R44. 2. számú melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

92. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

92. § (1) A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R45.) 8. § (3) bekezdésében az "az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "a központi nyugdíjbiztosítási szerv" szöveg lép.

(2) Az R45. 6. § záró szövegrészében és az 1. mellékletében szereplő táblázat 35. és 36. sorában a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szöveg lép.

93. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

93. § (1) A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R46.) 16. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezetkárosodás minősítése az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében - a területi környezetvédelmi hatóság által működtetett akkreditált laboratórium igénybevételével - a vízügyi hatóság, az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala feladata, a VIZIG, az NPI és az erdészeti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal bevonásával.

(2) A környezetkárosodás minősítéséhez

a) a VIZIG az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem,

b) az NPI az 1. § c)-g) pontja szerinti faj, élőhely, terület,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal közegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal a környezet-egészségügy,

d) a megyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró járási hivatala az erdők

érintettsége szerint szolgáltat információt.

(3) A minősítés során meg kell állapítani, hogy a környezetveszélyeztetés milyen mértékben veszélyezteti a vizeket és a földtani közeget, a vízi környezetet, a vízhasználatokat és a vízi-létesítményeket, az élővilágot és élőhelyeket. A környezetkárosodás általános minősítéséről és a beavatkozás szükségességéről a VIZIG, az NPI, a megyei kormányhivatal erdészeti feladatkörében eljáró járási hivatala és a fővárosi és megyei kormányhivatal közegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala javaslata alapján, valamint ezek hiányában az 1. § a) és b) pontja szerinti környezeti elem esetében a vízügyi hatóság, az 1. § c)-g) pontja szerinti környezeti elem esetében a környezetvédelmi hatóság dönt."

(2) Az R46.

a) 4. § (2) bekezdés b) pontjában az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) főigazgatójánál" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóságnál" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, és a 13. § (2) bekezdésében az "OKTF" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 15. § (5) bekezdésében a "közegészségügyi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró kijelölt járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

d) 15. § (6) bekezdésében a "halgazdálkodási hatóságként" szövegrész helyébe a "halgazdálkodási hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt" szöveg, az "erdészeti hatóságként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt" szövegrész helyébe az "az erdészeti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt" szöveg,

e) 1. melléklet 3. pont a) alpontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg, a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

94. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

94. § A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007 (IV. 26) Korm. rendelet 4. § (1), (3), valamint (5) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft." szöveg lép.

95. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

95. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R47.) 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egészségügyi szolgáltató az elvégzett szolgáltatást - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló jogszabály által az adott ellátás jelentésére és elszámolására előírt nyomtatványon - jelenti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére. A jelentések alapján történő elszámolást - az egészségügyi szolgáltatások szerinti részletezésben - a NEAK küldi meg havonta az őrzött szállást fenntartó hatóságnak."

(2) Az R47.

a) 2. § c) pontjában a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szöveg,

b) 43. § (2) bekezdésében a "személyi adat és lakcímnyilvántartás központi szerve" szövegrész helyébe a "polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást vezető szerv (a továbbiakban: nyilvántartást kezelő szerv)" szöveg,

c) 48. § (4) bekezdésében a "személy- és lakcímnyilvántartás központi szervének" szövegrész helyébe a "nyilvántartást kezelő szervnek" szöveg,

d) 63. § (4) bekezdésében az "az OEP-hez" szövegrész helyébe az "a NEAK-hoz" szöveg

lép.

96. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

96. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 1. §c) pontjában a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szöveg,

b) 111. § (1) bekezdésében a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet (a továbbiakban: személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve)" szövegrész helyébe a "polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartást vezető szervet (a továbbiakban: nyilvántartást vezető szerv)" szöveg,

c) 111. § (2) bekezdésében a "személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető szervnek" szöveg,

d) 116. §-ában a "személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének" szövegrész helyébe a "nyilvántartást vezető szervnek" szöveg,

e) 140. § (3) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

f) 140. § (3) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

g) 140. § (4) bekezdésében az "az OEP-hez" szövegrész helyébe az "a NEAK-hoz" szöveg,

h) VI. melléklet D) pontjában a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak" szöveg

lép.

97. A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet módosítása

97. § A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében az "az Országos Orvosszakértői Intézet illetékes szakértő bizottsága" szövegrész helyébe az "az orvosszakértői szerv" szöveg lép.

98. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

98. § Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 1. § (5) bekezdésében, 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. §-ában, 4. § (2) bekezdés b) pontjában az "a Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "az országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 1. § (6) és 4. § (7) bekezdésben az "a Főfelügyelőség" szövegrészek helyébe az "az országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

d) 1. § (7) bekezdésének nyitó szövegrészében, 4. § (3) bekezdésének nyitó szöveg részében, valamint 4. § (4), (5) bekezdéseiben az "A Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "Az országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

e) 4. § (6) bekezdésben az "A Főfelügyelőségnek" szövegrész helyébe az "Az országos környezetvédelmi hatóságnak" szöveg

lép.

99. A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

99. § A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet 14. § (2) és (3) bekezdésében a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt" szöveg lép.

100. A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

100. § A folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a) 2. § i) pontjában, 3. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, 6. § (4) bekezdésében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter," szöveg

lép.

101. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

101. § (1) A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R48.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állandó menazséria működtetéséhez szükséges engedélyezési eljárásban szakkérdésként vizsgálni kell

a) az állandó menazséria és az állattartás körülményei állatvédelmi és járványügyi követelményeknek való megfelelőségét,

b) a tevékenységnek a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek való megfelelését a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek teljesítése mellett, valamint

c) a nemzetközi természetvédelmi egyezmények hatálya alá tartozó állatok jogszerű eredetét."

(2) Az R48.

a) 3. § (8) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében, valamint természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: megyei kormányhivatal), valamint a területi természetvédelmi hatóságnak" szöveg,

b) 3. § (10) bekezdésében az "a természetvédelmi feladatkörében eljáró, egyéb fajok esetében az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe az "a területi természetvédelmi hatósággal, egyéb fajok esetében a megyei kormányhivatallal" szöveg,

c) 4. § (6) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében, valamint természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatalnak, valamint a területi természetvédelmi hatóságnak" szöveg,

d) 4. § (7) bekezdésében az "A járási hivatal és a 3. § megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "A járási hivatal, a megyei kormányhivatal és a területi természetvédelmi hatóság" szöveg,

e) 6. § (6) bekezdésében az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi, valamint természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal és a területi természetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

102. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

102. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdésében

a) a "Földmérési és Távérzékelési Intézet" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szöveg,

b) a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért felelős miniszter" szöveg

lép.

103. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet módosítása

103. § A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóságnak" szöveg lép.

104. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

104. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 24. számú mellékletében foglalt táblázat F:7 mezőjében a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

105. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

105. § (1) A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R49.)

a) 3. számú melléklete helyébe a 14. melléklet,

b) 4. számú melléklete helyébe a 15. melléklet

lép.

(2) Az R49.

a) 2. számú mellékletében foglalt táblázat

aa) 2. pont d) sorában az "Országos Epidemológiai Központ (OEK)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet" szöveg,

ab) 3. pont g) sorában, 7. pontjában az "Országos Közegészségügyi Központ (OKK)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet" szöveg,

b) 4. számú mellékletében foglalt táblázat 6. pontjában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg

lép.

106. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

106. § A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) és (3) bekezdésében a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi feladatkörében eljáró Szolnoki Járási Hivatala" szöveg,

c) 9. § (7) bekezdésében a "közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala" szöveg,

d) 16. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóságot" szöveg

lép.

107. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

107. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 70. § (1) bekezdésében a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt" szöveg lép.

108. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

108. § A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet

a) 4/A. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot" szöveg,

b) 4/A. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró kormányhivatalok" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok" szöveg

lép.

109. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

109. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R50.) 14/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"b) ha az ideiglenes határátkelőhely megnyitása kikötőt vagy víziutat érint - a hajózás biztonsága érvényesülésének biztosíthatósága szakkérdésben - elsőfokú eljárásban a közlekedésért felelős miniszter,"

(2) Az R50. 14/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"c) az ideiglenes határátkelőhely repülőtéren történő megnyitása esetén a polgári célú légiközlekedés biztonsági követelményeinek való megfelelés szakkérdésében elsőfokú eljárásban közlekedésért felelős minisztert, az állami célú légiközlekedés biztonsági követelményeinek való megfelelés szakkérdésében elsőfokú eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,"

(3) Az R50. 14/A. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A Kormány a vízi rendezvény engedélyezési eljárásában, - annak elbírálása kérdésében, hogy a rendezvény nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a polgári célú vízi közlekedést, illetve a hajózási létesítmények működését - elsőfokú eljárásban közlekedési hatósági hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát, másodfokú eljárásban a közlekedésért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki."

(4) Az R50. 4. melléklet

a) C:2 mezőjében az "A környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala" szöveg,

b) D:2 mezőjében az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

110. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

110. § A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17/A. § (1) bekezdésében a "Földmérési és Távérzékelési Intézet" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szöveg lép.

111. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

111. § (1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R51.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az építésügyi hatósági jogkört első fokon Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként kijelöléséről és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében kijelölt műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala gyakorolja."

(2) Az R51. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az energiapolitikáért felelős miniszter az építésügyért felelős miniszterrel együtt az (1) bekezdésben meghatározott javaslattal egyetért, e javaslatot együttes döntésükkel jóváhagyják és a jóváhagyott javaslatot az iparügyekért felelős miniszter elektronikus úton teszi közzé."

(3) Az R51. 7/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az iparügyekért felelős miniszter a hivatalos elektronikus felületen a kérelmek és a jogerősen megadott engedélyek számáról, valamint a kérelmezett és engedélyezett teljesítmény összmértékéről naprakész nyilvántartást vezet."

(4) Az R51. 7/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Szélerőmű létesítésére vonatkozó építési engedély, illetve használatbavételi engedély a tárgyévben csak a (2) bekezdés szerint jóváhagyott döntésben meghatározott számban, illetve teljesítmény erejéig adható meg. Nem adható meg engedély mindaddig, amíg a (2) bekezdés szerint jóváhagyott döntésnek az iparügyekért felelős miniszter által a hivatalos elektronikus felületen történő közzétételére nem kerül sor."

(5) Az R51.

a) 7/A. § (1) bekezdésében az "a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szövegrész helyébe az "az iparügyekért felelős miniszter" szöveg,

b) 7/A. § (3) bekezdésében az "a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt" szövegrész helyébe az "az iparügyekért felelős minisztert és Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg,

c) 23. § (7) bekezdés ca) pontjában az "az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "a Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

(6) Az R51. 4. számú melléklet 1. pontja a 16. melléklet szerint módosul.

(7) Az R51. 4. számú melléklet 3. pontja a 17. melléklet szerint módosul.

112. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

112. § (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R52.) 1. § (2) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként)

"a) az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,

b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a felnőttképzési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt,

c) a kereskedelemért felelős miniszter és az iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a felnőttképzési feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt,"

(jelöli ki.)

(2) Az R52. 1. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként)

"l) a környezetvédelemért felelős miniszter és a természetvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot,"

(jelöli ki.)

(3) Az R52. 1. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként)

"m) a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a közlekedésért felelős minisztert,"

(jelöli ki.)

(4) Az R52. 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása)

"a) az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,"

(jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként.)

(5) Az R52. 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása)

"b) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, a felnőttképzési feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt,"

(jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként.)

(6) Az R52. 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása)

"c) a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, a közlekedésért felelős minisztert,"

(jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként.)

(7) Az R52. 1. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása)

"e) a kereskedelemért felelős miniszter és az iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, a felnőttképzési feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt,"

(jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként.)

(8) Az R52. 1. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány eljáró hatóságként)

"a) az Etv. 60/A-60/C. §-a szerinti eljárásokban a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján elismerendő szakmák tekintetében az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,"

(jelöli ki.)

(9) Az R52.

a) 1. § (2) bekezdés q) pontjában az "Országos Vízügyi Hatóságot" szövegrész helyébe a "BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot" szöveg,

b) 1. számú melléklet 7. sorában az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért és a természetvédelemért felelős miniszter" szöveg,

c) 1. számú melléklet 11. és 12. sorában a "Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

d) 1. számú melléklet 24. sorában, 2. számú melléklet 13. sorában a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg,

e) 1. számú melléklet 35. sorában az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szövegrész helyébe az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szöveg,

f) 2. számú melléklete 1. pontjában a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szöveg

lép.

(10) Az R52.

a) 3. számú melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

b) 4. számú melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(11) Hatályát veszti az R52. 2. melléklet

a) 1. sorában az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala" szöveg,

b) 3. sorában a "Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal központi szerve" szöveg,

c) 13. sorában az "élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter" szöveg.

113. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

113. § (1) A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R53.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet előírásainak teljesítésével kapcsolatos mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat akkreditált eljárás keretében 2009. március 24-ét követően kizárólag olyan laboratórium végezheti, amely az OKI által szervezett jártassági körvizsgálatokban megfelelő eredményekkel részt vett és teljesíti a 11. § (1) bekezdésében foglaltakat, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) erre feljogosította. A feljogosítást - kérelemre - a Kormányhivatal adja ki. A feljogosított laboratóriumok listáját a Kormányhivatal közzéteszi. A feljogosítás visszavonásig érvényes. Az e rendeletben foglalt előírások nem teljesítése esetén a visszavonást az engedélyes, az OKI vagy a Kormányhivatal kezdeményezheti."

(2) Az R53.

a) 8. § (5) bekezdésében az "az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala)" szöveg,

b) 8. § (5) bekezdésében az "Országos Közegészségügyi Központ (a továbbiakban: OKK)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében az "OKK-nak" szövegrész helyébe az "OKI-nak" szöveg,

d) 11. § (11) és (12) bekezdésében, 14. § (2a) bekezdésében, 15. § (11) és (12) bekezdésében az "OTH" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

e) 11/A. § (5) bekezdésében az "OTH-ba" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvosnak" szöveg,

f) 13. § (2) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet vezetője" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. képviselője" szöveg,

g) 14. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "járási népegészségügyi intézet" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

h) 14. § (2) bekezdés b) pontjában a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szervbe" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

i) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az "OKK-ba" szövegrész helyébe az "OKI-hoz" szöveg,

j) 14. § (2a) bekezdésében a "járási népegészségügyi intézetnek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg

lép.

114. A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

114. § A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés d) pontjában az "a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról" szövegrész helyébe a "megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról" szöveg

lép.

115. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

115. § A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében a "Földmérési és Távérzékelési Intézet" szövegrész helyébe a "földügyi szakigazgatás hivatalos" szöveg lép.

116. A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

116. § A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

117. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

117. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R53.) 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Főigazgatóság az e rendeletben és a finanszírozási szerződésben foglaltak betartását közvetlenül is ellenőrizheti. Az ellenőrzésről a Főigazgatóság a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával jegyzőkönyvet készít, és a végleges jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a folyósító és az ellenőrző igazgatóságnak, valamint a fenntartónak."

(2) Az R53. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § 2017. január 1-jétől a megkötött finanszírozási szerződésekbe a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal helyébe a Főigazgatóság lép be, az azokból származó - korábban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt megillető, illetve terhelő - jogok és kötelezettségek a Főigazgatóságot illetik, illetve terhelik."

(3) Az R53.

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)" szöveg,

b) 4. § (7) bekezdésében a "minisztérium, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Szociális Ágazati Portálon és a minisztérium" szöveg,

c) 5. § (1), (6) és (8) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, (3) bekezdés b) pontjában, (5) és (6) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés d) pontjában, (5) és (7) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 9. § (1) és (5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában, (2) bekezdés m) pontjában, (2a) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és i) pontjában, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (3), (4) bekezdésében, (8) bekezdés d) pontjában, (9) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (7) bekezdésében, 20. § (1) és (4) bekezdésében, 21. § (2), (4) és (5) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Főigazgatóságnak" szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "Főigazgatóságot" szöveg,

f) 15. § (1) bekezdés h) pontjában, 16. § (1) és (10) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "Főigazgatóság" szöveg,

g) 17. § (1) bekezdésében a "Hivatalhoz" szövegrészek helyébe a "Főigazgatósághoz" szöveg, a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Főigazgatóság" szöveg

lép.

118. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

118. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R54.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az eljárási költséget a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium Magyar Államkincstárnál - a 10032000-00290713-00000000 számlaszámon - vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára készpénzátutalási megbízáson vagy átutalással kell befizetni."

(2) Az R54. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A befolyt eljárási költségek közül a laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a minta költségeit is tartalmazó mintavételi eljárási költség pedig azon fővárosi és megyei kormányhivatal bevételét képezi, amelynek járási (kerületi) hivatala a mintát vette."

(3) Az R54. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(4) Az eljárási költség befizetését követő harminc napon belül a befolyt eljárási költség járási (kerületi) hivatalt megillető részét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium átutalja azon fővárosi és megyei kormányhivatal számlájára, amelynek járási (kerületi) hivatala a mintát vette."

(4) Az R54. 3. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg lép.

119. Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

119. § (1) Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R55.) 2. § (2) bekezdésében a "fogyasztóvédelemért felelős miniszter 1 főt" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős miniszter 2 főt" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R55. 2. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1 főt," szövegrész.

120. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

120. § (1) A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R56.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén]

"a) külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)"

(rendeli el a közérdekű védekezést.)

(2) Az R56. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A közérdekű védekezés költségeként a növény- és talajvédelmi hatóságnál, illetve a jegyzőnél felmerült vállalkozói díj számolható el."

(3) Az R56. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A közérdekű védekezést elrendelő hatóság a földhasználó által befizetett, illetve az adóhatóság által behajtott és a közérdekű védekezést elrendelő hatóságnak továbbított összeget a beérkezéstől számított nyolc napon belül visszatéríti az előirányzatba. A jegyző a befizetett, illetve továbbított összeget a növény- és talajvédelmi hatóságon keresztül téríti vissza az előirányzatba."

(4) Az R56.

a) 3. § (5) bekezdésében az "a vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI)" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szöveg,

c) 4. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 6. §-ában a "FÖMI" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szöveg,

d) 4. § (6) bekezdésében a "FÖMI-nek" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében a "Vidékfejlesztési" szövegrész helyébe a "Földművelésügyi" szöveg,

f) 7. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivataltól" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatóságtól" szöveg,

g) 7. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatóság" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti az R56.

a) 6. §-ában a "vidékfejlesztési" szövegrész,

b) 8. § (1) bekezdése.

121. A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet módosítása

121. § A 2004. évi CIX. törvénnyel kihirdetett, a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt Cartagena Jegyzőkönyv végrehajtásáról szóló 226/2008. (IX. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában a "Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg lép.

122. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

122. § (1) A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R57.)

a) 1. § (5) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg, a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától (a továbbiakban: KEKKH)" szövegrész helyébe a "személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelős minisztertől (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 1. § (6) bekezdésében a "KEKKH" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg, az "az Igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "a nyugdíjfolyósító szervnek" szöveg,

c) 1. § (7) bekezdésében az "Az Igazgatóság" szövegrészek helyébe az "A nyugdíjfolyósító szerv" szöveg, a "megküldi a KEKKH-nak" szövegrész helyébe a "megküldi Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: BFKH)" szöveg, a "KEKKH-nak megküldött" szövegrész helyébe a "BFKH-nak megküldött" szöveg,

d) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "KEKKH" szövegrészek helyébe a "BFKH" szöveg,

e) 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, 2. § (3) bekezdésében, 2. § (5) bekezdésében az "az Igazgatóság" szövegrész helyébe az "a nyugdíjfolyósító szerv" szöveg,

f) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "KEKKH" szövegrész helyébe a "BFKH" szöveg,

g) 2. § (2) bekezdés a) pontjában az "az Igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "a nyugdíjfolyósító szervnek" szöveg,

h) 2. § (4) bekezdésében az "az Igazgatóságnak" szövegrész helyébe az "a nyugdíjfolyósító szervnek" szöveg, az "az Igazgatóság" szövegrészek helyébe az "a nyugdíjfolyósító szerv" szöveg,

i) 2. § (6) bekezdésében a "KEKKH" szövegrészek helyébe a "BFKH" szöveg, az "az Igazgatóságot" szövegrész helyébe az "a nyugdíjfolyósító szervet" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R57.

a) 4. § (3)-(5) bekezdése,

b) 5. §-a.

123. A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

123. § (1) A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R58.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró Érdi Járási Hivatala ellátja a 4. § szerinti bejelentésekről, a 6. és 7. § szerinti bizonylatokról és igazolásokról, valamint az EU bizonylatokról szóló nyilvántartások központi koordinációját, valamint kiállítja a 6. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredetigazolást."

(2) Az R58. 4 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Akinek a tanácsi rendelet A. mellékletében, illetve B. mellékletében szereplő, zéró kvótára vonatkozó megjegyzéssel ellátott gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (a továbbiakban együtt: bejelentés köteles példány) van a birtokában, köteles annak megszerzését, tartását, az ország területére történő behozatalát és az ország területéről történő kivitelét, elidegenítését, elhullását, megsemmisülését, tartási helyének megváltoztatását, megjelölését, újrajelölését, valamint szaporulatát bejelenteni. A bejelentést

a) solymászmadár esetén a Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró Érdi Járási Hivatalához,

b) egyéb fokozottan védett állatfaj esetén az országos természetvédelmi hatósághoz

vagy

c) az a) és b) pont alá nem eső faj esetén a tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatósághoz

kell megtenni."

(3) Az R58. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 3. számú melléklet szerint eredetigazolást állít ki

a) a Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró Érdi Járási Hivatala a 2004. november 22. napját megelőzően az igazgatási hatóság által nyilvántartott példányok esetében, ha tenyésztői bizonylat, származási igazolás, EU-bizonylat, valamint a tanácsi rendelet 4. cikke szerinti importengedély, 5. cikke szerinti exportengedély és re-export bizonylat nem került kiadásra, valamint

b) a területi természetvédelmi hatóság a lefoglalt, illetve elkobzott példányok esetében."

(4) Az R58.

a) 3. § (2) bekezdésében a "természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóság és az országos természetvédelmi hatóság", a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az "a Főfelügyelőség, a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az országos természetvédelmi hatóság, a területi természetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 5. § (2)-(4) bekezdésében, 6. § (1)-(2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 22/A. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében a "kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóság" szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében a "kormányhivatal vagy a Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóság vagy országos természetvédelmi hatóság" szöveg,

e) 8. § (2) bekezdésében az "A Főfelügyelőség vagy a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "Az országos természetvédelmi hatóság vagy a területi természetvédelmi hatóság" szöveg,

f) 16. § (1) bekezdésében a "kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóságnak" szöveg,

g) 24. § (2) bekezdésében a "kormányhivatal, illetve a Főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóság, illetve az országos természetvédelmi hatóság" szöveg,

h) 2. és 5. számú mellékletében a "természetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi természetvédelmi hatóság" szöveg,

i) 3. számú mellékletében a "természetvédelmi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal" szövegrész helyébe az "illetékes természetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

124. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

124. § (1) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R59.)

1. 1. § (8) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

2. 1. § (8) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

3. 1. § (8) és (9) bekezdésében, 1/A. § (6) bekezdésében, 1/D. § (5) bekezdésében, 2/A. § (1) bekezdésében, 8. § (16) bekezdésében, 11. § (8) és (10) bekezdésében, 11/D. § (2) bekezdésében, 12. § (6) bekezdésében, 12/C. § (3a) bekezdésében, 13. § (8) bekezdésében, 15/B. § (3) és (6) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK" szöveg,

4. 1. § (8) bekezdésében, 1/A. § (2) bekezdésében, 1/D. § (4) bekezdésében, 2/A. § (5) bekezdésében, 11. § (7) és (9) bekezdésében, 12/C. § (1) bekezdés záró szövegrészében, (7) bekezdésében, 15/A. § (2) bekezdésében, 15/B. § (4) és (6) bekezdésében az "az OEP-et" szövegrész helyébe az "a NEAK-ot" szöveg,

5. 1. § (8) és (9) bekezdésében, 1/B. § (1) bekezdésében, 1/D. § (2) bekezdésében, 2/A. § (2) bekezdésében, 8. § (16) bekezdésében, 11. § (4) és (7) bekezdésében, 12/C. § (1) bekezdés záró szövegrészében és (7) bekezdés záró szövegrészében, 13. § (7) bekezdésében, 15/A. § (3) bekezdésében, valamint 15/B. § (3) bekezdésében az "OTH-t" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvost" szöveg,

6. 1. § (9) bekezdésében, 1/A. § (1)-(3) és (5) bekezdésében, 1/B. § (2) és (4)-(7) bekezdésében, 2/A. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5/A. § (1) és (4) bekezdésében, 5/B. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 6. § (1), (3) és (8) bekezdésében, 8. § (9) bekezdésében, (9a) bekezdésének nyitó szövegrészében, (10), (11) és (16) bekezdésében, (17) bekezdés nyitó szövegrészében és e) pontjában, 11. § (2) és (9) bekezdésében, 11/C. §-ában, 11/D. § (2) bekezdésében, 12. § (4) és (5) bekezdésében, 12/C. § (2) és (6) bekezdésében, 13. § (8) bekezdésében, 15. § (7) bekezdésében, 15/B. § (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdésében, 15/C. § (1)-(3) bekezdésében, valamint a 17/C. § (2) bekezdésében az "OTH" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

7. 1/A. § (5) bekezdésében, 1/B. § (7) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében az "az OEP-nek" szövegrész helyébe az "a NEAK-nak" szöveg,

8. 1/A. § (7) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 5/A. § (4) bekezdésében, 6. § (8) bekezdésében, 8. § (9) és (16) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében, 12/C. § (3) és (6) bekezdésében, 13. § (6) és (7) bekezdésében, 14. § (4) és (6) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 15/B. § (3) bekezdésében, 15/C. § (2) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

9. 2/A. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 13. § (5) bekezdésében az "az OEP" szövegrészek helyébe az "a NEAK" szöveg,

10. 3. § (1) bekezdésében az "OTH-nak" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvosnak" szöveg,

11. 4. § (3) bekezdésében, 12/C. § (3) bekezdésében, 15/C. § (3) bekezdésében az "az OEP-nél" szövegrész helyébe az "a NEAK-nál" szöveg,

12. 8. § (16) bekezdésében az "az OEP-et" szövegrészek helyébe az "a NEAK-ot" szöveg,

13. 12/B. § (1) bekezdésében az "az OEP-pel" szövegrész helyébe az "a NEAK-kal" szöveg,

14. 13. § (2) és (3) bekezdésében az "az OEP-hez" szövegrész helyébe az "a NEAK-hoz" szöveg,

15. 14. § (2) bekezdésében az "az OEP főigazgatója" szövegrészek helyébe az "a NEAK főigazgatója" szöveg,

16. 15/A. § (3) bekezdésében az "az OEP főigazgatója" szövegrész helyébe az "a NEAK főigazgatója" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R59.

a) 17/A. § (3)-(7), (13) és (14) bekezdése,

b) 17/B. §-a.

125. A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

125. § A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (a továbbiakban: OBDK)" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 2. § (1) és (2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében az "Az OBDK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az "Az OBDK" szövegrészek helyébe az "A miniszter" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

e) 3. § (3) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK" szöveg,

f) 3. § (3) bekezdésében az "az OBDK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

g) 1. számú mellékletében az "OEP finanszírozott" szövegrész helyébe az "Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott" szöveg

lép.

126. Az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások ellenőrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

126. § Hatályát veszti az irányított betegellátási rendszer megszüntetésével, az elszámolásokkal, valamint az elszámolások ellenőrzésével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 348/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet.

127. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

127. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat országos intézeteit" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézetet" szöveg lép.

128. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

128. § (1) A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R60.) 1/A. §

a) (1) bekezdés a) pontjában a "mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát és a fővárosi kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró XII. Kerületi Hivatalát" szöveg,

b) (1) bekezdés d) pontjában és (2) bekezdés c) pontjában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát" szövegrész helyébe a "közlekedési hatáskörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg,

c) (1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdés d) pontjában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős minisztert" szöveg

lép.

(2) Az R60. 1. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

129. A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

129. § Hatályát veszti a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 34/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.

130. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

130. § (1) A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R61.) 4/B. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi)

"a) a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának,

b) a kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának,"

(2) Az R61.

a) 4. § (3) bekezdés j) pontjában a "növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés záró szövegrészében az "a fővárosi és megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "a népegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, növény- és talajvédelmi, valamint fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát" szöveg,

c) 9. § (3) bekezdésében és a 9/A. §-ában a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala" szöveg,

d) 9. § (3) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szövegrész helyébe a "kereskedelmi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R61.

a) 4. § (4a) bekezdése,

b) 1. melléklete.

131. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

131. § A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. számú melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

132. A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2009. évi költségvetési támogatásáról szóló 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

132. § Hatályát veszti a közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2009. évi költségvetési támogatásáról szóló 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet.

133. Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

133. § Az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet 17. §-ában a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt" szövegrész helyébe a "piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg lép.

134. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

134. § (1) Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R62.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti Bizottság tagja az emberi erőforrások minisztere, a földművelésügyi miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, az országos tisztifőorvos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke, a nemzeti adó- és vámhivatal vezetője vagy az általuk kijelölt egy-egy személy. A Bizottság elnöke az emberi erőforrások minisztere, elnökhelyettese a földművelésügyi miniszter vagy az általuk a Bizottságba tagként delegált személy."

(2) Az R62.

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "Országos Közegészségügyi Központot (a továbbiakban: OKK)" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvost" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében az "OKK" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg

lép.

135. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

135. § (1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R63.) 1. § (2) bekezdés 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő)

"23. járási hivatal: a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljárva a támogatott lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megye és a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatala,"

(2) Az R63. 10. § (9b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9b) A (9a) bekezdés szerinti szerződésekben - a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek jogutódjaként -a fővárosi és megyei kormányhivatal helyébe a lakástámogatási hatóságok által folytatott közigazgatási hatósági eljárások tekintetében a járási hivatal lép."

(3) Az R63. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján

a) ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja,

b) a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket Budapest Főváros Kormányhivatala gyakorolja."

(4) Az R63. "Záró rendelkezések" alcíme a következő 18. §-sal egészül ki:

"18. § E rendeletnek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet által megállapított 10. § (9a) és (9b) bekezdése szerinti változásokról a miniszter a hitelintézetet és a Kincstárt 2017. január 15. napjáig írásban tájékoztatja."

(5) Az R63.

1. 1. § (4) bekezdés b) pontjában és (7) bekezdés c) pontjában, 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában és 10. § (9a) bekezdésében az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a járási hivatal" szöveg,

2. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 11. § (6) bekezdésében az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a járási hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

3. 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában és (4) bekezdésében az "a kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "a járási hivatalt" szöveg,

4. 8. § (8) bekezdésében az "a kormányhivataltól" szövegrész helyébe az "a járási hivataltól" szöveg,

5. 8. § (9) bekezdésében a "kormányhivatalhoz" szövegrészek helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg, a "kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "járási hivatal" szöveg, a "Kincstár" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

6. 8. § (11) bekezdésében az "A kormányhivatal" szövegrészek helyébe az "A járási hivatal" szöveg,

7. 8. § (11) bekezdésében az "a kormányhivatal" szövegrészek helyébe az "a járási hivatal" szöveg, az "a Kincstár" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

8. 8. § (12) bekezdésében az "A kormányhivatal, valamint a Kincstár" szövegrész helyébe az "A járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

9. 11. § (4) bekezdésében az "A Kincstárnak, valamint a kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatalának, valamint a járási hivatalnak" szöveg

lép.

136. Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

136. § Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodási bírság és az erdővédelmi bírság mértékét az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 82. § (1) bekezdés szerinti erdővédelmi járulékalap (a továbbiakban: EJA) 3-4. § szerinti szorzataként határozza meg."

137. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

137. § (1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R64.)

a) 13. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

b) 15. § (1) bekezdésében az "Az NKH Központja" szövegrész helyébe az "A közlekedésért felelős miniszter" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R64. 14. §-a.

138. A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

138. § A mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről szóló 158/2009. (VII. 30) Korm. rendelet

a) 11. § (1) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdés b) pontjában az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóság)" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdés c) pontjában a "növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró járási hivatalát" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdés d) pontjában az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságot" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát" szöveg

lép.

139. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása

139. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 162/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 4. §-ában az "az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelős Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg lép.

140. A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

140. § A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a "Földmérési és Távérzékelési Intézet" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szöveg,

b) 19. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (a továbbiakban: borászati hatóság)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát - Pest megye és a főváros vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát - (a továbbiakban együtt: borászati hatóság)" szöveg

lép.

141. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

141. § (1) Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R65.) 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az integrált építésügyi hatósági eljárás esetén az 1. mellékletben kijelölt építésügyi hatóság látja el a közreműködő hatóság feladatait."

(2) Az R65. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az integrált engedélyezési eljárásban a 2. mellékletben kijelölt engedélyező hatóság látja el a közreműködő hatóság feladatait."

(3) Az R65. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az integrált hatásvizsgálati eljárás során a 3. mellékletben kijelölt engedélyező hatóság látja el a közreműködő hatóság feladatait."

(4) Az R65. 21. § (5) bekezdésében az "az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság" szöveg lép.

(5) Hatályát veszti az R65.

a) 1. § (1) bekezdés a) pontja,

b) 19. § (5) bekezdése,

c) 20. § (3) bekezdése,

d) 21. § (4) és (5) bekezdése.

142. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

142. § (1) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól szóló 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R66.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § E rendelet 1. melléklet 5. sorában, továbbá 2. melléklet 3. és 4. sorában foglalt szakhatósági közreműködés esetén a szakhatóság kikéri a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. véleményét."

(2) Az R66.

a) 1. mellékletében foglalt táblázat "Szakhatóság" elnevezésű oszlop 2. sorában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat B:3 és B:4 mezőjében a "Herman Ottó Intézet" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

(3) Az R66. 1. mellékletében foglalt táblázat a 22. melléklet szerint módosul.

143. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

143. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R67.) 7. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki)

"b) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén, az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében

ba) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában elsőfokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt,

bb) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén elsőfokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalát, növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén elsőfokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatalt,"

(2) Az R67. 7. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A Kormány a működési engedéllyel kapcsolatos eljárásban szakhatóságként jelöli ki)

"g) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt üzlet esetében - az általános és sajátos építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében - építésügyi szakhatóságként az elsőfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert."

(3) Az R67.

a) 6. § (2a) bekezdés b) pontjában a "növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalának" szöveg,

b) 6. § (2b) bekezdésében a "fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében az "a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala" szöveg,

d) 6. § (7) bekezdésében a "környezetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóság" szöveg,

e) 7. § (4) bekezdés c) pontjában a "környezetvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóságot" szöveg, az "az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "a környezetvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt" szöveg,

f) 9. § (3) bekezdésében az "a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe az "a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával" szöveg

lép.

144. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

144. § (1) A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R68.) 11. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(2) Az R68.

a) 10. melléklet 15. pont a) alpontjában az "illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 10. melléklet 15. pont e) alpontjában a "Herman Ottó Intézet" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft." szöveg,

c) 11. melléklet 4. pontjában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg

lép.

145. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

145. § (1) Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R69.)

a) 3. § (1) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

b) 9. § (2) bekezdése c) pontjában, 26. § (2) bekezdés c) pontjában, 34. § (2) bekezdés c) pontjában az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek" szöveg,

c) 17. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: OTH)" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

d) 17. § (1) bekezdés c) pontjában az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)" szövegrész helyébe az "OGYÉI" szöveg,

e) 18. § (1) bekezdésben az "OTH-hoz" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvoshoz" szöveg,

f) 18. § (1a) és (1b) bekezdésben, 20. §-ában, 21. § (1) és (2) bekezdésében az "OTH" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

g) 18. § (2a) bekezdésében az "ENKK-hoz" szövegrész helyébe az "OGYÉI-hez" szöveg,

h) 18. § (2b) és (2c) bekezdésében, a 19. § (5) bekezdésében, valamint 32. § (1) bekezdésében az "ENKK" szövegrész helyébe az "OGYÉI" szöveg,

i) 19. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "17. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában" szövegrész helyébe a "16. § b) pontjában és a 17. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában" szöveg,

j) 20. §-ában az "a 16. § b) pontjában említett vizsgálat esetében az ENKK, a 16. § c) pontjában említett vizsgálat esetében az OGYÉI" szövegrész helyébe az "a 16. § b) és c) pontjában említett vizsgálat esetében az OGYÉI" szöveg,

k) 21. § (1) bekezdésében az "a 16. § b) pontjában említett vizsgálat esetében az ENKK, a 16. § c) pontjában említett vizsgálat esetében az OGYÉI" szövegrész helyébe az "a 16. § b) és c) pontjában említett vizsgálat esetében az OGYÉI" szöveg,

l) 25. § (1) bekezdésében az "Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK)" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szöveg,

m) 25. § (2) bekezdésében az "OEK" szövegrész helyébe az "OKI" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R69.

a) 10. §-a,

b) 19. § (1) bekezdés c) pontja,

c) 21. § (2) bekezdésében az "az ENKK" szövegrészek,

d) 42. § (3) bekezdése.

146. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

146. § (1) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R70.) 7. § c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Kormány a szálláshely engedélyezése iránti eljárásban - az egyéb szálláshely engedélyezése kivételével -

a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében annak elbírálása kérdésében, hogy a szálláshely a tűzvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e)

"ca) - a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívül működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében - első-és másodfokú eljárásban az első- és másodfokú tűzvédelmi hatóságot,

cb) - a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében - az elsőfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert, valamint"

(szakhatóságként jelöli ki.)

(2) Az R70. 7. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a szálláshely engedélyezése iránti eljárásban - az egyéb szálláshely engedélyezése kivételével -)

"d) ha arra az építményre, amelyben a szálláshelyet működtetni kívánják, ugyanarra a rendeltetésre vonatkozóan a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki - az általános építésügyi követelményeknek való megfelelés kérdésében -

da) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívül működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében az elsőfokú eljárásban az építésügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt,

db) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely engedélyezése esetében az elsőfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,"

(szakhatóságként jelöli ki.)

(3) Az R70. 7. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(A Kormány a szálláshely engedélyezése iránti eljárásban - az egyéb szálláshely engedélyezése kivételével -)

"e) a honvédelmi és katonai célú ingatlanon működtetni kívánt szálláshely esetében a honvédelmi ágazati munkavédelmi követelményeknek való megfelelés kérdésében az elsőfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert"

(szakhatóságként jelöli ki.)

(4) Az R70.

a) 7. § a) pont aa) alpontjában a "Magyar Honvédség létesítményeinek területén kívül" szövegrész helyébe a "honvédelmi és katonai célú ingatlanon kívül" szöveg,

b) 7. § a) pont ab) alpontjában a "Magyar Honvédség létesítményeinek területén" szövegrész helyébe a "honvédelmi és katonai célú ingatlanon" szöveg,

c) 11. § (1) bekezdés b) pontjában a "munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalával" szöveg

lép.

147. A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

147. § A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pontjában az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség)" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "a Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "az országos környezetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

148. A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

148. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet

a) 1. melléklete helyébe a 24. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 25. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 26. melléklet

lép.

149. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

149. § (1) Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R71.)

a) 1. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek" című táblázat

aa) 1017, 2084, 2086, 2087, 2100, 2108, 2120, 2123, 2124, 2129, 2155, 2159, 2197, 2259 nyilvántartási számú sorok "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe a "Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg,

ab) 1216 nyilvántartási számú sor "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában a "Földmérési és Távérzékelési Intézet" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

ac) 1714, 1747 nyilvántartási számú sorok "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe az "Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság" szöveg,

ad) 2066 nyilvántartási számú sor "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában a "Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal" szövegrész helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

ae) 2088, 2101, 2105 nyilvántartási számú sorok "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szöveg,

af) 2095 nyilvántartási számú sor "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szövegrész helyébe az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szöveg,

ag) 2096 nyilvántartási számú sor "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában az "Országos Epidemiológiai Központ" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

ah) 2129, 2197 nyilvántartási számú sor "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" rész sorában az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

ai) 2166, 2167 nyilvántartási számú sorok "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság," szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium," szöveg,

aj) 2196. sorában a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szöveg,

ak) 2228 nyilvántartási számú sor "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg,

b) 1. melléklet "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök" című táblázat 2129, 2197 nyilvántartási számú sorában az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

c) 2. melléklet 1223 nyilvántartási számú sor "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg,

d) 3. melléklet

da) 1501 nyilvántartási számú sor "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában az "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" szövegrész helyébe a "Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő" szöveg,

db) 1560, 1561, 1565, 1566, 1573 nyilvántartási számú sorok "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában az "Országos Epidemiológiai Központ" szövegrész helyébe az "országos tisztifőorvos" szöveg,

dc) 1485, 1572 nyilvántartási számú sorában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézet" szöveg,

dd) 1589, 1860, 1861 nyilvántartási számú sorok "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szövegrész helyébe az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ" szöveg,

e) 7. melléklet

ea) 1392 nyilvántartási számú sor "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

eb) 1396 nyilvántartási számú sor "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Fejlesztési Minisztérium" szöveg,

ec) 2252 nyilvántartási számú sor "adatszolgáltatóinak meghatározása" elnevezésű oszlopában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal" szövegrész helyébe a "Honvédelmi Minisztérium" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R71. 1. mellékletében foglalt, "Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések - Adatátvételek" című táblázatának 2120 nyilvántartási számú sorában az "Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ" szövegrész.

150. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

150. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R72.) 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a bizottság elnökét és három tagját a miniszter jelöli. A bizottság további tagja az oktatásért felelős miniszter által megbízott egy személy, valamint az adott szak szerint illetékes, a miniszter által felkért felsőoktatási intézmény képviselője."

(2) Az R72.

a) 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: főfelügyelőség)" szövegrész helyébe az "a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 3. § b) pontjában a "főfelügyelőséget" szövegrész helyébe a "minisztert" szöveg,

c) 7. § (3) bekezdés b) pontjában a "főfelügyelőség" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

151. Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

151. § (1) Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. Korm. rendelet (a továbbiakban: R73.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) adminisztrátor: az előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a közreműködővel foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki 2017. január 1. napját megelőzően a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), ezt követően a közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) által szervezett oktatásban részt vett, sikeres vizsgát tett és jogosultságot szerzett az e rendeletben előírt adminisztratív tevékenység végzésére;"

(2) Az R73. 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"d) vizsgáló: az előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységben való részvétel céljából a közreműködővel foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki 2017. január 1. napját megelőzően a Hivatal, ezt követően a Nyilvántartó által szervezett oktatásban részt vett, sikeres vizsgát tett és jogosultságot szerzett az e rendeletben előírt vizsgálói tevékenység végzésére;"

(3) Az R73. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) A Nyilvántartó szakmai ellenőrzést gyakorol a közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának előzetes eredetiségvizsgálati tevékenységére nézve. (2) A Nyilvántartó

a) ellátja a járművek előzetes eredetiségvizsgálata során a tényállás felderítésében közreműködő tanúsító szervezetek, valamint az adminisztrátorok és a vizsgálók tekintetében a szolgáltatás felügyeletét, valamint

b) elvégzi az előzetes eredetiségvizsgálati vizsgálók és adminisztrátorok képzésével, vizsgáztatásával és továbbképzésével összefüggő feladatokat."

(4) Az R73. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgabizottság 3 főből áll. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a Nyilvántartó az érintett szakterület közszolgálati tisztviselői közül jelöli ki."

(5) Az R73. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A továbbképző tanfolyamra a Nyilvántartónál kell jelentkezni. A Nyilvántartó a továbbképzés időpontjáról a jelentkezőt tájékoztatja."

(6) Az R73.

a) 1. § e) pontjában, 3. § (1) bekezdésében, 7. § (2)-(4) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 12. § (2) és (4) bekezdésében, 15. § (1)-(2) bekezdésében, 18. § (3)-(5) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyilvántartó" szöveg,

b) 2. § (1)-(3) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát" szöveg,

e) 6. § (1) bekezdés a) és f) pontjában, 12. § (3) bekezdésében a "Hivatalhoz" szövegrész helyébe a "Nyilvántartóhoz" szöveg,

f) 9. § (3) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Nyilvántartónak" szöveg,

g) 17. § (1) bekezdésében a "Hivatalnál" szövegrész helyébe a "Nyilvántartónál" szöveg,

h) 1. melléklet III. pont 3. alpontjában és a 2. melléklet III. pont 3. alpontjában szereplő Tanúsítványon a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg

lép.

152. A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

152. § (1) A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R74.) 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"b) eljáró hatóság: az 1. melléklet tekintetében a területi mérnöki kamara, a 2. melléklet tekintetében a polgári célú légiközlekedés vonatkozásában a közlekedésért felelős miniszter, az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter."

(2) Az R74. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakértő tevékenységet folytató személyekről vezetett nyilvántartás az (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, melyet a polgári célú légiközlekedés vonatkozásában a közlekedésért felelős miniszter, az állami célú légiközlekedés vonatkozásában a honvédelemért felelős miniszter az interneten bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen megismerhető módon közzétesz."

(3) Az R74. 2. mellékletének címében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" szövegrész helyébe az "a légiközlekedési hatóság és a katonai légügyi hatóság" szöveg lép.

153. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

153. § A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 17/M. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)" szöveg,

b) 17/M. § (5) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrész helyébe a "Pest Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

154. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

154. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R75.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az országos tisztifőorvos által kiszabott egészségügyi bírságot az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Magyar Államkincstárnál vezetett, egészségügyi bírság befizetési számlájára, a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) által kiszabott egészségügyi bírságot azon fővárosi és megyei kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett befizetési számlájára kell megfizetni, amely, vagy amelynek járási hivatala a bírságot kiszabta."

(2) Hatályát veszti az R75. 1/A. § (2) bekezdése.

155. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

155. § (1) A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R76.) 1. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya nem terjed ki:)

"a) az állami repülések céljára szolgáló repülőterek, valamint a közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető állami repülések céljára szolgáló repülőterek építésügyi hatósági eljárásaira, valamint"

(2) Az R76. 4/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

"4/A. § Ha az engedélyezési eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a Khvr.-ben a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül, a kérelemhez mellékelni kell a Khvr.-ben meghatározott, a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot."

(3) Az R76. 43/A. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A repülőtérré minősítés során a légiközlekedési hatóság

a) a katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét,

b) - abban a kérdésben, hogy a repülőtér tervezett meteorológiai műszerezettsége, a műszerek mennyisége, elhelyezése, illetve mérési pontossága megfelel-e az 1971. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésről szóló, Chicagóban, 1944. évi december 7. napján aláírt Egyezmény alapján a Meteorológiai Világszervezet és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által megállapított előírásoknak, a futópályák tervezett kiépítése az uralkodó széliránynak megfelelő-e, hiteles éghajlati adatokból, megfelelő szakismerettel készült-e az engedélyezési dokumentációnak a repülések végrehajtása szempontjából mérvadó meteorológiai körülményeket bemutató része - az Országos Meteorológiai Szolgálatot,

c) termőföldön megvalósuló tevékenység esetén, - a termőföld minőségi védelme kérdésében - polgári repülőtér elvi létesítésének és használatbavételének engedélyezése, illetve a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények megszüntetésének engedélyezése kivételével megyei kormányhivatal talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát,

d) - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a repülőtér környezetében a légiközlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben - a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát,

e) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, vagy az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül, az V. osztályú repülőtér kivételével - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek, a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e - területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot

szakhatóságként vonja be az eljárásába."

156. Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

156. § (1) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R77.) 1. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti integrált ügyintézési és tájékoztatási pontnak a különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézési lehetőségek egységes felületen való elérését biztosító szolgáltatását az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: Működtető) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel együttműködve, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. bevonásával működteti.

(3) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységét a Kormány által a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal) biztosítja. A kijelölt kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti egységes felületen közzéteszi azoknak az ügyeknek a körét, amelyeknek tekintetében személyes ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységet biztosít.

(4) Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét a Működtető az országos telefonos ügyfélszolgálat bevonásával látja el. A Működtető a (2) bekezdés szerinti egységes felületen közzéteszi azoknak az ügyeknek a körét, amelyek tekintetében telefonos ügyfélszolgálati, tájékoztatási tevékenységet biztosít."

(2) Az R77. 5. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A Működtető az (1a) bekezdésben meghatározott közzététel támogatására informatikai háttérszolgáltatást és az adatok változatlan tartalommal történő publikálását, megjelenítő felületet (honlap vagy portál) biztosít. A tájékoztatók elkészítése és az ügyintézési szolgáltatás elérhetővé tétele az adatgazda, illetve az ügy elintézéséért érdemben felelős szervezet feladata. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság intézkedik a Szolgtv. szerinti ügyintézési tájékoztatók és ügyintézési lehetőségek elérhetőségének biztosításáról a megjelenítő felületen keresztül."

(3) Az R77. 5 §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A Szolgtv. szerint adatszolgáltatásra kötelezett szerv irányításáért felelős miniszter - ha ilyen nincs, az adatszolgáltatásra kötelezett szerv - félévente tájékoztatja a Működtetőt az adatszolgáltatással érintett információk köréről."

157. Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

157. § (1) Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R78.)

a) 1. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában az "az Állami Népegészségügyi és Tisztifőorvosi Szolgálat" szövegrész helyébe az "az országos tisztifőorvos" szöveg,

b) 1. melléklet 2. pont 2.16. alpontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal központi szerve" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R78. 1. melléklet 2. pont 2.4. alpontja.

158. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása

158. § (1) A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R79.) 1. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya kiterjed:)

"o) a katonai légügyi hatóságra."

(2) Az R79. 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"1. együttműködő hatóságok: az 1. § (1) bekezdés a)-f) és o) pontjában felsorolt, a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megelőzésében és felszámolásában közreműködő hatóságok;"

(3) Az R79. 3. § (3) bekezdésében a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának vezetője" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter, a katonai légügyi hatóság vezetője" szöveg lép.

159. Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

159. § (1) Az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R80.) 6. § (1)-(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A NEAK a 4. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül szakhatósági állásfoglalás céljából megküldi a kérelmet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (a továbbiakban: OGYÉI).

(1a) A NEAK a 4. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kérelem esetében a kérelmet az OGYÉI szakhatósági állásfoglalásának kézhezvételét követő 5 napon belül véleményezés céljából megküldi az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának (a továbbiakban: tagozat), továbbá megküldheti az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak. A NEAK a kérelemhez tájékoztatásul csatolja az OGYÉI szakhatósági állásfoglalását. A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelem esetében annak a NEAK-hoz történő megérkezésétől számított 5 napon belül a NEAK a kérelmet véleményezés céljából megküldi az OGYÉI részére a (4) bekezdés szerinti értékelés elkészítése érdekében, valamint a tagozatnak, továbbá megküldheti az Egészségügyi Tudományos Tanácsnak."

(2) Az R80.

a) 3. § (1) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (1) és (5) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § (1), (2), (4) és (6) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében az "az OEP-et" szövegrész helyébe az "a NEAK-ot" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében az "az OEP-hez" szövegrész helyébe az "a NEAK-hoz" szöveg,

f) 6. § (2), (3a) és (5) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

g) 6. § (5) bekezdésében az "Az OEP" szövegrészek helyébe az "A NEAK" szöveg

lép.

160. A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

160. § (1) A csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezéséről szóló 231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R81.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Árutermő csemegeszőlő ültetvény és alanyszőlő ültetvény a megyei kormányhivatal növénytermesztési feladatkörében eljáró járási hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) engedélyével telepíthető."

(2) Az R81. 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3/A. § Az árutermő csemegeszőlő ültetvény telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban a termőföld minőségi védelme és a növényegészségügy jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelést szakkérdésként vizsgálni kell."

(3) Az R81. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A telepítési engedély megadásáról a járási hivatal - a földrészlet adatainak, valamint az engedély számának közlésével - tájékoztatja az illetékes hegybírót és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a VINGIS rendszerben való rögzítés céljából, az ingatlanügyi hatóságot, valamint a NÉBIH-et."

(4) Az R81. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti ültetvények kivágását az 1. melléklet szerinti adattartalommal a kivágást követő egy hónapon belül a földrészlet tulajdonosának vagy használójának be kell jelentenie a járási hivatalnak. A bejelentést követő 8 munkanapon belül a kivágások földrészletre vonatkozó adatairól a járási hivatal értesíti a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a VINGIS rendszerben való rögzítés céljából, valamint a NÉBIH-et."

(5) Az R81.

a) 3. § (1) bekezdésében a "NÉBIH-hez" szövegrész helyébe a "járási hivatalhoz" szöveg,

b) 3. § (1), (2) és (5) bekezdésében, 4. § (1), illetve (2)-(4) bekezdésében, 5. § (2)-(3) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "NÉBIH-nek" szövegrész helyébe a "járási hivatalnak" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a "FÖMI-nek" szövegrész helyébe a "NÉBIH-nek és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek" szöveg,

e) 4. § (4) bekezdésében az "A FÖMI" szövegrész helyébe az "A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti az R81. 6. § (1) bekezdése és 8. §-a.

161. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

161. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 50/D. § (1) bekezdésében a "Földmérési és Távérzékelési Intézet" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szöveg,

b) 50/D. § (2) bekezdésében az "Az erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "A megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörben eljáró járási hivatala" szöveg

lép.

162. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

162. § A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgatója" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős miniszter" szöveg lép.

163. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

163. § A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 5. § (4) és (5) bekezdésében, 9. § (2a) bekezdés záró szövegrészében, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés c) pontjában, 16. § (3) és (4) bekezdésében, 17. §-ában, 22. § (1)-(6) bekezdésében, 23. § (1), (3), (4) és (6) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 26. § (7) bekezdésében, 31. § (1)-(4) bekezdésében, 35. § (2) és (3) bekezdésében, 36. § (1) és (4) bekezdésében, 38. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 26. § (3) bekezdésében a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal" szövegrészek helyébe a "területi környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 14. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi, népegészségügyi, valamint közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóság a népegészségügyi és a közlekedési hatósággal együttműködve" szöveg,

d) 18. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóságnak" szöveg,

e) 20. § (4) bekezdésében "környezetvédelmi, közegészségügyi, valamint közlekedési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóság, valamint a közegészségügyi és közlekedési hatóság" szöveg,

f) 25. § (2) bekezdésében, 34. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 35. § (1) és (4) bekezdésében a "környezetvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóság" szöveg,

g) 26. § (3) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "területi környezetvédelmi hatóság" szöveg,

h) 36. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe a "járási környezetvédelmi hatóság" szöveg,

i) 36. § (5) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg

lép.

164. A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

164. § A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról szóló 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF)" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében, (4) bekezdés a) pontjában, (5) bekezdésében, 2. § (1)-(3) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében, 5. § (1)-(3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében az "OKTF" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében az "OKTF" szövegrészek helyébe az "országos környezetvédelmi hatóság" szöveg,

d) 1. § (6) bekezdésében, 2. § (4) bekezdésében az "OKTF-fel" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatósággal" szöveg,

e) 2. § (4) bekezdésében, 3. § (1) bekezdés d) pontjában az "OKTF-et" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóságot" szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az "OKTF-hez" szövegrészek helyébe az "országos környezetvédelmi hatósághoz" szöveg,

g) 4. § (1) bekezdés b) pontjában az "OKTF-hez" szövegrész helyébe az"országos környezetvédelmi hatósághoz" szöveg,

h) 6. § (4) bekezdésében az "OKTF-nek" szövegrész helyébe az "országos környezetvédelmi hatóságnak" szöveg

lép.

165. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

165. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R82.) 8. alcíme a következő 18/B. §-sal egészül ki:

"18/B. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki

a) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 18/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti feladat ellátására, továbbá

b) az Eütv. szerinti egészségügyi szakértői nyilvántartást vezető szervként,

c) halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető szervként."

(2) Az R82. 23. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban)

"f) a vízi út 50 méteres körzetében és a kikötő, átkelőhely, hajózási létesítmény környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén a biztonságos hajózás feltételei érvényesíthetősége megállapítását szakkérdésként elsőfokú eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálja. A fürdőhely kijelölésével kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a közlekedésért felelős miniszter rendelhető ki. A fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a fürdőhely helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell."

(3) Az R82.

a) 23. § (7) bekezdés záró szövegrészében az "az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséget" szövegrész helyébe az "a Pest Megyei Kormányhivatalt" szöveg,

b) 25/C. § (2) bekezdésében az "Egészségügyi Nyilvántartó és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK)" szövegrész helyébe az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szöveg,

c) 25/D. § (3) bekezdésében az "ENKK-t" szövegrész helyébe az "ÁEEK-t" szöveg,

d) 25/D. § (4) bekezdésében az "ENKK" szövegrész helyébe az "ÁEEK" szöveg,

e) 27. § (6) bekezdésében a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet és a járási népegészségügyi intézetet" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti az R82.

a) 12. § (5) bekezdés g) pontjában a "2. § (9) bekezdése és" szövegrész,

b) 12. § (5) bekezdés h) és k) pontja,

c) 1. melléklet 3. pontja.

(5) Az R82. 4. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

166. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

166. § (1) A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R83.) 3. mellékletben foglalt "I. Központi finanszírozásúak" című táblázat

a) 1. sor 1.11. alpontjában a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szöveg,

b) 8. sor 8.6. alpontjában az "Országos Epidemiológiai Központ, Országos Környezetegészségügyi Központ, Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet, Országos 'Frédéric Joliot-Curie' Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Országos Kémiai Biztonsági Intézet" szövegrész helyébe az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Országos Közegészségügyi Intézet" szöveg,

c) 11. sorában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság /NKH VPN/" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium /közlekedési VPN/" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R83. 3. mellékletben foglalt "I. Központi finanszírozásúak" című táblázat

a) 6. sor 6.3. alpontja,

b) 11. sor 11.1. és 11.2. alpontja.

167. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

167. § Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § e) pontjában az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervére (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az "az OEP-pel" szövegrész helyébe az "a NEAK-kal" szöveg,

c) 4. § (2) és (5) bekezdés c) pontjában, 7. §-ában, 8. § (4) és (7) bekezdésében, 8/A. § (4) és (5) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

d) 6. §-ában az "az OEP" szövegrészek helyébe az "a NEAK" szöveg

lép.

168. A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása

168. § (1) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R84.)

a) 3. § (6) bekezdés b) pontjában a "Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

b) 6. § (1) és (2) bekezdésében a "Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ" szövegrész helyébe a "közlekedésért felelős miniszter" szöveg,

c) 3. melléklet A) részében a "Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ" szövegrész helyébe az "A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

d) 4. mellékletében a "Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szakmai" szövegrész helyébe az "A közlekedésért felelős miniszter szakmai" szöveg, a "Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részéről:" szövegrész helyébe az "A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részéről:" szöveg,

e) 8. melléklet B) részében a "Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ" szövegrész helyébe az "A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R84.

a) 2. § 15. pontjában, valamint 4. § (3) bekezdés a) pont ai) alpontjában az "- az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélye alapján -" szövegrész,

b) 7. § (1) bekezdésében az "az államháztartásért felelős miniszter véleményének," szövegrész.

169. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

169. § A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelméért felelős miniszter" szöveg lép.

170. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

170. § (1) A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R85.) 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § A Kormányhivatal a bírság mértékének megállapításakor, valamint a bírság kiszabásakor és összegének mérséklésekor a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt szabályok alkalmazásával jár el."

(2) Az R85.

a) 3. § (1) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósága (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a "Hivatallal" szövegrész helyébe a "Kormányhivatallal" szöveg,

c) 3. § (4a) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 11. § (2) és (3) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 14. § (1)-(2) és (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, a) és d) pontjában, (2)-(6) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 22. § (1) és (3) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1)-(3) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, d) pontjában és (2) bekezdésében, a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Kormányhivatal" szöveg,

d) 4. § (1) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalnak" szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, 25. § (1) bekezdésében, a "Hivatalhoz" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalhoz" szöveg,

f) 22. § (3) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "Kormányhivatalt" szöveg,

g) 4. melléklet B) rész 7. pontjában a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak" szövegrész helyébe a "külkereskedelmi államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának" szöveg

lép.

171. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

171. § A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontjában a "munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalával" szöveg lép.

172. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

172. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet Melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

173. A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

173. § A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet

a) 1. § (1), (5) és (6) bekezdésében, 2. § (3) és (7) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szervnek" szöveg,

c) 4/A. § (2) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrészek helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg

lép.

174. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

174. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R86.) 2. § f) pont fb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában

önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki)

"fb) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gépjárművezetői alkalmasságának az átalakítás előírása mellett történő megállapításáról szóló irattal rendelkezik,"

(2) Az R86. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (6) bekezdésének alkalmazása során szociális hatóságként

a) a megye területére kiterjedő illetékességgel - a b) és c) pont szerinti kivétellel - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát,

b) Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát,

c) Budapest területére kiterjedő illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát (a továbbiakban együtt: hivatal) jelöli ki."

(3) Az R86. 7. § (3) bekezdés a) pont ac) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell

a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló,)

"ac) a 8/A. § (1a) bekezdése szerinti szerv vagy jogelődje által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy"

(4) Az R86. 7. § (3) bekezdés d) pont dd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez mellékelni kell

a 6. § (3) bekezdés]

"dd) d) pontja szerinti esetben a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményt, és"

(5) Az R86. 8/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A közlekedőképességet

a) első fokon a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló kormányrendeletben első fokon eljáró rehabilitációs szakértői szervként kijelölt szerv,

b) másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal

vizsgálja."

(6) Az R86. 4/A. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:

"8/B. § A közlekedőképesség vizsgálata

a) a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság igazolásához a települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjének megkeresésére,

b) a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti akadálymentesítési támogatásra való jogosultság igazolásához szakkérdésként

történik a 8/A. § szerint."

(7) Az R86. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja alkalmazásában a 8/A. § (1a) bekezdése szerinti szerv jogelődjének a rehabilitációs szakértői szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakigazgatási szerv, valamint az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet minősül."

(8) Az R86.

a) 7. § (1) bekezdésében a " , szociális hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: hivatal)" szövegrész helyébe a "hivatalnál" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdés b) pontjában az "az első fokú rehabilitációs szakértői" szövegrész helyébe az "a 8/A. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti" szöveg,

c) 8/A. § (3a) bekezdésében a "rehabilitációs hatóság vagy rehabilitációs szakértői" szövegrész helyébe a "8/A. § (1a) bekezdése szerinti" szöveg

lép.

175. Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

175. § (1) Az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R87.) 1. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(2) Az R87.

a) 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) és (3) bekezdésében a "Herman Ottó Intézet" szövegrész helyébe a "Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat B:4 mezőjében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg

lép.

176. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

176. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R88.) 1. mellékletében foglalt táblázat 3.1-3.5. sorában az "Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala" szövegrész helyébe a "népegészségügyi hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

(2) Az R88.

a) 1. melléklete helyébe a 30. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 31. melléklet

lép.

177. A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

177. § (1) A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R89.) 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) által a tartós szálláshasználati szolgáltatást nyújtókról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: nyilvántartás) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza az (1) bekezdés a)-c) és e)-g) pontjában meghatározott adatokat. A nyilvántartás az (1) bekezdés a), c) és e)-g) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül."

(2) Az R89. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"33. § E rendelet

a) 1-2. §-a a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikk (1)-(3) bekezdésének, valamint a 7. cikkének,

b) 1-4. §-a és V. Fejezete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) az V. Fejezet kivételével a szálláshelyek időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre, ezek viszontértékesítésére és cseréjére vonatkozó szerződések egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről szóló, 2009. január 14-i 2008/122/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek

való megfelelést szolgálja."

(3) Az R89.

a) 30. § (1) bekezdésében az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

b) 30. § (2) bekezdésében az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "A kormányhivatal" szöveg,

c) 32. § (2) bekezdésében az "a Hivatalnak" szövegrész helyébe az "a kormányhivatalnak" szöveg,

d) 32. § (3) bekezdésében az "a Hivatal" szövegrész helyébe az "a kormányhivatal" szöveg

lép.

178. A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

178. § A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. § 16. pontjában az "a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szövegrész helyébe az "a külkereskedelmi államigazgatási feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg lép.

179. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

179. § (1) A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R90.)

a) 1. § (1) bekezdésében a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "közfoglalkoztatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "miniszter" szöveg,

c) 1. § (3) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében 8/A. § (1) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "miniszternek" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R90.

a) 9. § (2) és (3) bekezdésében a "közfoglalkoztatásért felelős miniszter, a" szövegrész,

b) 10. § (3) bekezdésében a "közfoglalkoztatásért felelős miniszter, és a" szövegrész.

180. Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

180. § Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet

a) 2. § 11. pontjában a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szövegrész helyébe a "piacfelügyeleti feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

b) 7. §-ában a "Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság" szövegrész helyébe a "fogyasztóvédelemért felelős miniszter" szöveg

lép.

181. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

181. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet

a) 1. § (6) bekezdésében az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "az OEP-hez" szövegrész helyébe az "a NEAK-hoz" szöveg,

c) 2. § (3) és (4) bekezdésében az "Az OEP" szövegrész helyébe az "A NEAK" szöveg,

d) 3. § (1) és (3) bekezdésében, (5) bekezdés nyitó szövegrészében, (6) és (7) bekezdésében az "az OEP" szövegrész helyébe az "a NEAK" szöveg,

e) 3. § (1) és (3) bekezdésében az "az OEP-pel" szövegrész helyébe az "a NEAK-kal" szöveg,

f) 3. § (4) bekezdésében az "az OEP" szövegrészek helyébe az "a NEAK" szöveg,

g) 3. § (8) bekezdésében az "az OEP-nek" szövegrész helyébe az "a NEAK-nak" szöveg

lép.

182. A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

182. § (1) A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról szóló 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R91.) 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A MIR szolgáltatásait a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: fenntartó szervezetek) szervezeti keretében önállóan létrehozott, de a hatósági tevékenységtől elkülönülő munkavédelmi információs és tanácsadó szolgálatok (a továbbiakban: szolgálat) végzik."

(2) Az R91.

a) 7/E. § (1) és (2) bekezdésében, 7/F. § (1) bekezdésében a "fenntartó hatóságok" szövegrész helyébe a "fenntartó szervezetek" szöveg,

b) 7/F. § (2) bekezdésében a "fenntartó hatóság" szövegrész helyébe a "fenntartó szervezet" szöveg

lép.

183. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

183. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés d) pontjában a "Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal" szövegrész helyébe a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szöveg lép.

184. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

184. § (1) A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R92.) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Ha jogszabály rendelkezése alapján az e rendelet szerinti szolgáltatást kötelezően igénybevevő szervezet egyesül egy másik - ilyen szolgáltatást kötelezően igénybe nem vevő - költségvetési szervvel vagy minisztériumi háttérintézménnyel, akkor az igénybevételre nem kötelezett szerv 1.ésa 3. mellékletben meghatározott szolgáltatások tárgyában, azok igénybevételére kötött szerződéseiből származó jogok és kötelezettségek a központi szolgáltatóra szállnak át-a közbeszerzési tárgyú szerződések esetében jogutódként -, az ilyen szerződések esetében a központi szolgáltató az igénybevételre nem kötelezett szerv helyébe lép.

(2) A (1) bekezdés alapján ellátotti körbe kerülő - az igénybevételre korábban nem kötelezett - szervek vagyonkezelésében lévő, a központi szolgáltató az 1. melléklet szerinti feladatkörébe tartozó szolgáltatások nyújtásához szükséges vagyoni elemekre vonatkozó vagyonkezelési jogok és kötelezettségek, valamint e rendeletben foglalt ellátási feladatok teljesítéséhez szükséges jogok és kötelezettségek a központi szolgáltatóra szállnak át.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogutódlás tárgyát nem képezi a folyamatban lévő európai uniós támogatásból megvalósuló informatikai fejlesztésekre vonatkozó szerződések átvétele."

(2) Az R92. 3. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

185. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

185. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 6. §-ában az "Országos Tisztifőorvosi Hivatallal (a továbbiakban: OTH)" szövegrész helyébe az "Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (a továbbiakban: ÁEEK)" szöveg,

b) 6. §-ában az "az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel" szöveg,

c) 12. § (1) bekezdésében az "OTH-t" szövegrész helyébe az "ÁEEK-et" szöveg

lép.

186. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

186. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R93.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben e rendelet vagy más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

a) elsőfokú közlekedési igazgatási hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak,

b) elsőfokú közlekedési igazgatási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala,

c) a közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó),

d) az a) pont szerinti ügyek tekintetében másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal

jár el."

(2) Az R93. 1. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A (4) bekezdés szerinti közreműködés keretében

a) a Nyilvántartó tájékoztatja a minisztert

aa) a nyilvántartást vezető szervezeti egység tevékenysége feletti ellenőrzés tervezett tárgyáról, időpontjáról, az ellenőrzés megállapításairól és az azok alapján megtett intézkedésekről,

ab) a tárgyévet követő év január 31-ig a nyilvántartásba bejegyzésre jogosultak tevékenységének szakszerűségével, törvényességével, valamint a nyilvántartás vezetésével, azon belül különösen a nyilvántartási események számával, azok területi eloszlásával, az adatszolgáltatások számával, tárgyával, a bírósági felülvizsgálatok tárgyával kapcsolatos tapasztalatokról, adatokról,

ac) soron kívül a nyilvántartás működését akadályozó körülményekről, ezek elhárítása, megszüntetése érdekében megtett intézkedésekről.

b) a miniszter

ba) a nyilvántartás vezetésének szakszerűségét érintően az a) pont aa) alpontja szerinti ellenőrzés tárgyára javaslatot tehet a Nyilvántartó számára, és az ellenőrzésben részt vehet,

bb) az irányítási feladatkörébe tartozó közlekedési igazgatást és nyilvántartást érintő szakpolitikai döntések megalapozásához, norma alkotási tevékenység előkészítéséhez és a jogszabályok hatályosulásának vizsgálatához tájékoztatást kérhet a Nyilvántartótól - személyes adatok kivételével - a nyilvántartás működéséről.

(6) A közlekedésrendészetért felelős miniszter szakmai ellenőrzést gyakorol a közlekedési igazgatási feladatok ellátása felett.

(7) A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok közúti közlekedési nyilvántartási és igazgatási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben - a származás-ellenőrzéssel, az előzetes eredetiségvizsgálattal, az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásával, és a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel összefüggő ügycsoport tekintetében - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a közlekedésrendészetért felelős miniszter gyakorolja."

(3) Az R93. 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1/A. § Az ország területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Budapesten a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal) hatáskörébe tartozik

a) a "P" és a "Z" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásával,

b) a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járműre a szabványtól eltérő alapszínű (sárga) rendszámtábla kiadásával, és

c) a b) pont szerinti járművek üzemeltetési jellegével, annak változásával

kapcsolatos feladatok ellátása."

(4) Az R93. a következő 1/C. §-sal egészül ki:

"1/C. § A Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala kizárólagos illetékességi körében ellátja:

a) a "V", az "SP" és a "CD" betűjelű ideiglenes, továbbá a "DT", a "CK" és az "OT" betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával,

b) az egyénileg kiválasztott rendszámtábla megválasztásának és az egyedileg előállított rendszámtábla legyártatásának engedélyezésével,

c) a külföldi vezetői engedély honosításával és visszahonosításával,

d) az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető közlekedési igazgatási ügyekkel, valamint

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának elektronikus úton történő pótlásával és cseréjével kapcsolatos feladatokat."

(5) Az R93. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A nemzetközi vezetői engedély kiállítása elektronikus úton is intézhető. Az elektronikus úton igényelt nemzetközi vezetői engedélyt - a kérelem teljesíthetősége esetén - XIII. Kerületi Hivatal 15 napon belül postai úton kézbesíti. Az elkészült okmány az ügyfél rendelkezése szerint átvehető postai kézbesítés útján, vagy a XIII. Kerületi Hivatalnál."

(6) Az R93. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A honosítás során a harmadik ország által kiállított vezetői engedélyt - a magyar vezetői engedély kiadásakor -a közlekedési igazgatási hatóság bevonja és a Nyilvántartónak megküldi. A Nyilvántartó a bevont vezetői engedélyt viszonosság vagy nemzetközi szerződés alapján a kiállító hatóság részére, annak értesítése mellett továbbítja."

(7) Az R93. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elkészült vezetői engedély átvehető bármely közlekedési igazgatási hatóságnál vagy a Nyilvántartónál is, amely hatóság az okmányt a kiállítástól számított 1 évig őrzi meg, és az ez idő alatt át nem vett okmányt a Nyilvántartó részére megsemmisítésre megküldi."

(8) Az R93. 116. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés d) pontja esetén a közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala az engedélyező határozat 90 napos érvényességi idővel történő megállapításával akkor engedélyezi a jármű azonosító jellel történő ellátását, ha a jármű jogi helyzete tisztázott, és a jármű tulajdonjogát eredeti okirattal vagy annak hiteles másolatával igazolták, továbbá

a) a jármű azonosító jelét bűncselekmény útján megváltoztatták, vagy

b) az egyedi azonosító jel meghamisítását a cselekmény bűncselekménnyé minősítésének hatálybalépését megelőzően követték el, vagy az elkövetés időpontja nem állapítható meg."

(9) Az R93. 116. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A jármű jogi helyzete a (2) bekezdésben foglaltak szerinti eljárásban akkor tekinthető tisztázottnak, ha

a) a jármű eredeti azonosító jele megállapításra került, és a megállapított azonosító jelű jármű feletti tulajdonjog került igazolásra, vagy

b) a jármű eredeti azonosító jele nem került megállapításra, de a jármű jogszerű birtoklását valószínűsítették."

(10) Az R93. a 118/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"26/B. A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás

118/B. § (1) A Nyilvántartó eseti jelleggel egyedi adatszolgáltatást nyújt

a) a Kknyt. 19. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatigénylők közül: a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az állami adó- és vámhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv, valamint belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,

b) a Kknyt. 19. § (1) bekezdés b)-s) pontjában meghatározott adatigénylők, valamint

c) a Kknyt. 19. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott adatigénylők

számára.

(2) A Kknyt. 25. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kérelmeket a Nyilvántartó teljesíti."

(11) Az R93.

a) 1. § (4) bekezdésében a "g)-i)" szövegrész helyébe az "f)-i)" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében, a 19. (6) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdésében, a 21. § (2) bekezdésében, a 22. § (1) bekezdésében, a 26. § (2) bekezdésében, a 31. § (1) bekezdésében, 41/A. §-ában, a 42. § (12) bekezdésében, az 56. § (1) bekezdésében, az 57. § (8) bekezdésében, a 75. § (1) bekezdésében, 75/A. §-ában, a 77. § (3) bekezdésében, a 83. § (1) bekezdésében, a 89. § (5) bekezdésében, a 97. § (3) bekezdésében, a 98. § (2) bekezdésében, a 104. § (3a) bekezdésében, a 109. § (3) bekezdésében, a 112/A. § (1) bekezdésében, illetve a 118/A. § (1) és (4) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Nyilvántartó" szöveg,

c) az 53. § (1) bekezdésében, az 55. § (1) bekezdésében, illetve a 63. § (4) bekezdésében a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "Nyilvántartó" szöveg,

d) 1/B. §-ában a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "XIII. Kerületi Hivatal" szöveg,

e) 18. § (6) bekezdésében, az 58. § (3) bekezdésében, a 60. § (4) bekezdésében, a 75. § (13) bekezdésében, a 79. § (2), (3) és (5) bekezdésében, a "Hivatal" szövegrész helyébe a "XIII. kerületi Hivatal" szöveg,

f) 21. § (1) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 42. § (11) bekezdésében, 42/A. § (2) bekezdésében, 43. § (6) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 81. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 97. § (3) bekezdésében, 109. § (2) bekezdésében, 110. § (3) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Nyilvántartónak" szöveg,

g) 27. § (4) bekezdésében, 75. § (12) bekezdésében, 83. § (2) bekezdésében, illetve 89. § (11) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrészek helyébe a "Nyilvántartónak" szöveg,

h) 22. § (2) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében, 75. § (9) bekezdésében, 89. § (8) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "Nyilvántartót" szöveg,

i) 25. §-ában a "Hivatalnál" szövegrész helyébe a "XIII. Kerületi Hivatalnál" szöveg,

j) 31. § (4) bekezdésében a "Hivatalnál" szövegrész helyébe a "Nyilvántartónál" szöveg,

k) 39. § (1) bekezdésében a "Hivatalon" szövegrész helyébe a "Nyilvántartón" szöveg,

l) 43. § (4) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának" szöveg,

m) a 43. § (5) bekezdésében, a 101. § (1) bekezdés f) pontjában, a 116. § (1) bekezdés d) pontjában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

n) 63. § (5) bekezdésében és a 74. § (1) bekezdésében a "Hivataltól" szövegrész helyébe a "Nyilvántartótól" szöveg,

o) a 113. § (4) bekezdésében a "Hivatalnál történő" szövegrész helyébe a "Nyilvántartónál történő" szöveg, a "Hivatalnál le" szövegrész helyébe a "Nyilvántartónál le" szöveg,

p) 15. melléklet II. "A járműkísérő lap kitöltésének szabályai" alcímének I. pont a) alpontjában a "Hivatal Központi Okmányirodája" szövegrész helyébe a "XIII. kerületi Hivatal" szöveg

lép.

(12) Hatályát veszti az R93. 51. § (2) bekezdésében az "a Hivatalnál" szövegrész.

187. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

187. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R94.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A Kormány - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik -

a) első fokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát (a továbbiakban együtt: járási hivatal),

b) másodfokon eljáró rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát

jelöli ki.

(2) A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 21. § (2) bekezdésében meghatározottak tekintetében rehabilitációs hatóságként - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a központi nyugdíjbiztosítási szervet is kijelöli. Az állami adóhatóság az Mmtv. 21. § (2) bekezdése és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a szerinti adattovábbítási kötelezettségét a központi nyugdíjbiztosítási szerv felé teljesíti.

(3) A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásának folyósításával kapcsolatos feladatok ellátására a nyugdíjfolyósító szervet jelöli ki.

(4) A Kormány a megváltozott munkaképességű személyek pénzbeli ellátásainak megtérítésére, valamint a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetésére kötelező jogerős határozatokon alapuló követelések nyilvántartásával, végrehajtásával és elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátására a központi nyugdíjbiztosítási szervet jelöli ki. A központi nyugdíjbiztosítási szerv az e bekezdés szerinti feladat ellátása során a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint jár el.

(5) A Kormány a rehabilitációs hatóságnak a Rehabilitációs kártya igénylésére és visszavonására irányuló eljárás megindításával kapcsolatos - a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 16/A. és 16/B. §-ában meghatározott - feladatai ellátására a járási hivatalt jelöli ki.

(6) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként

a) a Rehabilitációs Orvosszakértői Névjegyzékkel és

b) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékkel

összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(7) A Kormány

a) a rehabilitációs orvosszakértők továbbképzésével és

b) a foglalkozási rehabilitációs szakértők továbbképzésével

összefüggő feladatok ellátására Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

(8) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival összefüggő, uniós tagságból adódó, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtása során adódó koordinációs feladatokat Budapest Főváros Kormányhivatala látja el.

(9) A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek hatálya alá nem tartozó ellátás esetén a járási hivatal - a külföldi társadalombiztosítási szerv külön megkeresésére és térítési díj fizetése ellenében - szakvéleményt ad a Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező,

a) az Európai Unió tagállamában,

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, vagy abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,

c) kétoldalú szociális biztonsági egyezménnyel érintett államban

biztosítottnak minősülő személy rehabilitálhatóságáról, valamint javaslatot tesz az orvosi rehabilitációhoz szükséges egészségügyi szolgáltatásokra.

(10) Budapest Főváros Kormányhivatala e rendelet szerinti hatósági ügyeiben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter.

(11) A járási hivatalok rehabilitációs hatósági feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § f) és g) pontjában és kizárólag ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket Budapest Főváros Kormányhivatala gyakorolja.

(12) A járási hivatalok, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala rehabilitációs hatósági, rehabilitációs szakértői szervi és orvosszakértői szervi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter gyakorolja a (11) bekezdésben meghatározottak kivételével.

(13) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködik a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (12) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásában, az ezzel kapcsolatos intézkedéseinek és döntéseinek előkészítésében.

(14) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködik azon eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésében, amelyek segítik a rehabilitációs hatósági és szolgáltató tevékenységet, valamint hatékonysági vizsgálatokat folytat, prognózisokat, elemzéseket készít, továbbá orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatokat végez. E feladatai ellátásával összefüggésben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását, a komplex minősítést és egyéb orvosszakértői tevékenységet, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat támogató informatikai rendszerben kezelt adatokat statisztikai célra - személyazonosításra alkalmatlan módon - felhasználhatja."

(2) Az R94. 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben rehabilitációs hatóságként, továbbá rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként első fokon a kérelmező lakóvagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el. Külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.

(3) Az Mmtv. 20/A. § (2) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon az elhunyt személy utolsó ismert lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal jár el.

(4) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tagjai egészségi alkalmasságának felülvizsgálata során az egészségkárosodás mértékének meghatározásában rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.

(5) A felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.

3. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben másodfokon rehabilitációs hatóságként és felügyeleti szervként Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el.

(2) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el."

(3) Az R94. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Az Mmtv.-ben és e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala, a központi nyugdíjbiztosítási szerv és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az együttműködés, valamint az adatok kölcsönös átadásának a rendjét megállapodásban határozza meg.

(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapításához és a folyósítás tartama alatt a jogosultsági feltételek vizsgálatához szükséges adatok átadásának rendjét a központi nyugdíjbiztosítási szerv, Budapest Főváros Kormányhivatala és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megállapodásban határozza meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti megállapodások megkötéséhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter előzetes jóváhagyása szükséges."

(4) Az R94. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által - az elektronikus űrlap tekintetében a közigazgatásfejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben - rendszeresített, a kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és elektronikus űrlapot a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni."

(5) Az R94. 6. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az (5) bekezdés d) pontja szerinti dokumentumok körében csatolni kell

a) a kérelmező egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a munkaképesség-változás vagy a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából kiállított beutalót,

b) a kérelmező folyamatos gondozását, gyógykezelését és az aktuális állapotát bemutató kezelőorvosi véleményt,

c) az a) és b) pont szerinti iratokban feltüntetett körülményekkel összefüggő további egészségügyi dokumentációt, valamint

d) ha a kérelmező foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e.

(7) Az (5) bekezdés szerinti dokumentumok másolatban is csatolhatók."

(6) Az R94. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapítása során a központi nyugdíjbiztosítási szerv által jóváhagyott központi szakmai informatikai rendszert köteles használni. A központi nyugdíjbiztosítási szerv - a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szakmai közreműködésével - működteti és fejleszti a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítását, a komplex minősítést és egyéb orvosszakértői tevékenységet, valamint a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat támogató informatikai rendszert."

(7) Az R94. a következő 5. alcímmel egészül ki:

"5. A komplex minősítésre, valamint a rehabilitációs és orvosszakértői feladatok ellátására vonatkozó eljárási szabályok

11. § Ezen alcímben foglalt rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha az adott ügytípusra, eljárásra vagy vizsgálatra vonatkozóan jogszabály másként nem rendelkezik.

12. § A rehabilitációs hatóság jogszabályban meghatározott esetben komplex minősítést végez. A rehabilitációs hatóság a komplex minősítést jogszabályban meghatározott esetben az érintett személy kérelmére végzi el, és hatósági bizonyítványt állít ki annak eredményéről. A rehabilitációs hatóság erre irányuló kérelem esetén a komplex minősítés keretében szakvéleményt ad a közlekedőképességről is.

13. § (1) A rehabilitációs hatóság, a rehabilitációs szakértői szerv és az orvosszakértői szerv (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: szakértői szerv) bizottsági állásfoglalás alapján hozza meg döntését, szakvéleményét, illetve vizsgálja az e rendelet vagy más jogszabály alapján a feladatkörébe tartozó szakkérdést.

(2) A szakértői bizottság tagjait és elnökét a szakértői szerv vezetője jelöli ki. A szakértői bizottság elnökének csak állami szolgálati jogviszonyban álló orvosszakértő jelölhető ki. A szakértői bizottság elnöke legalább az osztályvezetővel azonos illetményben és juttatásokban részesül.

(3) A szakértői bizottság legalább két tagból áll. A szakértői bizottság komplex minősítés esetén legalább négy tagból áll. A szakértői bizottságban a nem orvosszakértő tagok száma nem haladhatja meg az orvosszakértő tagok számát.

(4) A komplex minősítés során a szakértői bizottság

a) legalább két tagja orvosszakértő,

b) legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértő,

c) legalább egy tagja szociális szakértő.

(5) A szakértői bizottságnak nem lehet tagja, aki részt vett vagy részt vesz a hatósági vagy szakértői eljárásba vont személy (a továbbiakban: érintett személy) gyógykezelésében, szociális gondozásában.

(6) A szakértői szerv - a szakértői bizottság elnöke kivételével - állami szolgálati jogviszonyban nem álló szakértőt is igénybe vehet.

13/A. § (1) A megkereső hatóság a szakértői szerv rendelkezésére bocsátja a minősítés elvégzéséhez szükséges 6. § (6) bekezdése szerinti iratokat vagy azok másolatát, továbbá a jogszabály vagy az eljáró hatóság által rendszeresített formanyomtatványt és nyilatkozatot.

(2) A komplex minősítés során a szakértői szerv a települési önkormányzat jegyzőjétől tájékoztatást kérhet az érintett személy szociális helyzetére, szociális ellátásra való jogosultságára vonatkozó adatokról, körülményekről. 13/B. § (1) A szakértői szerv a személyes vizsgálatot mellőzheti, ha

a) a szakértői szerv vagy jogelődje által kiállított, az érintett személy rendelkezésére álló szakvéleményben, szakhatósági állásfoglalásban vagy határozatban foglaltak szerint az érintett személy állapota végleges,

b) a szakértői szerv vagy jogelődje által kiállított, az érintett személy rendelkezésére álló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás vagy határozat időbeli hatálya alatt kerül sor az újabb minősítésre, vagy

c) az érintett személy állapota a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb irat alapján megalapozottan megítélhető.

(2) A személyes vizsgálatot a (3)-(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel a szakértői szerv székhelyén vagy telephelyén kell elvégezni. Ha a minősítés az (1) bekezdésben foglaltak szerint a személyes vizsgálat mellőzésével történik, azt az ügyben illetékes szakértői szervtől eltérő szakértői szerv is elvégezheti.

(3) A személyes vizsgálatot kivételesen, az érintett személy hozzájárulása esetén az illetékes szakértői szervvel szomszédos megyében működő szakértői szerv is elvégezheti, ha annak székhelyén vagy telephelyén történő megjelenés az érintett személy számára nem jelent aránytalan terhet.

(4) A személyes vizsgálat az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén is elvégezhető, ha a minősítéshez a lakhatási viszonyainak, környezetének, önellátási vagy önkiszolgálási képességének megismerése szükséges.

(5) A személyes vizsgálatot az érintett személy lakó- vagy tartózkodási helyén kell elvégezni, ha a háziorvosa indoklással ellátott igazolást ad arról, hogy állapota nem teszi lehetővé a szakértői szerv székhelyén vagy telephelyén való megjelenést. A háziorvosnak az igazoláshoz mellékelnie kell a vizsgálati jogcím szerinti, az igény benyújtásakor fennálló egészségi állapotot igazoló szakorvosi leleteket is.

(6) Ha a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb iratok között, vagy az iratok és a személyes vizsgálat megállapításai között ellentmondás merül fel, a komplex minősítés során eljáró orvosszakértő kiegészítő orvosi vizsgálatot rendelhet el.

(7) Komplex minősítés esetén a rehabilitációs hatóság a rehabilitációs javaslat elkészítéséhez képességfelmérő vizsgálatot végezhet.

(8) A kiegészítő egészségügyi és a képességfelmérő vizsgálat elvégzésére a szakértői szerv együttműködési megállapodást köthet a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szolgáltatóval.

13/C. § A szakértői szerv által kiadott szakvéleményben, illetve a szakkérdés vizsgálata során rögzíteni kell

a) az érintett személy azonosítására szolgáló, törvény alapján kezelhető azonosító adatokat,

b) az érintett személy egészségi állapotára vonatkozó, törvény alapján kezelhető egészségügyi adatokat,

c) a szakvélemény kiállításának, a szakkérdés vizsgálatának helyét, időpontját,

d) a szakvéleményt kérő szerv megnevezését,

e) a vizsgálat típusát, a vizsgált kérdéseket és az azokra adott válaszokat,

f) a vizsgálat során felhasznált dokumentumok és az elvégzett vizsgálatok megjelölését, személyes vizsgálat és meghallgatás esetén annak időpontját és helyszínét,

g) a felülvizsgálat szükségességét, időpontját, valamint

h) a szakvélemény időbeli hatályát."

(8) Az R94. 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el, ennek keretében a foglalkozási rehabilitációval összefüggő oktatási - ide nem értve az 1. § (7) bekezdése szerinti tevékenységet -, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és informatikai tevékenységet is végez."

(9) Az R94. a következő 28. §-sal egészül ki:

"28. § (1) A szakértői bizottság orvosszakértői tagjainak az egészségbiztosítási szakvizsgát 2018. december 31-ig kell megszerezniük, ezt követően egészségbiztosítási szakvizsgával nem rendelkező személy a szakértői bizottságnak orvosszakértőként nem lehet a tagja.

(2) A szakértői bizottság szociális szakértő tagjainak a szociális szakvizsgát 2018. december 31-ig kell megszerezniük, ezt követően szociális szakvizsgával nem rendelkező személy a szakértői bizottságnak szociális szakértőként nem lehet a tagja.

(3) Az e rendelet szerinti, 2017. január 1-jétől más szerv feladat- és hatáskörébe kerülő, 2017. január 1-jén folyamatban lévő első- és másodfokú ügyekben az a szerv jár el, amelynek hatáskörébe a feladat ellátása a jogszabály rendelkezése szerint 2017. január 1-jétől kerül.

(4) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakigazgatási szervek, valamint jogelődjeik által kiadott szakvélemények, szakhatósági állásfoglalások, hatósági bizonyítványok és határozatok - időbeli hatályuk alatt - 2016. december 31-ét követően is felhasználhatók, azokat a felhasználáskor hatályos jogszabályokban meghatározott bizonyítási eszköznek kell tekinteni."

(10) Az R94.

a) 4. § a), b) és c) pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "járási hivatal" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg,

c) 21/A. § (2)-(4), (5) bekezdés c) pontjában és (6) bekezdésében, 21/F. § (1) bekezdésében, 21/G. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 21/H. § (1), (2) és (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 21/H. § (3) és (8) bekezdésében, 21/I. § (4) és (5) bekezdésében, 21/I. § (6) bekezdés c) pontjában, 21/I. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 21/J. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 21/K. § (2) bekezdésében, 21/K. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 21/K. § (4) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szöveg,

d) 21/A. § (3) bekezdésében a "Hivatallal" szövegrész helyébe a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal" szöveg,

e) 21/A. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 21/H. § (7) bekezdésében, 21/I. § (1)-(3) bekezdéseiben, 21/I. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 21/K. § (1) bekezdésében, 27. §-ában a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság" szöveg,

f) 21/B. § (3) és (7) bekezdésében, 21/D. § (2) bekezdésében, 21/D. § (5) és (6) bekezdésében a "Hivatal" szövegrészek helyébe a "Budapest Főváros Kormányhivatala" szöveg,

g) 21/B. § (6) bekezdés a) és b) pontjában, 21/B. § (8) bekezdésében, 21/C. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés nyitó szövegrészében és (3) bekezdésében, 21/D. § (3) bekezdés a) pontjában, 21/D. § (4) bekezdésében, 21/E. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és i) pontjában, 21/E. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a &q